MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            376. - Lege pentru înfiintarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judetul Brăila

 

            571. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judetul Brăila

 

            377. - Lege pentru înfiintarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judetul Giurgiu

 

            572. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judetul Giurgiu

 

            380. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

 

            575. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

 

            381. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

            576. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

            383. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

            578. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

            384. - Lege privind înfiintarea comunei Tomesti prin reorganizarea comunei Cârta, judetul Harghita

 

            579. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Tomesti prin reorganizarea comunei Cârta, judetul Harghita

 

            386. - Lege pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

           

            581. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.134. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare” ca fiind de utilitate publică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judetul Brăila

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Cazasu, judetul Brăila, având în componentă satul Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu din acelasi judet.

            (2) Resedinta comunei Cazasu se stabileste în satul Cazasu.

            Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Tudor Vladimirescu are în componentă satele: Tudor Vladimirescu, Comăneasca si Scortaru Vechi.

            (2) Resedinta comunei Tudor Vladimirescu rămâne în satul Tudor Vladimirescu.

            Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Cazasu, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar, numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

            (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Cazasu.

            Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Brăila si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Brăila si Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Tudor Vladimirescu între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

            (2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Cazasu se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Brăila.

            (3) Bugetul comunei Cazasu pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Brăila.

            (4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Tudor Vladimirescu si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Cazasu.

            Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Tudor Vladimirescu functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

            Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judetul Brăila

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judetul Brăila, si se  dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 571.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judetul Giurgiu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Malu, judetul Giurgiu, având în componentă satul Malu, prin reorganizarea comunei Vedea din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Malu se stabileste în satul Malu.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vedea are în componentă satul Vedea.

(2) Resedinta comunei Vedea rămâne în satul Vedea.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Malu, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar, numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Malu.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Giurgiu si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Giurgiu si Consiliul Local al Comunei Vedea, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Vedea între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Malu se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Giurgiu.

(3) Bugetul comunei Malu pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Giurgiu.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Vedea si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Malu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Vedea functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 377.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judetul Giurgiu

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judetul Giurgiu, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 572.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică si termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 380.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 575.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 381.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 576.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iulie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 383.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 578.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Tomesti prin reorganizarea comunei Cârta, judetul Harghita

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Tomesti, judetul Harghita, având în componentă satul Tomesti, prin reorganizarea comunei Cârta din acelasi judet.

            (2) Resedinta comunei Tomesti se stabileste în satul Tomesti.

            Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Cârta are în componentă satele Cârta si Ineu.

            (2) Resedinta comunei Cârta rămâne în satul Cârta.

            Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Tomesti, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar, numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

            (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Tomesti.

            Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Harghita si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Harghita si Consiliul Local al Comunei Cârta, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Cârta între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

            (2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Tomesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Harghita.

            (3) Bugetul comunei Tomesti pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Harghita.

            (4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cârta si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Tomesti.

            Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Cârta functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

            Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 384.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Tomesti prin reorganizarea comunei Cârta, judetul Harghita

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Tomesti prin reorganizarea comune Cârta, judetul Harghita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 579.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege. copyrightdsc.net

 

            Articol unic. - Articolul 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

            “Art. 41. - (1) Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

            2) Ofertantul are obligatia de a exprima pretul din propunerea financiară, în lei. În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai mică sau egală cu 12 luni, pretul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de achizitie publică.

            (3) În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai mare de 12 luni, părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor privind pretul acestuia, pentru restul rămas de îndeplinit, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părtilor si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Formula de actualizare a pretului contractului, aplicată pentru a asigura protectia împotriva inflatiei, nu trebuie să conducă la depăsirea pretului exprimat în euro la data depunerii ofertei.

            (4) Depăsirea termenelor contractuale nu poate fi invocată ca motiv de actualizare a pretului contractului. 

            (5) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul contractelor de achizitie publică finantate prin programe ale Uniunii Europene sau de către organismele financiare internationale si în cazul contractelor a căror cofinantare este asigurată de către acestea.”

           

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 386.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 581.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare” ca fiind de utilitate publică

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 39, sectorul 2, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.134.