MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 516         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

307. - Lege pentru completarea art. 24 din Legea  nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

442. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

309. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

 

444. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

 

310. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

445. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

330. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar

 

466. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar

 

331. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

467. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

806. - Hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

814. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru Teatrul National “I. L. Caragiale” din Bucuresti

 

815. - Hotărâre pentru aprobarea plătii de către România a contributiei anuale la initiativa “The New Defence Agenda”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

309. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine si viermi de mătase din România

 

559. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, se completează cu trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(2) Fac exceptie de la obligatiile de plată a accesului la produsele meteorologice:

a) utilizatorii ocazionali din domeniul educatiei si învătământului, pentru lucrări de diplomă, licentă sau doctorat, cu subiecte meteorologice sau conexe;

b) organizatii neguvernamentale care întreprind activităti complementare meteorologice sau conexe si pentru care elaboratorul acceptă postura de colaborator sau sponsor.

(3) Detinătorii de date si informatii meteorologice vor pune la dispozitie utilizatorilor ocazionali mentionati la alin. (2) lit. a) datele solicitate, în acord cu procedurile de administrare a fondului national de date si cu regulamentul privind circulatia datelor, informatiilor si produselor meteorologice, elaborate de autoritatea tehnică natională în materie.

(4) Datele si informatiile meteorologice dobândite în conditiile alin. (2) si (3) nu pot fi întrebuintate în alte scopuri decât cele pentru care au fost obtinute.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 307.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 442.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 68 din 30 august 2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 444.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 110 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 445.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200 din 18 decembrie 2002 privind societătile de credit ipotecar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 330.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 466.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Societătile comerciale care beneficiază de prevederile prezentei legi sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 12 cu următorul cuprins:

“12. Anexa se abrogă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 331.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 467.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unor bunuri imobile împreună cu dotările specifice, trecute în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2002 privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 19 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, si aflate în custodia Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A.

            Art. 2. - Datele de identificare a bunurilor imobile împreună cu dotările specifice, care fac obiectul art. 1, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor imobile împreună cu dotările specifice, prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea prevăzută în anexă.

            Art. 4. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 806.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile si a dotărilor specifice, proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru Teatrul National “I. L. Caragiale” din Bucuresti

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1 miliard lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, la titlul “Subventii”, pentru Teatrul National “I. L. Caragiale” din Bucuresti.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003. Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 814.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii de către România a contributiei anuale la initiativa “The New Defence Agenda”

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă plata de către România a contributiei anuale la initiativa “The New Defence Agenda”, în sumă de 12.500 euro.

            Art. 2. - Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 815.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine si viermi de mătase din România

 

            În temeiul art. 24 din Legea zootehniei nr. 72/2002,

            în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 131.417/2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Programele de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine si viermi de mătase din România, prevăzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 4. - Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice si Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 aprilie 2003.

Nr. 309.


*) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis în afara abonamentului si se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu

 

            Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate si prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

            văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe nr. DB 5.330/2003,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, persoane fizice sau juridice, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

            Art. 3. - Directia generală asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Directia acreditare furnizori si servicii medicale si Directia norme contractuale si relatii cu furnizorii din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 559.

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu

 

            1) Prin punct de lucru se întelege locul unde se asigură respectarea conditiilor prevăzute la art. 7 lit. e), f) si g) din Normele privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acordă aceste servicii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 318/2003.

 

CAPITOLUL I

Etapele procesului de acreditare

 

Art. 1. - Acreditarea furnizorului de îngrijiri la domiciliu se face de către Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, denumită în continuare SCNAFID, pentru fiecare punct de lucru1).

Art. 2. - SCNAFID este înfiintată în baza Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:

a) furnizorul de îngrijiri la domiciliu care doreste acreditarea face o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresată SCNAFID, prin care furnizează date de structură si se angajează să permită accesul evaluatorilor în toate spatiile acestuia, precum si la toate datele necesare acreditării;

b) SCNAFID desemnează prin dispozitii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, un număr de 2 evaluatori care vizitează punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFID;

c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are atasată grila de scor corespondentă standardelor, completată de către evaluator conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grilă de scor care se depune la Directia acreditare furnizori si servicii medicale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;

d) Directia acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFID si întocmeste fisa de evaluare sintetică aprobată de SCNAFID;

e) fisa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de acreditare (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetică), este luată în discutie de către SCNAFID care emite certifiatul de acreditare a furnizorului de îngrijiri la domiciliu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, certificatul de acreditare provizorie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, respectiv notificarea de neacreditare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea punctului de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu

 

            Art. 4. - Persoanele desemnate să evalueze punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerinte:

a) sunt angajati ai Directiei acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS;

b) nu pot fi decât medici sau asistenti medicali;

c) au experientă de minimum 1 an de lucru în sistemul sanitar;

d) nu lucrează si nu fac parte din conducerea unor furnizori de îngrijiri la domiciliu;

e) se angajează în scris printr-o declaratie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, că îndeplinesc conditiile mentionate mai sus si că vor notifica orice situatie de incompatibilitate pentru a se evita conflictele de interese;

f) evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă si de păstrarea confidentialitătii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea SCNAFID.

Art. 5. - Evaluatorii primesc din partea SCNAFID unde s-a depus cererea de acreditare de către furnizorul de îngrijiri la domiciliu o dispozitie pentru vizită de evaluare a furnizorului de îngrijiri la domiciliu respectiv (anexa nr. 2).

Art. 6. - Vizita de evaluare a furnizorului de îngrijiri la domiciliu are următoarele caracteristici:

a) se face după un program stabilit în prealabil cu furnizorul de îngrijiri la domiciliu;

b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferintă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;

c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrătoare;

d) evaluatorii sunt desemnati de către directorul Directiei acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS;

e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusă de furnizorul de îngrijiri la domiciliu si completează pe parcursul vizitei o grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;

f) reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri la domiciliu contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3),

care are atasate grilele de scor;

g) grilele de scor nu contin date de identificare directă a furnizorului de îngrijiri la domiciliu (nume, adresă), ci numai un număr care este numărul vizitei de evaluare;

h) Directia acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS tine un registru la care are acces numai directorul acesteia si în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numărul vizitei de evaluare aferente;

i) după vizita de evaluare, evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul Directiei acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS, desemnată pentru agregarea datelor.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea fisei de evaluare sintetică

 

Art. 7. - Fisa de evaluare sintetică se alcătuieste prin agregarea datelor rezultate în urma vizitei de evaluare.

Art. 8. - Agregarea datelor se organizează la nivelul Directiei acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS.

Art. 9. - Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul Directiei acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS, este angajat cu normă întreagă la CNAS si a declarat pe propria răspundere că nu lucrează si nu face parte din conducerea unor furnizori de îngrijiri la domiciliu.

Art. 10. - Personalul care efectuează agregarea datelor este responsabil de prelucrarea în conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnătură.

Persoana desemnată pentru agregarea datelor nu mai îndeplineste nici un fel de alte activităti în cadrul acreditării furnizorilor de îngrijiri la domiciliu.

Art. 11. - Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFID si puse în aplicare de Directia acreditare furnizori si servicii medicale din CNAS, în urma căreia se întocmeste fisa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătură SCNAFID.

Art. 12. - Persoana care agregă datele va păstra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării unui furnizor de îngrijiri la domiciliu sub forma unui fisier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare, respectiv al fisei de evaluare sintetică; fisierele cu fiecare agregare vor fi păstrate si pe suport hârtie.

Art. 13. - Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare furnizori si servicii medicale, respectându-se cerintele prevăzute mai jos:

a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;

b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fisier separat;

c) identificarea fiselor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare;

d) personalul care face agregarea datelor este răspunzător pentru păstrarea confidentialitătii datelor si a formatului de agregare, angajându-se în acest sens printr-o declaratie de compatibilitate (anexa nr. 8).

 

CAPITOLUL IV

Decizia de acreditare

 

Art. 14. - Decizia de acreditare este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFID emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 15. - Decizia de acreditare se ia de către SCNAFID în urma analizei fisei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 16-30.

Art. 16. - Punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 5), dacă la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetică nota obtinută este maximă (5).

Art. 17. - Punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu se acreditează provizoriu pe o perioadă de 6 luni, dacă a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5) si la fiecare din grupele de standarde (de la I la IV) cel putin nota 4.

Art. 18. - La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri la domiciliu poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăsi data de expirare a acreditării provizorii, dar nu mai devreme de 3 luni.

Art. 19. - Dacă se constată în urma celei de a doua vizite de evaluare că furnizorul de îngrijiri la domiciliu nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu nu se acreditează.

Art. 20. - Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.

Art. 21. - La reevaluarea unui punct de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu în perioada de acreditare provizorie, dacă se constată că punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu nu îndeplineste conditiile de acreditare, acreditarea încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.

Art. 22. - Punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu nu se acreditează în oricare dintre următoarele situatii:

a) dacă punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu nu a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5);

b) dacă punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5), dar nu a obtinut cel putin nota 4 la fiecare dintre celelalte grupe de standarde (I-IV).

Art. 23. - În cazul în care punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu nu se acreditează, acesta primeste o notificare scrisă (anexa nr. 7) din partea SCNAFID prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum si faptul că furnizorul de îngrijiri la domiciliu nu poate face o nouă cerere de acreditare pentru acest punct de lucru mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.

Art. 24. - Atât deciziile de acreditare, cât si notificările de neacreditare se comunică în scris, în aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurări de sănătate judetene cu care are contract furnizorul de îngrijiri la domiciliu pentru acel punct de lucru. Notificarea de neacreditare se aduce la cunostintă furnizorului de îngrijiri la domiciliu prin fax si prin scrisoare recomandată.

Art. 25. - Acreditările, acreditările provizorii si notificările de neacreditare emise de SCNAFID sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora si anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă, emise pentru furnizorul respectiv, după caz.

Art. 26. - În vederea luării deciziei de acreditare, SCNAFID urmează procedura de mai jos:

a) ia în discutie fisa de evaluare sintetică care nu are elemente directe de identificare a furnizorului de îngrijiri la domiciliu si pe baza ei emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;

b) identifică furnizorul de îngrijiri la domiciliu pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 27. - Acreditarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 28. - Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum 6 luni fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 29. - În situatia în care există o sesizare scrisă către SCNAFID prin care se semnalează că cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu, se face o verificare de către SCNAFID (printr-o vizită de evaluare, în termen de 7 zile lucrătoare), desemnându-se alti evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea initială. Anonimele nu se iau în considerare. În urma noii evaluări se emite o nouă decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul furnizorului de îngrijiri la domiciliu de a primi vizita de evaluare în situatia mentionată mai sus duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către SCNAFID.

Art. 30. - SCNAFID păstrează un dosar pentru fiecare furnizor de îngrijiri la domiciliu care a solicitat acreditarea si care contine următoarele documente:

a) cerere;

b) dispozitie pentru vizită de evaluare;

c) raport de evaluare;

d) grila de scor;

e) fisa de evaluare sintetică;

f) copie de pe autorizatia de functionare eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei;

g) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 31. - Casele de asigurări de sănătate judetene pot încheia contracte de furnizare de îngrijiri la domiciliu numai pentru punctele de lucru acreditate ale respectivului furnizor de îngrijiri la domiciliu; contractul de furnizare de îngrijiri la domiciliu nu poate depăsi durata acreditării.

 

CAPITOLUL V

Procedura de contestare

 

Art. 32. - Furnizorii de îngrijiri la domiciliu pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisă de SCNAFID la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestatiile trimise de furnizorii de îngrijiri la domiciliu la Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate vor fi însotite de o copie a acreditării provizorii, respectiv a notificării de neacreditare.

Art. 33. - Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua o decizie ce va fi comunicată furnizorului de îngrijiri la domiciliu, SCNAFID si casei de asigurări de sănătate judetene în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; în acest interval Comisia Natională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate ia toate măsurile în vederea solutionării contestatiei, inclusiv prin investigatii la fata locului.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Domnule presedinte,

 

            Subsemnatul …..., reprezentant legal al furnizorului de îngrijiri la domiciliu ….., adresa: localitatea ….., str. ….. nr. .., judetul ….., telefon ….., cod fiscal/CNP .., solicit acreditarea punctului de lucru ….., adresa: localitatea , str. ….. nr. ….., judetul …, pentru a intra în relatie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului ……

            Declar prin prezenta că punctul de lucru .... al furnizorului de îngrijiri la domiciliu ….. acordă servicii de îngrijire la domiciliu în mod nediscriminatoriu.

            Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu informatiile si documentele necesare evaluării, precum si acces liber în spatiile acestui punct de lucru.

            Punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu este condus de ..., care se legitimează cu BI/CI seria ... nr. …... si are contractul de muncă nr. …..

            La punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu lucrează următoarele persoane:

            …, în functia de …………….. conform C.M. nr. .……………..

            …, în functia de …………….. conform C.M. nr. .……………..

            …, în functia de …………….. conform C.M. nr. .……………..

            …, în functia de …...………... conform C.M. nr. .……………..

            …., în functia de …..………... conform C.M. nr. .……………..

            …., în functia de ……..……... conform C.M. nr. .……………..

            …, în functia de …………...... conform C.M. nr. .……………..

            …, în functia de ……………. conform C.M. nr. .……………..

            …, în functia de ……………. conform C.M. nr. .……………..

            ...., în functia de ……………. conform C.M. nr. .……………..

            ...., în functia de ……………. conform C.M. nr. .……………..

            Data . ……………... Semnătura

 

            Domnului presedinte al Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu

 

            NOTĂ:

            Spatiile punctate se completează cu majuscule, iar spatiile libere se barează.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Nr. ….

Data ….

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

DISPOZITIE

pentru vizită de evaluare a punctului de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu

 

            Se numeste domnul/doamna …………….., care se legitimează cu BI/CI seria  …………….... nr. ., precum si domnul/doamna …..….., care se legitimează cu BI/CI seria ….... nr. ….., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ... la punctul de lucru . ……………... al furnizorului de îngrijiri la domiciliu ……………..., punct de lucru cu adresa ..., la data ……. .

A primit în acest scop grila de scor nr… ……………………..

 

Presedinte,

……………………………...

 

Am luat la cunostintă.

Evaluator,

……………………………….

Am luat la cunostintă.

Evaluator,

……………………………….

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

RAPORT DE EVALUARE

 

            Subsemnatul/subsemnata …….. si subsemnatul/subsemnata ……, evaluatori desemnati de Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, prin dispozitia de evaluare nr. ….., să efectueze vizita de evaluare nr. ….. la punctul de lucru ….. al furnizorului de îngrijiri la domiciliu …..., am efectuat această vizită la adresa indicată la data …… si am completat grila de scor nr. …., aferentă dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuată în prezenta reprezentantului legal, domnul/doamna …..., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. …., atasată la prezentul raport.

            Reprezentantul legal …… al furnizorului de îngrijiri la domiciliu ……

 

            Semnătura ………………………..

            Stampila furnizorului de îngrijiri la domiciliu

 

Evaluator,

…………………….

Semnătura

……………………..

Evaluator,

…………………….

Semnătura

…………………….

 

Data ………………

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SCALĂ DE EVALUARE

pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de îngrijiri la domiciliu

 

Cod

Caracter

Interpretare

Scor

L

Logică

da / nu

5 / 1

C

Cantitativă

90-100%

5

 

 

80-89%

4

 

 

70-79%

3

 

 

60-69%

2

 

 

mai putin de 60%

1

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

            Punctul de lucru …………………………. al furnizorului de îngrijiri la domiciliu ………., cu adresa: judetul (sectorul) ……., localitatea ..., str. .. nr. ….., cu Autorizatia de functionare nr. …... din ….., emisă de …...., este acreditat până la data de ……….... .

            Data …………….

 

Presedinte,

………………………..

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

 

            Punctul de lucru .. al furnizorului de îngrijiri la domiciliu ………..., cu adresa: judetul (sectorul) ……..., localitatea ..., str. ….... nr. .., cu Autorizatia de functionare nr. …... din ………………, emisă de ……………….,  este acreditat provizoriu până la data de .……...

            Data ……………………….

 

Presedinte,

…………………………

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

 

            Subcomisia Natională de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu a analizat fisa de evaluare sintetică aferentă vizitei de evaluare nr. ..., întocmită în urma vizitei de evaluare efectuate la data de ………….... la punctul de lucru …...., cu adresa ………….., al furnizorului de îngrijiri la domiciliu …….., avându-l ca reprezentant legal pe ……. si ca  pe ……….., si a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că punctul de lucru  nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare după cum urmează1): ........

            Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostintă furnizorului de îngrijiri la domiciliu prin scrisoare recomandată si casei de asigurări de sănătate printr-o adresă. Furnizorul de îngrijiri la domiciliu poate face contestatie împotriva prezentei notificări de neacreditare la SCNAFID, mentionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare. Furnizorul de îngrijiri la domiciliu poate face cerere de acreditare după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări de neacreditare.

 

Presedintele Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu,

………………………………

 

Data


1) Se mentionează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri la domiciliu.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

 

            Subsemnatul …………., angajat al Directiei acreditare furnizori si servicii medicale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, propus ca evaluator pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, declar că nu am rude sau afini care au părti sociale sau lucrează ori fac parte din conducerea unor furnizori de îngrijiri la domiciliu, distribuitori/producători de medicamente si materiale sanitare si, de asemenea, că nici eu nu am părti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de îngrijiri la domiciliu, distribuitori/producători de medicamente si materiale sanitare. Mă oblig să solicit încetarea calitătii de evaluator pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.