MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 septembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            745. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000

 

            746. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

            747. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

            748. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            930. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

            952. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad

 

            989. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru înlăturarea efectelor furtunii din comuna Făcăeni, judetul Ialomita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            101. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

            103. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

            Hotărâre în cauza Anghelescu împotriva României

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            94. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 31 din 27 martie 2001, acordată Societătii Comerciale “First Media Advertising” - S.R.L., pentru postul de televiziune prin satelit Omega TV din Bucuresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 257 din 22 august 2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 septembrie 2002.

Nr. 745.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru remarcabila sa contributie stiintifică în domeniile imunologiei si geneticii, pentru transpunerea în practica clinică a acestora, în semn de recunoastere si apreciere a întregii activităti depuse în slujba salvării de vieti omenesti,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor doamnei dr. Nicole Suciu-Foca, profesor la Departamentul de Patologie al Universitătii Columbia si director al Diviziei de Imunologie a Departamentului de Patologie din cadrul Universitătii Columbia din New York.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 746.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru implicarea activă în sprijinul persoanelor defavorizate din România, pentru abnegatia si demersurile făcute, pentru ca tara sa de adoptie, Canada, să sprijine integrarea României în NATO,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter doamnei dr. Monica Mateesco Matte, jurist.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 747.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia majoră la fundamentarea internatională a dreptului aerian si spatial, precum si a celui terestru, pentru sprijinul constant acordat cauzei românesti în tara sa de adoptie, Canada, ca si pentru implicarea personală în dezvoltarea relatiilor economice si stiintifice dintre România si Canada,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului avocat Nicolas Mateesco Matte, membru de onoare al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 748.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 930.


*) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile situate în municipiul Arad, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Maior,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 952.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al Judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad

 

Adresa imobilelor care se

transmit

 

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

 

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

 

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

Codul de clasificare

atribuit

de Ministerul Finantelor

Publice, conform

Hotărârii Guvernului

nr. 1.326/2001

Cazarma 2630, municipiul Arad, Str. Bodrogului f.n., judetul Arad

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Judetul Arad - Consiliul Judetean Arad

Suprafata construită = 846 m2

Suprafata desfăsurată = 1.046 m2

Suprafata totală de teren, inclusiv constructiile =

2.706 m2

Cod 8.29.09

Nr. MF 104138

Grădină Cazarmă 2789, municipiul Arad, Str. Bodrogului f.n., judetul Arad

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Judetul Arad - Consiliul Judetean Arad

Suprafata construită = 195,77 m2

Suprafata totală de teren, inclusiv constructiile =

90.000 m2

Cod 8.29.09

Nr. MF 104139

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru înlăturarea efectelor furtunii din comuna Făcăeni, judetul Ialomita

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 10.000 milioane lei în vederea înlăturării efectelor furtunii din comuna Făcăeni, judetul Ialomita.

            Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la capitolul 63.01 “Servicii, Dezvoltarea publică si locuinte”, titlul “Transferuri”.

            Art. 3. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se alocă în vederea începerii executării prin Agentia Natională pentru Locuinte de lucrări de constructii de locuinte sociale si reabilitări de locuinte pentru populatia din comuna Făcăeni, judetul Ialomita, afectată de furtuna din data de 12 august 2002.

            (2) Agentia Natională pentru Locuinte va încheia contracte de construire si de reabilitări de locuinte prin negociere cu o singură sursă, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, aplicabile în situatii de fortă majoră.

            Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe anul 2002.

            Art. 5. - Organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 989.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

            Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

            având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 840/2002 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramelor care se finantează prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2002 în cadrul Programului “Măsuri de stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii”,

            în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie,

 

            Articol unic. - Se aprobă Procedura de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 14 august 2002.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005

pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

1. Obiectivul subprogramului

Obiectivul Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, denumit în continuare subprogram, îl constituie afirmarea si valorificarea potentialului lor de productie si de servicii, prin diminuarea decalajului de instruire a personalului de decizie si de executie din întreprinderile mici si mijloci (IMM) românesti fată de cele din Uniunea Europeană si facilitarea accesului IMM la servicii de consultantă.

Subprogramul urmăreste:

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si de integrarea în Uniunea Europeană;

- cresterea numărului de întreprinzători de succes;

- îmbunătătirea performantelor economice si tehnice ale IMM prin cresterea gradului de pregătire a personalului IMM si utilizarea serviciilor specializate de instruire si consultantă;

- promovarea investitiilor în productie si servicii prin cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare.

2. Beneficiari eligibili

2.1. Pot beneficia de prevederile subprogramului agentii economici care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizati în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) au cifra de afaceri anuală până la echivalentul a 8 milioane euro, conform datelor din declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului economic, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999*) privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii;


*) Textul se referă la Legea nr. 133/1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

d) au numărul mediu scriptic anual de personal până la 49 (inclusiv), conform Hotărârii Guvernului nr. 244/2001;

e) ponderea în capitalul social al agentului economic a societătilor care nu se conformează definitiei de întreprindere mică si mijlocie, în calitate actionar sau asociat, este mai mică de 25%.

2.2. Pot beneficia de prevederile subprogramului si persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea activitătilor economice pe baza liberei initiative.

3. Tipurile de ajutor financiar

3.1. Prin subprogram se sustin, prin alocatie financiară nerambursabilă acordată IMM, următoarele categorii de servicii:

a) instruirea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene în domeniul IMM si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii;

b) consultantă acordată IMM eligibile pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si norme ale Uniunii Europene, în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare).

3.2. Valoarea maximă a finantării pentru fiecare dintre serviciile si activitătile eligibile precizate la pct. 3.1, precum si cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

3.3. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectati este egală cu echivalentul a 60% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile effectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 80 milioane lei pentru un beneficiar, fără să depăsească plafoanele maxime prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

3.4. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a 2 ani consecutivi o alocatie financiară nerambursabilă totală de maximum 80 milioane lei în cadrul acestui subprogram.

4. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

4.1. Orice aplicant trebuie să obtină o aprobare de principiu a finantării în cadrul subprogramului înainte de a beneficia de serviciile de instruire si consultantă prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

4.2. În vederea obtinerii aprobării de principiu a finantării solicitantul va completa si va transmite Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (MIMMC) o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură.

4.2.1. În cazul beneficiarilor prevăzuti la pct. 2.1 cererea-tip de acord de principiu pentru finantare va fi însotită de următoarele documente justificative:

a) o copie de pe certificatul de înregistrare a solicitantului sau, după caz, de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală;

b) o copie de pe actul de identitate al persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

c) dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri în anul fiscal anterior, în conformitate cuprevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

d) împuternicirea pentru reprezentantul agentului economic care semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, dacă este cazul.

4.2.2. În cazul beneficiarilor prevăzuti la pct. 2.2 cererea-tip de acord de principiu pentru finantare va fi însotită de următoarele documente justificative:

a) o copie de pe certificatul de înregistrare a solicitantului sau, după caz, de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală;

b) o copie de pe autorizatia administrativă eliberată de primărie;

c) o copie de pe actul de identitate al persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

d) copie de pe declaratia anuală de impunere a venitului.

4.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, va fi transmisă prin postă sau prin curier la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - Subprogram pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă - din cadrul MIMMC, municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicată de la sediul MIMMC, fiind disponibilă si pe pagina de Internet www.mimmc.ro.

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de agentul economic.

Completarea cererii-tip de acord de principiu pentru finantare se face prin tehnoredactare.

5. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

5.1. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP - MIMMC în Registrul special al subprogramului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare a cererii.

Înregistrarea cererilor-tip de acord de principiu pentru finantare se va efectua conform următorului program: luni-vineri - ora 8,30-16,30.

5.2. Solicitările vor fi analizate si selectate conform principiului “primul venit - primul servit”, în limita bugetului alocat subprogramului, în concordantă cu data si ora înregistrării la MIMMC a documentelor prevăzute la pct. 4.2, în baza verificării cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, a conformitătii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, serviciilor/activitătilor si cheltuielilor eligibile.

5.3. MIMMC are obligatia de a face publică epuizarea bugetului alocat subprogramului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

5.4. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 1 noiembrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării bugetului alocat subprogramului pentru anul bugetar în curs până la această dată.

5.5. MIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative. Pentru solicitantii selectati în vederea finantării, MIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.

În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, atunci procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri-tip de acord de principiu pentru finantare, cu completările si corectiile efectuate.

5.6. Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 2, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind serviciile/activitătile si cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare după data la care bugetul alocat subprogramului a fost epuizat vor primi scrisoare de înstiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice, conform pct. 5.5.

5.7. În vederea implementării corespunzătoare a subprogramului se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP) în cadrul MIMMC. Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.

6. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

6.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi acordată solicitantilor care au fost selectati, după ce acestia au efectuat activitatea/activitătile eligibile si plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.

6.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 4 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la MIMMC prin postă sau curier, însotită de următoarele documente:

a) notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, în original;

b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, însotit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont.

6.3. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 1 decembrie a anului bugetar în curs.

6.4. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante în cadrul activitătilor si cheltuielilor eligibile.

6.5. Virarea efectivă a sumei care constituie alocatie financiară nerambursabilă se face de către MIMMC pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 6.2, în termen de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, conform anexei nr. 4 la prezenta procedură.

Documentele originale vor fi restituite după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.

6.6. MIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor subprogramului veridicitatea si conformitatea declaratiilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul subprogramului.

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau false pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă ori au deturnat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.

7. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

7.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, pentru care MIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu, se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la MIMMC prin postă sau curier cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură. Solicitantul beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate. Pentru activitătile, cheltuielile eligibile si părtile contractante care au suferit modificări solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de accord de principiu pentru finantare concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării.

7.2. Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de agentul economic. Completarea cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării se face prin tehnoredactare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

SERVICIILE

si cheltuielile eligibile aferente care constituie obiectul finantării

 

Nr.

crt.

Activitătile eligibile

Cheltuielile eligibile

Valoarea maximă

a finantării

pe activitate

- lei -

Documentele justificative

 

Participarea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene în domeniul IMM si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

a) cheltuieli pentru instruire individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii

b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv

documentatia necesară instruirii

10.000.000 pe participant

(cursant)

50.000.000

 

- Contracte de prestări de servicii încheiate cu organizatorul instruirii

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

 

2.

Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si norme ale Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă

 

50.000.000

 

- Contracte de prestări de servicii

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Se completează numai de către Ministerul pentru Întreprinderile Mici

si Mijlocii si Cooperatie.

Data si ora înregistrării .................................................

Numărul cererii ..............................................................

Numele reprezentantului Ministerului pentru Întreprinde-

rile Mici si Mijlocii si Cooperatie ...................................

Semnătura

 

CERERE - TIP

de acord de principiu pentru finantare

 

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa .............................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ................................., având calitatea de .........................., solicit finantarea în conditiile prevederilor subprogramului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ......................... .

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ................................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative eliberate de primărie (după caz) ................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ................................................................................................................

Codul fiscal (după caz) ................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .............................................................................................................................

Numărul de cont în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) ........................................................................,

deschis la ................................................................................................................

Sediul/adresa ................................................................................................................

Telefon ................................................. Fax ............................................ E-mail ……………

Forma juridică ................................................................................................................

Forma de proprietate 100% privată DA o

NU o

Capitalul social: ............... milioane lei detinut de:

- persoane fizice ...............%

- IMM1) ...............%

- societăti comerciale mari2) ...............%.

Obiectul principal de activitate ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Cod CAEN ................................................................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior)3) ................................................................................................................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat)3) ................................................................................................................ mii lei

Profit net/pierdere (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) ................................................................................................................mii lei

Venitul anual (conform Declaratiei anuale de impunere a venitului în cazul persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale)

............................................................................................................... mii lei

 


1) IMM sunt definite ca societăti comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior, au cifra de afaceri anuală până la echivalentul a 8 milioane euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal încheiat, si cu o pondere a societătii mari în capitalul social al actionarilor IMM mai mică de 25%.

2) Societatea comercială mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) si/sau cifra de afaceri anuală peste echivalentul a 8 milioane euro.

3) Anexati dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri conform art. 5 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu

pct. 4.2 al Procedurii de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 101/2002.

 

SECTIUNEA B

Prezentarea activitătilor pentru care solicit finantare în cadrul subprogramului

 

Tipul de servicii pentru care se solicită finantarea:

o Participarea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare: management (inclusive managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene în domeniul IMM si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si norme ale Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială

pentru care se solicită finantare

Valoarea

 totală

a cheltuielilor

 eligibile

- lei -

Valoarea

finantării

solicitate

- lei -

o Participarea personalului IMM

având functii de decizie si/sau

de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare: management (inclusive managementul calitătii si managementul financiar),

marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene în domeniul IMM si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

o a) cheltuieli pentru instruire individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii1)

o b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv documentatia necesară instruirii2)

TOTAL:

Denumirea si tematica cursului3):

Date privind organizatorul4):

 

Denumirea ..........................................................................................

Adresa .................................................................................................

..............................................................................................................

Telefon ................................................................................................

Fax .......................................................................................................

.....................

..................

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si

norme ale Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă

5) Obiectul contractului de consultantă

Date privind prestatorul serviciului de consultantă 6)

Denumirea ........................................................................................................

Adresa ..............................................................................................................

...........................................................................................................................

Telefon ..............................................................................................................

Fax ....................................................................................................................

.................... ..................... .....................

 

......................

 


1) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 10 milioane lei/participant (cursant).

2) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

3) Se completează pentru fiecare curs.

4) Se completează pentru fiecare organizator.

5) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

6) Se completează pentru fiecare prestator al serviciului de consultantă.

 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/subsemnata ................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ..............., eliberat de ....................... la data de ........................, cu domiciliul în localitatea ................................, str. ............................ nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap. ......., sectorul/judetul ......................................................., în calitate de persoană fizică, reprezentant legal al Societătii Comerciale/Asociatiei familiale .................................., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin subprogram nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat.

De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am beneficiat de ajutor de stat/am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Anul acordării

ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Institutia finantatoare

Subprogramul prin care a beneficiat de finantare

Cuantumul ajutorului de stat acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului

Functia

 

Data semnării

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Data ................................................................

Numărul notificării .........................................

 

NOTIFICARE

privind acordul de principiu pentru finantare1)

 

Destinatar:

Denumirea societătii comerciale/solicitantului .................................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative eliberate de primărie (după caz)

.................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) .................................................................................................................

Codul fiscal (după caz) .................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .................................................................................................................

Sediul/Adresa .................................................................................................................

Fax .................................................................................................................

Ca urmare a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare nr. ................... din data de ............................, vă notificăm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finantarea următoarelor activităti si cheltuieli aferente acestora:

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială

pentru care se acordă finantare

 

Valoarea finantării aprobate de principiu

- lei -

o Participarea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare: management

(inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene în domeniul IMM si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii

întreprinderii

o a) cheltuieli pentru instruire individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii2)

o b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusive documentatia necesară instruirii3)

TOTAL:

.....................................

.....................................

.....................................

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în

domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si norme ale Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate

de complementaritate, subcontractare)

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă4)

 

 

Semnătura autorizată

 


1) Se completează de către Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

2) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 10 milioane lei/participant (cursant).

3) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

4) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CERERE - TIP

de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile

 

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa ..............................................., având datele de identificare mentionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................................., având calitatea de ..........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .................... nr. .................., eliberat de ........................... la data de ................................, cu domiciliul în localitatea ................................................, str. ..................................... nr. ........, bl. ........, sc. .........., ap. ........, sectorul/judetul .........................., cod postal ......................., solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile în conditiile prevederilor subprogramului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ............................ .

Datele de identificare a societătii comerciale/solicitantului:

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ............            ......................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative eliberate de primărie (după caz) ................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ............................................................................

Codul fiscal (după caz) ...............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ..........................................................................................................................

Sediul/Adresa ................................................................................................................................................

Telefon ............................................ Fax .................................................. E-mail ........................................................

Cont bancar nr. ............................................, deschis la Banca ................................................................................

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 6 la procedură), precum si documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului

Functia

 

Data semnării

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

FORMULAR DE DECONT1)

 

Societatea Comercială/solicitantul.................................................

Data...............................

 

- lei -

Activitatea2)

Obiectul facturii

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea facturii

Documentul de plată

cu T.V.A.

fără T.V.A.

Felul documentului

Nr.

Data

Valoarea

cu T.V.A.

fără T.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura si stampila

 


1) La prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 la procedură si în ordinea activitătilor prezentate în decont, precum si documentele justificative în original si în copie.

2) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la procedură.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

CERERE – TIP

de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu

 

(Se completează în cazul modificării uneia dintre conditiile în care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantării.)

 

Subscrisa ................................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................................., având calitatea de ..............................................., solicit anularea finantării pentru categoriile de cheltuieli prezentate în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A - Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ..................................................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative eliberate de primărie (după caz)

…………………………………………………………………………..

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) …………………………………………………………………………..

Codul fiscal (după caz) .....................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .....................................................................................................................

Numărul de cont în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) ....................................., deschis la …………………………………………………………………

Sediul/Adresa ……................................................................................................................

Telefon ............................................... Fax ............................................ E-mail ..............................................

 

SECTIUNEA B - Cheltuieli pentru care se solicită anularea finantării

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială

pentru care se acordă finantare

 

Valoarea finantării aprobate de principiu

- lei -

o Participarea personalului IMM

având functii de decizie si/sau

de executie la cursuri de

pregătire organizate pe tematici prioritare: management

(inclusiv managementul calitătii

si managementul financiar),

marketing, strategie si planifi-

care, surse si metode de

finantare a investitiilor, legislatie

si practici ale Uniunii Europene

în domeniul IMM si în alte

domenii prioritare pentru

desfăsurarea activitătii

întreprinderii

o a) cheltuieli pentru instruire

individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia

necesară instruirii2)

o b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu

tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv documentatia necesară instruirii

TOTAL:

Denumirea si tematica cursului1):

Date privind organizatorul2):

Denumirea........................................

Adresa.............................................

Telefon.........................

Fax...............................

 

.....................................

.....................................

.....................................

o Contractarea de servicii de

consultantă pentru elaborarea

planurilor de afaceri si de

marketing, accesarea surselor

de finantare, consultantă în

domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si norme ale Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate

de complementaritate, subcontractare)

o Cheltuieli pentru achizitia de

servicii de consultantă

Obiectul contractului de consultantă

Date privind prestatorul serviciului de consultantă3)

Denumirea ........................................................................................................

Adresa ..............................................................................................................

...........................................................................................................................

Telefon ..............................................................................................................

Fax ....................................................................................................................

 

 


1) Se completează pentru fiecare curs.

2) Se completează pentru fiecare organizator.

3) Se completează pentru fiecare prestator al serviciului de consultantă

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE

MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului national multianual

pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 840/2002 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramelor care se finantează prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2002 în cadrul Programului “Măsuri de stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii”,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie,

emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă Procedura de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 14 august 2002.

Nr. 103.


ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire

a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

1. Obiectivul subprogramului

Obiectivul Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, denumit în continuare subprogram, este facilitarea accesului întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) românesti pe pietele externe, a afirmării si valorificării potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului în ceea ce priveste informatiile de piată, serviciile de consultantă si de instruire ale IMM românesti fată de cele din Uniunea Europeană.

Subprogramul urmăreste:

a) promovarea produselor si serviciilor IMM pe pietele externe;

b) stimularea comunicării si a parteneriatului în afaceri la extern;

c) pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

d) îmbunătătirea accesului IMM la informatii de piată si facilitarea valorificării acestor informatii pe pietele externe.

2. Beneficiari eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul subprogramului agentii economici care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizati în baza Legii nr. 31/1990;

b) au capital social integral privat;

c) au cifra de afaceri anuală până la echivalentul a 8 milioane euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal încheiat;

d) numărul mediu scriptic anual de personal este până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior;

e) societătile care nu se conformează definitiei de întreprindere mică si mijlocie au o pondere mai mică de 25% în capitalul social al agentului economic;

f) au o durată de functionare de cel putin un an la data depunerii solicitării.

3. Tipurile de ajutor financiar

3.1. Prin subprogram se sustin, prin alocatie financiară nerambursabilă, următoarele activităti de promovare a exportului desfăsurate de IMM:

a) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

b) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

c) elaborarea si productia de materiale tipărite pentru promovarea agentului economic;

d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate;

e) participări la cursuri de pregătire, în tară si/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

f) contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată;

g) achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate.

3.2. Valoarea maximă a finantării pentru fiecare dintre activitătile eligibile precizate la pct. 3.1, cheltuielile eligibile, precum si cuantumul alocatiei financiare nerambursabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

3.3. În cadrul subprogramului nu se decontează cheltuielile pentru care solicitantii au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul altor programe/subprograme de sprijinire a exporturilor, cu finantare de la bugetul de stat.

3.4. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferite beneficiarilor selectati este echivalentul a 60% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar fără să depăsească plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibilă si în limita sumei maxime de 80 milioane lei pentru un beneficiar.

3.5. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a 2 ani consecutivi o alocatie financiară nerambursabilă totală de maximum 80 milioane lei în cadrul acestui subprogram.

4. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

4.1. Orice aplicant trebuie să obtină o aprobare de principiu a finantării în cadrul subprogramului înainte de a executa activitatea/activitătile eligibile de promovare a exportului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.

4.2. În vederea obtinerii aprobării de principiu a finantării solicitantul va completa si va transmite la Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (MIMMC), cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de a începe activitatea declarată de promovare a exportului, o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură, însotită de următoarele documente justificative:

a) o copie de pe certificatul de înregistrare a solicitantului;

b) o copie de pe actul de identitate al persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

c) dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri în anul fiscal anterior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

d) împuternicirea pentru reprezentantul agentului economic care semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, dacă este cazul.

4.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, va fi transmisă prin postă sau prin curier la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - Subprogram de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului - din cadrul MIMMC, municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicată de la sediul MIMMC, fiind disponibilă si pe pagina de Internet www.mimmc.ro.

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de agentul economic.

Completarea cererii-tip de acord de principiu pentru finantare se face prin tehnoredactare.

5. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

5.1. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP - MIMMC în Registrul special al subprogramului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare al cererii.

Înregistrarea cererilor-tip de acord de principiu pentru finantare se va efectua conform următorului program: luni-vineri - ora 8,30-16,30.

5.2. Solicitările vor fi analizate si selectate conform principiului “primul venit - primul servit”, în limita bugetului alocat subprogramului, în concordantă cu data si ora înregistrării la MIMMC a documentelor prevăzute la pct. 4.2, în baza verificării cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, a conformitătii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activitătilor si cheltuielilor eligibile.

5.3. MIMMC are obligatia de a face publică epuizarea bugetului alocat subprogramului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

5.4. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 1 noiembrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării bugetului alocat subprogramului pentru anul bugetar în curs până la această dată.

5.5. MIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative, si va transmite solicitantilor scrisori de înstiintare asupra rezultatului evaluării. Pentru solicitantii selectati în vederea finantării MIMMC va trimite scrisoarea de înstiintare însotită de o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.

În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, atunci procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri-tip de acord de principiu pentru finantare, cu completările si corectiile efectuate.

5.6. Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 2, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind activitătile si cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare după data la care bugetul alocat subprogramului a fost epuizat vor primi scrisoare de înstiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare.

5.7. Prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusă din reprezentanti ai MIMMC, în scopul evaluării solicitărilor si implementării subprogramului.

6. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

6.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi acordată solicitantilor care au fost selectati, după ce acestia au efectuat activitatea/activitătile eligibile si plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.

6.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la MIMMC prin postă sau curier, însotită de următoarele documente:

a) notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, în original;

b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură, însotit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont.

6.3. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 1 decembrie a anului bugetar în curs.

6.4. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante în cadrul activitătilor si cheltuielilor eligibile.

6.5. În cazul plătilor în valută se decontează valoarea în lei la cursul Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii de către beneficiar.

6.6. Virarea efectivă a sumei care constituie alocatie financiară nerambursabilă se face de către MIMMC pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 6.2, în termen de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, conform anexei nr. 5 la prezenta procedură. Documentele originale vor fi restituite după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.

6.7. MIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor subprogramului veridicitatea si conformitatea declaratiilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul subprogramului.

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau false pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă sau au deturnat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.

7. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

7.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, pentru care MIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu, se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la MIMMC prin postă sau curier cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 4 la prezenta procedură. Solicitantul beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate. Pentru activitătile, cheltuielile eligibile si părtile contractante care au suferit modificări solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de accord de principiu pentru finantare concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării.

7.2. Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acordul de principiu se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de agentul economic. Completarea cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării se face prin tehnoredactare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

ACTIVITĂTILE

de stimulare a exportului si cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finantării

 

Nr. crt.

Activitătile eligibile

Cheltuielile eligibile

Valoarea maximă

a finantării

pe activitate

- lei -

Documentele justificative

1.

Participări la târguri si

expozitii internationale,

organizate în străinătate,

cu stand propriu sau în

asociere cu alti agenti

economici

 

- Cheltuieli pentru:

- închirierea standului

- amenajarea standului

- Cheltuieli de transport1)

- Cheltuieli de cazare1)

- Cheltuieli cu transportul

mostrelor

 

80.000.000

- Contractul cu organizatorul târgului/expozitiei

- Ordin de deplasare

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Documente de plată - bilete pentru mijloacele de transport

- Asigurare auto si carte verde (dacă este cazul)

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Ordine de plată

- Dispozitii de plată valutară externă

-  Declaratie  de  export  temporar  (pentru mostre)

- Copie de pe extrasul de cont

 

Participări la târguri

si expozitii internationale,

organizate în tară, cu

stand propriu sau în

asociere cu alti agenti

economici

- Cheltuieli pentru:

- închirierea standului

- amenajarea standului

- Cheltuieli de transport2)

- Cheltuieli de cazare2)

 

50.000.000

 

- Contractul cu organizatorul târgului/expozitiei

- Ordin de deplasare

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Documente de plată - bilete pentru mijloacele de transport

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

3.

 

Elaborarea si productia

de materiale tipărite

în scopul promovării

agentului economic3)

- Cheltuieli pentru

elaborarea si productia

materialelor de promovare:

a) pliante

b) brosuri

c) cataloage

d) bannere

e) afise

80.000.000

 

- Contracte de furnizare

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

4.

 

Realizarea unui site

pe Internet pentru

prezentarea activitătii

solicitantului si a

produselor promovate

- Elaborare de pagini  1

web pentru prezentarea

pe Internet a activitătii

solicitantului si a produselor

promovate la export, conform

celor stipulate în contractul

ce urmează să fie semnat

cu furnizorul de servicii

10.000.000

 

 

- Contracte de prestări de servicii

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont


1) Va fi decontată o cotă de 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare. Se decontează numai transportul până la/de la destinatia unde se desfăsoară târgul/expozitia, exclusiv transportul în localitate.

2) Va fi decontată o cotă de 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii în interesul serviciului (exclusiv transportul mostrelor). Sedecontează numai transportul până la/de la destinatia unde se desfăsoară târgul/expozitia, exclusiv transportul în localitate.

3) Materialele promotionale vor fi realizate în limbi de circulatie internatională.

 

Nr. crt.

Activitătile eligibile

Cheltuielile eligibile

Valoarea maximă

a finantării

pe activitate

- lei -

Documentele justificative

5.

Participări la cursuri de pregătire în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

- Taxă de participare

pentru salariatii solicitantului

- Cheltuieli pentru transport1)

- Cheltuieli pentru cazarea

personalului angajat al solicitantului1)

80.000.000

- Contracte de prestări de servicii

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Ordin de deplasare

- Documente de plată - bilete pentru mijloacele de transport

- Asigurare auto si carte verde (dacă este

cazul)

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Copie de pe extrasul de cont

6.

Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea

strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

- Cheltuieli pentru achizitia

de servicii de consultantă

în vederea elaborării

strategiei de export si/sau 

a studiilor de piată de 

la firme specializate

50.000.000

 

- Contracte de furnizare

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

7.

Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

- Cheltuieli pentru

achizitionarea de informatii

referitoare la pietele externe,

furnizate de firme

specializate

30.000.000

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

 


1) Pentru actiunile din tară va fi decontată o cotă de 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 (exclusiv transportul mostrelor).

Pentru actiuni care se desfăsoară în străinătate va fi decontată o cotă de 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Se decontează numai transportul până la/de la destinatia unde se desfăsoară cursul, exclusiv transportul în localitate.

 

Se completează numai de către

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Data si ora înregistrării.................................................

Numărul cererii........................................................

Numele reprezentantului MIMMC ..................................

Semnătura.................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE - TIP

de acord de principiu pentru finantare

 

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa........................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin  domnul/doamna ......................................., având calitatea de ..........................................., solicit finantarea în conditiile prevederilor programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. .............................

 

SECTIUNEA A - Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale .....................................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale .......................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ..........................................................................

Codul fiscal (după caz) .......................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .......................................................................................................................

Numărul de cont în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL)  ..................................., deschis la ..........................................................................

Sediul

.........................................................................................….......................

Telefon .................................... Fax......................................... E-mail.......................................

Forma juridică .................................................................................................................

Forma de proprietate 100% privată DA o

NU o

Capitalul social: ................................ milioane lei detinut de

- persoane fizice ........................%

- IMM1) ........................%

- societăti comerciale mari2) ........................%.

Obiectul principal de activitate

………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Cod CAEN ......................................................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior)3) ...................................................................................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) ................................................................................ mii lei

Profit net/pierdere (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) ........................................................................ mii lei

În prezent desfăsor activitate de export:

o DA Valoarea exportului realizat în anul fiscal precedent (mii euro)

...................................................................................

...................................................................................

Tări în care am realizat export

...................................................................................

...................................................................................

 

Produsele pe care doresc să le promovez la export în viitor

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

o NU Produsele pe care doresc să le promovez la export în viitor

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................


1) IMM sunt definite ca societăti comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, au cifra de afaceri anuală până la echivalentul a 8 milioane euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal încheiat, si cu o pondere a societătii mari în capitalul social al actionarilor IMM mai mică de 25%.

2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau cu cifra de afaceri anuală peste echivalentul a 8 milioane euro.

3) Anexati dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri, conform art. 5 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu pct. 4.2 din Procedura de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 103/2002.

 

SECTIUNEA B - Prezentarea activitătilor pentru care solicit finantare în cadrul subprogramului

 

Tipul activitătilor pentru care se solicită finantarea:

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Elaborarea si productia de materiale tipărite în scopul promovării agentului economic

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate 

o Participări la cursuri în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

 

- lei -

Denumirea activitătii

 

Tipul de cheltuială pentru care

se solicită finantare

 

Valoarea totală

a cheltuielilor

eligibile

- lei -

Valoarea

finantării

solicitate

- lei -

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti

economici1)

 

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului  

o Amenajarea standului 

o Cheltuieli de transport  

o Cheltuieli de cazare  

o Cheltuieli cu transportul mostrelor 

TOTAL:  ............ ............

Denumirea târgului/expozitiei internationale2) ....................................................

Perioada de desfăsurare a activitătii: de la   ......................  la ......................

(ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul)

Date privind organizatorul3):

Denumirea ..................................................................

Adresa

...................................................................................

Telefon .....................................................

Fax ..........................................................

Numărul de persoane care vor participa în activitate din partea solicitantului

...................................................................................

............ ............ ............ ............ ............

............ ............ ............ ............ ............

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în

tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti

economici4)

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului  

o Amenajarea standului 

o Cheltuieli de transport  

o Cheltuieli de cazare  

o Cheltuieli cu transportul mostrelor 

TOTAL:  ............ ............

Denumirea târgului/expozitiei internationale2) ....................................................

Perioada de desfăsurare a activitătii: de la   ......................  la ......................

(ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul)

Date privind organizatorul3):

Denumirea ..................................................................

Adresa

...................................................................................

Telefon .....................................................

Fax ..........................................................

Numărul de persoane care vor participa în activitate din partea solicitantului

...................................................................................

............ ............ ............ ............ ............

............ ............ ............ ............ ............

o Elaborarea si productia de materiale tipărite în scopul promovării agentului economic6)

- pliante

- brosuri

- cataloage

- bannere

- afise

o Elaborarea si productia materialelor publicitare stipulate în contractul ce urmează să fie semnat

cu furnizorul5)

TOTAL: ............

Denumirea ................................................................................................................

Adresa

..................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Telefon .........................................................

Fax ...............................................................

............

............

 


1) Suma totală nu trebuie să depăsească 80 milioane lei.

2) Se completează pentru fiecare târg/expozitie internatională.

3) Se completează pentru fiecare organizator.

4) Suma totală nu trebuie să depăsească 50 milioane lei.

5) Se completează pentru fiecare organizator/furnizor.

6) Suma solicitată nu va depăsi 80 milioane lei.

 

Denumirea activitătii

 

Tipul de cheltuială pentru care

se solicită finantare

 

Valoarea totală

a cheltuielilor

eligibile

- lei -

Valoarea

finantării

solicitate

- lei -

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate1)

 

o Elaborarea de pagini web pentru prezentarea pe Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export, conform celor stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu partenerul contractual

Date privind partenerul contractual:

Denumirea ...............................................................................................................

Adresa

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Telefon..................................

Fax........................................

..................

................

o Participări la cursuri de

de pregătire în tară si/sau

în străinătate în domeniul

tehnicilor de promovare

a exportului2)

o Taxă de participare pentru salariatii solicitantului

o Cheltuieli pentru transport

o Cheltuieli pentru cazarea personalului angajat al solicitantului

TOTAL:

Denumirea cursului3)

Date privind organizatorul4):

Denumirea ...............................................................................................................

Adresa

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Telefon..................................

Fax........................................

...............

................ ................ ...............

...............

...............

................ ...............

............... ...............

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea

strategiilor de export si/sau a studiilor de piată5)

 

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării strategiei

de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate

TOTAL:

Date privind organizatorul4):

Denumirea .............................................................................................................

Adresa

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Telefon..................................

Fax........................................

................. ................

................ ...............

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate

de firme specializate6)

o Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme

specializate

TOTAL:

Date privind partenerul/partenerii contractual/

contractuali6):

Denumirea ...............................................................................................................

Adresa

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Telefon..................................

Fax........................................

................. ................

................ ...............

 


1) Suma solicitată nu va depăsi 10 milioane lei.

2) Suma totală nu va depăsi 80 milioane lei.

3) Se completează pentru fiecare curs.

4) Se completează pentru fiecare organizator/partener.

5) Suma totală nu va depăsi 50 milioane lei.

6) Suma totală nu va depăsi 30 milioane lei.

 

SECTIUNEA C - Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/subsemnata ........................................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .............. nr. ....................., eliberat de ............................ la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ................................., str. ....................................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., sectorul/judetul ......................., în calitate de persoană fizică/reprezentant legal al Societătii Comerciale/Asociatiei familiale ................................, declar pe propriarăspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin prezentul subprogram nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am beneficiat de ajutoare de stat care, cumulate si împreună cu alocatia financiară nerambursabilă solicitată în anul 2002, cu valoare peste pragul minim de 1 miliard lei, prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului

Functia

 

Data semnării:

 

Data ................................................................

Numărul notificării .........................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

NOTIFICARE 1)

privind acordul de principiu pentru finantare

(în conditiile prevăzute în anexa nr. 2 la procedură)

 

Destinatar:

Societatea Comercială ..............................................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale .........................................................................................................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ............................................................

Codul fiscal (după caz) ...............................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ..........................................................................................................

Sediul .....................................................................................................................

Fax .....................................

Ca urmare a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare nr.  ....................... din data de .................................., vă notificăm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finantarea următoarelor activităti si cheltuieli aferente acestora:

 

- lei -

Denumirea activitătii

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finantare

 

Valoarea finantării

aprobate

de principiu

- lei -

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în

tară, cu stand propriu

sau în asociere cu alti agenti

economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

TOTAL:

.......................

.......................

......................

.....................

.....................

.....................

 

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu

organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

TOTAL:

.......................

.......................

......................

.....................

.....................

.....................

 

o Elaborarea si productia de materiale tipărite în scopul promovării agentului economic

o Elaborarea si productia materialelor publicitare stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu furnizorul

.....................

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate

o Elaborarea de pagini web pentru prezentarea pe Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export, conform celor stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu partenerul contractual

.....................

.....................

.....................

.....................

o Participări la cursuri de pregătire în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

o Taxă de participare pentru salariatii solicitantului

o Cheltuieli pentru transport

o Cheltuieli pentru cazarea personalului angajat al solicitantului

TOTAL:

.....................

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării strategiei de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate

.....................

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

o Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

.....................

 

1) Se completează de către Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

Semnătura autorizată ..............................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CERERE - TIP

de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu

 

(Se completează în cazul modificării uneia dintre conditiile în care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantării.)

Subscrisa ..................................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................................................., având calitatea de ...................................., solicit anularea finantării pentru categoriile de cheltuieli prezentate în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A - Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale  ...............................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale ...............................................................................................................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ...............................................................................................................

Codul fiscal (după caz) .........................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ...............................................................................................................

Numărul de cont în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) .............................................., deschis la ............................................................................

Sediul ...............................................................................................................

Telefon ................................................. Fax ................................................. E-mail ...................................................

 

SECTIUNEA B - Cheltuieli pentru care se solicită anularea finantării

 

Denumirea activitătii

 

Tipul de cheltuială pentru care

se solicită finantare

 

Valoarea finantării

aprobate

de principiu

- lei -

 

o Participări la târguri si expozitii

internationale, organizate în

tară, cu stand propriu

sau în asociere cu alti agenti

economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

TOTAL:

Denumirea târgului/expozitiei internationale la care se renuntă:

...........................................................................................................

.......................

.......................

......................

.....................

.....................

.....................

 

o Participări la târguri si expozitii

internationale, organizate în

străinătate, cu stand propriu

sau în asociere cu alti agenti

economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

TOTAL:

Denumirea târgului/expozitiei internationale la care se renuntă:

...........................................................................................................

.......................

.......................

......................

.....................

.....................

.....................

 

o Elaborarea si productia de materiale tipărite în scopul promovării agentului economic

o Elaborarea si productia materialelor publicitare stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu furnizorul

Denumirea partenerului contractual1) la care se renuntă:

..................................................................................................

.....................

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate

o Elaborarea de pagini web pentru prezentarea pe Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export, conform celor stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu partenerul contractual

Denumirea partenerului contractual1) la care se renuntă:

................................................................................................

.....................

.....................

.....................

.....................

o Participări la cursuri de pregătire în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

o Taxă de participare pentru salariatii solicitantului o Cheltuieli pentru transport

o Cheltuieli pentru cazarea personalului angajat al solicitantului

TOTAL:

Denumirea cursului la care se renuntă2):

.........................................................................................

.....................

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării strategiei de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate

Denumirea partenerului la care se renuntă4):

.............................................................................

.....................

Achizitionarea de informatii

privind pietele externe, furnizate

de firme specializate

o Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii privind

pietele externe, furnizate de firme specializate

Denumirea partenerului la care se renuntă4):

.................................................................................................

.....................


1) Se completează pentru fiecare partener.

2) Se completează pentru fiecare curs.

3) Se completează pentru fiecare partener.

4) Se completează pentru fiecare partener.

 

SECTIUNEA C - Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/subsemnata ............................................................, identificat/identificată cu actul de identitate/pasaportul seria ................. nr. ..............................., eliberat de ........................................ la data de ..............................., cu domiciliul în localitatea ................................................, str. ........................................... nr. .........., bl. .........., sc. ..........,

ap. .........., sectorul/judetul ........................................., în calitate de reprezentant legal al Societătii Comerciale ..................................................., declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau partială a finantării pentru care am primit acordul de principiu al Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului

Functia

 

Data semnării:

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CERERE – TIP

de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile

 

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa ......................................................................., având datele de identificare mentionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna ................................................................., având calitatea de ...................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ......................, eliberat de ................................ la data de ......................................., cu domiciliul în localitatea ............................................, str. ............................................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., sectorul/judetul ..............................., cod postal ............................., solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile în conditiile prevederilor subprogramului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. .................................................... .

Datele de identificare a societătii comerciale solicitante:

Denumirea societătii comerciale ...............................................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale ...............................................................................................................................

Numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ................................................................................

Codul fiscal (după caz) ................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ..................................................................................................................................

Sediul ........................................................................................................................ 

Telefon ................................................ Fax ........................................... E-mail ............................................

Cont bancar nr. ..........................................................., deschis la Banca ...........................................................................

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 6 la procedură), precum si documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului

Functia

 

Data semnării:

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

FORMULAR DE DECONT1)

 

 - lei 2)-

Activitatea3)

Obiectul facturii

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea facturii

Documentul de plată

cu T.V.A.

fără T.V.A.

Felul documentului

Nr.

Data

Valoarea

cu T.V.A.

fără T.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura si stampila


1) La prezentul decont se va anexa lista cuprinzând documentele justificative, în conformitate cu anexa nr. 1 la procedură si în ordinea activitătilor prezentate în decont, precum si documentele justificative în original si în copie.

2) Pentru plătile în valută conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României la data efectuării plătii de către beneficiar.

3) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la procedură.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA a II-a

 

HOTĂRÂRE

în cauza Anghelescu împotriva României

(Cererea nr. 29.411/95)

Strasbourg, 9 aprilie 2002

 

În cauza Anghelescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (sectiunea a II-a), camera formată din:

domnii J.-P. Costa, presedinte;

A.B. Baka;

Gaukur Jorundsson;

L. Loucaides;

M. Ugrekhelidze;

doamna A. Mularoni, judecători;

domnul C. Doldur, judecător ad-hoc,

si doamna S. Doll., grefier de sectie,

după deliberarea ce a avut loc la data de 19 martie 2002,

pronuntă hotărârea următoare:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (29.411/95) îndreptată împotriva României, introdusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul fostului articol 25 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (conventie), de către un cetătean român, domnul Stefan Anghelescu (reclamantul), la data de 16 octombrie 1995.

2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de către agentul guvernamental, doamna R. Rizoiu.

3. Reclamantul pretinde în special că refuzul Curtii Supreme de Justitie de a recunoaste instantelor judecătoresti competenta de a se pronunta asupra unei actiuni în revendicare, precum si refuzul acestei instante de a introduce în cauză pe reclamant în procedura initiată de procurorul general sunt contrare dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din conventie. Reclamantul sustine, de asemenea, că hotărârea Curtii Supreme de Justitie a adus atingere dreptului la respectarea bunurilor sale, astfel cum este garantat de art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie.

4. Comisia a declarat admisibilă această cerere la data de 24 februarie 1997, apoi, din cauza imposibilitătii de a finaliza examinarea cauzei până la data de 1 noiembrie 1999, a procedat la deferirea sa Curtii, conform art. 5 paragraful 3 teza a doua din Procotolul nr. 11.

5. Cererea a fost repartizată sectiunii I a Curtii (art. 52 alin. 1 din regulament). Camera învestită cu examinarea cauzei a fost alcătuită conform art. 26 alin. 1 din regulament. Dată fiind incompatibilitatea domnului C. Bârsan, judecător ales din partea României, Guvernul l-a desemnat pe domnul C. Doldur pentru a face parte din completul cauzei, în calitate de judecător ad-hoc (art. 27 paragraful 2 din conventie si art. 29 alin. 1 din regulament).

6. Reclamantul si Guvernul au depus observatii scrise pe fondul cauzei (art. 59 alin. 1 din regulament).

7. La data de 1 noiembrie 2001 Curtea a modificat structura sectiunilor (art. 25 alin. 1 din regulament).

Prezenta cerere a fost repartizată sectiunii a II-a, astfel reorganizată (art. 52 alin. 1 din regulament).

I. ÎN FAPT

8. Reclamantul, cetătean român născut în anul 1928, domiciliază în Wiesbaden (Germania).

9. În anul 1950, invocând Decretul de nationalizare nr. 92 din 20 aprilie 1950 (denumit în continuare Decretul nr. 92/1950), statul a intrat în proprietatea unui bun imobil apartinând părintilor reclamantului. Acest imobil era compus din patru constructii si terenul aferent.

A. Prima actiune în revendicare

10. La data de 22 aprilie 1994 mama reclamantului, E.A., a sesizat instanta de fond cu o actiune în revendicare a bunului mentionat mai sus. În motivarea cererii a arătat că dispozitiile Decretului nr. 92/1950 nu au fost respectate, motiv pentru care statul nu a dobândit un titlu valabil asupra imobilului. Reclamanta a invocat nerespectarea art. 2 din Decretul nr. 92/1950, care prevedea că locuintele apartinând pensionarilor si functionarilor nu pot fi nationalizate. În concret, sotul său fusese functionar si, în orice caz, el iesise deja la pensie la momentul nationalizării, în timp ce ea fusese casnică.

11. Prin Sentinta din 7 iulie 1994 instanta de fond a admis actiunea doamnei E.A., recunoscând dreptul său de proprietate, si a dispus ca statul să lase în deplină posesie imobilul revendicat.

12. Apelul introdus de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, administratorul imobilului, a fost respins, ca tardiv introdus, la 14 septembrie 1994, prin decizia Tribunalului Municipiului Bucuresti.

13. Sentinta din 7 iulie 1994 a devenit definitivă si irevocabilă, nemaiputând fi desfiintată printr-o cale de atac ordinară.

14. Ca urmare a cererii doamnei E.A. de punere în executare a hotărârii, primarul municipiului Bucuresti a ordonat la data de 11 noiembrie 1994 restituirea bunului si radierea dreptului de proprietate al statului din registrul de publicitate imobiliară.

15. Doamna E.A. a început să plătească taxele si impozitele aferente acestei proprietăti.

16. La data de 2 decembrie 1994 doamna E.A. a donat bunul către fiul său, reclamant în plângerea de la Strasbourg, prin înscris autentic transcris de îndată în registrul de publicitate imobiliară si în evidentele administratiei financiare.

17. La o dată neprecizată procurorul general al României a introdus recurs în anulare în fata Curtii Supreme de Justitie (denumită în continuare C.S.J.), cu motivarea că, examinând legalitatea aplicării Decretului nr. 92/1950, judecătorii au depăsit atributiile puterii judecătoresti.

Doar doamna E.A. a fost citată în fata acestei instante.

18. La data de 31 mai 1995, înaintea deschiderii dezbaterilor asupra fondului, reprezentantul parchetului a cerut C.S.J. introducerea în cauză a adevăratului proprietar, reclamantul. Reprezentantul parchetului a indicat că la momentul introducerii recursului în anulare nu avea cunostintă despre donatia făcută de către E.A. fiului său.

19. Avocatul doamnei E.A. a cerut la rândul său amânarea dezbaterilor si introducerea în cauză a reclamantului, arătând că doamna E.A. nu mai este proprietara imobilului, că litigiul poartă asupra unui drept real si că doar titularul unui astfel de drept are calitate de a sta în justitie.

20. Admitând că doamna E.A. nu mai este proprietarul bunului în discutie, C.S.J. a respins cererea de amânare ca inutilă, arătând că dezbaterile asupra fondului vor dovedi cine este adevăratul proprietar al bunului.

21. În aceeasi zi C.S.J. a admis recursul în anulare, a casat hotărârile judecătoresti anterioare si, pe fond, a respins actiunea în revendicare introdusă de doamna E.A., cu următoarea motivare:

“... Restituirea bunurilor nationalizate a fost reglementată prin Decretul nr. 524/1955 pentru completarea si modificarea Decretului nr. 52/1950, potrivit căruia scoaterea sub nationalizare a oricăror imobile putea fi hotărâtă de Consiliul de Ministri.

Această reglementare exclude posibilitatea ca instantele să cenzureze modul de aplicare a actului de nationalizare si să dispună restituirea imobilelor nationalizate.

Pe de altă parte, problema reparatiilor pentru bunurile preluate de stat în mod abuziv este rezervată, în prezent, domeniului legislativ.

Astfel, prin Legea privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991*) si Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu modificările si completările ulterioare, s-a precizat că reparatiile susmentionate se vor reglementa printr-o lege specială.

Ca urmare, în prezent este exclusă din competenta instantelor judecătoresti verificarea aplicării actului de nationalizare si posibilitatea scoaterii imobilelor de sub nationalizare.

În consecintă, instantele numai prin depăsirea atributiilor au procedat la stabilirea aplicării gresite a Decretului nr. 92/1950 si au dispus restituirea imobilului, încât recursul în anulare urmează a fi admis, a se casa hotărârile atacate si a se respinge actiunea formulată de reclamantă.”

22. La data de 31 mai 1995 administratia financiară a radiat dreptul reclamantului din registrul de impozite si a înscris dreptul de proprietate al statului asupra bunului.

23. Doamna E.A. a decedat la 30 iulie 1995.

24. La data de 24 ianuarie 1997 primarul municipiului Bucuresti s-a conformat Deciziei din 31 mai 1995, emitând o decizie prin care a anulat dispozitia sa din 11 noiembrie 1994, ordonând doamnei E.A. să lase imobilul în deplină proprietate si posesie societătii H, administrator al imobilelor proprietate de stat. Decizia mentiona, de asemenea, că dreptul de proprietate al statului urma să fie înscris în registrul de publicitate imobiliară.

B. A doua actiune în revendicare

25. În anul 1998 reclamantul a sesizat cu o nouă actiune în revendicare instanta de fond. Prin Sentinta din 26 martie 1998 a fost admisă actiunea în revendicare a reclamantului, a fost confirmat dreptul său de proprietate asupra imobilului si s-a ordonat statului să lase în deplină proprietate si posesie imobilul în cauză. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a renuntat la apel, astfel încât Sentinta din 26 martie 1998 a devenit definitivă prin Decizia Tribunalului Municipiului Bucuresti din 17 martie 1999 prin care se lua act de renuntarea la apel.

26. Primarul municipiului Bucuresti a ordonat la data de 25 mai 1998 restituirea bunului imobil compus din constructii si terenul aferent. Cele patru constructii se compun din: un prim corp de locuintă (A) cu trei apartamente (desemnate în continuare după cum urmează: nr. 1 la parter, nr. 2 la primul etaj si nr. 3 la etajul 2), un al doilea corp de locuintă (B) cu un apartament (desemnat în continuare nr. 4) si celelalte constructii reprezentând dependinte.

Conform procesului-verbal întocmit de primărie la data de 30 iunie 1998, reclamantul era considerat proprietar al întregului imobil, cu exceptia apartamentelor nr. 2 si 3, vândute de către stat unor terti (a se vedea lit. C de mai jos).

27. La o dată neprecizată Primăria Municipiului Bucuresti a introdus revizuire împotriva Deciziei din 17 martie 1999 a Tribunalului Municipiului Bucuresti.

Această procedură se află în curs de judecată în fata acestei instante, după o primă audiere la data de 12 iunie 2001.

C. Proceduri judiciare îndreptate împotriva locatarilor I. Procedurile de anulare a contractelor

de vânzare-cumpărare

28. Întrucât apartamentele nr. 2 si 3 au fost vândute de către Primăria Municipiului Bucuresti familiei B. la 27 septembrie 1996 si familiei D.I. la 15 noiembrie 1996, reclamantul a cerut în justitie anularea acestor contracte.

29. Prin Sentinta din 5 februarie 1999 Judecătoria Cluj-Napoca, în fata căreia a fost strămutată judecarea cauzei prin decizia C.S.J., a anulat cele două contracte de vânzare-cumpărare. Tribunalul Cluj, la 26 iulie 1999, si apoi Curtea de Apel Cluj, la 9 februarie 2000, au respins apelul, respectiv recursul locatarilor. Sentinta din 5 februarie 1995 a devenit astfel irevocabilă.

30. În executarea acestei sentinte Primăria Municipiului Bucuresti a întocmit la data de 7 martie 2000 un proces-verbal prin care îl indica pe reclamant ca proprietar legitim al apartamentelor.

31. Astfel cum rezultă din dosarul cauzei, împotriva Deciziei din 9 februarie 2000 a fost formulată cerere de revizuire. Această procedură este în curs de judecată în fata Tribunalului Cluj.

D. Procedurile de evacuare a locatarilor

32. Întrucât apartamentele imobilului erau locuite de fostii chiriasi ai statului, reclamantul a propus acestora, prin notificare, să încheie cu el noi contracte de închiriere. Dat fiind refuzul acestora, reclamantul i-a chemat în judecată, solicitând evacuarea lor. Procedurile de expulzare pot fi rezumate după cum urmează:

a) Apartamentul nr. 2

33. Cererea reclamantului privind evacuarea locatarilor din apartamentul nr. 2, introdusă în fata Tribunalului Municipiului Bucuresti, a fost considerată de către instantă actiune în revendicare imobiliară si anulată prin Decizia din 10 octombrie 2000 pentru neplata integrală a taxei de timbru. Curtea de Apel Bucuresti, prin Decizia din 23 ianuarie 2001, a admis apelul reclamantului si a casat cauza cu trimitere la tribunal pentru judecata în fond. Locatarii au introdus recurs împotriva Deciziei din 23 ianuarie 2001, recurs care se află în curs de judecată la C.S.J., după o primă sedintă publică ce a avut loc la data de 2 noiembrie 2001.

b) Apartamentul nr. 3

34. Cererea reclamantului de evacuare a locatarilor din apartamentul nr. 3, introdusă în fata Tribunalului Municipiului Bucuresti, a fost, de asemenea, calificată de instantă ca o actiune în revendicare si anulată pentru neplata integrală a taxei de timbru, prin Decizia din 10 octombrie 2000. Reclamantul a introdus apel, care a fost respins de Curtea de Apel Bucuresti prin Decizia din 9 februarie 2001. Recursul introdus de reclamant se află în fază de judecată în fata C.S.J., după o primă audiere tinută la data de 5 octombrie 2001.

c) Apartamentul nr. 4

35. La o dată care nu a fost precizată reclamantul a cerut evacuarea locatarilor, familia P., din apartamentul nr. 4. Instanta de fond a respins această actiune prin Sentinta din 5 aprilie 1999, pe motiv că locatarii sunt de bună-credintă, cu toate că ei refuzaseră încheierea unui contract de închiriere cu reclamantul. Apelul introdus de către reclamant a fost admis prin Decizia din 5 iunie 2000 a Tribunalului Municipiului Bucuresti. Locatarii au introdus recurs în fata Curtii de Apel Bucuresti. Printr-o decizie irevocabilă din 18 februarie 2001 Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul, a casat decizia tribunalului si, judecând pe fond, a respins actiunea de evacuare introdusă de reclamant.

d) Apartamentul nr. 1

36. La o dată care nu a fost precizată reclamantul a cerut evacuarea locatarilor care ocupau apartamentul nr. 1, familia D.N. Prin Sentinta din 5 aprilie 1999 cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. Apelul introdus de reclamant a fost admis de Tribunalul Municipiului Bucuresti care, prin Decizia din 2 noiembrie 1999, a anulat Decizia din 5 aprilie 1999 si a admis actiunea reclamantului. Această decizie a devenit irevocabilă.

37. Executarea silită a acestei decizii a avut loc la cererea reclamantului la data de 12 iulie 2000, astfel cum rezultă din procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc. Reclamantul a indicat totusi în memoriul adresat Curtii că a permis locatarilor să rămână în apartament pe perioada necesară găsirii unei alte locuinte.

II. DREPTUL INTERN APLICABIL

A. Constitutia

38. Articolul 21 din Constitutia României din 8 decembrie 1991 dispune:

‘‘(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

B. Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992  privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

39. Dispozitiile pertinente ale acestei legi, în redactarea în vigoare la data producerii faptelor, sunt următoarele: Articolul 330

“Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justitie, hotărârile judecătoresti irevocabile pentru următoarele motive:

1. când instanta a depăsit atributiile puterii judecătoresti;”

Articolul 3301

“Recursul în anulare se poate declara oricând.”

C. Legea nr. 17 pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedură civilă

40. Articolul 3301 a fost astfel modificat:

‘‘Art. 3301. - Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 1, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.

Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.”

D. Decretul nr. 92/1950 de nationalizare a anumitor bunuri imobile

41. Dispozitiile aplicabile din decret au următoarea formulare:

“Articolul I

Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului de locuinte supuse degradării din cauza sabotajului marii burghezii si a exploatatorilor care detin un mare număr de imobile;

Pentru a lua din mâna exploatatorilor un important mijloc de exploatare;

Se nationalizează imobilele prevăzute în listele-anexe (...) la prezentul decret si care fac parte integrantă din acesta si a a căror alcătuire s-a tinut seama de următoarele criterii:

1. Imobilele clădite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marii burghezii;

2. Imobilele clădite care sunt detinute de exploatatorii de locuinte;

Articolul II

Nu intră în prevederile decretului de fată si nu se nationalizează imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor.”

E. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea  situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,  trecute în proprietatea statului

42. Dispozitiile aplicabile ale acestei legi au următoarea formulare:

‘‘Art. 1.- Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege.

De prevederile alin. 1 beneficiază si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii.”

‘‘Art. 2. - Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despăgubiri în conditiile art. 12.”

‘‘Art. 9. - Chiriasii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente (...)”

‘‘Art. 25. - Prin legi speciale se vor reglementa situatiile juridice ale altor imobile decât cele care fac obiectul prezentei legi, trecute în proprietatea statului înainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor initială, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publică.”

III. ÎN DREPT

A. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 paragraful 1  din conventie

43. În opinia reclamantului Decizia C.S.J. din 31 mai 1995 încalcă prevederile art. 6 paragraful 1 din conventie, conform cărora:

“Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)”

44. În memoriul adresat Curtii reclamantul arată că refuzul C.S.J. de a recunoaste competenta instantelor judecătoresti în materia actiunii în revendicare imobiliare este contrar prevederilor art. 6 paragraful 1 din conventie.

45. Reclamantul se plânge, de asemenea, de refuzul C.S.J. de a-l introduce în cauză în procedura de judecată a recursului în anulare, fapt ce i-a adus atingere dreptului de apărare si l-a privat de dreptul de acces la o instantă. 

46. Reclamantul sustine, de asemenea, că nu a beneficiat de un proces echitabil în fata C.S.J., având în vedere motivarea refuzului instantei de a-l introduce în cauză. În special, reclamantul subliniază că argumentul C.S.J., conform căruia introducerea sa în cauză era inutilă, dat fiind că dezbaterile asupra fondului vor arăta cine este adevăratul proprietar al imobilului, echivalează cu o decizie asupra fondului litigiului înainte de începerea dezbaterilor, fapt contrar dreptului la un proces echitabil.

47. În opinia Guvernului C.S.J. nu l-a privat pe reclamant de dreptul de acces la o instantă, ci a arătat doar că doamna E.A. nu era proprietară a imobilului. Ca urmare a acestei decizii nici reclamantul nu mai este proprietar si în absenta dreptului de proprietate el nu poate actiona în justitie.

48. Guvernul mai arată că reclamantul nu era în drept să ceară introducerea sa în procedura desfăsurată în fata C.S.J., întrucât validitatea titlului său de proprietate, si anume contractul de donatie, depindea în mod direct de validitatea titlului doamnei E.A., mama sa, care fusese citată în cauză.

49. Sarcina Curtii constă deci în a examina dacă Decizia din 30 mai 1995 a încălcat prevederile art. 6 paragraful 1 din conventie.

50. Curtea reaminteste că în cauza Brumărescu împotriva României (nr. 28.342/95, CEDH 1999-VII, p. 261, paragrafele 61-62) a decis că a existat o încălcare a prevederilor art. 6 paragraful 1 din conventie, motivând că anularea unei hotărâri judecătoresti definitive este contrară principiului securitătii juridice.

51. Curtea a decis, de asemenea, că refuzul C.S.J. de a recunoaste competenta instantelor de a examina litigii de natura celui în cauză, purtând asupra revendicării unor bunuri imobile, încalcă prevederile art. 6 paragraful 1 din conventie.

52. Curtea consideră că nimic din această cauză nu permite o abordare diferită fată de solutia din cauza Brumărescu anterior citată.

53. Asadar, Curtea constată că, în cauză, prin aplicarea dispozitiilor art. 330 din Codul de procedură civilă privitoare la recursul în anulare, C.S.J. a încălcat, prin Decizia din 31 mai 1995, principiul securitătii raporturilor juridice si prin aceasta dreptul reclamantului la un proces echitabil în sensul art. 6 paragraful 1 din conventie.

54. Cu atât mai mult, excluderea de către C.S.J. din sfera de competentă a instantelor judecătoresti a actiunii în revendicare este în sine contrară dreptului de acces la o instantă, garantat de art. 6 paragraful 1 din conventie.

55. În sfârsit, Curtea arată că C.S.J. a refuzat introducerea reclamantului în cauză pe motiv că dezbaterile vor demonstra inutilitatea acesteia. În opinia Curtii acest refuz,întemeiat de altfel pe un argument ce prejudecă fondul, a privat reclamantul de posibilitatea de a-si apăra dreptul.

56. Asadar, Curtea consideră că examinarea dreptului de proprietate al reclamantului, fără ascultarea acestuia si fără a-i oferi posibilitatea de a se apăra, a adus atingere principiului echitătii procedurii, consacrat de art. 6 paragraful 1 din conventie.

57. În consecintă, a existat o încălcare a art. 6 paragraful 1 si cu privire la această chestiune.

B. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie

58. Reclamantul se plânge că Decizia din 30 mai 1995 a C.S.J. i-a adus atingere dreptului la respectarea bunurilor, recunoscut de art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie, conform căruia:

“Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu  oate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international. 

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

59. Reclamantul sustine că Decizia C.S.J. din 31 mai 1995, prin care s-a anulat Sentinta definitivă din 7 iulie 1994, reprezintă o privare de proprietate care nu urmăreste un scop de utilitate publică. El arată că în urma Deciziei din 31 mai 1995 dreptul său de proprietate a fost radiat din registrul de publicitate imobiliară. În plus, în aplicarea Legii nr. 112/1995 statul a vândut unor terti apartamentele nr. 2 si 3. Or, reclamantul a obtinut reconfirmarea dreptului său de proprietate asupra întregului imobil, cu exceptia apartamentelor nr. 2 si 3, doar la data de 17 martie 1999, iar asupra acestor din urmă apartamente, la 9 februarie 2000. La această dată se află în curs de judecată o procedură de revizuire ce urmăreste anularea dreptului său de proprietate. În ceea ce priveste apartamentul nr. 4, cu toate că dreptul său de proprietate a fost reconfirmat prin Decizia din 17 martie 1999, reclamantul sustine că nici până astăzi nu a obtinut folosinta acestui drept, tinând seama de refuzul instantelor de a ordona evacuarea locatarilor. Mai mult, Decizia din 17 martie 1999 face obiectul unei proceduri de revizuire. Reclamantul sustine că întreaga situatie este imputabilă Guvernului pârât.

Într-adevăr, atitudinea locatarilor care refuză încheierea unui contract de închiriere sau părăsirea apartamentului se datorează, în opinia reclamantului, hotărârilor judecătoresti contradictorii pronuntate de-a lungul anilor cu privire la dreptul său de proprietate, astfel încât temeinicia dreptului ău este pusă sub semnul întrebării de către terti.

60. Guvernul sustine că instanta de fond a pronuntat sentinta din 7 iulie 1994 cu încălcarea competentei sale, iar C.S.J. nu a făcut decât să restabilească legalitatea, constatând că imobilul nu apartinea doamnei E.A., ci statului.

61. Guvernul sustine că reclamantul nu a fost niciodată proprietar al imobilului în cauză, întrucât doamna E.A. nu îi putea transmite prin donatie un bun ce nu îi apartinea.

62. Guvernul adaugă că reclamantul ar fi putut beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995, conform căreia persoanele care au fost lipsite de dreptul lor de proprietate asupra imobilelor cu destinatie de locuintă, cu titlu, pot redobândi acest drept de proprietate dacă mai locuiesc în imobilele confiscate sau pot primi despăgubiri.

63. Curtea aminteste că dreptul de proprietate al reclamantului asupra imobilului în litigiu a fost stabilit la data de 2 decembrie 1994 prin donatia făcută de doamna E.A., al cărei drept de proprietate fusese recunoscut în mod irevocabil prin Sentinta din 7 iulie 1994.

64. De altfel, reclamantul a avut exercitiul acestui drept în calitate de proprietar legitim din 2 decembrie 1994 până în 31 mai 1995. El a achitat taxele si impozitele imobiliare privitoare la acest bun.

65. Reclamantul avea deci un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie (a se vedea Hotărârea Brumărescu împotriva României, paragraful 70).

66. Curtea arată în continuare că Decizia C.S.J. din 31 mai 1995 a anulat Sentinta irevocabilă din 7 iulie 1994 si a decis că proprietar legitim al bunului este statul. În opinia Curtii această situatie este, dacă nu identică, cel putin analogă celei a reclamantului din cauza Brumărescu citată. Curtea consideră deci că Decizia C.S.J. din 31 mai 1995 l-a privat pe domnul Anghelescu de bunul său, în sensul celei de-a doua fraze a primului paragraf al art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie (a se vedea Hotărârea Brumărescu împotriva României, citată, paragrafele 73 si 74). Or, nici o justificare nu a fost furnizată de către Guvernul pârât pentru situatia astfel creată. Mai mult, Curtea arată că reclamantul a fost privat de o parte din bunul său până la 17 martie 1999, dată la care cea de-a doua actiune de revendicare a reclamantului a fost admisă cu privire la o parte din imobil, si până la 9 februarie 2000 pentru apartamentele nr. 2 si 3, fără să fi primit despăgubiri pentru aceasta.

67. Curtea nu poate face abstractie de demersurile ulterioare ale reclamantului de a redobândi folosinta completă a proprietătii sale, în special procedurile de anulare a contractelor de vânzare-cumpărare a apartamentelor nr. 2 si 3.

În această privintă Curtea arată că, în acest moment, unele proceduri judiciare sunt în continuare în curs de desfăsurare în fata instantelor interne si că unele dintre acestea urmăresc revocarea dreptului de proprietate al reclamantului.

68. În aceste conditii, chiar dacă s-ar putea dovedi că privarea de proprietate a urmărit o cauză de interes public, Curtea consideră că nu a fost respectat justul echilibru si că reclamantul a suportat si suportă o povară deosebită si exorbitantă.

69. În concluzie, Curtea consideră că a existat o încălcare a prevederilor art. 1 din Primul Protocol additional la conventie.

C. Cu privire la aplicarea art. 41 din conventie

70. Conform prevederilor art. 41 din conventie:

“În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

a) Prejudiciul material

71. Reclamantul solicită suma de 98.705 euro pentru chiria pe care nu a putut să o perceapă de la Decizia C.S.J. din 31 mai 1995 si până la 31 octombrie 2001.

72. În opinia Guvernului, chiar dacă dreptul de proprietate al reclamantului nu ar fi fost anulat, acesta ar fi fost în orice caz obligat, în baza Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafete locative, să prelungească contractele de închiriere încheiate de stat înaintea recunoasterii dreptului de proprietate al doamnei E.A. asupra imobilului în cauză.

Bazându-se pe un raport de expertiză depus la dosarul cauzei, Guvernul evaluează valoarea chiriilor pe care reclamantul le-ar fi putut percepe între 31 mai 1995 si 31 octombrie 2001 la 16.156 dolari S.U.A.

73. Pe de altă parte, reclamantul solicită o sumă lunară de 625 euro cu titlu de chirie pentru cele trei apartamente ocupate în prezent de fostii chiriasi, sumă ce urmează a fi acordată începând cu data de 1 noiembrie 2001 si până la redobândirea integrală a folosintei proprietătii.

74. Guvernul nu s-a pronuntat asupra acestei chestiuni.

75. Curtea constată că sumele cerute cu titlu de prejudiciu material sunt legate de privarea de libertate suferită de reclamant si de imposibilitatea de a exercita folosinta utilă a bunului său, personal sau prin perceperea chiriei de la locatari.

76. De asemenea, Curtea constată că, în mod incontestabil, reclamantul a suferit un prejudiciu material aflat în relatie directă cu încălcarea prevederilor art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie, încălcare datorată privării de proprietate si consecintelor acesteia asupra exercitării dreptului de proprietate al reclamantului, tinând seama în mod special de vânzarea de către stat a apartamentelor nr. 2 si 3.

77. Pronuntându-se în echitate, asa cum o cere art. 41 din conventie, Curtea acordă reclamantului 18.755 euro.

78. În sfârsit, în ceea ce priveste imposibilitatea reclamantului de a evacua locatarii care ocupă apartamentele fără titlu locativ sau pe cei care, desi locuiesc în virtutea unui contract de închiriere, refuză să plătească chiria, Curtea arată că nu a fost sesizată cu o astfel de plângere, dar că nimic nu îl împiedică pe reclamant să o facă.

În plus nu rezultă că aceste fapte sunt consecinte directe ale privării de proprietate suportate de reclamant. În consecintă, Curtea nu acordă despăgubiri cu privire la acest capăt de cerere.

b) Prejudiciul moral

79. Reclamantul solicită 25.571 euro pentru prejudicial moral rezultat din suferinta “psihică” cauzată prin Decizia C.S.J. din 31 mai 1995 si prin consecintele acesteia.

80. De asemenea, reclamantul solicită 153.427 euro pentru degradarea stării de sănătate datorată privării de proprietate suportate si consecintelor acesteia. În mod special, el se referă la numeroasele proceduri judiciare angajate pentru recuperarea bunului său si la interminabilele călătorii efectuate între Germania si România si în interiorul României cu ocazia acestor proceduri derulate în diferite localităti din România. Toate acestea au contribuit la deteriorarea stării sale de sănătate si, mai ales, la gravele probleme cardiace, tinând seama si de vârsta sa avansată.

81. Guvernul se opune acestor pretentii, considerând că reclamantul nu a dovedit existenta unui prejudiciu moral. În ceea ce priveste deteriorarea sănătătii reclamantului, Guvernul consideră că nu există o legătură directă de cauzalitate între starea sănătătii acestuia si procedurile judiciare.

82. Curtea consideră că evenimentele în cauză au cauzat ingerinte grave în drepturile reclamantului la respectarea bunurilor sale, de acces la o instantă si la un proces echitabil, pentru care suma de 20.000 euro reprezintă o reparatie echitabilă a prejudiciului moral suportat.

c) Costuri si cheltuieli

83. Reclamantul solicită decontarea sumei de 36.567 euro pe care o detaliază după cum urmează:

a) 35.800 euro pentru costurile procedurilor interne legate de recuperarea casei. Reclamantul a prezentat Curtii facturile călătoriilor efectuate în România (transport, chitante hoteliere etc.); si

b) 767 euro pentru onorariile avocatilor angajati în procedurile interne.

84. Guvernul îsi exprimă acordul pentru a plăti cheltuielile ocazionate de a doua actiune în revendicare, dar se opune plătii cheltuielilor angajate în procedurile initiate împotriva locatarilor sau a celor ocazionate de deplasările reclamantului în România.

85. Curtea, conform jurisprudentei sale, va cerceta dacă cheltuielile si costurile a căror decontare este cerută au fost reale si necesare pentru a preveni sau a îndrepta situatia ce stă la baza încălcării conventiei si dacă nivelul acestora este rezonabil (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Milsen si Johnsen împotriva Norvegiei nr. 23.118/1993, paragraful 62, CEDH 1999 - VIII).

86. Curtea consideră rezonabilă valoarea onorariilor plătite de reclamant avocatului său în procedurile interne si acordă cu acest titlu 767 euro.

87. În ceea ce priveste cheltuielile datorate deplasărilor reclamantului în România, Curtea arată că acesta a fost reprezentat de un avocat în toate aceste proceduri. Cu toate acestea, Curtea consideră că ar fi fost dificil, dacă nu imposibil, pentru reclamant să îsi apere drepturile fără să intre în contact direct cu avocatul său în România si că, în orice caz, reclamantul nu s-a deplasat în România pentru fiecare audiere.

88. Având în vedere argumentele prezentate si faptul că procedurile legate de încălcarea conventiei se desfăsoară din anul 1995 până în prezent, Curtea îi acordă reclamantului suma cerută, si anume 36.567 euro, la care se adaugă sumele datorate cu titlu de taxă pe valoarea adăugată.

d) Dobânzi de întârziere

89. Sumele acordate fiind calculate în euro, Curtea hotărăste să aplice valoarea dobânzilor de întârziere existente în Germania, tara de domiciliu a reclamantului, si anume 8,62% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

CURTEA:

1. decide, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 6 paragraful 1 din conventie, sub aspectul absentei unui proces echitabil;

2. decide, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 6 paragraful 1 din conventie, sub aspectul negării dreptului de acces la justitie;

3. decide, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie;

4. decide, în unanimitate, că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de 3 luni de la comunicarea hotărârii definitive în conformitate cu art. 44 paragraful 2 din conventie, suma de 18.755 euro pentru prejudiciul material;

5. decide, cu 6 voturi la 1, că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de 3 luni de la comunicarea hotărârii definitive în conformitate cu art. 44 paragraful 2 din conventie, următoarele sume:

- 20.000 euro pentru prejudiciul moral;

- 36.567 euro cu titlu de costuri si cheltuieli la care se adaugă sumele datorate pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

6. decide, în unanimitate, că sumele mentionate la pct. 4 si 5 vor fi majorate cu o dobândă simplă de 8,62% pe an începând de la expirarea termenului amintit si până la momentul plătii;

7. respinge, în unanimitate, cererea de acordare a unei satisfactii echitabile pentru surplus.

Redactată în limba franceză si comunicată în scris la data de 9 aprilie 2002 în aplicarea art. 77 alin. 2 si 3 din regulament.


*) Legea nr. 58/1991 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 31 din 27 martie 2001, acordată Societătii Comerciale “First Media Advertising” - S.R.L., pentru postul de televiziune prin satelit Omega TV din Bucuresti

 

Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.), întrunit în sedinta din 12 septembrie 2002, a constatat următoarele:

Postul de televiziune prin satelit Omega TV (OTV) al Societătii Comerciale “First Media Advertising” - S.R.L., în cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din ziua de 31 iulie 2002, a încălcat dispozitiile art. 40 si ale art. 3 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 prin afirmatii antisemite, xenofobe, discriminatorii si calomnioase.

De asemenea, în cadrul aceleiasi emisiuni difuzate în data de 10 septembrie 2002 au fost încălcate prevederile art. 40 si ale art. 3 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum si ale art. 12 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 13 din Decizia C.N.A. nr. 80/2002 privind protectia demnitătii umane si a dreptului la propria imagine.

Prin aceste abateri repetate au fost aduse prejudicii grave interesului public, demnitătii umane si dreptului de imagine.

Din aceste motive, Consiliul National al Audiovizualului, în temeiul art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si în temeiul art. 16 alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 80/2002, decide:

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-TV 31 din 27 martie 2001, acordată Societătii Comerciale “First Media Advertising” - S.R.L., pentru postul de televiziune prin satelit Omega TV (OTV) din Bucuresti, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 40 si ale art. 3 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si a prevederilor art. 12 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 13 din Decizia C.N.A. nr. 80/2002.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2002.

Nr. 94.