MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

699. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

700. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

742. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general-maior si a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

743. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind piata de electricitate, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2003

 

744. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si a desemnării, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

 

749. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

756. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.283. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

 

1.284. - Hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti

 

1.285. - Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 48/2003 pentru aprobarea Programului national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, pentru contributia personală deosebită, teoretică si practică, la dezvoltarea vitiviniculturii din România si a învătământului de specialitate din acest domeniu,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar Valeriu Cotea, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi;

- domnului profesor doctor Viorel Gheorghe Stoian, director general al Institutului de Cercetări pentru Viticultură si Vinificatie, Valea Călugărească.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 699.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, pentru rolul important avut în dezvoltarea viticulturii si a industriei vinurilor pe plan mondial, pentru spiritul de cooperare si sprijinul pentru modernizare acordat vitiviniculturii românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

- domnului doctor Adolph Gerd, Republica Federală Germania;

- domnului profesor Georges Dutruc-Rosset, Republica Franceză;

- domnului profesor doctor Reiner Wittkowski, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 700.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general-maior si a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 noiembrie 2003, domnul general-maior Serban-Nicolae Gheorghe Rădulescu-Bărbulet si, pe data de 31 octombrie 2003, domnul general de brigadă Constantin Constantin Onisor se trec în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 742.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind piata de electricitate, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 348 din 24 octombrie 2003,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind piata de electricitate, semnat la  Bucuresti la 15 iulie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 743.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si a desemnării, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 347 din 24 octombrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 744.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A pct. V si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul dovedit în îndeplinirea misiunii executate în cadrul Detasamentului Enduring-Freedom din Afganistan, apărând, cu pretul vietii, valorile fundamentale de libertate, democratie si pace,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Virtutea militară în grad de Cavaler cu însemn de război sublocotenentului Fogarasi Iosif Iosif-Silviu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 749.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A pct. V si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul dovedit în îndeplinirea misiunii executate în cadrul Detasamentului Enduring-Freedom din Afganistan, apărând, cu pretul vietii, valorile fundamentale de libertate, democratie si pace,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler cu însemn de război sublocotenentului Samuilă Teodor Mihail-Anton.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2003.

Nr. 756.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale laDistrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 4 1 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Strategia de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Privatizarea Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures se face prin dobândirea, de către un investitor strategic sau de către un consortiu de investitori, a unui pachet de actiuni reprezentând 51% din capitalul social al Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si, respectiv, al Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, printr-o metodă combinată între vânzarea de actiuni prin negociere pe bază de oferte preliminare si neangajante si majorare de capital social prin aport de capital.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare, institutia publică implicată va redacta ultimul proiect al cadrului contractual, care va fi transmis, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor finale, tuturor potentialilor cumpărători care au achizitionat dosarele de prezentare si care vor fi invitati să depună oferte finale.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 48 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare, oferta cea mai bună va fi determinată pe baza grilei de punctaj, stabilită potrivit art. 44 alin. (4) din normele metodologice, după care institutia publică implicată va putea negocia, în perioada de valabilitate a ofertei de vânzare, cu ofertantul care a obtinut punctajul cel mai mare, definitivarea si încheierea contractului de privatizare.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, aprobată în conformitate cu prevederile art. 1.

(2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va colabora cu celelalte organe ale administratiei centrale si locale implicate în procesul de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(3) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile administratiei publice locale si alti creditori bugetari vor emite în termen de 30 de zile de la data solicitării de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, certificate de obligatii bugetare pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin organele sale competente, va întreprinde măsurile necesare pentru emiterea, în termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare, a avizului de mediu si pentru stabilirea obligatiilor de mediu si a programului complet si irevocabil de conformare corespunzător acestor obligatii din punct de vedere al protectiei mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.283.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului si Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor neperformante,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă ca din sumele disponibile, încasate în contul curent al Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003, să se acopere valoarea nominală a actiunilor rezultate din conversia datoriilor către furnizorii de utilităti ale societătilor comerciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după deducerea sumelor încasate din vânzarea actiunilor.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul finantelor publice, ministrul economiei si comertului si presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului vor adopta, prin ordin comun, procedurile pentru decontarea sumelor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.284.

 

ANEXĂ

LISTA

societătilor comerciale ale căror datorii către furnizorii de utilităti s-au convertit în actiuni a căror valoare nominală urmează a fi acoperită în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

U.S.G. - S.A. Govora

2.

Republica - S.A. Bucuresti

3.

Nitramonia - S.A. Făgăras

4.

Chimcomplex - S.A. Borzesti

5.

Fortus - S.A. Iasi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 48/2003 pentru aprobarea Programului national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După capitolul IV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 48/2003 pentru aprobarea Programului national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic i din industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 17 februarie 2003, se introduc 5 noi capitole cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL V

Programul national-cadru pentru unitătile de colectare, depozitare, transare si procesare a cărnii de vânat sălbatic si vânat de crescătorie

 

Art. 5. - Programul national-cadru pentru unitătile de colectare, depozitare, transare si procesare a cărnii de vânat sălbatic si vânat de crescătorie cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de către fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană;

b) alcătuirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare cuprinse în prezentul program national-cadru, precum si a termenelor de realizare;

c) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD, avizul sanitar veterinar se va acorda numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

d) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD.

2. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, unitătile de colectare, depozitare, transare si procesare a cărnii de vânat sălbatic si vânat de crescătorie vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor de restructurare si modernizare de către fiecare unitate de colectare, depozitare, transare si procesare a cărnii de vânat sălbatic si vânat de crescătorie, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, acestea să poată obtine si comercializa produse la parametrii de calitate prevăzuti de legislatia în vigoare;

b) reactualizarea, trimestrial, semestrial si anual, a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

CAPITOLUL VI

Programul national-cadru pentru unitătile de colectare si depozitare, procesare a pestelui si produselor din pescuit

 

Art. 6. - Programul national-cadru pentru unitătile de colectare si depozitare, procesare a pestelui si produselor din pescuit cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) identificarea si verificarea unitătilor în vederea monitorizării problemelor cu care se confruntă acestea;

b) evaluarea conformitătii unitătilor monitorizate în raport cu cerintele legislatiei nationale în domeniu;

c) urmărirea corectării deficientelor din unităti, pentru conformarea cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) comercializarea pe piată a pestelui si produselor din pescuit, cu respectarea normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului;

e) identificarea unitătilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitătii cu cerintele legislatiei în vigoare;

f) alcătuirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare cuprinse în prezentul program national-cadru, precum si a termenelor de realizare;

g) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD, avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

h) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

i) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană.

2. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, unitătile de colectare si depozitare, procesare a pestelui si produselor din pescuit vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor proprii de restructurare si modernizare, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, aceste unităti să poată derula schimburi comerciale în statele membre, în conditiile stabilite de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională;

b) reactualizarea, trimestrial, semestrial si anual, a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

CAPITOLUL VII

Programul national-cadru pentru unitătile de colectare, depozitare si procesare a ouălor si produselor din ouă

 

Art. 7. - Programul national-cadru pentru unitătile de colectare, depozitare si procesare a ouălor si produselor din ouă cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) identificarea si verificarea unitătilor în vederea monitorizării problemelor cu care se confruntă acestea;

b) evaluarea conformitătii unitătilor monitorizate în raport cu cerintele legislatiei nationale în domeniu;

c) urmărirea corectării deficientelor din unităti, pentru conformarea cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) comercializarea pe piată a ouălor si produselor din ouă, cu respectarea normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului;

e) identificarea unitătilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitătii cu cerintele legislatiei în vigoare;

f) alcătuirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare cuprinse în prezentul program national-cadru, precum si a termenelor de realizare;

g) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD, avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

h) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

i) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană.

2. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, unitătile de colectare, depozitare si procesare a ouălor si produselor din ouă vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor proprii de restructurare si modernizare, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, aceste unităti să poată derula schimburi comerciale în statele membre, în conditiile stabilite de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională;

b) reactualizarea, trimestrial, semestrial si anual, a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

CAPITOLUL VIII

Programul national-cadru pentru unitătile de colectare, depozitare si procesare a melcilor, molustelor bivalve si batracienilor

 

Art. 8. - Programul national-cadru pentru unitătile de colectare, depozitare si procesare a melcilor, molustelor bilvalve si batracienilor cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) identificarea si verificarea unitătilor în vederea monitorizării problemelor cu care se confruntă acestea;

b) evaluarea conformitătii unitătilor monitorizate în raport cu cerintele legislatiei nationale în domeniu;

c) urmărirea corectării deficientelor din unităti, pentru conformarea cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) comercializarea pe piată a melcilor, molustelor bivalve si batracienilor, cu respectarea normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului;

e) identificarea unitătilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitătii cu cerintele legislatiei în vigoare;

f) alcătuirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare cuprinse în prezentul program national-cadru, precum si a termenelor de realizare;

g) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD, avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

h) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

i) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană.

2. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, unitătile de colectare, depozitare si procesare a melcilor, molustelor bivalve si batracienilor vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor proprii de restructurare si modernizare, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, aceste unităti să poată derula schimburi comerciale în statele membre în conditiile stabilite de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională;

b) reactualizarea, trimestrial, semestrial si anual, a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

CAPITOLUL IX

Programul national-cadru pentru unitătile de procesare a produselor de origine animală care nu sunt reglementate de legislatia specifică

 

Art. 9. - Programul national-cadru pentru unitătile de procesare a produselor de origine animală care nu sunt reglementate de legislatia specifică cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) identificarea si verificarea unitătilor în vederea monitorizării problemelor cu care se confruntă acestea;

b) evaluarea conformitătii unitătilor monitorizate în raport cu cerintele legislatiei nationale în domeniu;

c) urmărirea corectării deficientelor din unităti, pentru conformarea cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) identificarea unitătilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitătii cu cerintele legislatiei în vigoare;

e) stabilirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare cuprinse în prezentul program national-cadru, precum si a termenelor de realizare;

f) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD, avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

g) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

h) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană.

2. Începând cu data de 30 noiembrie 2003, unitătile de procesare a produselor de origine animală care nu sunt reglementate de legislatia specifică vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor proprii de restructurare si modernizare, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, aceste unităti să poată derula schimburi comerciale în statele membre, în conditiile stabilite de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională;

b) reactualizarea, trimestrial, semestrial si anual, a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.285.