MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 335         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 mai 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

623. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

170. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către doamna Mihaela Giuca, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Construct 104 Băile Herculane” - S.A.

 

Lista depozitelor speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, modificat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 66/2001 si prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 300/2003, se modifică astfel:

1. Componenta Comisiei de autorizare a functionării unitătilor emitente de tichete de masă, prevăzută în articolul 1 alineatul (1), este următoarea:

“1. Neculae Plăiasu - secretar de stat - presedinte;

2. Maria Manolescu - secretar de stat - membru;

3. Gheorghe Gherghina - secretar de stat - membru;

4. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

5. directorul general al Directiei generale de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare - membru.”

2. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) va fi asigurat de către Directia generală de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2003.

Nr. 623.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către doamna Mihaela Giuca, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Construct 104 Băile Herculane” - S.A.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-17 din 28 ianuarie 2003 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-17 din 28 ianuarie 2003;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

luând în considerare următoarele:

1. operatiunea de concentrare economică s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. TM/26 din 26 august 2002 între Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si doamna Mihaela Giuca, aceasta din urmă achizitionând un pachet de actiuni reprezentând 79,94% din capitalul social al Societătii Comerciale “Construct 104 Băile Herculane” - S.A.;

2. doamna Mihaela Giuca mai detine controlul direct sau prin intermediul sotului, domnul Trandafir Giuca, asupra mai multor societăti comerciale, Societatea Comercială “Camen Impex” - S.R.L. Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială “Building Exim” - S.R.L. Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială “Mesacons” - S.A. Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială “Jilttrans Est” - S.A. Mătăsari, dintre care au obiect de activitate comun cu cel al societătii achizitionate numai Societatea Comercială “Building Exim” - S.R.L. Drobeta-Turnu Severin si Societatea Comercială “Mesacons” - S.A. Drobeta-Turnu Severin;

3. societatea achizitionată, Societatea Comercială “Construct 104 Băile Herculane” - S.A., are ca obiect principal de activitate lucrări de constructii;

4. piata relevantă aferentă concentrării economice analizate a fost definită ca fiind piata lucrărilor executate în domeniul constructiilor si a vânzărilor de materiale de constructii din sud-vestul României (judetele Dolj, Mehedinti, CarasSeverin);

5. prin concentrarea economică realizată segmentul de piată detinut de grupul de societăti al doamnei Mihaela Giuca pe piata relevantă definită se modifică, mărindu-se cu valoarea cotei de piată detinute de Societatea Comercială “Construct 104 Băile Herculane” - S.A. pe această piată;

6. pe piata relevantă oferta este reprezentată de grupul detinut de doamna Mihaela Giuca si Societatea Comercială “Construct 104 Băile Herculane” - S.A., alături de alte societăti din sud-vestul tării;

7. cererea pe pietele relevante este reprezentată de institutii publice si de agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în sud-vestul României;

8. prin realizarea operatiunii de concentrare economică structura pietelor nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale;

9. realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calitătii serviciilor realizate de Societatea Comercială “Construct 104 Băile Herculane” - S.A., ca urmare a realizării programului de investitii;

10. operatiunea de concentrare economică realizată de doamna Mihaela Giuca, prin dobândirea controlului la Societatea Comercială “Construct 104 Băile Herculane” - S.A., nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei. Anterior dobândirii controlului, grupul detinut de doamna Mihaela Giuca avea o cotă de piată de 10%, care în urma operatiunii de concentrare economică a crescut la 11,5%, cotă de piată ce îl propulsează de pe pozitia a patra pe pozitia a treia pe piată, însă acest lucru nu afectează concurenta, întrucât pe piată există un număr mare de participanti cu cote de piată relativ apropiate;

11. analizând această concentrare economică se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

 

DECIDE:

 

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 lit. b) din partea a II-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 52.200.637,635 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280026300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala judetului Mehedinti, beneficiar Trezoreria judetului Mehedinti, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “COD CONT”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios-administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala doamnei Mihaela Giuca.

Art. 6. - Departamentul Bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei la:

Partea achizitoare:

Doamna Mihaela Giuca

Adresa: Str. Gheorghe Sincai nr. 18, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

Telefon/fax: 0252/32.56.01

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 170.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

depozitelor speciale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a