MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 520         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

308. - Lege privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)

 

443. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonantă pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

829. - Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă

 

839. - Hotărâre pentru aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

843. - Hotărâre privind eliberarea, la cerere, a domnului Apostol Neculai din functia de prefect al judetului Iasi

 

844. - Hotărâre privind numirea domnului Avarvarei Ioan în functia de prefect al judetului Iasi

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 300 din 9 iulie 2003 asupra sesizării de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO), cu sediul la Geneva.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale se asigură din bugetul asigurărilor pentru somaj.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 308.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 443.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Persoanele disponibilizate în perioada iulie 2003 - 30 septembrie 2003 de la societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, ca urmare a restructurării sau reorganizării, beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă.”

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 90/1997, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie o taxă vamală de import, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca o măsură de salvgardare la importul de carne carcasă sau semicarcasă proaspătă ori refrigerată din specia porcine domestice, originară din Republica Polonă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică până la disparitia conditiilor care au impus adoptarea ei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 829.

 

ANEXĂ

 

TAXA VAMALĂ

aplicată la importul în România al unor sortimente de carne de porc originare din Republica Polonă

 

Pozitia tarifară

Denumirea produselor

Taxa vamală (%)

 

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

 

- Proaspătă sau refrigerată:

 

 

- - În carcase sau semicarcase:

 

0203.11.10

- - - De animale din specia porcine domestice

45

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 839.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

2.

Societatea Comercială Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată “SIRCUC Brasov” - S.A.

3.

Societatea Comercială Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată “SIRCUC Timisoara” - S.A.

4.

Societatea Comercială Tipografică “Filaret” - S.A.

5.

Societatea Comercială de Proiectare Lucrări de Întretinere si Reparatii Infrastructură Feroviară “Proiect C.F. Bucuresti” - S.A.

6.

Societatea Comercială de Confectii pentru Calea Ferată “Uniforma C.F. Bucuresti” - S.A.

7.

Societatea Comercială Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate “Sudarec” - S.A.

8.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Craiova” - S.A.

9.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Arad” - S.A.

10.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Cluj” - S.A.

11.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Brasov” - S.A.

12.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Galati” - S.A.

13.

Societatea Comercială “Telecomunicatii C.F.R.” - S.A.

14.

Societatea Comercială “Informatica Feroviară” - S.A.

15.

Societatea Comercială “Turism si Agrement C.F.R.” - S.A.

16.

Societatea Comercială “Constructii C.F.R.” - S.A.

17.

Societatea Comercială “Grup Exploatare si Întretinere Palat C.F.R.” - S.A.

18.

Societatea Comercială “Impregnat Traverse din Lemn” - S.A.

19.

Societatea Comercială “Interventii Feroviare” - S.A.

20.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

21.

Societatea Comercială de Întretinere si Reparatii Vagoane de Călători “C.F.R. SIRV Titu” - S.A.

22.

Societatea Comercială de Întretinere si Reparatii Vagoane de Călători “C.F.R. SIRV Caransebes” - S.A.

23.

Societatea Comercială de Întretinere si Reparatii Vagoane de Călători “C.F.R. SIRV Brasov” - S.A.

24.

Societatea Comercială de Întretinere si Reparatii Vagoane de Călători “C.F.R. SIRV Mărăsesti” - S.A.

25.

Societatea Comercială de expeditii mesagerie, bagaje, coletărie, valori bănesti si corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A.

26.

Societatea Comercială de Vânzare Legitimatii Călătorie “Voiaj” - S.A.

27.

Societatea Comercială de Reparatii Locomotive “C.F.R. SCRL Brasov” - S.A.

28.

Societatea Comercială de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cusetă, Restaurant si Bar “C.F.R. - GEVARO” - S.A.

29.

Societatea Comercială de Aprovizionare si Desfacere Brasov “C.F.R. - SCAD Brasov” - S.A.

30.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă”

31.

Societatea Comercială Statii de Spălare Vagoane Marfă de Uz General “C.F.R. - SSVM” - S.A.

32.

Societatea Comercială Statii de Spălare Vagoane Cisternă “C.F.R. SSVAC” - S.A.

33.

Societatea Comercială de Exploatare si Transport Auto “C.F.R. Transauto” - S.A.

34.

Societatea Comercială de Transbordare Vagoane Marfă “C.F.R. TVM” - S.A.

35.

Societatea Comercială Baza de Aprovizionare si Desfacere “C.F.R. BAD Chitila” - S.A.

36.

Societatea Comercială Întretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje “C.F.R. IRLU” - S.A.

37.

Societatea Comercială Întretinere si Reparatii Vagoane “C.F.R. IRV” - S.A.

38.

Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A.

39.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

40.

Societatea Comercială de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii “R.R.R.M.I.” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Apostol Neculai din functia de prefect al judetului Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutie si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Apostol Neculai se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Iasi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 843.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Avarvarei Ioan în functia de prefect al judetului Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutie si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Avarvarei Ioan se numeste în functia de prefect al judetului Iasi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 844.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 300

din 9 iulie 2003

asupra sesizării de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

Curtea Constitutională a fost sesizată, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. a) din Constitutie, în vederea declansării controlului de constitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune de către un grup de 53 de deputati, si anume: Gheorghe Albu, Victor Babiuc, Mihai Baciu, Gheorghe Barbu, Radu Mircea Berceanu, Emil Boc, Anca Daniela Boagiu, Vasile Bran, Costică Canacheu, Ion Cîrstoiu, Teodor Cladovan, Sorin Frunzăverde, Paula Maria Ivănescu, Victor Sorin Lepsa, Mircea Man, Alexandru Mocanu, Nicolae Nan, Gheorghe-Liviu Negoită, Vasile Nistor, Ioan Oltean, Ioan Onisei, Alexandru Peres, Stefan-Marian Popescu-Bejat, Romeo-Marius Raicu, Mihai Stănisoară, Mircea Nicu Toader, Marin Anton, George Crin Laurentiu Antonescu, Andrei Ioan Chiliman, Viorel-Gheorghe Coifan, Victor Paul Dobre, Ovidiu-Virgil Drăgănescu, Liviu Iuliu Dragos, Valeriu Gheorghe, Titu-Niculae Gheorghiof, Puiu Hasotti, Anton Ionescu, Ion Luchian, Cătălin Micula, Monica Octavia Muscă, Gheorghe-Eugen Nicolaescu, Adrian Emanuel Semcu, Napoleon Pop, Cornel Popa, Grigore Dorin Popescu, Călin Popescu-Tăriceanu, Vasile Predică, Dan-Radu Rusanu, Nini Săpunaru, Dan Coriolan Simedru, Cornel Stirbet, Valeriu Stoica si Radu Stroe.

Sesizarea a fost transmisă prin Adresa nr. 51/457 din 1 iulie 2003 a secretarului general al Camerei Deputatilor si a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.237 din 1 iulie 2003, formând obiectul Dosarului nr. 311A/2003.

Sesizarea de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, adoptată de Camera Deputatilor si de Senat la 26 iunie 2003, are următorul cuprins:

«I. Potrivit dispozitiilor art. 114 alin. (1) din Constitutie: “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice”. (În acest caz, este vorba despre Legea nr. 680/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002).

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din Constitutie: “Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. [...] Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitătii lor se reglementează prin lege organică”. Legea cerută de Constitutie este tocmai Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, al cărei articol 40 - neconstitutional - a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/2003.

Asadar, în aplicarea prevederilor art. 114 alin. (5) din Constitutie, Camerele reunite ale Parlamentului au adoptat, la data de 26 iunie 2003, Legea de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 18/2003, cu încălcarea vădită a dispozitiilor art. 114 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 31 alin. (5) din Legea supremă.

II. Cel de-al doilea motiv pentru care considerăm că Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune a fost adoptată cu încălcarea dispozitiilor constitutionale, priveste nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea supremă, potrivit cărora “Legile ordinare si hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti din fiecare Cameră”.

Asa cum rezultă din stenograma dezbaterilor din Camera Deputatilor - 5 iunie 2003 -, pe care o anexăm, veti remarca (pasaje subliniate) că, de fapt, articolul unic din textul Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 - tocmai acela care prevede modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994, republicată -, a fost votat cu doar 78 de voturi din 174 de deputati prezenti, în conditiile în care erau necesare minimum 88 de voturi. În concluzie, având în vedere cele două motive de fond invocate mai sus, autorii prezentei sesizări solicită Curtii Constitutionale constatarea neconstitutionalitătii Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată.»

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizarea de neconstitutionalitate a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Presedintele Camerei Deputatilor a comunicat, cu Adresa nr. 51/405/RG din 4 iulie 2003, punctul său de vedere, în sensul că sesizarea este nefondată, cu următoarea motivare:

I. Prin Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, s-a delegat acestei autorităti puterea de reglementare prin ordonante în sapte domenii care nu constituie obiectul legilor organice, dintre care face parte si cel referitor la “măsuri în domeniul disciplinei financiare-valutare a agentilor economici”, prevăzut la art. 1 pct. II.1 din legea mentionată, în baza cărora a fost adoptată Ordonanta Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune. Ordonanta a vizat modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994, potrivit căruia “Veniturile proprii ale societătilor provin din taxe de abonament de radio si de televizor, din surse realizate potrivit obiectului de activitate, precum si din donatii sau sponsorizări”, în sensul achitării unei taxe pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru cel de televiziune, de către beneficiarii acestor servicii, persoane fizice si persoane juridice, cu domiciliul ori sediul în România.

Modificarea adusă Legii nr. 41/1994 nu priveste organizarea serviciilor publice de radio si de televiziune ori controlul parlamentar asupra activitătii acestora, ipoteze în care s-ar fi impus modificarea doar prin lege organică, ea priveste materia taxelor, care nu tine de domeniul legilor organice, expres statuate în Constitutie. În consecintă, instituirea unei taxe poate fi realizată pe calea unei ordonante emise în temeiul unei legi de abilitare, cum este si Ordonanta Guvernului nr. 18/2003. În motivarea punctului său de vedere, presedintele Camerei Deputatilor invocă Decizia nr. 88 din 2 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 207 din 3 iunie 1998, prin care Curtea Constitutională a statuat că dispozitiile care nu au caracter organic dintr-o lege organică pot fi modificate printr-o lege ordinară.

II. Cât priveste critica referitoare la modul de adoptare a legii, presedintele Camerei Deputatilor arată că, potrivit stenogramei din 5 iunie 2003, în momentul în care s-a dezbătut raportul comisiei sesizate în fond cu proiectul de lege mentionat, la amendamentul comisiei cu privire la articolul unic al legii s-au înregistrat un număr de 78 de voturi pentru acest amendament, 33 de voturi împotrivă si nici o abtinere. Astfel fiind, proiectul de lege a fost adoptat cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 103 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat.

Presedintele Senatului a comunicat, cu Adresa nr. 468 din 7 iulie 2003, punctul său de vedere, apreciind că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

I. Domeniul pentru care s-a dat abilitarea a fost respectat de către Guvern prin ordonanta adoptată, deoarece materia reglementată în această ordonantă priveste taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru cel de televiziune, iar impozitele si taxele se stabilesc prin lege ordinară.

II. Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 a fost adoptată atât de către Senat, cât si de către Camera Deputatilor, cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere, prezenti la sedintă, asa cum prevăd dispozitiile art. 74 alin. (2) din Constitutie.

Guvernul a transmis Curtii Constitutionale punctul său de vedere, cu Adresa nr. 5/6868 A.N. din 7 iulie 2003, în sensul că sesizarea este neîntemeiată.

I. Potrivit dispozitiilor art. 31 alin. (5) din Constitutie sunt de domeniul legii organice doar normele care reglementează organizarea serviciilor publice de radio si de televiziune si controlul parlamentar asupra activitătii acestora. Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, desi este o lege organică, fiind adoptată ca atare, cuprinde si prevederi care reglementează aspecte ce nu sunt apartinătoare domeniului legii organice, cum sunt si cele reglementate prin art. 40 al legii. În temeiul principiului simetriei juridice, o normă de natura legii ordinare, chiar fiind cuprinsă într-o lege organică, poate fi modificată printr-o normă de aceeasi natură.

II. Cu referire la sustinerea că legea criticată a fost adoptată cu nerespectarea dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Constitutie, se arată că la sedinta Camerei Deputatilor din 5 iunie 2003, asa cum rezultă din stenogramă, s-a supus votului amendamentul de eliminare a alin. (1) si (2) ale art. 40, iar nu articolul unic din textul Ordonantei Guvernului nr. 18/2003. În urma votului, rezultatele au fost: 34 de voturi pentru, 71 împotrivă si nici o abtinere. Din aceasta rezultă că din numărul de 105 deputati prezenti în sală în acel moment, au votat împotriva acestui amendament mai mult decât majoritatea deputatilor prezenti, respectându-se astfel prevederile art. 103 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat. Se precizează, în continuare, că doar adoptarea legilor ordinare, în ansamblu, este conditionată, pe de o parte, de prezenta în sală a majoritătii deputatilor, asa cum prevăd dispozitiile art. 64 din Constitutie si art. 134 alin. (1) din Hotărârea nr. 8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputatilor, iar pe de altă parte, de exprimarea votului favorabil de către jumătate plus unu dintre cei prezenti. În cazul adoptării amendamentelor, dispozitii ale aceluiasi regulament prevăd că nu se aplică regula prezentei majoritătii deputatilor si că nu se recurge la verificarea cvorumului înainte de votare, pentru adoptarea lui fiind necesar să voteze, în favoare, jumătate plus unu din numărul deputatilor prezenti în sală.

Camera Deputatilor s-a pronuntat, prin vot, asupra proiectului de lege, în ansamblul său, la sedinta din 17 iunie 2003, când 194 de deputati au votat în favoarea proiectului de lege, iar 36 împotrivă, fiind respectate normele procedurale referitoare la cvorumul de sedintă, prevăzut de art. 64 din Constitutie, si la numărul de voturi cerut pentru adoptarea unei legi ordinare, care, potrivit art. 74 alin. (2) din Constitutie, este de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti ai fiecărei Camere.

În vederea stabilirii faptului dacă au fost sau nu respectate normele constitutionale referitoare la procedura de legiferare, Curtea a examinat si stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor si ale Senatului, în care a fost dezbătut si adoptat proiectul legii ce constituie obiectul controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

examinând sesizarea grupului de deputati, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor si ale Senatului în care a fost dezbătut proiectul legii criticate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. a) din Constitutie, precum si celor ale art. 2, art. 12 si art. 17 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra constitutionalitătii legii criticate.

I.1. Prin sesizare se solicită, în primul rând, să se constate că, în aplicarea art. 114 alin. (5) din Constitutie, Parlamentul a adoptat Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, cu încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 31 alin. (5) din Constitutie. Astfel, desi în conformitate cu dispozitiile art. 31 alin. (5) din Constitutie, organizarea serviciilor publice autonome de radio si de televiziune se reglementează prin lege organică, cum este Legea nr. 41/1994, totusi art. 40 a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/2003, act normativ de nivelul legii ordinare.

Art. 40 din Legea nr. 41/1994, republicată, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/2003, are următorul cuprins: “(1) Veniturile proprii ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune provin din taxele pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru cel de televiziune, din sume încasate din realizarea obiectului de activitate, precum si din donatii si sponsorizări.

(2) Toate persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în România sunt obligate să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestora.

(3) Nivelul taxelor pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare si scutirile de plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

Dispozitiile constitutionale considerate a fi fost încălcate au următorul cuprins:

- Art. 31 alin. (5): “Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. [...] Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitătii lor se reglementează prin lege organică”.

- Art. 114: “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice”.

Art. 40 din Legea nr. 41/1994 face parte din capitolul IV - Activitatea financiară” care cuprinde reguli de organizare în ceea ce priveste patrimoniul si resursele financiare ale serviciilor publice de radio si de televiziune, administrarea si gestionarea acestora. Având în vedere că dispozitiile art. 31 alin. (5) din Constitutie consacră garantia constitutională a autonomiei serviciilor publice mentionate, se impune, cu necesitate, ca organizarea lor să fie astfel reglementată prin lege organică, încât să le asigure autonomia functională. Curtea, analizând continutul dispozitiilor legale încorporate la capitolul mentionat, retine că, din cuprinsul art. 39 rezultă că sursele financiare se constituie din alocatii de la bugetul de stat, cu destinatia strict determinată de art. 41, din venituri proprii si din alte surse, ceea ce conferă un caracter mixt procesului de constituire a fondurilor bugetare. Potrivit dispozitiilor art. 44 din aceeasi lege, controlul utilizării fondurilor, astfel constituite, este exercitat de organele abilitate prin lege, potrivit provenientei fondurilor respective, deci veniturile proprii nu se supun acelorasi exigente de control al executiei bugetare, ca si fondurile alocate de la bugetul de stat. Art. 40 reglementează tocmai constituirea sursei financiare a veniturilor proprii, care este sorgintea autonomiei financiare a serviciilor publice mentionate. Asadar, organizarea autonomă a serviciilor publice de radio si de televiziune este indisolubil legată de autonomia patrimoniului lor si deci de autonomia lor bugetară, iar în consecintă, materia reglementării apartine domeniului legilor organice.

Curtea Constitutională nu poate primi sustinerea în sensul că reglementarea din legea criticată nu apartine domeniului rezervat legii organice, motivat prin faptul că în temeiul art. 138 alin. (1) din Constitutie, impozitele si taxele se stabilesc numai prin lege, având acceptiunea de lege ordinară. Reglementarea taxelor prevăzute la articolul mentionat nu se face potrivit art. 138 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât această prevedere se referă exclusiv la veniturile bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat, iar articolul examinat reglementează modul de constituire a resurselor financiare din venituri proprii ale serviciilor publice amintite, premisă a autonomiei lor functionale, reglementări care tin nemijlocit de organizarea acestor servicii publice, făcând, asadar, obiectul legii organice.

În plus, Curtea retine că neconstitutionalitatea ordonantei criticate, emisă cu încălcarea interdictiei constitutionale referitoare la domeniile rezervate legilor organice, nu poate fi acoperită prin legea de aprobare, nici chiar prin adoptarea acesteia cu votul majoritătii prevăzute de dispozitiile art. 74 alin. (1) din Constitutie, deoarece o lege de aprobare nu poate elimina starea de neconstitutionalitate rezultată din ordonanta prin care Guvernul a reglementat într-o materie situată în domeniul legii organice.

2. Curtea Constitutională constată că emiterea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 s-a făcut si cu nerespectarea conditiei prevăzute de art. 114 alin. (1) din Constitutie, referitoare la abilitarea Guvernului printr-o lege specială, cu indicarea domeniilor ce pot fi reglementate. Asa fiind, Guvernul a depăsit limitele abilitării stabilite prin Legea nr. 680/2002.

În motivarea sesizării de neconstitutionalitate, autorii acesteia nu au criticat ordonanta si pentru motivul că ea a fost emisă cu depăsirea limitelor abilitării, însă, având în vedere dispozitiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Dezbaterea are loc în plenul Curtii Constitutionale, [...] atât asupra prevederilor mentionate în sesizare cât si asupra celor de care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate”, Curtea îsi va extinde, din oficiu, controlul de neconstitutionalitate, urmând să stabilească dacă Guvernul a fost sau nu abilitat, printr-o lege specială, să reglementeze domeniul ce constituie obiectul Ordonantei Guvernului nr. 18/2003.

În Ordonanta Guvernului nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003 se prevede că aceasta se emite “În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante”.

Legea nr. 680/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002, prevede la art. 1 pct. II.1: “Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutie Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2002 si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: […]

II. Economia si finantele publice:

1. măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici.”

Obiectul Ordonantei Guvernului nr. 18/2003, definit în titlu si în articolul unic, este “modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999. Curtea constată că din continutul textului citat nu rezultă că el reglementează “măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici”, asa cum se prevede în legea de abilitare, ci stabileste obligatia tuturor persoanelor fizice si juridice de a plăti anumite taxe. Depăsirea abilitării constituie o încălcare a prevederilor art. 114 alin. (1) din Constitutie care limitează strict delegarea legislativă la obiectul acesteia, astfel cum este definit de legea de abilitare.

Si de această dată, Curtea statuează că starea de neconstitutionalitate a ordonantei examinate nu poate fi eliminată prin legea de aprobare, întrucât lipsa abilitării Guvernului pentru a emite ordonante într-un domeniu strict precizat determină neconstitutionalitatea intrinsecă a ordonantei.

În acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 91 din 10 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, statuând că “Parlamentul nu este îndreptătit să confirme o normă neconstitutională care îsi păstrează acest caracter cât timp legiuitorul n-a modificat-o”.

II. Curtea constată că este neîntemeiată critica de neconstitutionalitate prin care se sustine că Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune a fost adoptată cu încălcarea dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Legile ordinare si hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti din fiecare Cameră”.

Curtea Constitutională observă că acest text vizează cvorumul de sedintă obligatoriu, cu alte cuvinte, prezenta membrilor fiecărei Camere la adoptarea legilor, hotărârilor si a motiunilor. Prin adoptarea legii, în sensul constitutional al termenului, se întelege adoptarea legii în ansamblu. Norma constitutională pretins încălcată nu reglementează conditiile de adoptare a amendamentelor si a articolelor legii, aceste conditii fiind stabilite prin regulamentele Parlamentului. Dispozitiile art. 103 alin. 3 teza a doua din Regulamentul Camerei Deputatilor prevăd că: “Textele articolelor si amendamentelor se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti”.

Stenograma sedintei Camerei Deputatilor din data de 5 iunie 2003 confirmă că la acea sedintă au fost dezbătute si votate amendamentele, alineatele si articolul proiectului de lege. Întrucât la votarea fiecărui amendament sau alineat au fost mai multe voturi pentru decât împotrivă, neînregistrându-se nici o abtinere, rezultă că ele au fost adoptate cu votul majoritătii deputatilor prezenti, iar articolul modificat prin ordonantă, care a fost amendat, a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

De altfel, chiar si în situatia în care s-ar fi constatat încălcarea vreunei prevederi din Regulamentul Camerei Deputatilor, aceasta nu ar fi constituit o problemă de constitutionalitate, ci, exclusiv, de aplicare a regulamentului, care, în virtutea autonomiei regulamentare a Camerei, se poate solutiona numai prin metode si mijloace parlamentare. Pentru valabilitatea votului final asupra unui proiect de lege, avut în vedere de art. 74 alin. (2) din Constitutie, se cer două conditii cumulative: să fie prezenti la sedintă majoritatea membrilor fiecărei Camere si să voteze favorabil majoritatea celor prezenti.

Cu referire la votul final asupra proiectului Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003, Curtea constată că acesta s-a realizat în sedinta Camerei Deputatilor din 17 iunie 2003, asa cum rezultă din stenograma sedintei, în care s-a consemnat că s-au exprimat 194 de voturi pentru adoptarea legii si 36 de voturi împotrivă. Aceste cifre atestă că la sedintă au participat majoritatea membrilor Camerei Deputatilor, iar majoritatea celor prezenti au votat adoptarea legii.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 31 alin. (5), art. 114 alin. (1) si (5), art. 74 alin. (2), art. 138 alin. (1), art. 144 lit. a) din Constitutie, precum si prevederile art. 13 alin. (1) lit. A.a), art. 17 si art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune este neconstitutională, întrucât ordonanta aprobată prin această lege a fost emisă cu încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (1) din Constitutie.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 9 iulie 2003 si la aceasta au participat: Nicolae Popa, presedinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu,

Constantin Doldur, Kozsok.r G.bor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu si Ioan Vida, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent, Claudia Miu