MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 decembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

423. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul  armonizat de utilizare a acestora

 

972/5.572. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

 

1.013. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

460. - Decizie privind contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora

 

În temeiul art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin are ca obiect desemnarea categoriilor de frecvente radioelectrice pentru a căror utilizare nu este necesară obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si reglementarea conditiilor tehnice prin care se asigură utilizarea armonizată a acestora.

(2) Categoriile de frecvente radioelectrice mentionate la alin. (1) si aplicatiile pentru acestea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Frecventele radioelectrice prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate numai în conditii tehnice care să asigure eliminarea riscului de producere a interferentelor prejudiciabile asupra statiilor de radiocomunicatii care utilizează spectrul radioelectric în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 2. - (1) Categoriile de frecvente radioelectrice prevăzute la art. 1 alin. (2) pot fi utilizate doar în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, cu exceptia cazurilor prevăzute expres.

(2) Utilizarea categoriilor de frecvente radioelectrice prevăzute la art. 1 alin. (2) nu beneficiază de protectie radioelectrică, indiferent dacă interferentele sunt produse de către utilizatori similari sau de către statii de radiocomunicatii care functionează în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Sesizările utilizatorilor privind transmisiile care încalcă reglementările din domeniul comunicatiilor electronice se aduc la cunostintă subunitătilor operative ale Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(4) Lista subunitătilor operative prevăzute la alin. (3) se publică pe Internet la adresa www.igcti.ro, prin grija Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 3. - (1) Conditiile tehnice prevăzute la art. 1 alin. (3) se stabilesc prin specificatiile tehnice de inferfată radio, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora.

(2) Specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează, se completează, se modifică sau se actualizează permanent de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si asigură utilizarea spectrului radioelectric prin aplicatiile enumerate în anexa la prezentul ordin, cu evitarea interferentelor prejudiciabile asupra altor servicii de radiocomunicatii si cu respectarea cerintelor de protectie radioelectrică, promovându-se principiile obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.

(3) Specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) contin restrictiile de punere în functiune a echipamentelor pentru motive legate de utilizarea corespunzătoare si eficientă a spectrului radioelectric, de evitarea interferentelor prejudiciabile si de ocrotirea sănătătii publice.

(4) Specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) se publică pe Internet la adresa www.igcti.ro, prin grija Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Prin specificatiile tehnice ale interfetelor radio prevăzute la art. 3 alin. (1) se vor adopta recomandările si deciziile aplicabile ale organismelor europene.

Art. 5. - Utilizatorii categoriilor de frecvente radioelectrice prevăzute în anexa la prezentul ordin trebuie să asigure respectarea strictă a specificatiilor de interfată radio.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. 189/1999 privind utilizarea statiilor de radiocomunicatii profesionale pentru comunicatii la mică distantă si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. 190/1999 pentru aprobarea Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru în banda de frecvente 26960 - 27410 kHz, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 bis din 9 noiembrie 1999, precum si Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 260/2001 privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizatiilor tehnice de functionare a statiilor de radiocomunicatii care functionează în banda de frecvente 26960 - 27410 kHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 423.

 

ANEXĂ

CATEGORII

de frecvente radioelectrice si benzi de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă, supusă numai regimului de autorizare generală (exceptate de la licentiere), clasificate după aplicatii

 

1. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate aplicatiilor nespecifice:

Banda de frecvente

Interfata radio

6765 - 6795 kHz

RO-IR 001

13553 - 13567 kHz

RO-IR 001

26957 - 27283 kHz

RO-IR 001

40,660 - 40,700 MHz

RO-IR 001

138,20 - 138,45 MHz

RO-IR 001

433,050 - 434,790 MHz

RO-IR 001

868,000 - 868,600 MHz

RO-IR 001

868,700 - 869,200 MHz

RO-IR 001

869,400 - 869,650 MHz

RO-IR 001

869,700 - 870,000 MHz

RO-IR 001

2400 - 2483,5 MHz

RO-IR 001

5725 - 5875 MHz

RO-IR 001

 

2. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate detectării victimelor avalanselor:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

457 kHz

RO-IR 002

 

3. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate retelelor locale pe suport radio (RLAN):

Banda de frecvente

Interfata radio

2400 - 2483,5 MHz

RO-IR 003

 

4. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate retelelor locale pe suport radio (HIPERLAN):

 

Banda de frecvente

Interfata radio

5150 - 5350 MHz

RO-IR 004

5470 - 5725 MHz

RO-IR 004

 

5. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate aplicatiilor feroviare:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

4515 kHz

RO-IR 005

27095 kHz

RO-IR 005

2446 - 2454 MHz

RO-IR 005

 

6. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate sistemelor de control al traficului si sigurantei rutiere:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

76 - 77 GHz

RO-IR 006

 

7. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate detectării miscării si alertării:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

2400 - 2483,5 MHz

RO-IR 007

9200 - 9500 MHz

RO-IR 007

9500 - 9975 MHz

RO-IR 007

10,5 - 10,7 GHz

RO-IR 007

13,4 - 14 GHz

RO-IR 007

24,05 - 24,25 GHz

RO-IR 007

 

8. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate alarmelor (inclusiv alarmelor sociale):

 

Banda de frecvente

Interfata radio

868,6 - 868,7 MHz RO-IR 008

 

869,200 - 869,250 MHz RO-IR 008

 

869,250 - 869,300 MHz RO-IR 008

 

869,650 - 869,700 MHz RO-IR 008

 

 

9. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate dirijării modelelor:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

26995 kHz RO-IR 009

 

27045 kHz RO-IR 009

 

27095 kHz RO-IR 009

 

27145 kHz RO-IR 009

 

27195 kHz RO-IR 009

 

34,995-35,225 MHz RO-IR 009

 

40,665 MHz RO-IR 009

 

40,675 MHz RO-IR 009

 

40,685 MHz RO-IR 009

 

40,695 MHz RO-IR 009

 

 

10. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate aplicatiilor inductive:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

9-59,750 kHz RO-IR 010

 

59,750-60,250 kHz RO-IR 010

 

60,250-70 kHz RO-IR 010

 

70-119 kHz RO-IR 010

 

119-135 kHz RO-IR 010

 

6765-6795 kHz RO-IR 010

 

7400-8800 kHz RO-IR 010

 

13553-13567 kHz RO-IR 010

 

26957-27283 kHz RO-IR 010

 

 

11. Radiomicrofoane:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

30,01-30,3 MHz RO-IR 011

 

30,5-32,15 MHz RO-IR 011

 

32,45-33,1 MHz RO-IR 011

 

863-865 MHz RO-IR 011

 

 

12. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate identificării cu ajutorul câmpului electromagnetic (RFID):

 

Banda de frecvente

Interfata radio

2446-2454 MHz RO-IR 012

 

 

 

 

13. Implanturi medicale active de putere foarte mică:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

9-315 kHz RO-IR 013

 

402-405 MHz RO-IR 013

 

 

14. Echipamente de radiocomunicatii functionând în banda 26960-27410 kHz în cadrul serviciului mobil terestru (Banda civică - CB - Citizen band):

 

Banda de frecvente

Interfata radio

26960-27410 kHz*) RO-IR 014

 


*) Cu exceptia frecventelor 26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz si 27195 kHz.

 

15. Echipamente de radiocomunicatii profesionale pentru mică distantă (Professional Mobile Radio - PMR 446):

 

 

Banda de frecvente

Interfata radio

446-446,1 MHz

RO-IR 015

 

16. Aplicatii industriale, stiintifice si medicale (ISM):

 

Banda de frecventecopyrightdsc.net

Interfata radio

26957-27283 kHz RO-IR 016

 

40660-40,7 kHz RO-IR 016

 

433,050-434,790 MHz RO-IR 016

 

2400-2483,5 MHz RO-IR 016

 

5725-5875 MHz RO-IR 016

 

 

17. Telefoane fără cordon în tehnologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicatii evoluate digitale fără fir):

 

Banda de frecvente

Interfata radio

1880-1900 MHz

RO-IR 017

 

NOTĂ: Această anexă se va modifica în functie de necesitătile impuse de utilizarea mai eficientă a spectrului radioelectric, prin dezvoltarea si introducerea unor noi tehnologii proprii domeniului, precum si de respectarea prevederilor acordurilor internationale la care România este parte.

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 972 din 4 decembrie 2003

MINISTERUL EDUCATIEI,

CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 5.572 din 2 decembrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

 

În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. I alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare,

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.367/2003 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat,

în baza art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

în baza art. 5 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 266/3.299/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii, cursuri de zi, din învătământul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 3 martie 2003, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

 

Art. 1. - Elevii din învătământul primar si secundar, precum si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de 50% reducere din tariful trenurilor de persoane, clasa a II-a, în tot timpul anului calendaristic.

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, studentii din învătământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiază si de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate, clasa a II-a.

(2) Numărul de călătorii se acordă numai pe durata normală a studiilor, respectiv echivalentul a două călătorii simple pe lună.

(3) Pentru studentii din anul I se acordă 6 călătorii simple pentru anul calendaristic în care începe anul universitar.

(4) Pentru studentii din anii terminali, indiferent dacă au sustinut sau nu au sustinut examenul de diplomă/licentă/absolvire, se acordă 18 călătorii simple pentru anul calendaristic în care se finalizează studiile.

(5) Beneficiarii care au întregul an calendaristic calitatea de student primesc 24 de călătorii simple.

(6) Studentii care din cauze imputabile lor repetă anul universitar nu vor beneficia de facilitătile prevăzute de prezentul articol. Universitătile au obligatia de a nu le elibera acestor studenti carnetul cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat.

Art. 3. - (1) Pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a beneficiarilor prevăzuti la art. 1 si 2 se utilizează:

a) bilet carton 50% reducere elevi/studenti – pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată, trenuri personale, clasa a II-a, a elevilor si studentilor;

b) abonament lunar pentru elevi si studenti tren de persoane - cu număr nelimitat de călătorii pe distante de până la 300 km, al cărui tarif reprezintă 50% din tariful abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii pe zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul nr. 1);

c) bilet de călătorie în grup - pentru care se acordă reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toti membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic însotitor;

d) bilet foaie 50% reducere studenti - tren accelerat - pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată la trenurile accelerate a studentilor din învătământul universitar de stat, cursuri de zi.

(2) Biletul carton 50% reducere elevi/studenti, abonamentul lunar pentru elevi si studenti tren de persoane si biletul de călătorie în grup vor fi denumite legitimatii de călătorie cu 50% reducere.

(3) Biletul foaie 50% reducere studenti - tren accelerat va fi denumit supliment de tren accelerat cu 50% reducere.

Art. 4. - (1) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere se eliberează la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitimatiei de student pentru reducere transport.

(2) Suplimentele de tren accelerat cu 50% reducere se eliberează la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza legitimatiei de student pentru reducere transport si a carnetului cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat.

(3) Pentru emiterea suplimentului de tren accelerat cu 50% reducere studentul va prezenta la casa de bilete carnetul cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, având completat pe cupon statia de plecare si statia de destinatie. Casierul de serviciu va completa via, km si va retine cuponul statistic pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere 50% la tren accelerat, aplicând pe versoul cuponului ce rămâne la carnet anexa C.F.R. de control si stampila statiei. După aplicarea stampilei casierul va înscrie pe cupon numărul trenului si data.

Art. 5. - (1) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere pentru elevi si studenti sunt valabile numai însotite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimatia de student pentru reducere transport, pentru studenti, vizate la zi pentru anul scolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a stampilei rotunde a unitătii/institutiei de învătământ.

Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât legitimatia de călătorie cu 50% reducere, cât si actele prevăzute mai sus.

(2) Suplimentul de tren accelerat cu 50% reducere este valabil numai cu carnetul cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, prezentat împreună cu legitimatia de student pentru reducere transport, vizată la zi pentru anul scolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a stampilei rotunde a unitătii/institutiei de învătământ.

(3) La cererea organelor de control, elevii si studentii vor prezenta si un act de identitate care să dovedească identitatea acestora. Elevii din învătământul primar si gimnazial vor prezenta numai legitimatia de călătorie cu 50% reducere si carnetul de elev.

(4) Legitimatiile de student pentru reducere transport, pe baza cărora studentii de la cursurile de zi din învătământul universitar de stat si particular acreditat vor dobândi legitimatii de călătorie cu 50% reducere, se tipăresc de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si se repartizează contra cost institutiilor de învătământ în vederea distribuirii către studentii beneficiari prevăzuti de prezentul ordin, prin secretariatele institutiilor de învătământ.

(5) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului înaintează comanda de carnete cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cel mai târziu până la data de 15 octombrie a anului în curs, pentru anul calendaristic viitor. Carnetele cu cupoane, pe baza cărora studentii din învătământul universitar de stat, cursuri de zi, vor primi suplimente de tren accelerat cu 50% reducere, se tipăresc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Societatea Comercială Tipografică FILARET - S.A., după care se transmit Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului până la data de 15 decembrie a anului curent pentru anul următor. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului repartizează carnetele cu cupoane institutiilor de învătământ superior de stat, care, prin secretariatele acestora, se distribuie studentilor beneficiari prevăzuti de prezentul ordin.

Secretariatele institutiilor de învătământ superior de stat au obligatia de a completa carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat cu datele corespunzătoare, confirmate prin semnătura decanului si stampila facultătii. Distributia carnetelor cu cupoane către studenti se face până la intrarea acestora în vacanta de iarnă.

(6) Institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate poartă responsabilitatea asupra distribuirii legitimatiilor de student pentru reducere transport numai pentru studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi.

(7) Institutiile de învătământ superior de stat poartă responsabilitatea si pentru distribuirea carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, destinate studentilor din învătământul universitar de stat, cursuri de zi.

(8) Formatul legitimatiilor de student pentru reducere transport este cel prevăzut în modelul nr. 2 sau nr. 3.

(9) Formatul carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat este cel prevăzut în modelul nr. 4.

(10) Carnetele de elev, legitimatiile de student pentru reducere transport si cupoanele pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat sunt netransmisibile. Călătoria pe bază de documente apartinând altor beneficiari determină retinerea acestor documente, restituirea către unitătile/institutiile de învătământ, anularea lor si pierderea pentru un an a dreptului de a beneficia de facilităti de transport.

(11) În cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, nu se eliberează alt carnet.

Art. 6. - (1) Călătoria elevilor pe bază de bilete de călătorie cu reducere 50%, de abonamente si de bilete în grup pentru elevi si studenti se poate efectua si la clasa I, la trenurile accelerate, rapide si intercity, dar numai cu plata de către utilizator a diferentei de clasă, a suplimentelor de tren corespunzătoare si, după caz, a tichetului de rezervare.

(2) Călătoria studentilor pe bază de bilete de călătorie cu reducere 50%, de abonamente si de bilete în grup pentru studenti se poate efectua si la clasa I sau la trenurile accelerate, rapide si intercity, dar numai cu plata de către utilizator a diferentei de clasă, a suplimentelor de tren corespunzătoare si, după caz, a tichetului de rezervare.

Pentru călătoria pe baza biletelor de călătorie cu reducere 50% si a biletelor de tren accelerat cu 50% reducere, la clasa I sau la tren rapid si intercity, utilizatorul va plăti diferenta de clasă sau de tarif dintre tren rapid sau intercity si tren accelerat.

(3) Călătoria studentilor pe bază de bilete în grup pentru studenti se poate efectua la tren accelerat, clasa a II-a, cu 50% reducere, prin retinerea a câte unui cupon statistic pentru călătoria studentilor cu 50% reducere la tren accelerat, pentru fiecare membru din grup, dacă toti membrii grupului beneficiază de carnet cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat.

Art. 7. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică si elevilor si studentilor din învătământul universitar, cursuri de zi, din unitătile/institutiile de învătământ aflate în subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciului Român de Informatii.

Art. 8. - (1) Institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditat vor elibera legitimatii de transport numai pentru studentii din învătământul universitar, cursuri de zi, cuprinsi în cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Institutiile de învătământ superior de stat vor elibera carnete cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat numai pentru studentii din învătământul universitar, cursuri de zi, cuprinsi în cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 9. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferată se va face de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. pe baza centralizatoarelor întocmite la nivelul fiecărei regionale transport feroviar de călători. Statiile unde se eliberează legitimatii de călătorie pentru elevi si studenti vor întocmi deconturi pentru călătoria elevilor si studentilor, pe tipuri de legitimatii, pe care le vor înainta la serviciul verificarea veniturilor din regionala transport feroviar de călători proprie. Împreună cu deconturile vor transmite o recapitulatie privind veniturile ce revin Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. din transportul elevilor si studentilor, conform modelului din tabelul nr. 1. În recapitulatie se vor evidentia pe tip de legitimatie cu 50% reducere: călători expediati, călători km si valoarea prestatiei, iar la abonamente se va evidentia si numărul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalelor transport feroviar de călători vor întocmi situatia deconturilor la nivelul fiecărei regionale pentru prestatiile efectuate, conform modelului din tabelul nr. 2.

(2) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor prevăzuti la art. 1 si art. 2 alin. (1) pentru transportul pe calea ferată, inclusiv cele legate de tipărirea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. a abonamentelor pentru elevi si studenti si a carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, se finantează din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor legii bugetului de stat. Modelul decontului este prezentat în tabelul nr. 3.

(3) Decontarea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. a facilitătilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generală economică si buget, pe baza decontului întocmit conform tabelului nr. 3.

(4) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. răspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

Art. 10. - Modelele nr. 1-4*) si tabelele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Modele

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea facilitătilor de transport cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

 

Art. 1. - (1) Elevii din învătământul primar si secundar, precum si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de abonamente lunare sub formă de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite în continuare abonamente lunare, pentru călătoria cu metroul.

(2) Abonamentele lunare se eliberează de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., denumită în continuare “Metrorex” - S.A.

Art. 2. - (1) Abonamentele lunare se eliberează pentru elevii si studentii prevăzuti la art. 1 alin. (1), care urmează cursurile la unitătile si institutiile de învătământ de stat si particular acreditate, cu sediul în municipiul Bucuresti, sau pentru elevii/studentii care au domiciliul în municipiul Bucuresti si se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1).

(2) Abonamentele lunare se eliberează pe baza carnetelor de elev sau a legitimatiilor de student pentru reducere transport (modelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la ordin).

Art. 3. - (1) Abonamentul lunar pentru elevii si studentii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se eliberează la centrele special amenajate în statiile de metrou, de către casierul de serviciu care completează un tabel nominal cu următoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numărul si seria actului doveditor (carnet de elev/legitimatie de elev sau legitimatie de student pentru reducere transport, toate vizate la zi de unitatea/institutia de învătământ, act de identificare), numărul cartelei emise.

(2) Abonamentul lunar pentru elevii si studentii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) este valabil numai însotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie la accesul în metrou sau în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât cartela de călătorie, cât si un act de identificare care să dovedească calitatea de elev sau student, beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.

Art. 4. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de către “Metrorex” - S.A. pe baza centralizatoarelor întocmite în statiile unde se eliberează abonamentele lunare pentru elevi si studenti.

(2) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finantează din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor legii bugetului de stat.

Art. 5. - Tipărirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectuează de către “Metrorex” - S.A., iar costul tipăririi intră în pretul abonamentului.

Art. 6. - Decontarea de către “Metrorex” - S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generală economică si buget, lunar, pe baza unui centralizator însotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.

Art. 7. - Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 2, modelul formularului centralizator al vânzărilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 3, iar modelul formularului centralizator de decont este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 8. - “Metrorex” - S.A. răspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

Art. 9. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică si elevilor si studentilor din învătământul universitar, cursuri de zi, din unitătile/institutiile de învătământ aflate în subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciului Român de Informatii.

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

ABONAMENTUL LUNAR PENTRU ELEVI SI STUDENTI

- Model -

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

TABEL NOMINAL

pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti

- Model -

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

 

CENTRALIZATOR

al vânzărilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

FORMULAR CENTRALIZATOR DE DECONT

Luna …

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul de vânzare de către Regia Natională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 695/1998,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 19 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se interzice predarea de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării, dacă beneficiarii masei lemnoase respective nu efectuează plata contravalorii acesteia în avans prin unul dintre instrumentele bancare legale, avalizate de banca emitătoare.

(2) Data decontării efective a contravalorii asigurate în conditiile alin. (1) nu poate depăsi sfârsitul calendaristic al lunii în care se face asigurarea plătii respective.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 1.013.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Notificării contractului de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti, înregistrată cu nr. RS-315 din 4 septembrie 2003 la Consiliul Concurentei;

7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-315 din 4 septembrie 2003; 8. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la contractul notificat, având în vedere următoarele:

1. La data de 27 februarie 2003 a fost înaintată cererea de certificare prealabilă a neinterventiei Consiliului Concurentei privind un contract-cadru de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal, încheiat la data de 22 ianuarie 2003 între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati, pe de o parte, si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială MOLDOCIM - S.A. Bicaz, Societatea Comercială CASIAL - S.A. Deva, Societatea Comercială ROMCIF - S.A. Fieni, pe de altă parte.

2. Analiza contractului-cadru de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal din data de 22 ianuarie 2003, în forma în care se prezenta la acel moment, ridică unele probleme din punct de vedere concurential, astfel încât Consiliul Concurentei a considerat că acesta nu poate fi certificat. În consecintă, Consiliul Concurentei a solicitat rezilierea contractului-cadru.

3. Drept urmare, la data de 21 iulie 2003 părtile implicate au semnat o scrisoare de încetare a contractului-cadru de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal din data de 22 ianuarie 2003, prin care acesta a fost considerat încetat; nici una dintre prevederile contractului-cadru nu a intrat în vigoare si nu a produs efecte.

4. Ca urmare a celor descrise mai sus, la data de 14 august 2003 Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti au încheiat contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal.

5. Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati a mai încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal atât cu Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti, cât si cu Societatea Comercială MOLDOCIM - S.A. Bicaz, Societatea Comercială CASIAL - S.A. Deva, Societatea Comercială ROMCIF - S.A. Fieni1).

6. Vânzătorul, Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati, face parte din Grupul LNM si are ca obiect principal de activitate productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate (cod CAEN 2710).

7. Cumpărătorul, respectiv Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti, are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea materialelor de constructii, în mod deosebit ciment. Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti face parte din grupul organizat în jurul Societătii Comerciale LAFARGE- S.A. Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti detine participatii la numeroase societăti comerciale din România, active în principal pe pietele materialelor de constructii.

8. Piata relevantă a fost definită ca piata zgurii granulate de furnal pe întregul teritoriu al României.

9. În afară de Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati, pe piata relevantă definită nu există alti agenti economici din activitatea cărora să rezulte zgură granulată de furnal cu calitătile necesare fabricării cimenturilor sau agenti economici care să comercializeze acest produs. Pe aceată piată nu există produse provenite din import.

10. Cererea pe piata relevantă se manifestă în principal din partea producătorilor de ciment, acestia fiind cei mai însemnati consumatori ai acestui produs (circa 90% din productia totală de zgură a Societătii Comerciale ISPAT SIDEX - S.A. Galati).

11. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, zgura este considerată deseu. Acest deseu are un impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător, întrucât din cauza utilizărilor sale limitate nu au fost găsite modalităti de evacuare eficiente, fiind depozitat, de-a lungul timpului, în halda de zgură a Combinatului Siderurgic Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati. Acest fapt a generat probleme de mediu, pentru a căror remediere Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati a fost obligată prin programe de conformare, emise de autoritatea de mediu, la măsuri în vederea reducerii si eliminării riscurilor de poluare.

12. Astfel, atât problemele de mediu pe care le generează depozitarea zgurii si resursele financiare care ar trebui investite pentru protejarea mediului, cât si faptul că zgura reprezintă pentru producătorii de ciment o materie primă importantă în procesul de productie a anumitor sortimente de ciment au determinat Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal din data de 14 august 2003.

13. Contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal din data de 14 august 2003, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti, nu contine clauze care restrictionează sau care pot restrictiona concurenta si libertatea părtilor de a lua independent decizii în activitatea lor,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) din Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, se certifică neinterventia Consiliului Concurentei, constatându-se că acordul notificat, respectiv contractul de vânzare-cumpărare pentru zgură granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galati si Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti la data de 14 august 2003, nu intră sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general al Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei:

Societătii Comerciale LAFARGE ROMCIM - S.A.

Calea Mosilor nr. 51, sectorul 3, Bucuresti

Telefon: 315 09 36

Fax: 312 09 45

Prin împuternicit,

Avocat Ilinca Popovici

Neocity Tower, etajele 9-12

Calea Dorobantilor nr. 237B, sectorul 1, Bucuresti

Telefon: 201 12 00

Fax: 201 12 10

Societătii Comerciale ISPAT SIDEX - S.A.

Str. Smârdan nr. 1, Galati, judetul Galati

Telefon: 0236/407 610

Fax: 0236/407 609

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 


1) Societatea Comercială MOLDOCIM - S.A. Bicaz, Societatea Comercială CASIAL - S.A. Deva, Societatea Comercială ROMCIF - S.A. Fieni sunt societăti comerciale ce apartin Grupului HeidelbergCement AG.