MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

22. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

27. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

24. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

 

29. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

 

30. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

35. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă privind acordarea unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

51. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentantele din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, conform Ordonantei Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997

 

52. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002

 

Rectificări la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 22.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vedere administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale

“Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul 14, litera b) a articolului 51 va avea următorul cuprins:

“b) stabilirea profilului sectiilor sale, pe termen scurt, mediu si lung, mentinând rasele de importantă ca depozite de gene;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140 din 17 octombrie 2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 31 octombrie 2002, cu următoarele completări:

- Anexa va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

1.

Municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 67-79 (fostă Bd. Expozitiei nr. 2), sectorul 1

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Agentia Natională pentru Locuinte

Imobile reprezentând constructii speciale,

si anume:

- baracă pentru depozit de mijloace fixe (nr. inventar 101.038);

- platformă de parcare incintă

- 36.341,35 m 2 (nr. inventar 202.026-61);

- drumuri de sistematizare*) (nr. inventar 202.062);

- drumuri de acces*) (nr. inventar 202.063);

- împrejmuire cu gard de beton

- 440 m (nr. inventar 202.064);

- drum garaj*) (nr. inventar 202.091);

- platformă de parcare statie service (nr. inventar 202.025)

Teren = 36.341,35 m 2

2.

Municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 67-79 (fostă Bd. Expozitiei nr. 2), sectorul 1

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 2), Bancare

Ministerul de Interne

Imobile reprezentând:

- clădire administrativă

- (nr. inventar 101.048-49);

- hală de întretinere si spălare

- (nr. inventar 101.026);

- garaj auto (halele 1-4)

- (nr. inventar 101.020);

- constructii speciale, si anume:

- rezervor de ulei (nr. inventar 202.022, 202.023);

- platformă de parcare incintă 1.844,16 m 2 (nr. inventar 202.026-61);

- drumuri de sistematizare*)

- (nr. inventar 202.062);

- drumuri de acces*) (nr. inventar 202.063);

- împrejmuire cu gard de beton 60 m (nr. inventar 202.064);

- retele subterane de telecomunicatii (nr. inventar 202.065);

- retea de alimentare cu energie**) (nr. inventar 202.066);

- retea de alimentare cu apă**) (nr. inventar 202.067);

- colector drum de acces**) (nr. inventar 202.068);

- canalizare în incintă**) (nr. inventar 202.069);

- retea de aer comprimat**) (nr. inventar 202.070);

- retea de iluminat (nr. inventar 202.074);

- drum garaj*) (nr. inventar 202.091);

- alimentare cu energie electrică

- (nr. inventar 202.093);

- modul pentru atelier (nr. inventar 202.160)

- Teren = 23.707 m 2

 


*) Cota-parte în functie de suprafata terenului.

**) Cota-parte în functie de suprafata totală desfăsurată.

 

NOTĂ:

Repartizarea cotelor-părti se face prin protocoale încheiate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, Agentia Natională pentru Locuinte si Ministerul de Interne.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 30.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 35.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind acordarea unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Pentru eliminarea diferentelor existente la plata facturilor la energia termică furnizată populatiei în sistem contorizat si necontorizat, distribuitorii de energie termică vor calcula si vor stabili obligatiile de plată la sistemul necontorizat, folosind media consumurilor înregistrate în sistemul contorizat pentru suprafete locative încălzite echivalente.

(2) Pentru luna decembrie 2002 obligatiile de plată ale consumatorilor casnici necontorizati se vor recalcula potrivit alin. (1), diminuându-se în mod corespunzător obligatiile de plată pentru luna ianuarie 2003.

Art. 2. - (1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curentă, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.

(2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidentiază si se operează în factura lunii următoare.

(3) Asociatiile de proprietari sau de locatari, după caz, vor lua în calcul facilitatea prevăzută la alin. (1) numai pentru familiile sau persoanele singure care au achitat integral si la termen obligatiile de plată a întretinerii.

Art. 3. - În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice îsi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum si sumele restante, fără penalităti, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de scutire de la plata penalitătilor facturate de furnizorul de energie termică.

Art. 4. - (1) Autoritătile administratiei publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata întretinerii, pe baza unor anchete sociale, persoanele care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare sociale de urgentă, în conditiile legii, în vederea stingerii datoriei către distribuitorii de energie termică.

(2) Autoritătile administratiei publice locale împreună cu furnizorii de energie termică vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rău-platnici.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante se sanctionează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Constatarea contraventiilor se face de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentantele din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, conform Ordonantei Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Normele anuale de venit pentru anul 2003, actualizate potrivit art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997, sunt următoarele:

 

Tipul de reprezentantă

Normele anuale de venit impozabil (lei)

A (1-2 persoane)

162.830.000

B (3-5 persoane)

509.380.000

C (6-8 persoane)

997.950.000

D (peste 8 persoane)

2.025.075.000

 

Art. 2. - Directia generală de politică si legislatie fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2003.

Nr. 51.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), art. 13 alin. (2), (4) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002, în baza prevederilor art. 8 alin. (4) si ale art. 13 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, se stabileste următorul barem anual:

 

Venitul anual impozabil(lei)

Impozitul (lei) anual

până la 23.000.000

18%

23.000.001 - 58.800.000

4.140.000 + 23% pentru ceea ce depăseste suma de 23.000.000 lei

58.800.001 - 93.400.000

12.374.000 + 28% pentru ceea ce depăseste suma de 58.800.000 lei

93.400.001 - 130.500.000

22.062.000 + 34% pentru ceea ce depăseste suma de 93.400.000 lei

peste 130.500.000

34.676.000 + 40% pentru ceea ce depăseste suma de 130.500.000 lei

 

(2) Deducerea personală de bază stabilită potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, pentru calcularea bazei de calcul a impozitului pe venitul anual global realizat în anul 2002, este de 1.700.000 lei pe lună.

(3) Totodată, la stabilirea venitului net anual din salarii, cheltuiala profesională se corectează în functie de valoarea deducerii personale de bază.

Art. 2. - Baza de calcul a venitului supus impozitului anual se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2003.

Nr. 52.

 

RECTIFICĂRI

           

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 24 decembrie 2002, se fac următoarele rectificări:

- în anexele nr. V a) si V b), la pct. 5 subpct. 2, în loc de: “10-20% din salariul de bază lunar al functiei didactice în care este încadrat, …” se va citi: “10-25% din salariul de bază lunar al functiei didactice în care este încadrat,...”.