MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

86. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

131. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

87. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor

 

132. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor

 

88. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III

 

133. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III

 

89. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

134. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 27 din 28 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/2001

 

            Decizia nr. 91 din 4 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Apollo” - S.A. Deva

 

16. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “U.R.B. Rulmenti” - S.A. Suceava

 

133. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos

 

349. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind instituirea procedurii de administrare specială

 

1.441. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind înfiintarea Secretariatului de risc pentru controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

 

1.444. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru modificarea sectiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 340/2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 29 noiembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 86.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 131.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 18 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 87.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor si se dispune publicarea acestei legi

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 132.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163 din 20 noiembrie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 5 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1996, Programul national PHARE 1998, Programul national PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protectiei sociale si de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 133.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180 din 6 decembrie 2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 134.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 27

din 28 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Eleonora Tuduce în Dosarul nr. 12.276/2001 al Judecătoriei Brasov.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 318C/2002, având în vedere că atât obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, cât si autorul acesteia sunt identice cu cele ale cauzei mentionate.

La apelul nominal este prezentă, personal si asistată de avocat, Eleonora Tuduce, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.  Partea prezentă nu se opune conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 318C/2002 la Dosarul nr. 317C/2002, care este primul înregistrat.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat în fata instantei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 16 mai 2002, pronuntate în dosarele nr. 12.276/2001 si nr. 12.278/2001, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Eleonora Tuduce.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia nu are în vedere raportarea textului legal criticat la prevederile constitutionale, ci compararea dispozitiilor respective cu prevederile Legii nr. 10/2001, apărută ulterior, care instituie în favoarea chiriasilor acelasi drept - de a fi despăgubiti pentru îmbunătătirile necesare si utile aduse locuintei -, dar precizează că în cazul imobilelor preluate fără titlu valabil obligatia de despăgubire revine statului sau unitătii detinătoare, si nu proprietarului.

Din compararea celor două reglementări rezultă, în opinia autorului exceptiei, concluzia că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 si 41 din Constitutie. 

Instanta de judecată consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul legal criticat nu contravine prevederilor art. 16 si 41 din Legea fundamentală. Obligatia proprietarului de a înapoia chiriasului valoarea îmbunătătirilor necesare si utile se justifică - în opinia Guvernului - prin considerente de echitate si reprezintă o aplicare a principiului îmbogătirii fără justă cauză.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 sunt constitutionale. În acest sens, se arată că dispozitiile legale privind obligarea proprietarului la plata de despăgubiri către chiriasi confirmă, de fapt, intentia legiuitorului de a întări dreptul de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/2001, text care are următoarea redactare:

- Art. 43: “(1) Chiriasul are dreptul la despăgubiri pentru sporul de valoare adus locuintei prin îmbunătătirile necesare si utile, efectuate cu aprobările prevăzute de lege, confirmate pe bază de acte justificative.

(2) Până la achitarea integrală a despăgubirilor de către proprietar, chiriasul are drept de retentie asupra locuintei.

(3) În cazul înstrăinării locuintei, chiriasul poate pretinde plata despăgubirilor de la noul proprietar.

(4) Chiriasii din locuintele care au fost restituite, potrivit legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora au dreptul la despăgubiri în conditiile alin. (1)-(3).”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată în fata instantei si consemnată în încheierea acesteia si în înscrisul depus de parte în dosarul instantei, rezultă că, în realitate, aceasta se bazează pe o confuzie rezultată din compararea textului criticat cu o dispozitie cuprinsă într-un act legislativ ulterior, si anume Legea nr. 10/2001, prin care se precizează că în anumite situatii statul, iar nu proprietarul imobilului, va despăgubi chiriasul pentru îmbunătătirile necesare si utile aduse bunului. În acest fel autorul exceptiei consideră că, dintre cele două dispozitii legale, cea cuprinsă în Legea nr. 10/2001 i-ar fi mai favorabilă, instanta refuzând însă să o aplice, pe motiv că legea nu poate retroactiva, astfel că, în temeiul prevederii art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, cel în cauză ar urma să suporte cheltuielile făcute pentru îmbunătătirea locuintei. Or, sub acest aspect, jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat în mod constant (de exemplu, Decizia nr. 3 din 2 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, Decizia nr. 59 din 20 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 9 iunie 1999, Decizia nr. 134 din 5 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999) că neconstitutionalitatea unui text nu poate fi dedusă din succesiunea reglementărilor legale într-un anumit domeniu, ci numai din constatarea unei neconcordante între diferite reglementări, privite distinct, si texte ori principii din Constitutie. De altfel, Curtea constată că textul art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu cuprinde prin el însusi nici o inegalitate si nici o încălcare a dreptului de proprietate privată.

Examinând sustinerile autorului exceptiei cu privire la încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie, Curtea constată că acestea nu pot fi primite. Textul de lege criticat nu instituie privilegii sau discriminări între cetăteni si nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat prin art. 16 din Constitutie, tratamentul egal impunându-se doar pentru cetătenii aflati în situatii identice. Sub acest aspect Curtea Constitutională a retinut în mod constant că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 70/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, si nr. 49/1998, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Eleonora Tuduce în Dosarul nr. 12.276/2001 si în Dosarul nr. 12.278/2001 ale Judecătoriei Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 91

din 4 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil, exceptie ridicată de Vasile Sterpu în Dosarul nr. 1.581/2002 al Judecătoriei Râmnicu Sărat, judetul Buzău.

La apelul nominal se prezintă partea Mitică Hinta, personal si asistat de avocat, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul părtii prezente pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 41 din Constitutie referitoare la ocrotirea proprietătii private, întrucât textele de lege criticate consacră protectia constructorului de bună-credintă în raporturile cu proprietarul terenului pe care s-a ridicat o constructie.

Reprezentantul Ministerului Public consideră textul de lege criticat ca fiind constitutional, art. 494 din Codul civil reglementând drepturile si obligatiile corelative născute în considerarea bunei-credinte a constructorului. Prin recunoasterea dreptului acestuia la despăgubiri nu se aduce atingere dreptului de proprietate, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 iulie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.581/2002, Judecătoria Râmnicu Sărat, judetul Buzău, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil, exceptie ridicată de Vasile Sterpu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat contravine art. 41 alin. (3) din Constitutie, întrucât prin mentinerea plantatiilor, clădirilor sau lucrărilor făcute de către o persoană de bună-credintă se aduce atingere prerogativelor esentiale ale dreptului de proprietate asupra fondului, ceea ce ar echivala cu o expropriere pentru cauză de utilitate privată.

Judecătoria Râmnicu Sărat, exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se apreciază că în spetă nu este vorba despre o situatie ce ar echivala cu o expropriere în interes privat, ci numai despre posibilitatea proprietarului terenului de a-l despăgubi într-o anumită formă pe cel care, cu bună-credintă, a construit pe terenul său.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil promovează, prin lege, efectele bunei-credinte în raporturile juridice, prin recunoasterea dreptului constructorului de bună-credintă la despăgubiri reprezentând valoarea materialelor si a muncii folosite la ridicarea constructiei sau sporirea valorii fondului. Se mai arată că, potrivit art. 15 alin. (1) din Constitutie, cetătenii au drepturile, libertătile si obligatiile prevăzute de lege, continutul si limitele dreptului de proprietate fiind, de asemenea, stabilite de lege, conform art. 41 alin. (1) din Legea fundamentală, iar exercitarea drepturilor si libertătilor trebuie să se facă cu

bună-credintă, fără să se încalce drepturile si libertătile celorlalti.

În concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este considerată ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 41 alin. (3), întrucât nu poate fi pusă în discutie exproprierea pentru cauză de utilitate privată, cu lezarea atributelor proprietătii, art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil reglementând situatia specială a constructorului de bună-credintă care are dreptul la despăgubiri din partea proprietarului fondului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate

cu care a fost sesizată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil, text de lege care are următorul continut:

- Art. 494 alin. 3 teza finală: “Cu toate acestea, dacă plantatiile, clădirile si operele au fost făcute de către o a treia persoană de bună-credintă, proprietarul pământului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor plantatii, clădiri si lucrări, dar va avea dreptul sau de a înapoia valoarea materialelor si pretul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a cresterii valorii fondului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (3) si art. 150 alin. (1), conform cărora:

- Art. 41 alin. (3): “Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 150 alin. (1): “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat este cuprins în capitolul din Codul civil referitor la “dreptul de accesiune asupra celor unite si încorporate cu lucrul”. Astfel, conform dispozitiilor Codului civil, accesiunea reprezintă un mod de dobândire a proprietătii si constă în încorporarea materială a unui lucru mai putin important într-un lucru mai important, proprietarul celui din urmă devenind proprietarul bunului încorporat, în ipoteza în care bunurile au apartinut unor persoane diferite. Accesiunea se fundamentează pe principiul de drept “accessorium sequitur principale”, în considerarea căruia proprietatea unui lucru principal o atrage pe aceea a unui lucru accesoriu.

Articolul 494 alin. 3 teza finală din Codul civil este aplicabil în cazul accesiunii imobiliare artificiale, atunci când o tertă persoană realizează pe terenul altcuiva plantatii, constructii sau alte lucrări, folosind propriile materiale. În această situatie proprietarul fondului pe care se află constructiile sau plantatiile făcute de altul datorează despăgubiri celui care a construit sau a plantat. Atunci când constructorul este de bună-credintă, având convingerea eronată că acel teren este proprietatea sa, în mod obligatoriu, proprietarul terenului devine si proprietarul constructiei, cu obligatia de a-l despăgubi pe constructor, fără a putea cere însă dărâmarea sau ridicarea lucrărilor efectuate. Textul de lege criticat stabileste întinderea obligatiei de despăgubire, oferind posibilitatea proprietarului terenului de a opta între plata contravalorii materialelor si a pretului muncii, pe de o parte, sau plata unei sume egale cu sporul de valoare dobândit de teren, pe de altă parte. Departe de a constitui o încălcare a dreptului de proprietate, asa cum consideră autorul exceptiei, textul de lege dedus controlului este în concordantă cu definitia dată proprietătii de art. 480 din Codul civil, care prevede că “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege”, si oferă o solutie rezonabilă conflictului de interese legitime dintre proprietarul fondului si constructorul de bună-credintă pe terenul acestuia. Este adevărat că, având a alege între cele două posibilităti de despăgubire, fără a putea pretinde constructorului de bună-credintă ridicarea lucrării, proprietarul terenului suferă o restrângere a prerogativei de dispozitie asupra bunului său, însă această restrângere operează în conditiile legii, în considerarea pozitiei subiective a constructorului – buna-credintă -, cu respectarea prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) teza finală, conform cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Prin urmare, întrucât titularul dreptului de proprietate asupra terenului îsi păstrează în continuare titlul si, prin accesiune, devine proprietar al plantatiilor, constructiilor sau al altor lucrări efectuate de un constructor de bună-credintă, nu poate fi pusă în discutie exproprierea, astfel încât prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei nu au legătură cu cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil, exceptie ridicată de Vasile Sterpu în Dosarul nr. 1.581/2002 al Judecătoriei Râmnicu Sărat, judetul Buzău.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Apollo” - S.A. Deva

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Apollo” - S.A. Deva,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Apollo” - S.A. Deva, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 37A, judetul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J20/647/1994, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al

ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 15.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “U.R.B. Rulmenti” - S.A. Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “U.R.B. Rulmenti” - S.A. Suceava,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “U.R.B. Rulmenti” - S.A. Suceava, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Suceava, str. Zona Industrială Scheia, judetul Suceava, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J33/436/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al

ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 16.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos si ale art. 9.1 si 9.2 din Procedura de evaluare a organismelor de certificare a conformitătii cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 465/2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu completările ulterioare, ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 133.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos

 

Denumirea si adresa

organismului de evaluare

a conformitătii notificat

Numărul

de înregistrare

în Registrul

organismelor

notificate

Grupa

de

produse

Sarcini specifice

Anexe la

Hotărârea Guvernului

 

Unitatea ISCIR-CERT din cadrul Inspectiei

de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor

de Ridicat, Bucuresti, str. Sfântul Elefterie

nr. 47-49, sectorul 1

02

Cazane noi de apă caldă

care functionează

cu combustibil lichid

- examinare CS de tip

- conformitatea cu tipul

- asigurarea calitătii

productiei

- asigurarea calitătii

produsului

nr. 270/2002

- anexa nr. 4

- anexa nr. 5

- anexa nr. 5

- anexa nr. 5

 

 

 

 

Anexe la Hotărârea Guvernului

nr. 761/2001

 

 

Cazane noi de apă caldă

care functionează

cu combustibil gazos

 

- examinare CS de tip

- conformitatea cu tipul

- asigurarea calitătii

productiei

- asigurarea calitătii

produsului

- verificarea produsului

- verificarea CS pentru

unitatea de produs

- anexa nr. 4

- anexa nr. 4

- anexa nr. 4

- anexa nr. 4

- anexa nr. 4

- anexa nr. 4

 

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin se instituie procedura de administrare specială si supraveghere financiară în perioada de privatizare la următoarele societăti comerciale:

1. Societatea Comercială “Antrepriza Drumuri si Poduri – ADP Constanta” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Constanta, Str. Egretei nr. 3, judetul Constanta, nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului J13/2.054/1997, cod unic de înregistrare 9278184, atribut fiscal R;

2. Societatea Comercială “Antrepriza de Lucrări de Drumuri si Poduri Bacău” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bacău, str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 25, judetul Bacău, nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului J04/241/1998, cod fiscal nr. 10369960;

3. Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre “Fluvdrag” - S.A. Giurgiu, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Giurgiu, Incinta Port Giurgiu, judetul Giurgiu, nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului J52/246/1998, cod fiscal nr. R11153301.

Art. 2. - Pe durata administrării speciale si supravegherii financiare în perioada privatizării administratorii speciali au atributiile stabilite prin mandatul special prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la o altă dată ce va fi stabilită prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 4. - Atributiile si competentele privind numirea si, după caz, revocarea administratorilor speciali, precum si cele referitoare la încheierea sau încetarea contractelor de mandat revin secretarului de stat care coordonează sectorul în care îsi desfăsoară activitatea societatea comercială la care a fost instituită administrarea specială si supravegherea financiară.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 martie 2003.

Nr. 349.

 

ANEXĂ

 

MANDAT SPECIAL

acordat administratorului special

 

În scopul administrării speciale si supravegherii financiare instituite la societatea comercială, administratorul special are următoarele atributii si obligatii:

1. va convoca sau va dispune convocarea adunării generale a actionarilor, ori de câte ori este necesar si în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societătii/statutului si contractului de societate, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general, după caz;

2. va examina activitatea societătii comerciale în raport cu situatia de fapt si va întocmi rapoarte de activitate amănuntite asupra situatiei economico-financiare si juridice a societătii comerciale, în conditiile si la termenele stabilite prin contractul de mandat;

3. va supraveghea operatiunile de gestionare a patrimoniului societătii comerciale;

4. va lua măsuri de administrare si gestionare a patrimoniului societătii comerciale, împreună cu directorul general, după caz, astfel încât până la transferul dreptului de proprietate să nu se producă modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin contractul de mandat;

5. va lua unele măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate, vândute, închiriate, externalizate etc.;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

- identificarea structurii cheltuielilor si veniturilor societătii comerciale, în scopul eficientizării costurilor;

- situatia contractelor comerciale încheiate de societatea comercială;

6. va urmări respectarea disciplinei economico-financiare a societătii comerciale prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia;

7. va examina volumul arieratelor si creantelor si va stabili ordinea de plăti, tinând seama de respectarea disciplinei economico-financiare;

8. va solicita furnizorilor de servicii/utilităti - electricitate, gaze naturale, apă sau alte servicii, fără de care societatea comercială nu poate functiona – întocmirea graficelor de reesalonare a obligatiilor restante după data instituirii procedurii de administrare specială si a supravegherii financiare;

9. va urmări permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reesalonarea plătilor la furnizorii de servicii/utilităti, concomitent cu achitarea obligatiilor curente ale societătii comerciale;

10. va supraveghea încasarea creantelor societătii comerciale si efectuarea tuturor plătilor către creditorii bugetari, furnizorii de servicii/utilităti, creditorii comerciali, conform graficelor stabilite cu acestia;

11. va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce grevează asupra activelor societătii comerciale, care urmează să fie vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii societătii comerciale la privatizare;

12. va întocmi lista creditorilor societătii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor acesteia, astfel încât după vânzarea activelor să poată dispune distribuirea sumelor încasate, proportional, creditorilor bugetari implicati, până la limita rămasă neacoperită prin scutirea principală în baza grilei de facilităti;

13. va asigura distribuirea sumelor încasate prin vânzarea de active în contul datoriei reesalonate, dacă prin aplicarea grilei de facilităti creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001;

14. va solicita creditorilor bugetari, printr-o notificare, suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societătii comerciale, precum si neînceperea unor noi măsuri de executare silită;

15. va sesiza Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit în continuare MLPTL, în legătură cu orice problemă care ar cere solutionarea de către acesta;

16. va participa la sedintele adunării generale a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul MLPTL, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice hotărâre luată de acestea si care contravine mandatului special;

17. va introduce actiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele actiuni comerciale încheiate de conducerea societătii comerciale sau de constituire a unor garantii, susceptibile a prejudicia drepturile actionarilor si ale societătii comerciale, dacă este cazul;

18. va introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societătii comerciale în dauna actionarilor sau a societătii comerciale, dacă este cazul;

19. va notifica suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare;

20. va sprijini MLPTL în solicitarea adresată unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (pentru bugetul de stat), ale celorlalte ministere si institutii (pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale), precum si autoritătilor administratiei publice locale (pentru bugetele locale) de acordare a înlesnirilor prevăzute de lege pentru societătile comerciale aflate în procedura de administrare specială;

21. va identifica eventualele creante ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătii comerciale si va propune MLPTL, după caz, conversia acestor creante în actiuni;

22. va îndeplini orice alte atributii si obligatii stabilite prin contractul de mandat.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind înfiintarea Secretariatului de risc pentru controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

 

În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2002, ale art. 3 lit. n) si o) si ale art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată si modificată prin Legea nr. 645/2002, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase si ale art. 3 pct. II lit. n si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se înfiintează, în cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Secretariatul de risc pentru controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, denumit în continuare Secretariat de risc.

(2) Secretariatul de risc este un compartiment special care se organizează si functionează în cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, inspectoratelor de protectie a mediului judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si în cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, care au în domeniul de responsabilitate unităti economice de tip SEVESO II.

Art. 2. - Secretariatul de risc este format din 3 persoane la nivel central si din 1-2 persoane la nivel teritorial, în functie de numărul de unităti economice tip SEVESO II, care intră în domeniul de responsabilitate al fiecărui inspectorat teritorial de protectie a mediului si al Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, si de specificul fiecărui judet, la propunerea Comisariatului General al Gărzii de Mediu.

Art. 3. - Principalele atributii ale Secretariatului de risc sunt:

a) coordonarea activitătii autoritătilor publice centrale si locale responsabile pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase;

b) inventarierea unitătilor economice supuse prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003;

c) elaborarea procedurilor specifice în domeniul managementului riscului si controlului activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase;

d) stabilirea programelor de modelare pentru evaluarea riscului la nivel national si aprobarea acestora prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului;

e) planificarea prezentării rapoartelor de sigurantă de către unitătile economice existente;

f) analiza programelor de evaluare a riscului si stabilirea unui program unic, pe fiecare ramură industrială, care să fie utilizat de toti agentii economici pentru evaluarea riscului;

g) urmărirea modului de respectare a termenelor de transmitere de către agentii economici a notificărilor, a politicilor de prevenire a accidentelor majore, a rapoartelor de securitate, a planurilor de urgentă internă si a informatiilor necesare elaborării planurilor de urgentă externă în concordantă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003;

h) întocmirea planurilor de inspectie si urmărirea modului de realizare a inspectiilor pentru verificarea respectării prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

i) elaborarea programelor de instruire;

j) crearea unui registru-bază de date care va cuprinde informatii referitoare la obiectivele ce intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 si analiza cauzelor producerii accidentului major, experienta acumulată si măsurile preventive necesare a fi luate, conform art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

k) raportarea accidentelor majore la Uniunea Europeană.

Art. 4. - (1) Atributiile si responsabilitătile Secretariatului de risc la nivel central si ale secretariatelor de risc teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Secretariatului de risc.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Secretariatului de risc se emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin de către Comisariatul General al Gărzii de Mediu si se aprobă prin

ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 5. - Comisariatul General al Gărzii de Mediu si Directia management si resurse umane vor pune în aplicare prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 12 martie 2003.

Nr. 1.441.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea sectiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 340/2000

 

În temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului,

având în vedere Referatul Comisariatului General al Gărzii de Mediu nr. 125.311/CFG din 21 februarie 2003,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Sectiunea a III-a “Tarife pentru analize de laborator si pentru date de mediu, altele decât cele destinate informării publicului si autoritătilor” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări si servicii care se prestează de către autoritătile pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, se modifică potrivit anexei la prezentul ordin.

Art. 2. - Comisariatul General al Gărzii de Mediu si inspectoratele de protectie a mediului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 12 martie 2003.

Nr. 1.444.

 

ANEXĂ

 

SECTIUNEA a III-a

Tarife pentru analize de laborator si pentru date de mediu, altele decât cele destinate informării publicului si autoritătilor

 

Indicatorul determinat

Valoarea

(lei/indicator)

AER ATMOSFERIC (imisii)

Pulberi sedimentabile

250.000

Metale din pulberi sedimentabile

Plumb (Pb2+)

500.000

Cadmiu (Cd2+)

500.000

Crom (Cr6+, Cr3+)

500.000

Mangan (Mn2+)

500.000

Poluanti gazosi:

NH3

355.000

NO2

355.000

SO2

355.000

Evaluarea nivelului de zgomot

500.000

APE

pH

60.000

Materii totale suspensie (MTS)

200.000

Consum biochimic de oxigen (CBO5)

570.000

Consum chimic de oxigen (CCO-Mn)

180.000

Amoniu(N4+)

200.000

Azotati (NO3 -)

200.000

Azotiti (NO2 -)

200.000

Substante extractibile cu solventi organici

300.000

Fosfati (PO43-)

300.000

Detergenti sintetici anion activi, biodegradabili

355.000

Plumb (Pb2+)

400.000

Cadmiu (Cd2+)

400.000

Crom (Cr3+)

400.000

Crom (Cr6+)

280.000

Mangan (Mn2+)

400.000

Cupru (Cu2+)

400.000

Nichel (Ni2+)

400.000

Zinc (Zn2+)

400.000

Rezidiu filtrabil la 105ş C

180.000

Cloruri (Cl-)

150.000

Oxigen dizolvat (O2 diz.)

180.000

Duritate

150.000

SOL

pH

100.000

Humus

220.000

Plumb (Pb2+)

500.000

Cadmiu (Cd2+)

500.000

Crom (Cr6+, Cr3+)

500.000

Mangan (Mn2+)

500.000

Cupru (Cu2+)

500.000

Nichel (Ni2+)

500.000

Zinc (Zn2+)

500.000

VEGETATIE: conform ICPA Metodologia de analiză a plantei pentru evaluarea stării de nutritie minerală - Bucuresti 1980

Plumb (Pb2+)

500.000

Cadmiu (Cd2+)

500.000

Crom (Cr6+, Cr3+)

500.000

Mangan (Mn2+)

500.000

Cupru (Cu2+)

500.000

Nichel (Ni2+)

500.000

Zinc (Zn2+)

500.000