MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 362         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

218. - Lege privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar

 

315. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar

 

219. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea

 

317. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea

 

224. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

322. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

225. - Lege privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

323. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

231. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ

 

329. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

563. - Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune si a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radio-difuziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

249/358. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitătii, comercializarea si utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substantelor energetice, substantelor minerale si a nutreturilor speciale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de participarea Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar se finantează din sume alocate cu această destinatie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului de Interne, pentru Comandamentul National al Jandarmeriei.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 218.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 315.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 17 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 219.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 317.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 224.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 322.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a statului a unei părti din imobilul bloc F3 – constructie neterminată si terenul aferent -, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a imobilului prevăzut la art. 1 din proprietatea privată a statului în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Art. 3. - Constructia prevăzută la art. 1 se transmite la valoarea rezultată din evidentele contabile la data predăriipreluării.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Locuinte va finaliza constructia trecută în proprietatea sa, potrivit prevederilor art. 1, din fondurile proprii prevăzute cu această destinatie.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vămilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a statului si, respectiv, în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 11 mai 2001 si aprobată prin Legea nr. 417/2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 225.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Adresa imobilului care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Agentia Natională pentru Locuinte

Municipiul Bucuresti, sectorul 3

Parterul si mezaninul tronsoanelor Bd. Unirii, bl. F3, 2, 3 si 4 si partial etajul I din tronsonul 3

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 323.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 20 din 30 ianuarie 2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 231.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 329.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Până la data de 30 iunie 2004 comerciantii constituiti anterior datei de 31 mai 2001, care nu au preschimbat certificatul de înmatriculare si cel de înregistrare fiscală, au obligatia de a solicita la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul în circumscriptia căruia îsi au sediul preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit.”

2. După alineatul (4) al articolului 17 se introduc 3 noi alineate, alineatele (41), (42) si (43), cu următorul cuprins:

“(41) Cererile de înregistrare în registrul comertului, care au ca scop înlăturarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de lege, formulate de persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau de asociat, actionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate, se solutionează fără a fi necesară preschimbarea prealabilă a certificatului de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscală.

(42) Termenul de solutionare a cererilor prevăzute la alin. (41) si de eliberare a dovezii de solutionare este de 3 zile de la data înregistrării cererii, iar în calculul său se includ ziua în care începe si ziua în care sfârseste.

(43) În cererea formulată potrivit alin. (41) se mentionează functia care este incompatibilă cu calitatea de comerciant sau de asociat, actionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate în registrul comertului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune si a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune: familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice străine si membrii acestora, azilurile de bătrâni, unitătile sanitare de stat, unitătile militare, unitătile de învătământ de stat (unităti de învătământ superior, căminele de copii, scolile, cresele, grădinitele), salariatii si pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si alte categorii prevăzute de legi speciale.”

Art. II. - Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodi-fuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune: familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, azilurile de bătrâni, spitalele si policlinicile de stat, unitătile militare, asociatiile si fundatiile nonprofit, unitătile de învătământ de stat (unităti de învătământ superior, căminele de copii, scolile, cresele, grădinitele), misiunile diplomatice străine si membrii acestora, persoanele fizice abonate la retelele de radioamplificare, salariatii si pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si alte categorii prevăzute de lege.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Televiziune,

Valentin Nicolau

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 563.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 249 din 31 martie 2003

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 358 din 15 aprilie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitătii, comercializarea si utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substantelor energetice, substantelor minerale si a nutreturilor speciale

 

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea zootehniei nr. 72/2002 si ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002,

văzând Referatul de aprobare nr. 131.318 din 28 martie 2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul sănătătii si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind parametrii de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitătii, comercializarea si utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substantelor energetice, substantelor minerale si a nutreturilor speciale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos


*) Anexa se publică ulterior.