MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 octombrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.174. - Hotărâre pentru încheierea exercitiului financiar în cadrul Programului PHARE 1998 pentru obiectivul 5 “Coeziune economică si socială”

 

1.187. - Hotărâre privind finantarea proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.188. - Hotărâre privind finantarea proiectului “SPORTRIO II” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.189. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Concertul extraordinar al Filarmonicii George Enescu cu ocazia vizitei oficiale a presedintelui României în Portugalia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.190. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Nicolae Titulescu - Opera politico-diplomatică (vol. I si II) si Istoria politicii externe românesti în date” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.191. - Hotărâre privind finantarea proiectului “Revista Seine et Danube” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

1.192. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în perioada 3-6 noiembrie 2003, a Concursului international de canto Eugenia Moldoveanu, editia a III-a

 

1.203. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de operare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti

 

1.204. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor

 

1.205. - Hotărâre privind organizarea Seminarului International “Minorities, cultural heritage, contemporary Romanian civilization” Bucuresti, 20-23 octombrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a nisipului si pietrisului din perimetrul Sâmbăteni-Zăbrani

 

814. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Listei societătilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pentru anul agricol 2003/2004

 

959. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea clasificării pentru eliberare a unor medicamente

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

217. - Ordin privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “Euro Finance Exchange” - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru încheierea exercitiului financiar în cadrul Programului PHARE 1998 pentru obiectivul 5 “Coeziune economică si socială”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata sumei de 10.579,78 euro, reprezentând sume restante aferente contractului RO 98.07.01.02.04 din data de 25 mai 2000, încheiat în cadrul Programului PHARE 1998 pentru obiectivul 5 “Coeziune economică si socială”.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb valutar leu/euro, comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 2. - Plata sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează din bugetul pe anul 2003 al Ministerului Integrării Europene, de la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice “, titlul “Transferuri”, alineatul “Cofinantarea contributiei financiare a Comunitătii Europene”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO” în limita sumei de 4,2 miliarde lei.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 34 din 9 octombrie 2003, se asigură partial, în anul 2003, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1,4 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(2) Finantarea se face pa bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe si firma Graphic Arts din Grecia, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.187

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “SPORTRIO II” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “SPORTRIO II” în limita sumei de 1,52 miliarde lei.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 35 din 9 octombrie 2003, se asigură partial, în anul 2003, cu suma de 0,76 miliarde lei, din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, prin Agentia Natională pentru Sport.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Morariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Concertul extraordinar al Filarmonicii George Enescu cu ocazia vizitei oficiale a presedintelui României în Portugalia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Concertul extraordinar al Filarmonicii George Enescu cu ocazia vizitei oficiale a presedintelui României în Portugalia”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 36 din 9 octombrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 790 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Nicolae Titulescu - Opera politico-diplomatică (vol. I si II) si Istoria politicii externe românesti în date” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Nicolae Titulescu - Opera politico-diplomatică (vol. I si II) si Istoria politicii externe românesti în date”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 33 din 9 octombrie 2003, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 610 milioane lei.

Art. 3. - Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Fundatia Europeană “Titulescu”, cu plata în avans în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “Revista Seine et Danube” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Revista Seine et Danube” în limita sumei de 1,52 miliarde lei.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 37 din 9 octombrie 2003, se asigură partial, în anul 2003, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 0,3 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.191

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în perioada 3-6 noiembrie 2003, a Concursului international de canto Eugenia Moldoveanu, editia a III-a

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, cu suma de 250 milioane lei, a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 3-6 noiembrie 2003, a Concursului international de canto Eugenia Moldoveanu, editia a III-a.copyrightdsc.net

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobat ă prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 38 din 9 octombrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 250 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.192.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de operare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul aditional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de operare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.203.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale importul de grâu pentru panificatie, corespunzător pozitiei tarifare ex 1001.90.99, până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Anexa “Lista cuprinzând pozitiile tarifare, denumirea produselor si perioada de aplicare” se abrogă.

Art. II. - Importurile ce se vor efectua în baza licentelor de import pentru grâu destinat însământării, secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 si a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 494/2003, se realizează în regim de exceptare de la plata taxelor vamale până la expirarea termenului de valabilitate al licentelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.204.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Seminarului International “Minorities, cultural heritage, contemporary Romanian civilization” Bucuresti, 20-23 octombrie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Seminarului International “Minorities, cultural heritage, contemporary Romanian civilization”, care se va desfăsura la Bucuresti în perioada 20-23 octombrie 2003.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării seminarului international prevăzut la art. 1, în sumă de 528.952.000 lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.205.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a nisipului si pietrisului din perimetrul Sâmbăteni-Zăbrani

 

Având în vedere art. 31 lit. b) si art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare din perimetrul Sâmbăteni-Zăbrani, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 2.253/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Belevion” - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 5 noiembrie 2002.

Art. 3. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 14.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei societătilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pentru anul agricol 2003/2004

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta tiei si pădurilor nr. 419/2002, precum si ale Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigur ărilor, cu modificările ulterioare,

văzând Adresa nr. 28.458 din 1 octombrie 2003 a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si Referatul de aprobare nr. 128.567/2003 pentru agrearea societătilor de asigurare si asigurare-reasigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice asigurări pentru culturile agricole si animale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista societătilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pentru anul agricol 2003/2004.

Art. 2. - Lista societătilor care corespund criteriilor de agreare aprobate pentru anul agricol 2003/2004 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 814.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practică asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pentru anul agricol 2003/2004

 

- Societatea Comercială “AGRAS” - S.A.

- Societatea Comercială “ALLIANZ TIRIAC” - S.A.

- Societatea Comercială “ARDAF” - S.A.

- Societatea Comercială “ASIBAN” - S.A.

- Societatea Comercială “ASIROM” - S.A.

- Societatea Comercială “ASTRA” - S.A.

- Societatea Comercială “GENERALI” - S.A.

- Societatea Comercială “PROVITAS” - S.A.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea clasificării pentru eliberare a unor medicamente

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. MB 4.483/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă clasificarea pentru eliberare a vaccinurilor gripale prin includerea acestora în categoria produselor medicamentoase eliberate pe bază de prescriptie medicală care se retine în farmacie, notată P-RF.

Art. 2. - Orice prevedere contrară prezentului ordin se abrogă.

Art. 3. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, Agentia Natională a Medicamentului, precum si persoanele fizice si juridice interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 959.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “Euro Finance Exchange” - S.R.L.

 

Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 44 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, consemnate în Nota nr. 16.876 din 14 mai 2003,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se sanctionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială “Euro Finance Exchange” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Crisul Alb nr. 24, sectorul 4, înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/9456/1999, cu retragerea autorizatiei de functionare.

Art. 2. - Societatea Comercială “Euro Finance Exchange” - S.R.L. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare.

 

Viceguvernatorul Băncii Nationale a României,

Mihai Bogza

 

Bucuresti, 3 octombrie 2003.

Nr. 217.