MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 911         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

536. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

844. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului  Concurentei

 

537. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

845. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei  Nationale pentru Locuinte

 

538. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

846. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 445 din 25 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din titlul I al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 76 din 28 august 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru transportul prin conducte magistrale al titeiului si produselor petroliere din tară si din import, ajustarea tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului fată de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicită ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Natională a României.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 536.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 844.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Persoanele fizice cu cetătenie română, domiciliate în România, pot beneficia de subventionarea dobânzii la creditele ipotecare acordate de către bănci si sucursalele băncilor străine autorizate să functioneze în România, denumite în continuare bănci, doar pentru prima locuintă construită prin intermediul programelor promovate si derulate de Agentia Natională pentru Locuinte.

………………………………………

(3) Creditele ipotecare care se acordă în conditiile alin. (2) se exprimă în lei, corelat la rata de schimb lei-euro practicată de bănci.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, va acorda o subventie de până la 4 puncte procentuale din rata dobânzii plătite de beneficiarii creditelor ipotecare care achizitionează prima locuintă construită prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte, în conditiile prevăzute la art. 1 si în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie prin legea bugetului de stat.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, si le va supune aprobării Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 537.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 845.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri  pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articolul unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 55 din 14 august 2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 26 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 538.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 846.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 445

din 25 noiembrie 2003copyrightdsc.net

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din titlul I al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea  Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din titlul I al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002. Exceptia a fost ridicată de Liga Maistrilor Militari de Marină din Constanta în Dosarul nr. 18.226/2002 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin împuternicit Ion Drăgan, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, pentru argumentele formulate cu prilejul ridicării exceptiei în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât consideră că textele de lege criticate sunt în conformitate cu dispozitiile din Constitutie invocate ca fiind încălcate. De asemenea, arată că, de altfel, Curtea Constitutională a constatat constitutionalitatea acestor texte de lege prin deciziile nr. 413 din 6 noiembrie 2003 si nr. 437 din 20 noiembrie 2003, care îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 18.226/2002, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din titlul I al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002. Exceptia a fost ridicată de Liga Maistrilor Militari de Marină din Constanta într-o cauză având ca obiect constatarea dreptului său de proprietate asupra unui imobil preluat abuziv.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustin următoarele:

1. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 este contrară prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (1), referitoare la “delegarea legislativă, care abilitează Guvernul României spre a emite ordonante în domenii ce nu fac obiectul legilor organice”; or, Legea nr. 10/2001 pe care ordonanta o modifică si o completează face parte, potrivit titlului, scopului si obiectului său de reglementare, din categoria legilor organice astfel cum acestea sunt definite prin art. 72 alin. (3) lit. k) din Constitutie.

2. Dispozitiile art. I pct. 2 din titlul I, intitulat Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 sunt neconstitutionale, deoarece: creează “fundamentul juridic de omitere a bunurilor imobile preluate în «orice chip» în perioada istorică enuntată, dacă acestea au o afectatiune din cele prevăzute în textul alin. (1) al art. 16 din lege”; modificarea operată conduce la o aplicare restrictivă a textului, cu efect sinonim exproprierii pentru o cauză de utilitate publică, însă fără dreaptă si prealabilă despăgubire, dispusă “a priori” până la retrocedarea dreptului subiectiv, ceea ce contravine art. 41 alin. (3) din Constitutie si Legii nr. 33/1994 care “obligă la nominalizarea celui supus acestei măsuri de exceptie”; prevederile art. I pct. 2 si 3 din titlul I din ordonanta criticată nu sunt corelate cu textul de referintă din Legea nr. 10/2001, care dispune cu privire la conservarea regimului juridic al imobilelor, ceea ce “creează - prin efectul neretroactivitătii legii - tratamente juridice incompatibile pentru imobilele deja restituite prin aplicarea art. 16 alin. (4), înainte si după modificare”; art. 16 alin. (4), modificat, instituie asupra imobilului vizat, pe durata afectatiunii, un drept de proprietate publică, cu omisiunea de a prevedea fie revenirea la forma si titularul dreptului de proprietate anterior preluării fără titlu, fie cu privire la înstrăinarea către terti, astfel că “ambiguitatea regimului juridic de urmat după această durată a afectatiunii” dă nastere la nedreptăti; prevederile criticate, care dispun cu privire la un bun preluat fără titlu valabil, încalcă dreptul de proprietate privată consacrat de art. 41 din Constitutie, art. 11 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) din aceasta, precum si art. 6 din Legea nr. 213/1998.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. I pct. 3 din titlul I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, autorul exceptiei sustine că abrogarea alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001 încalcă principiul separatiei puterilor în stat prin aceea că “suprimă controlul judiciar asupra actelor de realizare a Legii nr. 10/2001”. De asemenea, consideră că aceste dispozitii de lege încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (5), “care, în caz de divergentă, conferă competentă atributivă instantelor judecătoresti, orânduite si prin Legea nr. 33/1994”, si pe cele ale art. 21, referitoare la accesul liber la justitie.

Judecătoria Constanta apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că: Legea nr. 10/2001 nu este o lege organică, întrucât nu reglementează regimul juridic al proprietătii, ci aspecte particulare ale dreptului de proprietate privind restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; pentru ordonantele de urgentă, Constitutia nu instituie interdictia de a reglementa în materia legilor organice, iar jurisprudenta Curtii Constitutionale este în sensul că situatia exceptională prevăzută de art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală “poate reclama dispozitii de natura legii organice în absenta cărora interesul public s-ar vedea periclitat”; art. 16 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 este în concordantă cu art. 135 alin. (4) din Constitutie, “care extinde sfera bunurilor - obiect exclusiv al proprietătii publice în considerarea destinatiei lor afectate unei utilităti publice determinate de autoritatea competentă”; invocarea încălcării dispozitiilor art. 41 alin. (3) din Constitutie nu are relevantă, întrucât exproprierea poate privi doar bunuri care la momentul trecerii lor în proprietatea publică făceau obiectul dreptului de proprietate privată al persoanei si, oricum, regimul constitutional actual nu se poate aplica unor acte juridice săvârsite anterior intrării în vigoare a Legii fundamentale din 1991, pentru că s-ar opune principiului neretroactivitătii legii; omisiunea de reglementare a regimului juridic al bunurilor trecute în proprietatea publică a statului nu poate fi sanctionată de Curtea Constitutională, deoarece aceasta nu are rol de legislator pozitiv; spiritul reglementărilor internationale la care România este parte, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt în sensul că statul dispune de apreciere în privinta bunurilor pe care le afectează unei utilităti publice, astfel că nu se poate retine încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 11 si 20 alin. (1); abrogarea alin. (5) al art. 16 din ordonanta criticată reprezintă o optiune a legiuitorului, ce nu poate fi cenzurată de către Curtea Constitutională, si, totodată, “rămâne fără nici o consecintă asupra accesului liber la justitie si a principiului separatiei puterilor în stat”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată: pretinsa încălcare a prevederilor art. 114 alin. (1) din Constitutie, referitoare la delegarea legislativă, nu poate fi retinută, întrucât alin. (4) al aceluiasi articol nu instituie interdictia de a reglementa în materia legii organice, singura conditie impusă pentru adoptarea ordonantelor de urgentă fiind justificarea situatiei exceptionale; noua redactare a art. 16 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 nu constituie o expropriere pentru cauză de utilitate publică, actuala dispozitie de lege fiind conformă atât prevederilor art. 135 alin. (4) din Constitutie, care permit legiuitorului să stabilească si alte bunuri care fac obiectul exclusiv al proprietătii publice, cât si art. 1 al primului Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care conferă statelor dreptul de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosintei bunurilor conform intereselor generale; omisiunea de a reglementa regimul juridic al imobilelor prevăzute de art. 16 alin. (4) din lege nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, iar pe de altă parte, alin. (3) al art. 16 contine dispozitii pentru această situatie; abrogarea art. 16 alin. (5) din lege prin prevederile art. I pct. 3 din titlul I din ordonanta criticată nu încalcă principiul constitutional al liberului acces la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, si nici principiul separatiei puterilor în stat.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată: modificarea Legii nr. 10/2001 printr-o ordonantă de urgentă a Guvernului nu este contrară dispozitiilor din Constitutie invocate ca fiind încălcate, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care aceasta a statuat că Guvernul este limitat la domenii care fac obiectul legilor organice numai în ceea ce priveste ordonantele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ordonantele de urgentă putând fi emise în orice domeniu, dacă este îndeplinită conditia existentei unor situatii exceptionale; solutia art. 16 alin. (4), modificat prin ordonanta criticată, nu constituie o expropriere, câtă vreme prin aceasta se reglementează regimul juridic al unora dintre imobilele preluate abuziv, cu privire la care solicitantului i se poate stabili “dreptul de proprietate si nu dreptul însusi”, iar “exproprierea poate privi doar bunuri care, la momentul trecerii în proprietate publică, fac obiectul dreptului de proprietate privată al persoanei”; omisiunea reglementării regimului juridic al bunurilor după încetarea afectatiunii publice, pe de o parte, nu poate fi sanctionată de Curtea Constitutională, iar pe de altă parte, alin. (3) al art. 16 dispune cu privire la această situatie; abrogarea alin. (5) al art. 16 este o problemă de optiune legislativă necenzurabilă de către Curtea Constitutională, iar accesul la justitie nu este îngrădit prin această abrogare; stabilirea categoriilor de bunuri care fac parte din domeniul public este, de asemenea, o chestiune de optiune legislativă si de oportunitate, legiuitorul fiind abilitat, potrivit art. 135 alin. (4) din Constitutie, să dispună prin lege; stabilirea prin lege a categoriilor de bunuri apartinând domeniului public si regimul juridic aplicabil nu contravin prevederilor art. 11 si 20 din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, deoarece: dispozitiile art. 114 alin. (1) din Constitutie nu sunt relevante în sustinerea neconstitutionalitătii legii criticate, întrucât, pentru ordonantele de urgentă, art. 114 alin. (4) din Constitutie nu instituie interdictia de a reglementa în materia legii organice, singura conditie impusă pentru adoptarea lor fiind justificarea situatiei exceptionale; modificarea art. 16 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 nu constituie o expropriere pentru cauză de utilitate publică si este conformă atât prevederilor art. 135 alin. (4) din Constitutie, cât si prevederilor art. 1 al primului Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificat de România prin Legea nr. 30/1994; omisiunea reglementării regimului juridic al imobilelor prevăzute la art. 16 alin. (4) din legea criticată nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, iar pe de altă parte, alin. (3) al art. 16 contine dispozitii pentru această situatie; abrogarea art. 16 alin. (5) din lege prin prevederile art. I pct. 3 din titlul I din ordonanta criticată nu încalcă principiul constitutional al liberului acces la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, si nici principiul separatiei puterilor în stat.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, conclu- ziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. I pct. 2 si 3 din titlul I al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002. Aceste prevederi au următorul cuprins:

- Art. I pct. 2: “Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins: Ç(4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică si au regimul prevăzut de lege.Č;

- Art. I pct. 3: “Alineatul (5) al articolului 16 se abrogă.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate contravin, în ordinea invocării lor, art. 114 alin. (1), art. 41 alin. (3) si (5), art. 11, art. 20 alin. (1) si art. 21 din Constitutie. La data pronuntării prezentei decizii, potrivit Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, la art. 11 s-a introdus alineatul (3), iar la art. 21 s-au introdus alineatele (3) si (4). De asemenea, potrivit Constitutiei României, republicată, cu reactualizarea denumirilor si o nouă numerotare a textelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 114 alin. (1) a devenit art. 115 alin. (1) si art. 41 alin. (3) si (5) a devenit art. 44 alin. (3) si (6). Dispozitiile din Constitutie invocate ca fiind încălcate au următorul continut:

- Art. 115 alin. (1): “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor oganice.”;

- Art. 44 alin. (3) si (6): “(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire. [...]

(6) Despăgubirile prevăzute la alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.”;

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.”;

- Art. 20 alin. (1): “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”

Autorul exceptiei mai invocă si încălcarea art. 1, intitulat Protectia proprietătii, din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevede: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Se invocă, de asemenea, încălcarea prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, precum si ale art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, potrivit cărora: “(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale si bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care România era parte si a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.

(2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtământului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie.

(3) Instantele judecătoresti sunt competente să stabilească valabilitatea titlului.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

I. O primă critică de neconstitutionalitate constă în sustinerea potrivit căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, care modifică si completează Legea nr. 10/2001, încalcă prevederile art. 115 alin. (1) din Constitutie, republicată, referitoare la delegarea legislativă, în sensul căreia Guvernul este abilitat să emită ordonante în domenii ce nu fac obiectul legilor organice. Or, Legea nr. 10/2001, pe care ordonanta o modifică si o completează, face parte, potrivit titlului, scopului si obiectului său de reglementare, din categoria legilor organice astfel cum acestea sunt definite prin art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie, republicată.

Această critică urmează a fi respinsă, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 115 alin. (6) teza întâi din Constitutie, republicată, ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, de unde rezultă că acestea pot reglementa materii rezervate legilor organice si ordinare. Sub acest din urmă aspect, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că interdictia de a emite ordonante în domeniul legilor organice priveste exclusiv ordonantele adoptate în temeiul unei legi de abilitare, nu si ordonantele de urgentă.

II. Cea de a doua critică de neconstitutionalitate se întemeiază pe sustinerea că dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din titlul I al ordonantei exceptează de la prevederile Legii nr. 10/2001 o serie de bunuri, prin introducerea acestora în categoria bunurilor proprietate publică, ceea ce este sinonim cu exproprierea, contravenind astfel art. 44 alin. (3) din Constitutie, republicată, si Legii nr. 33/1994, precum si art. 11 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) din Legea fundamentală si art. 6 din Legea nr. 213/1998.

Curtea constată că nici această critică nu poate fi primită. Stabilirea imobilelor care nu vor fi retrocedate în natură si pentru care nu se acordă măsuri reparatorii prin echivalent, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, reprezintă o optiune a legiuitorului, aspect cu privire la care Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte.

În acest sens, în jurisprudenta sa, Curtea a statuat în mod constant că ea nu se poate substitui legiuitorului deoarece, potrivit art. 61 din Constitutie, republicată, Parlamentul este singura autoritate legiuitoare a tării. De altfel, bunurile în legătură cu care dispune art. 16 alin. (4) din legea criticată nu sunt proprietatea unei persoane private, deoarece calitatea de proprietar se naste numai de la data restituirii lor, în conditiile prevăzute de Legea nr. 10/2001. Asa fiind, Curtea nu poate retine încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44, care statuează cu privire la “Dreptul de proprietate privată”, ale art. 11 alin. (1) si (2) privind “Dreptul international si dreptul intern” si ale art. 20 alin. (1) referitoare la “Tratatele internationale privind drepturile omului” si nici dispozitiilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Sustinerea potrivit căreia abrogarea, prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, a dispozitiilor alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001 încalcă principiul separatiei puterilor în stat, prin aceea că suprimă controlul judiciar asupra actelor de realizare a Legii nr. 10/2001, urmează, de asemenea, a fi respinsă. Curtea constată că abrogarea textului de lege mentionat a fost impusă de modificarea alin. (4) al aceluiasi articol, prin art. I pct. 2 din titlul I din ordonanta de urgentă criticată, alineat care prevede că “Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică si au regimul prevăzut de lege”. Reglementarea anterioară a textului putea da nastere unor litigii ce urmau a fi solutionate de instantele judecătoresti, însă, după modificare, declansarea unor asemenea litigii este exclusă. Aceasta nu înseamnă că actele de realizare a prevederilor Legii nr. 10/2001 nu sunt supuse controlului judiciar, astfel că accesul liber la justitie, consacrat de dispozitiile art. 21 din Constitutie, si principiul separatiei puterilor în stat nu sunt încălcate.

În sfârsit, nici invocarea încălcării prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică si ale art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia nu poate fi retinută. Aceasta deoarece nu intră în atributiile Curtii Constitutionale examinarea conformitătii dintre diferite dispozitii legale, ci numai concordanta cu principiile si normele constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din titlul I al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, exceptie ridicată de Liga Maistrilor Militari de Marină din Constanta în Dosarul nr. 18.226/2002 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu