MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

435. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

667. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalier ă dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

436. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

668. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalier ă dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

437. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesional ă (RICOP)

 

669. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

438. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistentă comunitară în domeniul securitătii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2003

 

670. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistentă comunitară în domeniul securitătii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2003

 

657. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.479. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii noiembrie 2003

 

            1.480. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.429/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 51 din 29 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 21 august 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 435.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 667.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 52 din 29 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 436.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 668.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 10 iulie 2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 24 iulie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 437.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 669.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistentă comunitară în domeniul securitătii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 58 din 22 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistentă comunitară în domeniul securitătii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 august 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 438.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistentă comunitară în domeniul securitătii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2003

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistentă comunitară în domeniul securitătii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 670.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru sprijinul acordat aderării României la Alianta Nord-Atlantică, pentru atitudinea constant favorabilă dezvoltării cooperării bilaterale,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter persoanelor prevăzute în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 octombrie 2003.

Nr. 657.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii noiembrie 2003

 

            În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Pubice,

            având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - În vederea refinantării si a finantării datoriei publice pe luna noiembrie 2003, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 4.300 miliarde lei, prevăzute în anexa nr. 1, si ale obligatiunilor de stat cu dobândă în sumă de 700 miliarde lei, prevăzute în anexa nr. 2, totalizând 5.000 miliarde lei.

            Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

            Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 octombrie 2003.

Nr. 1.479.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2003

 

 

            Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna noiembrie 2003, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

– lei -copyrightdsc.net

RO0304CTN1W1

4 noiembrie 2003

6 noiembrie 2003

4 noiembrie 2004

364

1.200.000.000.000

RO0304CTN1X9

11 noiembrie 2003

13 noiembrie 2003

11 noiembrie 2004

364

1.200.000.000.000

RO0304CTN1Y7

18 noiembrie 2003

20 noiembrie 2003

20 mai 2004

182

400.000.000.000

RO0304CTN1Z4

18 noiembrie 2003

20 noiembrie 2003

18 noiembrie 2004

364

1.200.000.000.000

RO0304CTN2A5

25 noiembrie 2003

27 noiembrie 2003

26 februarie 2004

91

300.000.000.000

 

            Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

            Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

            - în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

            Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;

            - în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive participantul indică valoarea pe care doreste să o adjudece fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

            Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

P = 1 - (d x r) / 360

y = r / P,

            în care:

            P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

            d = numărul de zile până la scadentă;

            r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

            y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.

            Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.

            Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

            Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

            Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

            Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

            Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

            Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna noiembrie 2003

 

            Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna noiembrie 2003, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

– lei -

RO0305DBN1E7

6 noiembrie 2003

10 noiembrie 2003

7 noiembrie 2005

728

400.000.000.000

RO0306DBN1F3

13 noiembrie 2003

17 noiembrie 2003

13 noiembrie 2006

1.092

300.000.000.000

 

            Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

            Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

            - în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

            - în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

            Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2004

2005

2006

RO0305DBN1E7

8 noiembrie

7 noiembrie

 

RO0306DBN1F3

15 noiembrie

14 noiembrie

13 noiembrie

 

            conform următoarei formule:

 

D = V x d/z/365 sau 366

în care:

D = dobânda (cuponul)

V = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.429/2003

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 3 din prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.429/2003, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 17 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

“Art. 3. - Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual la datele de 10 mai si 10 noiembrie 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008, conform următoarei formule:

 

D = V x d/ z/365

            în care:

            D = dobânda (cuponul);

            V = valoarea nominală totală;

            z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

            d = rata dobânzii, exprimată procentual, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) si martie -august (pentru cuponul din luna noiembrie) plus o marjă M si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

d = 365/z [Π (IPCi/100)] - 1] x 100 + M,

 

            în care:

            i = septembrie, februarie (pentru cuponul din luna mai), respectiv

            i = martie, august (pentru cuponul din luna noiembrie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile septembrie-februarie (pentru cuponul din luna mai) si martie-august (pentru cuponul din luna noiembrie), publicat si transmis lunar Ministerului Finantelor Publice de către Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. III. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 octombrie 2003.

Nr. 1.480.