MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 663          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 6 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

8. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în a doua sesiune a anului 2002

 

9. - Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului în a doua sesiune a anului 2002

 

10. - Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului în a doua sesiune a anului 2002

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

15. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

908. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

917. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimentează si se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în anul 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Electronica” - S.A. Bucuresti

 

57. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Faur” - S.A. Bucuresti

 

58. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Electroputere” - S.A. Craiova

 

59. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

 

60. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Terom” - S.A. Iasi

 

609. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

34. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în a doua sesiune a anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul h o t ă r ă s t e:

 

Articol unic. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Alexandru Athanasiu - Grupul parlamentar P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

2. Doru Ioan Tărăcilă - Grupul parlamentar P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

3. Buzatu Gheorghe - Grupul parlamentar P.R.M.;

4. Păcuraru Paul - Grupul parlamentar P.N.L.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 8.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea secretarilor Senatului în a doua sesiune a anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul h o t ă r ă s t e:

 

Articol unic. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Nicolescu Constantin - Grupul parlamentar P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

2. Ungheanu Mihai - Grupul parlamentar P.R.M.;

3. Puskás Valentin Zoltán - Grupul parlamentar U.D.M.R.;

4. Hanganu Romeo Octavian - Grupul parlamentar P.D.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 9.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea chestorilor Senatului în a doua sesiune a anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul h o t ă r ă s t e:

 

Articol unic. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Apostolache Victor - Grupul parlamentar P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

2. Badea Dumitru - Grupul parlamentar P.R.M.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 10.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

- Ovidiu Cameliu Petrescu - Grupul parlamentar al P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

- Corneliu Ciontu - Grupul parlamentar al P.R.M.;

- Puiu Hasotti - Grupul parlamentar al P.N.L.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Tudor Mohora - Grupul parlamentar al P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

- Constantin Nită - Grupul parlamentar al P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

- Nicolae Leonăchescu - Grupul parlamentar al P.R.M.;

- Lászlö Borbély - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Alexandru Lăpusan - Grupul parlamentar al P.S.D. (Social-Democrat si Umanist);

- Nicolae Vasilescu - Grupul parlamentar al P.R.M.;

- Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - Grupul parlamentar al P.D.;

- Miron Ignat - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

-                      

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 15.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-65*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 908.


*) Anexele nr. 1-65 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimentează si se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 8 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimentează si se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 noiembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. Alte informatii:

- Programul este implementat de Ministerul Dezvoltării si Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de agentiile pentru dezvoltare regională constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare. Relatia dintre aceste institutii pentru realizarea prezentului program se asigură prin contract de prestări de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2005.

- Programul finantează:

- asistenta tehnică pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale si servicii), destinată Ministerului Dezvoltării si Prognozei si agentiilor pentru dezvoltare regională;

- investitii în bunuri si servicii ale administratorilor parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, în vederea constituirii si dezvoltării infrastructurii aferente acestor parcuri.

- Procentul maxim de cofinantare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50% din valoarea de achizitie a bunurilor si serviciilor.

- Potentialii beneficiari: societăti comerciale, persoane juridice române, având ca obiect de activitate administrarea parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice.

- Pentru parcurile stiintifice si tehnologice Comisia de evaluare a proiectelor este compusă din 5 membri votanti, dintre care 3 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării si Prognozei, un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării si un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

- Implementarea programului necesită realizarea unor studii, analize si campanii de promovare (inclusiv externe) care se contractează cu agenti economici specializati si se finantează din bugetul programului ca actiuni de asistentă tehnică. Prima etapă a programului, până în trimestrul I al anului 2002, este destinată acestor tipuri de activităti.

- Suma acordată actiunilor de asistentă tehnică în perioada 2001-2005 este de 40 miliarde lei din bugetul total al programului.

- Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltării si Prognozei, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 917.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Electronica” - S.A. Bucuresti

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Electronica” - S.A. Bucuresti,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Electronica” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/263/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 56.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Faur” - S.A. Bucuresti

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Faur” - S.A. Bucuresti,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Faur” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/13/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 57.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Electroputere” - S.A. Craiova

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Electroputere” - S.A. Craiova,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Electroputere” - S.A. Craiova, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Craiova, calea Bucuresti nr. 144, judetul Dolj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J16/12/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 58.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Alprom” - S.A. Slatina

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Slatina, str. Milcov nr. 1, judetul Olt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J28/11/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 59.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Terom” - S.A. Iasi

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Terom” - S.A. Iasi,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Terom” - S.A. Iasi, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Iasi, Calea Chisinăului nr. 29, judetul Iasi, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J22/263/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 60.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu

 

Ministrul sănătătii si familiei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB/9.449/2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Lista cuprinzând investigatiile paraclinice care pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Lista cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de sănătate publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ministerele cu retea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie legală contrară prevederilor acestuia.

Art. 7. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 12 august 2002.

Nr. 609.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Laboratorul de analize medicale este unitatea apartinând sistemului public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de laborator, constând în examinarea produselor provenite din organismul uman, în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.

Art. 2. - Laboratorul care efectuează analize în system ambulatoriu poate fi organizat ca un cabinet medical independent sau ca parte componentă a ambulatoriului de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Laboratoarele care efectuează analize în sistem ambulatoriu sunt reprezentate de:

1. laboratoare clinice de analize medicale;

2. laboratoare anatomopatologice.

Art. 4. - Laboratorul clinic care efectuează analize în sistem ambulatoriu îsi desfăsoară activitatea având o structură functională divizată în unul sau mai multe dintre următoarele compartimente:

a) biochimie clinică;

b) hematologie:

- morfologie;

- hemostază;

- imunohematologie;

c) serologie;

d) imunologie;

e) microbiologie;

f) parazitologie;

g) toxicologie;

h) genetică.

Art. 5. - Serviciile medicale ale laboratorului care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu se realizează după cum urmează:

1. în laboratorul clinic serviciile medicale se vor efectua de către medici cu studii în specialitatea medicină de laborator (laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator), de alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical (biologi, biochimisti si chimisti) si de personal mediu sanitar;

2. în laboratorul de anatomie patologică serviciile medicale se vor efectua de către medici având specialitatea de anatomopatologie, de alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical si de personal mediu sanitar.

Art. 6. - Functia de sef de laborator este îndeplinită în mod obligatoriu de un medic având una dintre specialitătile enumerate la art. 5.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea laboratorului care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu

SECTIUNEA 1

Personalul laboratorului de analize medicale

 

Art. 7. - (1) În laboratorul care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu lucrează doar personal autorizat conform legislatiei în vigoare.

(2) Biologii, biochimistii si chimistii îsi desfăsoară activitatea în cadrul laboratorului clinic care efectuează analize în sistem ambulatoriu, doar în domeniul pentru care au urmat pregătire de specialitate postuniversitară, atestată cu documente corespunzătoare, si numai în subordinea unui medic cu specialitatea medicină de laborator.

Art. 8. - Medicul anatomopatolog, medicul specialist de laborator cu competentă sau curs de specializare în domeniu, precum si biologul care a urmat cursuri de specializare de minimum 3 luni, cu obligativitatea pregătirii periodice o dată la 2 ani, pot efectua examenul citologic Babes-Papanicolau.

Art. 9. - Pregătirea profesională a personalului care îsi desfăsoară activitatea în laboratorul de analize medicale trebuie monitorizată în mod continuu de către seful de laborator, care este direct răspunzător de întreaga activitate medicală ce se desfăsoară în unitatea pe care o conduce, inclusiv de efectuarea si rezultatele controlului intern si extern de calitate privind laboratorul.

Art. 10. - Seful laboratorului de analize medicale este obligat si direct răspunzător de efectuarea si rezultatele controlului intern si extern de calitate privind laboratorul.

 

SECTIUNEA a 2-a

Servicii medicale efectuate în cadrul laboratorului de analize

medicale în sistem ambulatoriu

 

Art. 11. - În cadrul laboratorului de analize medicale pot fi efectuate următoarele servicii medicale de laborator:

1. în laboratorul clinic se pot efectua servicii de: biochimie clinică, hematologie (morfologie, hemostază, imunohematologie), imunologie, serologie, microbiologie, parazitologie, toxicologie si genetică, corespunzătoare fiecărui compartiment din structura laboratorului;

2. în laboratorul de anatomopatologie se pot efectua servicii de: citologie, histopatologie si imunohistochimie.

Art. 12. - (1) Serviciile medicale de laborator care pot fi efectuate în sistem ambulatoriu în cadrul laboratorului sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Serviciile medicale de laborator care pot fi efectuate de laboratoarele institutelor nationale si ale centrelor de referintă sunt cuprinse în liste de analize proprii, diferite de cele mentionate în prezenta anexă.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) reprezintă totalitatea serviciilor medicale de laborator care pot fi efectuate de laboratorul de analize medicale în sistem ambulatoriu, fiecare laborator de analize medicale putând opta pentru executarea totală sau partială a acestora.

 

SECTIUNEA a 3-a

Circuitele functionale din cadrul laboratorului

de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

Art. 13. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel structurat si dotat încât să prevină riscul contaminării accidentale si să poată efectua activitate fluentă.

(2) Principiile care stau la baza atingerii acestui obiectiv sunt următoarele:

a) construirea laboratorului pe principiul plan fără întoarcere: fluxul activitătii laboratorului să fie unidirectional, sectorul de lucru cu pacientii să fie complet separat de sectoarele de lucru ale laboratorului;

b) realizarea secventială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precautie adecvate pentru integritatea probelor;

c) separarea activitătilor în timp sau spatiu;

d) probele de sânge care părăsesc spatiul aferent activitătii de recoltare trebuie să parcurgă un circuit diferit de cel al celorlalte produse recoltate. În caz contrar transportul probelor trebuie să se realizeze în mod obligatoriu în recipiente de transport adecvate sau după un program care să permită separarea timpilor de transport.

 

SECTIUNEA a 4-a

Spatiul necesar laboratorului de analize medicale

în sistem ambulatoriu

 

Art. 14. - Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel stucturat încât să asigure un nivel calitativ superior serviciilor efectuate pentru populatie.

Art. 15. - Laboratorul clinic trebuie să dispună de intrare separată cu acces direct, având următoarea compartimentare obligatorie:

a) sală de asteptare cu o suprafată de minimum 8 m2, cu respectarea normelor de suprafată de 1 m2/persoană (adult) si de minimum 1,5 m2/persoană (copil si însotitor);

b) spatiu de recoltare subcompartimentat în spatii cu destinatia de recoltare de sânge si produse patologice pentru microbiologie, cu o suprafată totală de minimum 12 m2;

c) spatiu de lucru diferentiat astfel:

- hematologia, biochimia, serologia si imunologia pot coexista în aceeasi încăpere cu o suprafată totală de minimum 16 m2, iar în cazul în care aceste activităti se desfăsoară în încăperi diferite, spatiul aferent fiecărei activităti trebuie să măsoare cel putin 8 m2;

- microbiologia necesită spatiu de lucru separat, în suprafată de minimum 12 m2, precum si o cameră pentru pregătirea materialelor si mediilor, în suprafată de minimum 8 m2;

- parazitologia necesită spatiu de lucru separat cu o suprafată de minimum 8 m2;

- toxicologia nu necesită spatiu de lucru separat în cazul în care există compartiment de biochimie; în situatia în care acest compartiment este de sine stătător, spatial cu această destinatie va avea o suprafată de minimum 12 m2;

- genetica necesită spatiu de lucru separat, reprezentat de două încăperi cu o suprafată minimă de 12 m2/ încăpere;

d) spatiul destinat sterilizării trebuie să contină minimum o autoclavă si să aibă o suprafată care să permită circulatia materialului. Se recomandă utilizarea a două autoclave, una destinată materialelor infecte si alta destinată produselor sterile, dar când nu există această posibilitate se vor respecta următoarele:

- efectuarea sterilizării cu aceeasi autoclavă, în cicluri alternative, fără a se amesteca materialele infecte cu cele destinate a fi sterile;

- afisarea si însusirea de către personal a etapelor si procedurilor de sterilizare;

- utilizarea lămpilor cu raze ultraviolete pentru sterilizarea între activităti;

- stabilirea unui program de lucru adaptat activitătilor desfăsurate;

e) spatii-anexe:

- spatiu pentru depozitarea materialelor sanitare;

- vestiar si sală pentru personal;

- două grupuri sanitare, unul destinat personalului din laboratorul de analize medicale si altul destinat pacientilor,

iar pentru cazurile în care nu este posibilă existenta a două grupuri sanitare, laboratorul de analize medicale va fi dotat cu un grup sanitar cu două compartimente: unul destinat personalului din laborator si altul destinat pacientilor.

Art. 16. - Laboratorul de anatomie patologică trebuie să dispună de intrare separată cu acces direct, având următoarea compartimentare minimă obligatorie:

- două încăperi destinate prelucrării probelor, cu o suprafată minimă de 20 m2/încăpere, ventilate în mod corespunzător;

- o încăpere destinată examinării, cu o suprafată minimă de 12 m2.

Art. 17. - (1) Laboratoarele de analize medicale care au în structură compartiment de microbiologie si care functionează în imobile ce cuprind si spatii cu destinatia de locuintă trebuie să beneficieze de intrare separată de cea a locatarilor.

(2) Laboratoarele de analize medicale care au în structură compartiment de microbiologie trebuie să aibă în dotare, în mod obligatoriu, hotă de lucru.

(3) În cazul în care laboratorul functionează în clădiri care cuprind si spatii cu destinatia de locuintă, laboratorul clinic care cuprinde compartiment de microbiologie trebuie să aibă în dotare, în mod obligatoriu, hotă cu flux laminar vertical.

Art. 18. - (1) Spatiul si mobilierul laboratorului de analize medicale trebuie astfel concepute încât să nu permită contaminarea mediului si a personalului.

(2) Podelele, peretii, tavanele si suprafetele de lucru trebuie să aibă suprafată netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la actiunea agentilor dezinfectanti, usor de curătat si de dezinfectat.

(3) Unghiurile dintre pereti si podea trebuie să fie concave (rotunjite).

(4) Articolele si echipamentele specifice activitătii de laborator trebuie depozitate în dulapuri suspendate, fără folosirea lemnului neslefuit si negeluit, astfel încât să permită curătarea cu usurintă.

Art. 19. - (1) Spatiul laboratorului de analize medicale trebuie să fie aerisit corespunzător, natural, artificial sau prin folosirea instalatiei de aer conditionat, cu respectarea conditiilor pentru reducerea riscului de contaminare.

(2) În timpul lucrului usile si ferestrele rămân în permanentă închise.

Art. 20. - Igiena în cadrul laboratorului de analize medicale face obiectul programului de igienizare întocmit, coordonat si controlat de către conducătorul medical.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dotarea necesară functionării laboratorului de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

Art. 21. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să dispună de o dotare minimă obligatorie pentru a-si putea desfăsura activitatea în bune conditii.

(2) Dotarea laboratorului de analize medicale se realizează pe compartimente de activitate.

(3) Dotarea minimă obligatorie necesară autorizării functionării laboratorului de analize medicale, indiferent de compartimentele care intră în alcătuirea acestuia, este prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

Art. 22. - (1) Aparatura din dotarea laboratorului de analize medicale si reactivii pentru analize medicale trebuie să corespundă legislatiei în vigoare.

(2) Aparatura laboratorului de analize medicale trebuie să fie verificată de Biroul Român de Metrologie Legală.

(3) Obligatia prezentării spre verificare a aparaturii laboratorului de analize medicale revine furnizorului acesteia.

(4) Laboratorul de analize medicale trebuie să încheie contract de service pentru întretinerea si repararea aparaturii medicale, iar furnizorul acestor servicii este obligat să procedeze la verificarea periodică a acesteia, verificările efectuându-se după un plan prestabilit, care se consemnează în fisele echipamentelor respective, conform legislatiei în vigoare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Îndepărtarea reziduurilor rezultate din activitatea laboratorului

de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

Art. 23. - Laboratorul de analize medicale trebuie să fie racordat la reteaua de canalizare a orasului sau să detină instalatii proprii de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate, fără a se produce poluarea solului, apei si aerului, conform legislatiei mediului în vigoare.

Art. 24. - Depozitarea, evacuarea si neutralizarea deseurilor rezultate în urma desfăsurării activitătii medicale în laboratorul de analize medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 25. - (1) Laboratorul de analize medicale trebuie să aibă în dotare:

a) recipiente corespunzătoare, cu capac, pentru depozitarea deseurilor contaminate, în vederea sterilizării si apoi, după caz, a incinerării;

b) recipiente cu capac, din materiale care să permită spălarea si decontaminarea lor, în vederea colectării, depozitării intermediare si a transportării deseurilor menajere;

c) recipiente acoperite, rezistente, pentru depozitarea exterioară a deseurilor menajere până la evacuare.

(2) Laboratorul de analize medicale trebuie să încheie cu societăti specializate un contract de colectare si neutralizare a deseurilor sau să detină în dotare un sistem propriu de neutralizare a deseurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. - Organizarea colectării si evidentei gestiunii deseurilor rezultate în urma desfăsurării activitătii medicale se realizează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Asigurarea calitătii. Controlul intern si extern de calitate al laboratorului de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

Art. 27. - (1) Managementul calitătii se realizează prin implementarea sistemului de asigurare a calitătii, care reprezintă un ansamblu de functiuni prestabilite si sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize medicale) satisfac exigentele referitoare la calitate.

(2) Asigurarea calitătii trebuie să demonstreze că se realizează managementul calitătii si trebuie să verifice prin audit (actiune prestabilită si sistematică) că sistemul corespunde cu cerintele asigurării calitătii si că activitătile se desfăsoară asa cum a fost stabilit.

(3) Implementarea sistemului de asigurare a calitătii se realizează în conformitate cu standardele europene în domeniul acreditării laboratoarelor de analize medicale.

Art. 28. - Executarea controlului intern de calitate (element important al asigurării calitătii) este responsabilitatea sefului de laborator si se realizează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 29. - (1) Solicitarea controlului extern de calitate se poate face de către seful de laborator, care se va adresa unor institutii interne sau internationale care furnizează servicii de evaluare externă de calitate.

(2) Institutiile care furnizează servicii de evaluare externă de calitate trebuie să fie acreditate pentru acest domeniu de activitae.

(3) Rezultatele controlului extern de calitate vor fi consemnate în registrul special de control al calitătii al laboratorului de analize medicale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 8-a

Măsuri de pază si protectie a laboratorului de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

Art. 30. - (1) Securizarea laboratorului de analize medicale se realizează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) Conducătorul laboratorului de analize medicale este obligat să asigure instituirea măsurilor de pază a laboratorului prin introducerea sistemelor de alarmă împotriva efractiei, corespunzătoare importantei si specificului obiectivelor si bunurilor ce trebuie păzite.

Art. 31. - În laboratorul de analize medicale cu compartiment de microbiologie culturile de referintă si culturile stoc se păstrează în spatii securizate - confectie metalică -, prevăzute cu încuietori ce pot fi accesate numai de persoane autorizate, conform legislatiei în vigoare.

Art. 32. - (1) Accesul în spatiul de lucru al laboratorului de analize medicale este permis doar personalului autorizat care îsi desfăsoară activitatea în cadrul laboratorului, în timpul programului de lucru.

(2) În situatii speciale, când se impune sau este necesară prezenta unor persoane din afara laboratorului, accesul se efectuează numai cu aprobarea medicului care conduce activitatea de laborator, pe o perioadă determinate si numai în prezenta unui angajat al laboratorului.

(3) Este strict interzis accesul unor persoane din afara laboratorului neînsotite de o persoană din cadrul acestuia.

(4) Accesul pacientilor în spatiul destinat recoltării probelor este permis numai în timpul programului de recoltare.

 

SECTIUNEA a 9-a

Autorizatia de functionare a laboratorului de analize medicale

în sistem ambulatoriu

 

Art. 33. - Autorizarea sanitară a laboratorului de analize medicale în sistem ambulatoriu se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 34. - Ministerul Sănătătii si Familiei, prin structurile sale specializate, controlează la locul de amplasare si functionare a laboratorului dacă unitatea îndeplineste conditiile de autorizare.

Art. 35. - În autorizatia sanitară de functionare trebuie să se mentioneze toate compartimentele si subcompartimentele pentru care se eliberează autorizatia.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 36. - Autorizatiile sanitare de functionare valabile la data emiterii prezentului ordin îsi păstrează valabilitatea pe perioada pentru care au fost emise.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând investigatiile paraclinice care pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu

 

I. LABORATOR CLINIC:

A. Biochimie clinică

- Uree serică

- Acid uric seric

- Creatinină serică

- Ionogramă (Na, K)

- Calcemie serică (totală, ionică)

- Magneziemie

- Fosfor seric

- Sideremie

- Glicemie

- Hemoglobină glicozilată

- Colesterol seric total

- Trigliceride serice

- HDL, LDL

- Lipide serice totale

- Proteine serice totale

- Transaminaze (TGO, TGP)

- Fosfatază alcalină

- Fosfatază acidă

- Fibrinogen

- Gamma GT

- LDH

- Bilirubină directă si totală

- Amilazemie

- Electroforeza: - proteinelor serice

- lipidelor serice

- Teste de disproteinemie

- Feritină

- Transferină

- Reactia de serologie a sifilisului VDRL sau RPR si confirmare TPHA

- Test Guthrie

- CK

- CKMB

- Colinesterază

- Electroforeza hemoglobinei

- Analiza calculilor

- Albuminemie

- Determinări biochimice urinare

- Iontoforeză pilocarpinică

- IDR la PPD

B. Hematologie

b1) Morfologie:

- hemoleucogramă completă:

- hemoglobină

- hematocrit

- numărătoare eritrocite

- numărătoare leucocite

- numărătoare trombocite

- numărătoare reticulocite

- formula leucocitară

- indici eritrocitari

- concentrat leucocitar

- examen citologic al frotiului sanguin (frotiu colorat May Grumwald-Giemsa)

- citodiagnosticul punctiei medulare

- FAL si peroxidază

- alte examinări citoenzimochimice sânge periferic

- rezistentă globulară

- test Hamm si testul la sucroză

- test de autohemoliză

- VSH

- celule lupice

b2) Hemostază:

- timp de sângerare

- timp de coagulare

- timp Howell

- timp partial de tromboplastină

- timp Quick, activitate de protrombină sau INR

- APTT

- dozări factori ai coagulării

- AT III

- D-dimeri sau proceduri de degradare fibrină b3) Imunohematologie:

- grupa sanguină ABO si Rh

- anticorpi specifici anti-Rh

- testul Coombs direct si indirect (anticorpi antiglobulinici)

- anticorpi antitrombocitari

C. Imunologie

- Ac. antinucleari

- Factor reumatoid

- Proteina C reactivă

- Imunogramă: IgG, IgM, IgA, IgE

- Imunofixare

- Crioglobuline

- Complement seric

- Depistare Ac. antiparazitari

- Depistare Ac. Ag. chlamidia

- Testare HIV (depistare si confirmare)

- Boli infectioase:

- Ac. Ag. în hepatite de tip A, B, C, D – VHA IgM, Ag. HBs, Ag. HBs confirmare, Ac. HBc, Ac. HBc IgM, Ag. Hbe, Ac. Hbe, Ac. HBs, Ac. HCV, Ag. VHD, Ac. VHD IgM

- determinări virus citomegalic: IgM si IgG

- Ac. antirubeolă

- Ac. heterofili virus Epstein Barr si IgG, IgM

- determinări virus rujeolic: IgG si IgM

- HIV 1/HIV 2 Ac.

- HIV 1/HIV 1 Test rapid

- determinări virus herpetic I si II: IgM si IgG

- Ac. antiparazitari

- Markeri tumorali:

- α   fotoproteină

- CEA

- Ag. carcinoembrionar

- cancer de prostată (PSA free PSA si PSA liber)

- cancer de sân (CA 15-3)

- cancer de ovar (CA 125)

- cancer gastrointestinal (CA 19-9)

- Hormoni:

- T3, T4, FT4, TSH

- Ac. antitiroglobulină

- Ac. antitiroid peroxidază

- hormoni de fertilitate

- LH - Progesteron

- FSA - MCG

- Prolactină - Testosteron

- Proteine de fază acută: CRP, alfa-1, antitripsină,  alfa-2-macroglobulină, alfa-1-glicoproteină acidă, ceruloplasmină, feritină

- Beta-2-microglobulină serică si urinară

- Neopterină

- Imunelectroforeză sau Imunofixare pentru identificarea proteinelor monoclonale din ser

- Imunelectroforeză sau Imunofixare urinară pentru identificarea lanturilor usoare libere de imunoglobulină din urină (proteine Bence-Jones)

- Crioaglutinine

- Examen imunologic al LCR: Albumină, IgG si identificarea de benzi oligoclonale de imunoglobuline în LCR, prin imunofixare

- ASLO

- Complexe imune circulante

- Determinare de HLA

- Boli autoimune - boli reumatismale, colagenoze si vasculite:

- factor reumatoid (FR - Latex si/sau FR - Waaler-Rose)

- anticorpi antinucleari (AAN sau Factor antinuclear FAN)

- anticorpi anti-ADNds (dublu spiralat sau dublu catenar)

- antigene nucleare extractibile (ENA)

- anticorpi anti-Sm

- anticorpi anti-Ro/SS-A

- anticorpi anti-La/SS-B

- anticorpi anti-Jo-1

- anticorpi antinucleosomi

- anticorpi antiribosomali P

- anticorpi anticardiolipină (IgG si IgM)

- anticorpi anti-Beta-2-glicoproteina I (IgG si IgM)

- lupus anticoagulant

- anticorpi ANCA si/sau anti-MPO (ELISA), anti-PR3 (ELISA)

- anticorpi antimembrană bazală glomerulară

- Enteropatie glutenică:

- anticorpi antigliadină

- anticorpi antiendomisium

- anticorpi antitransglutaminază tisulară

- Boli inflamatorii intestinale:

- anticorpi anti-Saccharomices cerevisiae

- determinări Ac. Helicobacter pylory

- Boli hepatice autoimune:

- anticorpi antimitocondriali

- anticorpi antimuschi neted

- anticorpi anti-LKM

- anticorpi antiasialoglicoreceptor

D. Microbiologie

- Exsudat nazal

- Exsudat faringian

- Exsudat lingual

- Examen bacteriologic al sputei

- Examen bacteriologic - secretii plăgi, fistule, abcese

- Examen sumar de urină

- Urocultură cantitativă

- Coprocultură (medii conventionale, cu cărbune, cu splină, LOEFLER)

- Hemocultură

- Secretie vaginală (bacterioscopie, culturi, determinare antigene)

- Ureoplasmă cultură

- Mycoplasma hominis + Ureaplasma

- Secretii conjuctivale

- Citodiagnostic secretie vaginală

- Citodiagnostic coloratie Papanicolau

- Secretii otice

- Antibiogramă (aerobi)

- Izolare, identificare fungi

- Antifungigramă

- Examen micologic piele si anexe

- Diagnostic bacteriologic anaerobi

- Antibiogramă anaerobi

- Izolare Candida

- Exsudat gingival

- Spermocultură

- Examen secretie sant balanopreputial

- Determinări virale regăsite la pct. C si determinări

cantitative virale virusuri hepatitice

E. Parazitologie

- Examen direct + probă concentrare (3 probe în 10 zile)

- Probă concentrare fenol-eter

- Examen microscopic lamă si lamelă, frotiu picătură groasă

- Amprentă anală (oxiurază)

- Toxoplasmoză IgM IF

- Toxoplasmoză IgG IF

- Cisticercoză ELISA

- Hidatioză ELISA

- Trichineloză ELISA

- Trichineloză IgM ELISA

- Toxocaroză ELISA

- Toxocaroză IgM ELISA

- Toxoplasmoză IgG ELISA

- Reactia de precipitare larvară (trichineloză)

- Examen spută pentru Pneumocystis carinii

- Coproantigene

- Examen macroscopic fragmente parazitare

- Frotiu si coloratii speciale fecale în parazitologie

F. Toxicologie: teste rapide, determinări calitative si cantitative ale următoarelor produse toxice:

- alcool

- amoniac

- cupru

- zinc

- plumb

- Medicamente:

- carbamazepină

- digoxină

- fenobarbital

- fenitoină

- gentamicină

- N-acetilprocainamidă

- procainamidă

- teofilină

- tobramicină

- valproic acid

- Droguri:

- alcool

- amfetamine

- metaamfetamine

- barbituricebenzodiazepine

- methadona

- phencyclidina

- cocaină

- marijuana

- opiu

- heroină

- morfină

G. Genetică

- cromatografie aminoacizi urinari, plasmatici

- cromatografie glucide urinare

- cariotip

- test Barr

- tipul de mutatie (in mucoviscidoza)

- tehnica PCR

- tehnici de restrictie enzimatică

II. ANATOMIE PATOLOGICĂ

- prelucrare specimene biopsice si citologice

- investigatii aditionale (histochimie, imunofluorescentă, imunohistochimie)

- elaborare diagnostic histopatologic

- elaborare citodiagnostic.

NOTĂ:

Alte determinări care nu sunt cuprinse în prezenta anexă se pot executa cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei - Directia generală de sănătate publică.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu

 

I. LABORATOR CLINIC

A/B. Hematologie si biochimie

Dotare:

- Microscop binocular

- Centrifugă 6.000 x g

- Baie termostat

- Termostat

- Aparat de distilat apă

- Frigider

- Analizor semiautomat

- Analizor electroliti

- Aparat electroforeză

- Agitator magnetic

- Bec Bunsen

- Sită azbest

- Trepied

- Stative eprubete

- Eprubete

- Lame, lamele

- Pipete diverse

- Pahare Berzelius, Erlenmayer

- Capilare

- Seringi

- Garou

- Cutii Petri

- Camera Burker Turk - Fuks Roshent

- Stative, pipete Westergreen

- Stative lame, lamele

- Reactivi

- Solutii de spălare

C. Imunologie

Dotare:

- Sistem complet pentru electroforeză si/sau imunofixare

- Spectrofotometru

- Microscop cu fluorescentă

- Centrifugă cu refrigerare

- Sistem de citire ELISA

- Vortex

- Agitator magnetic

- Pipete automate

- Frigider, congelator

- Balantă analitică

D. Microbiologie

Dotare:

- Hotă de lucru sau nisă cu flux laminat vertical

- Lampă UV

- Balantă farmaceutică

- Termostat (cu temperatură reglabilă si prevăzut cu încuietoare)

- Microscop

- Frigider

- Congelator (prevăzut cu încuietoare)

- pH-metru sau indicator pH

- Becuri Bunsen

- Lupă laborator

- Anse

- Bisturie

- Stative

- Pense

- Etuvă

- Mese

- Sticlărie (cilindri, baloane)

- Pipete automate

- Consumabile de unică folosintă

E. Parazitologie

Dotare:

- Microscop

- Lame, lamele

- Stativ lame

- Pipete

Indiferent de compartimentele existente în componenta unui laborator, acesta trebuie să aibă în dotarea obligatoriu o autoclavă.

F. Toxicologie

Dotare:

- Analizor biochimie; sau/si

- ELISA; sau

- Chemoiluminiscentă;

G. Genetică

Dotare:

- Microscop

- Nisă sterilă

- Aparat de fotografiat

- Computer

- Cromatograf pe strat subtire si/sau cromatograf pe fază lichidă

- Echipament de electroforeză

- Termostat

- Etuvă

- Sticlărie

- Aparat de întins plăci.

II. LABORATOR ANATOMOPATOLOGIE

Dotare:

- Microscop

- Termostat cu temperatură reglabilă

- Trusă de coloratie

- Reactivi si materiale necesare realizării preparatelor histologice definitive prin incizionare în parafină.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e:

 

Pentru luna septembrie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 25,6 % pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 34.