MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 30         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

21. - Lege privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

26. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.540/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 

1.541/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru continuarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) societate comercială - Societatea Natională de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.;

b) investitor strategic - cumpărătorul initial al pachetului de actiuni al societătii comerciale, respectiv OTE International;

c) creante în euro - creantele certe, lichide si exigibile ale investitorului strategic asupra societătii comerciale, în sumă totală de 55 milioane euro;

d) creante în USD - creantele certe, lichide si exigibile ale investitorului strategic asupra societătii comerciale, în sumă totală de 42.625.006,17 USD;

e) majorare de capital social - majorarea capitalului social al societătii comerciale cu suma totală de 242.625.004,59 USD, prin emiterea unui număr de 7.783.927 actiuni la pretul de 31,17 USD pe actiune, prin

următoarele metode:

- conversia în actiuni a creantelor în euro;

- conversia în actiuni a creantelor în USD;

- aport în numerar în valoare de 145 milioane USD;

f) vânzare de actiuni - vânzarea prin negociere directă către investitorul strategic a unui pachet de 994.546 actiuni, la pretul de 31,17 USD pe actiune, reprezentând 3,12% din capitalul social al societătii comerciale la data încheierii tranzactiei prevăzute la art. 3, în schimbul sumei totale de 30.999.998,82 USD;

g) tranzactie - operatiunea prin care investitorul strategic va dobândi pozitia de actionar majoritar al societătii comerciale, prin realizarea etapizată a activitătilor definite la lit. e) si f).

Art. 3. - (1) În vederea accelerării procesului de continuare a privatizării, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea

nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, institutia publică implicată va negocia cu investitorul strategic conditiile realizării unei tranzactii prin care acesta va dobândi pozitia de actionar majoritar, prin aplicarea unei proceduri simplificate, având următoarele etape succesive:

a) prima etapă: majorarea capitalului social al societătii comerciale prin aport în numerar în valoare de 145 milioane USD si prin conversia creantelor în euro asupra societătii comerciale în actiuni ale acesteia, în cadrul unei singure operatiuni, prin emiterea unui număr de 6.416.426 actiuni noi, ce vor fi subscrise în totalitate si exclusiv de către investitorul strategic;

b) a doua etapă: vânzarea de actiuni, realizată în conditiile convenite de institutia publică implicată, în calitate de vânzător, si investitorul strategic, în calitate de cumpărător;

c) a treia etapă: majorarea capitalului social prin conversia creantelor în USD asupra societătii comerciale cu actiuni ale acesteia, prin emiterea a 1.367.501 actiuni noi.

(2) La data finalizării tranzactiei investitorul strategic va detine un pachet de actiuni reprezentând 54,01% din capitalul social al societătii comerciale.

(3) Procesul de privatizare a societătii comerciale se va realiza cu respectarea conditiilor mandatului de privatizare acordat de Guvern institutiei publice implicate.

Art. 4. - Ulterior încheierii tranzactiei, diminuarea participatiei statului la capitalul social al societătii comerciale se va realiza în conditiile legii, pe baza mandatului ce va fi acordat de Guvern institutiei publice implicate.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 21.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 26.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

(3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.540.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 

Descrierea stemei

Stema municipiului Târgu-Jiu, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut despicat în pal, având următoarea înfătisare:

- în partea dreaptă si în partea stângă se află un câmp de argint cu lei, afrontati, de culoare naturală, armati si cu limbile rosii, tinând fiecare o spadă neagră;

- în centru, în câmp albastru, este reprezentată Coloana Infinitului, de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, formată din sapte turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate

Leii sunt vechiul simbol al Olteniei, Valahia Mică, după cum o găsim în documentele medievale.

Spada este simbolul vitejiei si al consecventei locuitorilor de pe aceste meleaguri.

Coloana Infinitului este emblematică pentru municipiul Târgu Jiu, aceasta legându-si numele de activitatea creatoare a lui Constantin Brâncusi.

Numărul turnurilor - sapte - atestă faptul că asezarea este un centru urban, ridicat la rang de municipiu resedintă de judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Sibiu, judetul Sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

(3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.541.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Sibiu, judetul Sibiu


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

Descrierea stemei

Stema municipiului Sibiu, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut antic cu smaltul câmpului rosu.

În acest câmp se află două spade încrucisate cu vârful spre talpa scutului, de argint, cu mănunchiuri de aur, care sustin prin garda lor o coroană foliată deschisă, de aur.

Spadele străpung împletit o trinchetă foliată cu foi de tei, cu vârful spre talpa scutului, toate de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală cu sapte turnuri, de argint.

Semnificatia elementelor însumate

Spadele încrucisate cu vârful în jos semnifică, potrivit mitologiei si uzantei medievale, luarea în posesie a pământului, vointa cetătenilor de a apăra municipiul si drepturile lor civice.

Coroana foliată, numită în heraldica transilvăneană “Corona Regia”, semnifică statutul de oras liber regal.

Smaltul rosu al scutului simbolizează autonomia locală constitutională.

Trincheta foliată, semn al unitătii treimii, semnifică solidaritatea civică.

Stema ca întreg simbolizează comunitatea sibienilor, iar aurul semnifică aspiratia locuitorilor spre prosperitate.

Coroana murală cu sapte turnuri indică rangul de municipiu resedintă de judet.