MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 septembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

534. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

758. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

535. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

759. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

536. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

760. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 219 din 11 iulie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 pct. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

Ordinul nr. 110 din 20 septembrie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

96. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea

Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 23 mai 2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 30 mai 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 septembrie 2002.

Nr. 534.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2002.

Nr. 758.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63 din 30 mai 2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, litera c) a alineatului (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“c) fondul de redistribuire, care se calculează pe baza datelor demografice, de morbiditate si a complexitătii serviciilor medicale, se utilizează pentru sustinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu dezechilibre financiare, precum si pentru plata medicamentelor si a materialelor specifice livrate în baza contractelor de achizitii publice încheiate pentru programele de sănătate finantate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 61 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 61. - Sumele rămase neutilizate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la sfârsitul fiecărui an, se reportează în anul următor si se utilizează pe destinatiile prevăzute la art. 59 si 60.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 septembrie 2002.

Nr. 535.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2002

pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2002.

Nr. 759.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 27 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 septembrie 2002.

Nr. 536.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2002.

Nr. 760.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 219

din 11 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 pct. 1 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Petrus în Dosarul nr. 6.883/2001 al Tribunalului Dâmbovita si de Gheorghe Rafira în Dosarul nr. 11.165/2001 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei Ioan Petrus, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 120C/2002 la Dosarul nr. 114C/2002, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic în cauzele enumerate.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării. În consecintă, pentru o mai bună administrare a justitiei, Curtea, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune conexarea dosarelor anterior mentionate.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei pune concluzii de admitere, sustinând oral motivele de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate, expuse în notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 noiembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 6.883/2000 de Tribunalul Dâmbovita – Sectia civilă, respectiv prin Încheierea din 4 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 11.165/2001 de Judecătoria Târgoviste, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) din Codul de procedură penală, exceptii ridicate de Ioan Petrus si Gheorghe Rafira în cauze aflate pe rolul acelor instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate prevăd dreptul procurorului de a dispune luarea unor măsuri precum neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, care sunt acte de înfăptuire a justitiei si constituie atributul exclusiv al instantelor judecătoresti, singurele care realizează justitia potrivit art. 125 alin. (1) din Constitutie. Autorul exceptiei consideră că termenul “dispune” folosit de legiuitor în cuprinsul art. 11 din Codul de procedură penală, atunci când stabileste atributiile procurorului când se constată existenta vreunuia dintre cazurile în care punerea în miscare sau exercitarea actiunii penale este împiedicată, este neconstitutional. Se apreciază că procurorul trebuie  să propună”, iar nu “să dispună”, pentru că aceasta ar echivala cu înfăptuirea justitiei.

Tribunalul Dâmbovita apreciază textele de lege criticate ca fiind constitutionale. Judecătoria Târgoviste arată că în cauzele în care procesul penal cunoaste si faza urmăririi penale procurorul poate dispune, după caz, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei, în conformitate cu dispozitiile art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) si ale art. 242-249 din Codul de procedură penală. Orice persoană nemultumită de actele si măsurile dispuse în timpul urmăririi penale poate să facă plângere împotriva acestora, în conformitate cu dispozitiile art. 275-278 din Codul de procedură penală, inclusiv la instanta de judecată, după epuizarea căilor de atac ierarhice prevăzute de lege, chiar în lipsa unei reglementări explicite, întrucât Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 486/1997, a statuat că art. 278 din Codul de procedură penală este neconstitutional în măsura în care opreste persoana nemultumită de solutionarea plângerii împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror ori pe baza dispozitiilor date de acesta si care nu ajung în fata instantelor judecătoresti să se adreseze justitiei în temeiul art. 21 din Constitutie. În concluzie, instanta arată că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, nefiind contrare nici unuia dintre articolele din Constitutie invocate de autorul exceptiei, actul de justitie fiind înfăptuit în final de instantele judecătoresti.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a transmite punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în cauză.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că prevederile art. 10, 11, 22, 50 si 126 din Constitutie nu au nici o relevantă în cauză. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) din Codul de procedură penală se arată că acestea sunt constitutionale, întrucât actul de justitie este realizat, în final, tot de instantele judecătoresti. Se invocă în acest sens Decizia nr. 486/1997, prin care Curtea Constitutională a statuat că persoana nemultumită de actele sau măsurile luate de procuror se poate adresa justitiei. Se propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Guvernul arată că organele judiciare însărcinate cu realizarea urmăririi penale, după ce apreciază că au efectuat toate activitătile impuse de necesitatea rezolvării cauzei, se dezînvestesc dând una dintre solutiile de terminare a urmăririi penale. Urmărirea penală se poate finaliza fără trimiterea în judecată, dacă există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 10 din Codul de procedură penală. În aceste situatii procurorul dispune clasarea, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale. Aceste solutii, denumite în vocabularul de specialitate solutii de neurmărire, nu trebuie confundate cu rezolvarea propriu-zisă a cauzei penale, cu înfăptuirea actului de justitie.

Solutiile de neurmărire pot fi date numai în faza de urmărire penală, adevărata solutionare a cauzei având loc numai în fata instantei de judecată. De asemenea, solutiile de neurmărire pot da o rezolvare cauzei numai în sens negativ, în cadrul neurmăririi penale neexistând posibilitatea tragerii la răspundere penală si stabilirea sanctiunilor corespunzătoare. În fine, solutiile de neurmărire nu produc efecte cu autoritate de lucru judecat. Actionând în temeiul art. 11 pct. 1 din Codul de procedură penală, procurorul nu înfăptuieste un act de justitie, nu solutionează o cauză penală.

Pe de altă parte, persoana nemultumită de solutia data plângerii împotriva actelor sau măsurilor procurorului se poate adresa instantelor judecătoresti în temeiul art. 21 din Constitutie, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 486/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998.

În concluzie, se arată că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei si se conchide că exceptia este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) din Codul de procedură penală, care au următorul continut: “Când se constată existenta vreunuia din cazurile prevăzute în art. 10: 1. În cursul urmăririi penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, dispune:

a) clasarea, când nu există învinuit în cauză;

b) scoaterea de sub urmărire, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)-e), când există învinuit sau inculpat în cauză;

c) încetarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h), când există învinuit sau inculpat în cauză.”

Întrucât în spetă autorul exceptiei s-a plâns împotriva rezolutiei procurorului de scoatere de sub urmărire penală, sunt vizate si dispozitiile art. 228, care sunt următoarele:

- Art. 228: “Organul de urmărire penală sesizat în vreunul din modurile prevăzute în art. 221 dispune prin rezolutie începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale prevăzute în art. 10, cu exceptia celui de la lit. b1).

În cazul arătat în art. 10 lit. b1), organul de urmărire penală înaintează dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmărire penală.

Când organul de urmărire penală se sesizează din oficiu, încheie un proces-verbal care constituie actul de începere a urmăririi penale.

Dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate după primirea plângerii sau denuntului rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale prevăzute în art. 10, cu exceptia celui de la lit. b1), organul de urmărire penală înaintează procurorului actele încheiate cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală.

Dacă procurorul constată că nu sunt întrunite conditiile arătate în alineatul precedent, restituie actele organului de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale.

În cazul în care procurorul este de acord cu propunerea, o confirmă prin rezolutie motivată si înstiintează despre aceasta persoana care a făcut sesizarea.

Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urmărirea penală, procurorul infirmă rezolutia si restituie actele organului de urmărire, dispunând începerea urmăririi penale.”

Textul de lege criticat este considerat contrar următoarelor prevederi constitutionale: art. 1 referitor la statul de drept; art. 10 cu privire la relatiile internationale; art. 11 privind raportul dintre dreptul international si dreptul intern; art. 15 referitor la universalitatea drepturilor si libertătilor; art. 16 care consacră egalitatea în drepturi; art. 20 privind tratatele internationale privind drepturile omului; art. 21 referitor la accesul liber la justitie; art. 22 care garantează dreptul la viată si integritate fizică si psihică; art. 24 privind dreptul la apărare; art. 48 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică; art. 50 care reglementează fidelitatea fată de tară; art. 51 cu privire la respectarea Constitutiei si a legilor; art. 123 privind înfăptuirea justitiei; art. 124 referitor la statutul judecătorilor; art. 125 cu privire la instantele judecătoresti; art. 126 care statuează caracterul public al dezbaterilor; art. 128 referitor la folosirea căilor de atac si art. 150 privind conflictul temporal de legi.

Autorul exceptiei sustine, de asemenea, încălcarea Conventiei europene a drepturilor omului, fără a arăta care articol din această conventie este nesocotit de textul de lege criticat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Actele de neurmărire, între care si neînceperea urmăririi penale, sunt dispuse de procuror în faza urmăririi penale, numai dacă se constată existenta vreunuia dintre cazurile care, potrivit legii, împiedică punerea în miscare a actiunii penale. Aceleasi cazuri, dacă sunt descoperite în faza judecătii, împiedică exercitarea actiunii penale, obligând instanta să pronunte achitarea sau încetarea procesului penal.

Asadar, asa-numitele solutii de neurmărire: neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire sau încetarea urmăririi penale sunt dispuse de procuror nu în mod arbitrar, ci pe baza probelor administrate în cauză si în strictă conformitate cu legea, solutia fiind aceeasi dacă ar fi constatată de instanta judecătorească, într-o fază ulterioară a procesului penal.

Pe de altă parte, legea prevede că orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor sau actelor de urmărire penală, plângere ce se solutionează conform procedurii speciale prevăzute la art. 275-278 din Codul de procedură penală, împotriva actelor efectuate de procuror, plângerea urmând să fie solutionată potrivit dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală. Persoana nemultumită de solutia dată plângerii sale se poate adresa instantei judecătoresti competente, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 486 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998, privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale ale art. 278 din Codul de procedură penală referitoare la măsurile si actele procurorului în cursul urmăririi penale.

Cu acel prilej, referindu-se la procedura de solutionare a plângerii împotriva actelor si măsurilor procurorului, Curtea Constitutională a constatat că, fiind vorba de acte si măsuri luate de procuror în cursul urmăririi penale, prin care se pune capăt conflictului de drept penal, acestea trebuie să fie supuse nu numai controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, dar si controlului din partea instantelor judecătorersti. Astfel persoana nemultumită de solutia data plângerii sale în cadrul Ministerului Public are dreptul, potrivit art. 21 din Constitutie, de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. În consecintă, Curtea a decis că prevederile art. 278 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale în măsura în care închid calea persoanei nemultumite de solutia dată plângerii sale de către Ministerul Public de a se adresa justitiei. Acest drept al persoanei este evident în cazul actelor prin care procurorul pune capăt conflictului de drept penal, real sau aparent, cum sunt: rezolutia de neîncepere a urmăririi penale reglementată de art. 228 alin. 6 din Codul de procedură penală, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale prevăzută la art. 11 pct. 1 lit. b) si c) din Codul de procedură penală. Fiind vorba de acte prin care se înfăptuieste justitia, este firesc să fie verificate si confirmate ori infirmate de instantele judecătoresti, singurele autorităti prin a căror activitate se realizează justitia conform art. 125 alin. (1) din Constitutie.

Solutia adoptată prin Decizia nr. 486 din 2 decembrie 1997 este valabilă si pentru cauza de fată si, prin urmare, dispozitiile art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) din Codul de procedură penală nu pot fi considerate ca fiind neconstitutionale, întrucât actele sau măsurile luate de procuror pot fi supuse controlului instantelor judecătoresti, fiind astfel garantate drepturile persoanei la un process echitabil.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 pct. 1 lit. a), b) si c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Petrus în Dosarul nr. 6.883/2001 al Tribunalului Dâmbovita si de Gheorghe Rafira în Dosarul nr. 11.165/2001 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 iulie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

AVOCATUL POPORULUI

 

ORDINUL Nr. 110

din 20 septembrie 2002

 

În temeiul Hotărârii Senatului României nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea avocatului poporului,

în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificată si completată prin Legea nr. 181/2002,

în baza Raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului României nr. XXIII/898/2002, aprobat de Biroul permanent al Senatului României, pentru numirea domnului Jirjea Vasile în functia de adjunct al Avocatului Poporului,

 

Avocatul Poporului emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu data de 20 septembrie 2002 domnul Jirjea Vasile se numeste în functia de adjunct al Avocatului Poporului.

Art. 2. - Conform prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificată si completată prin Legea nr. 181/2002, functia de adjunct al Avocatului Poporului se asimilează cu functia de secretar de stat.

Art. 3. - Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 35/1997, numirea adjunctilor Avocatului Poporului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre

de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- solicitările persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 pentru reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon + (40) 21 3132204, fax + (40) 21 2107440, reoferă în vederea concesionării perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobate prin Ordinul presedintelui AgentieiNationale pentru Resurse Minerale nr. 204/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.

Art. 2. - Conditiile de participare la concursul de ofertă publică sunt stabilite prin procedura de licitatie, care este pusă la dispozitie companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. - Ofertele pentru concesionarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice se vor anunta la depunerea ofertelor aferente rundei de reofertare si vor fi mentionate si în procedura de licitatie, aferentă rundei de reofertare.

Art. 5. - În cazul perimetrelor pentru care nici în urma rundei de reofertare nu se desemnează un câstigător, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va atribui concesiunea prin negociere directă, conform legii.

Art. 6. - Negocierea acordurilor de explorare, dezvoltare siexploatare petrolieră începe după desemnarea ofertei câstigătoare pentru fiecare perimetru si durează 90 de zile.

Art. 7. - Acordul de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră intră în vigoare după aprobarea de către Guvern.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 septembrie 2002.

Nr. 166.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

În conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Articol unic. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, acordată în conformitate cu Legea nr. 48/1992, în prezent abrogată, se retrag la cerere licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:

 

CATV

 

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (societatea comercială)

Numărul licentei de emisie/ data eliberării

Localitatea

(Judetul)

Data retragerii licentei de emisie

1.

CROMTEL PROD-IMPEX - S.R.L.

C2.055 din 18 noiembrie 1999

Horodnic (Suceava)

31 iulie 2002

2.

 

C2.056 din 18 noiembrie 1999

Sucevita (Suceava)

 

3.

MEDIA TOP - S.R.L.

C1.379 din 29 mai 1997

Nădlac (Arad)

1 ianuarie 2002

4.

MEGA-SAT - S.R.L.

C1.050 din 14 decembrie 1995

Potcoava (Olt)

21 mai 2002

5.

METROSAT - S.R.L.

C1.797 din 4 martie 1999

Amărăstii de Jos (Dolj)

1 ianuarie 2002

6.

TELE PRO MED - S.R.L.

C1.723 din 8 decembrie 1998

Pianu (Alba)

1 ianuarie 2002

7.

DIPLOMATIC TVR-PRES - S.R.L.

C2.462 din 9 noiembrie 2000

Reghiu (Vrancea)

30 august 2002

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 96.