MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 566         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 315 din 17 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si ale art. 156 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, si a prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            48. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

            872. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

            876. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe, în valoare totală de maximum 130 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale

 

            877. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială  “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente

 

            878. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unei părti dintr-o clădire si a unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Institutului de Cercetări Chimice “ICECHIM” în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

 

            882. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

 

            883. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            884. - Hotărâre privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluenta cu Dunărea a Canalului Dunăre-Marea Neagră si în bieful I al acestuia

 

            885. - Hotărâre privind modificarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            24. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 315

din 17 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si ale art. 156 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, si a prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si ale art. 156 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, si a prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, exceptie ridicată de Fănel Pavalache în Dosarul nr. 1.676/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, asistat de avocat Aurelian Pavelescu, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei pune concluzii de admitere, sustinând oral motivele de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate, expuse în notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.676/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si art. 156 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, si a prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, exceptie ridicată de Fănel Pavalache, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, următoarele:

- prevederile art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si ale art. 156 din Codul de procedură penală sunt contrare dispozitiilor art. 11 si 20 din Constitutie, precum si ale art. 5 paragraful 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece procurorul, fiind subordonat ministrului justitiei, nu are calitatea de magistrat si, prin urmare, nu are dreptul să dispună măsura arestării preventive;

- totodată, în opinia autorului exceptiei, prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 130, 131 si art. 133 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 15 alin. (1), prin aceea că numirea în functie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, la propunerea ministrului justitiei, si posibilitatea acestuia din urmă de a da procurorilor dispozitii obligatorii constituie o imixtiune a executivului în sfera puterii judecătoresti, fapt de natură să înlăture garantiile de impartialitate instituite pentru procurori;

- de asemenea, autorul exceptiei sustine că prevederile art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie sunt contrare dispozitiilor art. 133 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 130 si 131 din Constitutie, întrucât prin reglementarea numirii în functie a procurorilor Parchetului National Anticoruptie de către ministrul justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, “este abolit rolul constitutional al Presedintelui României si al Consiliului Superior al Magistraturii”.

În opinia Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală, exceptia de neconstitutionalitate invocată este nefondată, deoarece prevederea de la art. 23 alin. (4) din Constitutie, conform căreia “arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat”, acoperă si situatia magistratului care este procuror.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră ca fiind neîntemeiată critica privind neconstitutionalitatea art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si a art. 156 din Codul de procedură penală, în ceea ce priveste “luarea măsurii arestării preventive de către procuror”, respectiv “dreptul procurorului de a emite mandatul de arestare”, deoarece, potrivit art. 23 alin. (4) din Constitutie, arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat, iar din dispozitiile constitutionale cuprinse în cap. VI - Autoritatea judecătorească, rezultă că procurorul are calitatea de magistrat. De asemenea, Guvernul arată că sunt neîntemeiate si criticile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, si ale art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, în raport cu dispozitiile art. 133 alin. (1) din Constitutie, întrucât în toate cazurile numirea în functiile de judecător si procuror, cu exceptia celor stagiari, se face cu respectarea prevederilor acestui articol, iar numirea ulterioară în functiile de conducere mentionate, respectiv în functia de procuror în cadrul Parchetului National Anticoruptie, se face cu respectarea principiilor prevăzute în art. 131 alin. (1) din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si ale art. 156 din Codul de procedură penală, care reglementează conditiile arestării preventive, sunt în concordantă cu dispozitiile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Afirmatiile autorului exceptiei, în sensul că procurorul nu ar avea calitatea de magistrat, care să poată dispune arestarea preventivă si trimiterea în judecată a inculpatului, sunt contrazise de dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992, care prevăd că procurorul are calitatea de magistrat. Totodată, în procesul penal din România, procurorul actionează ca apărător al intereselor generale ale societătii, dar si ale părtilor din proces, în spiritul legalitătii, măsura arestării preventive putând fi dispusă de procuror în conditii strict determinate de lege, astfel încât nu se poate vorbi despre influenta executivului asupra activitătii judiciare. Pe cale de consecintă, procurorul corespunde notiunii de “alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare”, prevăzută de art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, si ale art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, Avocatul Poporului arată că aceasta este neîntemeiată, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 133 din Constitutie, numirea magistratilor, din a căror categorie fac parte si procurorii, se face, ca regulă generală, de presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dar în conditiile legii. Rezultă că Legea fundamentală permite ca propunerea pentru functia de procuror, respectiv numirea în functia de procuror, să fie făcută, pe cale de exceptie, si de alte autorităti (ministrul justitiei), în conditiile stabilite de lege, în spetă, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002. Totodată, dispozitiile ministrului justitiei, date procurorului în mod direct sau prin procurorul general, nu sunt neconstitutionale, ci, dimpotrivă, sunt strict circumscrise dezideratului social general, exprimat de acelasi text prin formula “în vederea respectării si aplicării legii”. Privită astfel, relatia ministrul justitiei-procuror nu implică politica si politizarea, ci ea este subordonată respectării si aplicării legii de către ambii subiecti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si ale art. 156 din Codul de procedură penală, precum si dispozitiile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, si ale art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie.

I. Autorul exceptiei, desi invocă neconstitutionalitatea mai multor texte cuprinse în Codul de procedură penală, arată că fondul criticii de neconstitutionalitate este acelasi, în sensul că procurorul magistrat nu are legitimitatea de a emite mandatul de arestare preventivă.

Examinând această critică, Curtea constată că dispozitiile Codului de procedură penală referitoare la luarea de către procuror a măsurii arestării preventive au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel Curtea, prin Decizia nr. 28 din 15 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 3 iulie 2000, a constatat că:

- în sistemul procesual penal românesc procurorul corespunde notiunii de “alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare”, la care se referă art. 5 paragraful 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, însăsi Constitutia, când prevede în art. 23 alin. (4) că “Arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat [...]”, acoperă si situatia magistratului care este procuror;

- cap. VI al titlului III din Constitutie, referitor la autoritătile publice, capitol intitulat “Autoritatea judecătorească”, prevede, pe lângă sectiunea 1, intitulată “Instantele judecătoresti”, si sectiunea a 2-a, denumită “Ministerul Public”, iar în sectiunea a 3-a, în art. 133 alin. (1), printre atributiile Consiliului Superior al Magistraturii, se prevede competenta acestuia de a propune presedintelui României numirea în functie a judecătorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, în conditiile legii, în considerarea calitătii de “magistrati” a procurorilor;

- procurorii îndeplinesc o importantă functie judiciară în procesul penal, întrucât întreaga fază a urmăririi penale se desfăsoară prin activitatea sau sub supravegherea lor. În cadrul urmăririi penale, în afara activitătii de strângere a probelor privind existenta faptei si a vinovătiei făptuitorului, au loc si acte procesuale de o importantă hotărâtoare pentru dinamizarea procesului penal, si anume punerea în miscare a actiunii penale sau trimiterea în judecată a inculpatului, precum si măsuri procesuale necesare efectuării urmăririi penale, între care se află si măsurile preventive privative sau restrictive de libertate;

- procurorul este un “alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare”, în sensul art. 5 paragraful 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si în sensul art. 23 alin. (4) din Constitutie;

- jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului pune în discutie independenta procurorului, si anume prin hotărârea pronuntată în cauza “Schiesser contra Elvetiei”, 1979, Curtea a decis că nu s-au încălcat prevederile art. 5 paragraful 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece procurorul de district a actionat exclusiv ca organ de instructie, examinând dacă trebuie să îl inculpe pe cel vinovat si să îl plaseze în detentie provizorie si apoi, efectuând instructia dosarului, si-a respectat obligatia de a cerceta cu aceeasi grijă atât faptele în favoarea acuzării, cât si cele împotriva acesteia, fără a suporta nici o ingerintă exterioară, ci exercitându-si astfel propria putere de decizie pe care i-o atribuie legea.

Curtea Constitutională constată că, ulterior sesizării sale, dispozitiile art. 136, în ansamblul lor, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146 si 156 din Codul de procedură penală au fost modificate si completate prin Legea nr. 281/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003. În noile reglementări procurorul nu mai poate lua, în principiu, măsura arestării preventive. În mod exceptional, procurorul poate dispune, în conditiile legii, măsura arestării preventive provizorii a învinuitului (art. 146) sau a inculpatului (art. 1491) pe durată maximă de 3 zile, cu obligatia ca, în termen de 24 de ore de la emiterea mandatului, procurorul să prezinte dosarul cauzei instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza, cu propunerea de luare a măsurii. Instanta de judecată poate admite sau respinge propunerea de arestare preventivă provizorie prin încheiere motivată. În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...]”, rezultă că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă si urmează să fie respinsă.

2. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, si ale art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, Curtea constată că solutionarea cauzei autorului exceptiei nu depinde de aceste dispozitii legale. Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, prevederi coroborate cu cele ale alin. (6) al aceluiasi articol [.Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.”], rezultă că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă si urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 si art. 156 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Fănel Pavalache în Dosarul nr. 1.676/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

2. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, si ale art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Persoanele juridice române care au în proprietate sau operează nave fluviale care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului român, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2), si la care participarea capitalului românesc este sub 51% nu vor fi autorizate să efectueze activitătile de transport public fluvial de persoane si/sau de mărfuri prevăzute la alin. (1) lit. a).”

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Constituirile ori transmiterile de drepturi reale asupra navelor, precum si stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise în registrele prevăzute la art. 18 si 181, nu sunt opozabile tertilor.”

3. Literele a), b) si d) ale alineatului (2) al articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“a) navelor maritime si fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice române;

b) navelor maritime proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul în România sau a filialelor din România ale persoanelor juridice străine;

………………………………………………..

d) navelor maritime sau fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române.”

4. Literele c) si e) ale alineatului (2) al articolului 24 se abrogă.

5. Partea introductivă a articolului 431 va avea următorul cuprins:

“Art. 431. - În cazul în care navele care arborează pavilionul român se află în afara apelor nationale navigabile ale României, raportul comandantului privind evenimentele prevăzute la art. 43 alin. (1) se depune după cum urmează:”

6. Alineatul (1) al articolului 1032 va avea următorul cuprins:

“Art. 1032. - (1) Până la data de 31 decembrie 2003, proprietarii navelor se vor prezenta la căpităniile de port pentru reconfirmarea actelor de nationalitate prevăzute la art. 183.”

7. Alineatul (1) al articolului 1035 va avea următorul cuprins:

“Art. 1035. - (1) Certificatele de clasă si certificatele care atestă conformitatea navelor maritime cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, eliberate de Regia Autonomă “Registrul Naval Român”, sunt valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2003. Toate celelalte certificate eliberate navelor si companiilor de navigatie de către minister, de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. sau de Regia Autonomă “Registrul Naval Român” rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu anul 2003 se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a activitătii finantate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor si examenelor pentru admiterea în magistratură sau pentru încadrarea în unitătile de justitie, potrivit art. 46 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare activitatea.

(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură:

a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor, stabilite prin ordin al ministrului justitiei;

b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor si a persoanelor care corectează lucrările candidatilor ori care solutionează contestatiile, numiti prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor si a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizatia de încadrare brută lunară sau solda lunară brută a functiei în care este încadrat cel în cauză.

(4) Membrii comisiilor de examinare si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru examenul de admitere în magistratură sunt remunerati prin plata cu ora, luându-se în calcul indemnizatia brută lunară a functiei de judecător la Curtea Supremă de Justitie.

(5) Membrii comisiilor de examinare si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru celelalte concursuri sau examene organizate pentru încadrarea în unitătile de justitie sunt remunerati prin plata cu ora, luându-se în calcul salariul de bază brut lunar sau indemnizatia de încadrare brută lunară a functiei în care este încadrat cel în cauză.

Art. 2. - Activitatea prevăzută la art. 1 se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite care o organizează.

Art. 3. - (1) Finantarea activitătii se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activitătii se constituie din:

a) sumele rezultate din taxele percepute pentru înscrierea la examenele sau concursurile organizate pentru încadrarea ori admiterea în unitătile de justitie, stabilite prin art. 46 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) donatii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, din tară ori din străinătate;

c) alte venituri legale.

(3) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea finantată integral din venituri proprii, prevăzută la art. 1, se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Justitiei, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor si se utilizează cu aceleasi destinatii.

(3) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - Ministerul Justitiei poate utiliza si personal de specialitate atras pentru realizarea activitătii, în conditiile legii.

Art. 6. - În relatiile contractuale activitatea este reprezentată de persoanele autorizate din Ministerul Justitiei.

Art. 7. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătii, se vor derula în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Iulia Tarcea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 872.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe, în valoare totală de maximum 130 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 130 milioane dolari S.U.A., pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare mentinerii în stare de functionare a Sistemului national de gaze naturale, completării finantării achizitiilor de gaze naturale din import pentru iarna 2003-2004, precum si asigurării consumurilor curente ale populatiei si ale agentilor economici cu necesarul de gaze naturale pentru trimestrul IV al anului 2003 si trimestrul I al anului 2004, de către: Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., în valoare de maximum 62 milioane dolari S.U.A., Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A., în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A., si Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A., în valoare de maximum 28 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe, în valoare de maximum 62 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., de maximum 40 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A., si de maximum 28 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A., precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente împrumuturilor externe prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% împrumuturile externe prevăzute la art. 1, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 4. - Rambursarea împrumuturilor externe prevăzute la art. 1 si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., ale Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. si ale Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A.

Art. 5. - Parametrii referitori la tipul împrumutului, scadenta si perioada de gratie a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 876.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie - septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 200 milioane dolari S.U.A. în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 - păcură si gaze naturale - si a livrărilor din iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente, de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A., si de filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în valoare de maximum 160 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilorcadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A., contractate de filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente împrumuturilor externe prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% împrumuturile externe prevăzute la art. 1, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 4. - Rambursarea împrumuturilor externe prevăzute la art. 1 si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si ale filialei Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Art. 5. - Parametrii referitori la tipul împrumutului, scadenta si perioada de gratie a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 877.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unei părti dintr-o clădire si a unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Institutului de Cercetări Chimice “ICECHIM” în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unei părti din clădirea situată în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, în suprafată totală de 3.844 m2, împreună cu terenul aferent, în suprafată de 900 m2, precum si a unui teren în suprafată de 6.240 m2, situat la aceeasi adresă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Institutului de Cercetări Chimice “ICECHIM” în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din clădire si a terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Institutului de Cercetări Chimice “ICECHIM” se diminuează cu valoarea corespunzătoare părtii transferate din clădire si din terenurile prevăzute la art. 1, iar capitalul social al Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. se majorează cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 878.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din clădire si a terenurilor care se transmit fără plată din administrarea Institutului de Cercetări Chimice “ICECHIM” în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

 

Locul unde sunt situate clădirea si terenurile

Persoana juridică de la care se transmit clădirea si terenurile

Persoana juridică la care se transmit clădirea si terenurile/

Caracteristicile tehnice ale clădirii si terenurilor

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6

Institutul de Cercetări Chimice “ICECHIM”

 

Societatea Comercială Electrocentrale

Bucuresti” - S.A.

Imobil:

Clădire

- Compusă din aripa B: S+P+3E si partial etajele 3 si 4 din corpul principal A, având suprafata desfăsurată = 3.844 m2 (din care suprafata birourilor = 1.276 m2)

- Suprafata terenului aferent = 900 m2

Teren în suprafată de 6.240 m2 (din care: 1.026 m2 căi de acces)

Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. si Institutul de Cercetări Chimice “ICECHIM” au drept de folosintă comună asupra drumurilor interioare, parcării si portilor de acces.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 334/2003 privind trecerea Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării la Academia Română, ca Centru de Tracologie, în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 25 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Literele b), j) si o) ale alineatului (2) al articolului 1 vor avea următorul cuprins:

- miliarde lei -

 

“b) Ministerul Afacerilor Externe 13,602

..................................................................................................................................................................................

j) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului 4,427

..................................................................................................................................................................................

o) Academia Română 0,405”

 

2. Punctele 3, 4, 5, 7 si 9 din anexă vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Proiectul

Valoarea

proiectului -

(Total miliarde lei)

Din care:

(miliarde lei)

 

Ordonator principal de credite

 

“3.

 

Sprijinirea învătământului preuniversitar si universitar, pregătirea si perfectionarea de cadre în diverse domenii, continuarea programului de dotare cu lucrări din «Biblioteca Scolarului», trimiterea de manuale

5,045

 

0,927

3,227

0,420

0,421

0,050

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Administratiei si Internelor

Ministerul Justitiei

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

4.

Încurajarea prezentei si difuzării presei de limbă română în Republica Moldova

3,000

 

3,000

Secretariatul General al Guvernului

5.

Promovarea culturii românesti si a istoriei României prin continuarea cercetărilor arheologice, organizarea de muzee, difuzarea revistelor de istorie, manifestări culturale comune, expozitii de artă plastică, gale ale filmului românesc

1,815

0,300

0,300

0,815

0,400

Ministerul Afacerilor Externe

Academia Română

Ministerul Culturii si Cultelor

Ministerul Administratiei si Internelor

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Sprijinirea cooperării în domeniile stiintei, tehnologiei si protectiei mediului

 

4,095

 

3,200

1,250

0,175

0,470

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Ministerul Agriculturii,  Pădurilor, Apelor si Mediului

Ministerul Economiei si Comertului

9.

 

Program de asistentă umanitară si de modernizare a serviciilor medicale primare din mediul rural din Republica Moldova

0,525

 

0,525

Secretariatul General al Guvernului”

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 882.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 2.128 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, inundatii si alunecări de teren.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 883.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluenta cu Dunărea a Canalului Dunăre-Marea Neagră si în bieful I al acestuia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea sumei de 97,2 miliarde lei pentru finantarea de la bugetul de stat a lucrărilor de dragaj la confluenta cu Dunărea a Canalului Dunăre-Marea Neagră si în bieful I al acestuia, apartinând domeniului public al statului si concesionat Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, în vederea asigurării accesului navelor din canal în senalul navigabil al Dunării si a prelevării debitelor de apă necesare functionării Centralei Nuclearelectrice Cernavodă si a apei necesare pentru irigatii si alte folosinte.

(2) Executia lucrărilor prevăzute la alin. (1) se va efectua pe o perioadă de 2 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru executia lucrărilor prevăzute la art. 1 vor fi asigurate în anul 2003 din surse proprii ale Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta si, în completare, din prevederile bugetare aprobate pe anul 2003 Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - Sumele necesare pentru executia dragajului vor fi prevăzute anual în bugetele Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. - Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de dragaj si contractarea lucrărilor se va face de către Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform reglementărilor legale privind achizitiile publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 884.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Economiei si Comertului în bugetul pe anul 2003 cu suma de 58.000.000 mii lei, prevăzute la capitolul 66.14 “Industrie”, articolul 38 “Transferuri”.

Art. 2. - Se aprobă majorarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Culturii si Cultelor în bugetul pe anul 2003 cu suma de 58.000.000 mii lei, prevăzute la capitolul 59.14 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, articolul 38 “Transferuri”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetelor pe anul 2003 ale Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 885.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna august 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 18,2% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 august 2003.

Nr. 24.