MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 517         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

340. - Lege pentru înfiintarea comunei Ruginoasa, judetul Neamt, prin reorganizarea comunei Dulcesti

 

476. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ruginoasa, judetul Neamt, prin  reorganizarea comunei Dulcesti

 

341. - Lege pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti

 

477. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin  reorganizarea comunei Hârtiesti

 

342. - Lege pentru înfiintarea comunei Lozna, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Dersca

 

478. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Lozna, judetul Botosani, prin  reorganizarea comunei Dersca

 

343. - Lege pentru înfiintarea comunei Dimăcheni, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Corlăteni

 

479. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Dimăcheni, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Corlăteni

 

344. - Lege pentru înfiintarea comunei Cândesti, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Mihăileni

 

480. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cândesti, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Mihăileni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

428. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protectie privind activitătile de import în România al unor specii de animale si produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre

 

432. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea categoriilor de integratori care beneficiază de prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE MINERALE

 

10. - Decizie privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a nisipului si pietrisului din perimetrul Pârâul Marcului

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

234. - Decizie privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Ruginoasa, judetul Neamt, prin reorganizarea comunei Dulcesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Ruginoasa, judetul Neamt, având în componentă satele Ruginoasa si Bozienii de Sus, prin reorganizarea comunei Dulcesti din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Ruginoasa se stabileste în satul Ruginoasa.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dulcesti are în componentă satele Dulcesti, Britcani, Cârlig, Corhana, Poiana si Rosiori.

(2) Resedinta comunei Dulcesti rămâne în satul Dulcesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Ruginoasa, judetul Neamt, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ruginoasa.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Neamt si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Neamt si Consiliul Local al Comunei Dulcesti, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Dulcesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Ruginoasa se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Neamt.

(3) Bugetul comunei Ruginoasa pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Neamt.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dulcesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Ruginoasa.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Dulcesti, judetul Neamt, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 340.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ruginoasa, judetul Neamt, prin reorganizarea comunei Dulcesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Ruginoasa, judetul Neamt, prin reorganizarea comunei Dulcesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 476.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Vulturesti, judetul Arges, având în componentă satele Vulturesti, Bârzesti si Huluba, prin reorganizarea comunei Hârtiesti din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Vulturesti se stabileste în satul Vulturesti.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Hârtiesti, judetul Arges, are în componentă satele Hârtiesti, Dealu, Lucieni si Lespezi.

(2) Resedinta comunei Hârtiesti rămâne în satul Hârtiesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Vulturesti, judetul Arges, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vulturesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Arges si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Arges si Consiliul Local al Comunei Hârtiesti, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Hârtiesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Vulturesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar până la constituirea acestora, de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1). Echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Arges.

(3) Bugetul comunei Vulturesti pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Arges.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Hârtiesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Vulturesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Hârtiesti, judetul Arges, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 341.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 477.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Lozna, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Dersca

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Lozna, judetul Botosani, având în componentă satele Lozna si Străteni, prin reorganizarea comunei Dersca din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Lozna se stabileste în satul Lozna.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dersca are în componentă satul Dersca.

(2) Resedinta comunei Dersca rămâne în satul Dersca.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Lozna, judetul Botosani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Lozna.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Botosani si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Botosani si Consiliul Local al Comunei Dersca, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Dersca între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Lozna se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Botosani.

(3) Bugetul comunei Lozna pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Botosani.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dersca si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Lozna.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Dersca, judetul Botosani, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 342.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Lozna, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Dersca

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Lozna, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Dersca si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 478.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Dimăcheni, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Corlăteni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Dimăcheni, judetul Botosani, având în componentă satele Dimăcheni, Mateieni si Recia-Verbia, prin reorganizarea comunei Corlăteni din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Dimăcheni se stabileste în satul Dimăcheni.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Corlăteni, judetul Botosani, are în componentă satele: Corlăteni, Carasa, Vlădeni si Podeni.

(2) Resedinta comunei Corlăteni rămâne în satul Corlăteni.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Dimăcheni, judetul Botosani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Dimăcheni.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Botosani si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Botosani si Consiliul Local al Comunei Corlăteni, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Corlăteni între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Dimăcheni se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Botosani.

(3) Bugetul comunei Dimăcheni pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Botosani.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Corlăteni si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Dimăcheni.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Corlăteni, judetul Botosani, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 343.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Dimăcheni, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Corlăteni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Dimăcheni, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Corlăteni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 479.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Cândesti, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Mihăileni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Cândesti, judetul Botosani, având în componentă satele Cândesti, Călinesti, Talpa si Vitcani, prin reorganizarea comunei Mihăileni din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Cândesti se stabileste în satul Cândesti.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihăileni, judetul Botosani, are în componentă satele: Mihăileni, Pârâu Negru si Rogojesti.

(2) Resedinta comunei Mihăileni rămâne în satul Mihăileni.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Cândesti, judetul Botosani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Cândesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Botosani si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Botosani si Consiliul Local al Comunei Mihăileni, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Mihăileni între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Cândesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Botosani.

(3) Bugetul comunei Cândesti pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Botosani.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Mihăileni si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Cândesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Mihăileni, judetul Botosani, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 344.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cândesti, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Mihăileni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Cândesti, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Mihăileni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 480.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protectie privind activitătile de import în România al unor specii de animale si produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, văzând Referatul de aprobare nr. 153.241 din 5 mai 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu referire la măsurile de protectie privind activitătile de import în România al unor specii de animale si produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la  îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 428.

 

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

cu referire la măsurile de protectie privind activitătile de import în România al unor specii de animale si produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre

 

Art. 1. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României nu trebuie să autorizeze activitătile de import de animale vii din speciile susceptibile la boala limbii albastre, originare din sau care tranzitează Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României nu trebuie să autorizeze activitătile de import de material seminal, embrioni si ovule de la speciile susceptibile la boala limbii albastre, originare din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a dispune implementarea si respectarea prevederilor acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de integratori care beneficiază de prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003,

văzând Referatul de aprobare nr. 127.179 din 7 iulie 2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă categoriile de integratori care desfăsoară activităti de productie agricolă în sectorul vegetal si beneficiază de prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, integratori agricoli pot fi:

a) procesatori de productie vegetală care detin si exploatează, în vederea procesării, terenuri agricole sau plantatii;

b) procesatori de productie vegetală care, în baza unui contract încheiat cu producătorii agricoli, finantează activitătile curente de productie pentru înfiintarea, întretinerea, recoltarea culturilor agricole sau întretinerea si recoltarea plantatiilor, în vederea achizitionării productiei, pentru procesare;

c) procesatori de productie vegetală care procesează atât productia realizată pe terenuri agricole sau plantatii din proprietate, cât si productia achizitionată în baza unui contract de finantare a activitătilor curente de productie agricolă prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 150/2003, încheiat cu producătorii agricoli.

Art. 3. - Pentru aceleasi activităti de productie desfăsurate pe filiera produsului se pot aloca fonduri publice unui singur beneficiar.

Art. 4. - Categoriile de integratori care îndeplinesc conditiile legale privind utilizarea creditelor agricole pentru productie pot solicita si pot beneficia de alocarea de fonduri publice numai pentru activitătile de productie stabilite anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 432.

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE PENTRU RESURSE MINERALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a nisipului si pietrisului din perimetrul Pârâul Marcului

 

Având în vedere art. 31 lit. b), art. 32 si art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare din perimetrul Pârâul Marcului, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 2.058/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Mita Impex” - S.R.L., în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 5 mai 2003.

Art. 3. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gicu Borosi

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 10.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor.

(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) înregistrările continând programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării, situatie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării.

Art. 2. - Radiodifuzorii sunt obligati să pună la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate:

a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală sau “longplay”;

b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard.

Art. 3. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 9/2002 privind obligatiile ce revin titularilor de licentă de emisie referitor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 4 iulie 2003.

Nr. 234.