MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

566. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

824. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

567. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001

 

825. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001

 

568. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

826. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 263 din 15 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil

 

Decizia nr. 267 din 17 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.123. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

1.124. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Justitiei în proprietatea publică a municipiului Oltenita, judetul Călărasi, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita

 

1.125. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a orasului Seini si în administrarea Consiliului Local al Orasului Seini, judetul Maramures

 

1.126. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Floral” - S.A. Baia de Aramă din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Baia de Aramă, judetul Mehedinti

 

1.127. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Flaps” - S.A. Strehaia din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Strehaia, judetul Mehedinti

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

113. - Decizie privind procedura de eliberare, modificare si de retragere a autorizatiei de retransmisie

 

114. - Decizie privind dreptul la replică si rectificare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România  si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2002.

Nr. 566.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2002.

Nr. 824.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructiavariantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2002.

Nr. 567.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea

sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2002.

Nr. 825.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80 din 13 iunie 2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2002.

Nr. 568.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2002.

Nr. 826.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 263

din 15 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil, exceptii ridicate de Stancu Baranga în Dosarul nr. 737/2001 al Judecătoriei Bolintin-Vale, precum si de Maria Todorov si Dumitru Todorov în Dosarul nr. 368/2002 al Judecătoriei Tulcea.

La apelul nominal răspunde Oana Cornelia Ursa Stănescu. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 93C/2002 si nr. 98C/2002 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Oana Cornelia Ursa Stănescu se opune conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 98C/2002 la Dosarul nr. 93C/2002, care este primul înregistrat.

Oana Cornelia Ursa Stănescu solicită respingerea exceptiei ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Judecătoria Bolintin-Vale, prin Încheierea din 18 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 737/2001, si Judecătoria Tulcea, prin Încheierea din 25 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 368/2002, au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil. Exceptia a fost ridicată de Stancu Baranga într-o cauză civilă ce are ca obiect actiunea pauliană formulată de Milica Popovici si de Maria Todorov si Dumitru Todorov într-o cauză civilă ce are ca obiect actiunea de revocare a unui contract de vânzare-cumpărare, formulată de Oana Cornelia Ursa Stănescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 975 din Codul civil lezează dreptul de proprietate prevăzut de art. 41 din Constitutie, deoarece revocarea este o sanctiune aplicabilă contractului sinalagmatic, aflată la dispozitia reclamantei pe calea actiunii pauliene. Se mai apreciază că singura posibilitate prevăzută de Constitutie de a lipsi o persoană de dreptul său de proprietate este exproprierea.

Instantele de judecată apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 referitoare la protectia proprietătii private.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. Se apreciază că actiunea pauliană, ca expresie a principiului executării conventiilor cu bună-credintă, precum si a dreptului de gaj general pe care îl au creditorii asupra patrimoniului debitorului, se înscrie între limitările legale care se pot aduce dreptului de proprietate si principiului libertătii contractuale, astfel că nu contravine art. 41 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorulraportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 975 din Codul civil, care au următorul continut: “Ei (creditorii) pot asemenea, în numele lor personal,să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor.”

Textul constitutional invocat de autorii exceptiei ca fiind încălcat este art. 41, potrivit căruia:

“(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 88 din 19 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 9 aprilie 2002, a statuat că dispozitiile art. 975 din Codul civil nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 41, referitoare la protectia proprietătii private. În acest sens Curtea a retinut că, în conformitate cu art. 1 alin. (3) din Constitutie, statul, în calitate de garant al drepturilor si libertătilor, trebuie să asigure o protectie reală si nediscriminatorie a drepturilor legale ale tuturor cetătenilor săi. Prin textul de lege criticat nu se instituie “o limitare” sau “o stirbire” a dreptului de proprietate, astfel cum se sustine de autorul exceptiei, ci se reglementează un mijloc juridic (actiunea pauliană) prin care creditorul poate cere anularea actelor juridice făcute în frauda drepturilor sale de către debitor. Aceasta deoarece legiuitorul nu poate să tolereze frauda debitorului care, prin micsorarea patrimoniului său, cauzează o daună creditorului. De aceea, creditorul poate să urmărească repararea prejudiciului, îndreptându-se atât împotriva debitorului, cât si împotriva complicilor săi (tertii).

De altfel, interdictia cu privire la crearea prin mijloace frauduloase a unei stări de insolvabilitate a debitorului constituie o sanctiune care se înscrie între limitările legale care se pot aduce dreptului de proprietate si principiului libertătii contractuale.

Curtea a constatat, de asemenea, că textul legal criticat dă expresie principiului exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia anterioară îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil, exceptie ridicată de Stancu Baranga în Dosarul nr. 737/2001 al Judecătoriei Bolintin-Vale, precum si de Maria Todorov si Dumitru Todorov în Dosarul nr. 368/2002 al Judecătoriei Tulcea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 267

din 17 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Cristina Nicoară - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Roxana Vâlcu în Dosarul nr. 2.929/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.929/2001, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal.

Exceptia a fost ridicată de Roxana Vâlcu într-o cauză penală privind infractiunile de insultă si calomnie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 206 din Codul penal contravin prevederilor art. 30 din Constitutie, precum si celor ale art. 10 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens se arată că “sanctionarea excesivă a calomniei prin presă constituie o încătusare incompatibilă cu libertatea presei (art. 30 din Constitutie) si, de asemenea, cu progresul democratiei”.

Instanta de judecată apreciază că exceptia nu este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate si nici reglementărilor internationale privind materia drepturilor omului.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. Se apreciază că sincriminarea faptelor care aduc atingere demnitătii persoanei nu numai că este permisă de Constitutie si de actele internationale în materia drepturilor omului, dar este si necesară pentru existenta unei societăti democratice”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 206 din Codul penal, care au următorul continut: “Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”

Textul constitutional invocat de autorul exceptiei ca fiind încălcat este art. 30, potrivit căruia: “(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică si libertatea de a înfiinta publicatii.

(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligatia de a face publică sursa finantării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea tării si a natiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură natională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violentă publică, precum si manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informatia sau pentru creatia adusă la cunostintă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în conditiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.”

De asemenea, în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate sunt invocate prevederile art. 10 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora: “Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fără amestecul autoritătilor publice si fără a tine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societătile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea Constitutională, prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 51 din 8 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 9 iunie 1999, a statuat că dispozitiile art. 206 din Codul penal, privind calomnia, nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 30, referitoare la libertatea de exprimare. În acest sens Curtea a retinut că incriminarea si sanctionarea calomniei prin art. 206 din Codul penal nu pot fi considerate o îngrădire a libertătii de exprimare, deoarece, potrivit art. 54 din Constitutie, drepturile si libertătile constitutionale trebuie exercitate cu bună-credintă, fără a se încălca drepturile si libertătile celorlalti. Aceasta înseamnă că exercitarea abuzivă a drepturilor si libertătilor este susceptibilă de sanctionare, după caz, inclusiv prin aplicarea unor sanctiuni de natură penală.

Referitor la concordanta textului de lege criticat cu prevederile art. 10 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că asupra acestui aspect s-a pronuntat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Constantinescu împotriva României, când a decis că restrângerea libertătii de exprimare, prevăzută de lege, nu contravine prevederilor art. 10 din conventie, fiind necesară într-o societate democratică.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Roxana Vâlcu în Dosarul nr. 2.929/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002

al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 42 alin. (1) lit. e) si al art. 52 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, precum si al art. 2 lit. b) din Legea nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.123.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR BANCARE

 

STRUCTURA

bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002,

cu defalcare pe trimestre

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Justitiei în proprietatea publică a municipiului Oltenita, judetul Călărasi, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Oltenita, Str. Argesului nr. 119, judetul Călărasi, identificat potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Justitiei în proprietatea publică a municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.124.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Justitiei în proprietatea publică a municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oltenita, Str. Argesului nr. 119, judetul Călărasi

Ministerul Justitiei

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

- 2 corpuri de clădire cu o suprafată construită totală de 411 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a orasului Seini si în administrarea Consiliului Local al Orasului Seini, judetul Maramures

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului Cinematograful “Popular”, constructie si terenul aferent, situat în orasul Seini, Piata Unirii nr. 18, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în proprietatea publică a orasului Seini si în administrarea Consiliului Local al Orasului Seini, judetul Maramures.

Art. 2. - Patrimoniul Centrului National al Cinematografiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul orasului Seini se majorează corespunzător, cu aceeasi valoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.125.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea

Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a orasului Seini si în administrarea Consiliului Local al Orasului Seini, judetul Maramures

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public

al statului, aprobat

prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.326/2001

Orasul Seini, Piata Unirii nr. 18, judetul Maramures

Centrul National al Cinematografiei

Orasul Seini, judetul Maramures - Consiliul Local al Orasului Seini

Suprafata construită = 672,42 m2

- Suprafata desfăsurată = 774,18 m2

Suprafata terenului = 2.115 m2

Anexa nr. 7

Nr. M.F.P. 100.980

Cod clasificare 8.30

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Floral” - S.A. Baia de Aramă din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Baia de Aramă, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Floral” - S.A. Baia de Aramă, reprezentând un număr de 32.137 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Baia de Aramă, judetul Mehedinti, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Baia de Aramă.

Art. 2. - (1) Orasul Baia de Aramă exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Foral” - S.A. Baia de Aramă.

(2) Reprezentantii orasului Baia de Aramă în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Floral” - S.A. Baia de Aramă sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Flaps” - S.A. Strehaia din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Strehaia, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Flaps” - S.A. Strehaia, reprezentând un număr de 113.295 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Strehaia, judetul Mehedinti, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Strehaia.

Art. 2. - (1) Orasul Strehaia exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Flaps” - S.A. Strehaia.

(2) Reprezentantii orasului Strehaia în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Flaps” - S.A. Strehaia sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.127.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind procedura de eliberare, modificare si de retragere a autorizatiei de retransmisie

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, în scopul autorizării retransmisiei prin retele de comunicatii electronice a serviciilor de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

având în vedere obligatiile Consiliului National al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare, în protectia minorilor si în protejarea demnitătii umane, în scopul asigurării transparentei mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) si c) si ale art. 79 din Legea nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 se poate face de către distribuitorii de servicii numai în baza autorizatiei de retransmisie eliberate de către Consiliul National al Audiovizualului.

(2) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de retransmisie poate fi adresată Consiliului National al Audiovizualului de radiodifuzorul care are răspunderea editorială pentru serviciul de programe în cauză sau de o persoană fizică ori juridică împuternicită oficial de radiodifuzor.

Art. 2. - (1) Solicitantul va transmite Consiliului National al Audiovizualului o cerere de eliberare a autorizatiei de retransmisie, conform formularului-tip prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Cererea în original va fi depusă direct la sediul Consiliului National al Audiovizualului sau va fi trimisă prin postă.

Art. 3. - (1) Consiliul National al Audiovizualului poate decide eliberarea autorizatiei de retransmisie în baza solicitării, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, sau, după caz, în urma încheierii unei conventii cu solicitantul.

(2) Proiectul conventiei va fi propus solicitantului de Consiliul National al Audiovizualului, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării.

(3) Conventia va cuprinde obligatiile asumate de radiodifuzor privind respectarea prevederilor art. 30, 31, 33, 39 si 40 din Legea nr. 504/2002.

(4) Conventia poate fi modificată la propunerea radiodifuzorului sau la propunerea Consiliului National al Audiovizualului, cu acordul ambelor părti.

(5) Serviciul de programe care beneficiază de autorizatie de retransmisie se include în lista actualizată periodic pe site-ul Consiliului National al Audiovizualului la adresa www.cna.ro.

Art. 4. - (1) În situatiile în care Consiliul National al Audiovizualului constată o încălcare a prevederilor conventiei, va notifica în scris semnatarului conventiei acest fapt, solicitându-i un punct de vedere privind măsurile pe care intentionează să le adopte.

(2) Consiliul National al Audiovizualului poate retrage autorizatia de retransmisie dacă serviciul de programe autorizat nu încetează încălcarea prevederilor conventiei, după notificarea prevăzută la alin. (1), în termen de 30 zile de la notificare.

Art. 5. - Consiliul National al Audiovizualului poate retrage autorizatia de retransmisie dacă serviciul de programe autorizat difuzează programe care pot prejudicia grav siguranta natională, integritatea teritorială ori ordinea publică în România.

Art. 6. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului de retragere a autorizatiei de retransmisie îsi produce efectele din momentul comunicării.

Art. 7. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 1 alin. (1) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, termen limită până la care serviciile de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea nr. 504/2002 pot fi retransmise fără a detine autorizatia de retransmisie.

 

Consiliul National al Audiovizualului

Gabriela Stoica,

membru

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 113.

 

ANEXĂ*)


1) Se va anexa grila săptămânală de programare, cu precizarea tipurilor de emisiuni si durata acestora.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind dreptul la replică si rectificare

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, convinsi de faptul că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fără amestecul autoritătilor publice, constienti, totodată, că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine,

tinând cont de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri si responsabilităti,

având în vedere obligatia radiodifuzorilor de a informa în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor si a evenimentelor, precum si obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a apăra, în domeniul programelor audiovizuale, drepturile fundamentale ale omului, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. d) si ale art. 41 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de nationalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.

Art. 2. - (1) Dreptul la replică nu poate fi solicitat:

a) pentru judecăti de valoare;

b) în situatia în care radiodifuzorii au respectat principiul audiatur et altera pars;

c) în situatia în care se solicită replica la replică;

d) în cazul în care radiodifuzorul răspunde acuzatiilor unei persoane, cu conditia să nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui tert;

e) în cazul unui acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezată.

(2) Respectarea principiului audiatur et altera pars presupune conditii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiasi program.

Art. 3. - (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de nationalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor informatii inexacte beneficiază de dreptul la rectificare.

(2) Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care inexactitatea informatiilor nu este semnificativă si clară si nici în cazul unui acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezată.

Art. 4. - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura persoanei care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informatii inexacte accesul la revizionarea sau la reaudierea programului respectiv în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise din partea respectivei persoane.

(2) Accesul la revizionarea sau reaudierea programului audiovizual poate fi asigurat fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio, într-un format acceptat de solicitant, a programelor respective.

(3) Persoanele care se consideră lezate de prezentarea unor fapte neadevărate sau informatii inexacte pot solicita revizionarea sau reaudierea unui program audiovizual în termen de cel mult 20 de zile de la data difuzării acestuia.

(4) În cazul în care persoanele lezate sunt minori în vârstă de până la 14 ani, cererea de revizionare sau reaudiere va fi semnată de părinti sau de reprezentantul legal; pentru minorii cu vârste între 14 si 18 ani cererea va fi semnată de acestia si de părinti sau de reprezentantul legal.

(5) Minorii vor fi asistati la revizionări sau reaudieri de părinti sau de reprezentantul legal.

Procedura exercitării dreptului la replică

Art. 5. - (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte neadevărate si care doresc să beneficieze de dreptul la replică vor transmite în scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va contine următoarele:

a) numele persoanei care se consideră vătămată, adresa acesteia, telefonul sau orice alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă si eficientă;

b) serviciul de programe care a difuzat emisiunea în care s-a produs lezarea, data si ora difuzării, denumirea emisiunii;

c) faptele neadevărate pentru care se solicită dreptul la replică;

d) motivarea cererii;

e) textul replicii.

(2) În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani cererea va fi semnată de părinti sau de reprezentantul legal;

pentru cei cu vârste între 14 si 18 ani cererea va fi semnată de acestia si de părinti sau de reprezentantul legal.

Art. 6. - Textul replicii trebuie să se refere numai la faptele neadevărate contestate, să fie exprimat în limitele decentei si să nu contină amenintări sau comentarii marginale.

Art. 7. - Cererea va fi înregistrată de radiodifuzor cu precizarea datei si orei primirii, iar solicitantului i se va înmâna o dovadă scrisă în acest sens.

Art. 8. - Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 20 de zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea.

Art. 9. - Radiodifuzorul poate refuza dreptul la replică în următoarele situatii:

a) cererea nu a fost trimisă în termenul prevăzut de art. 8;

b) textul replicii nu întruneste conditiile stabilite de art. 6;

c) lungimea textului depăseste cu mult necesarul dreptului la replică, iar persoana lezată nu acceptă scurtarea textului;

d) persoana care solicită dreptul la replică nu respectă conditiile prevăzute la art. 5;

e) radiodifuzorul detine dovezi care probează adevărul faptelor prezentate.

Art. 10. - (1) Radiodifuzorul va decide, în termen de două zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replică, dacă îi va da curs sau nu.

(2) În cazul în care radiodifuzorul decide acordarea dreptului la replică, va comunica persoanei lezate, în termen de două zile de la data primirii cererii, ziua si ora difuzării dreptului la replică.

(3) În cazul în care radiodifuzorul refuză să acorde dreptul la replică, va comunica în scris solicitantului decizia luată si motivarea acesteia, în termen de două zile de la primirea cererii.

(4) În refuzul motivat se vor mai comunica solicitantului următoarele:

a) posibilitatea, în cazul în care acesta este nemultumit de decizia radiodifuzorului, de a se adresa Consiliului National al Audiovizualului;

b) termenul de 15 zile de la data primirii refuzului motivat, în care solicitantul se poate adresa Consiliului National al Audiovizualului;

c) adresa Consiliului National al Audiovizualului si un număr de telefon la care solicitantul poate contacta Consiliul pentru a obtine informatiile necesare.

Art. 11. - (1) Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, în termen de 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleasi conditii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiasi interval orar, aceleiasi emisiuni, în limitele aceleiasi durate si cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

(2) Dacă emisiunea în care s-a produs lezarea este programată într-un interval mai lung de 7 zile, dreptul la replică se difuzează în termen de 3 zile, în acelasi interval orar si cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

Art. 12. - Dreptul la replică se exercită fie prin difuzarea pe post a interventiei directe a persoanei lezate, fie prin difuzarea unei înregistrări realizate de solicitant ori de radiodifuzor.

Procedura rectificării

Art. 13. - (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte inexacte si care doresc să beneficieze de rectificare vor transmite în scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va contine următoarele:

a) numele persoanei care se consideră vătămată, adresa acesteia, telefonul sau orice alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă si eficientă;

b) serviciul de programe în cadrul căruia s-a difuzat emisiunea în care s-a produse lezarea, data si ora difuzării, denumirea emisiunii;

c) faptele inexacte pentru care se solicită rectificarea;

d) motivarea cererii.

(2) În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani cererea va fi semnată de părinti sau de reprezentantul legal; pentru cei cu vârste între 14 si 18 ani cererea va fi semnată de acestia si de părinti sau de reprezentantul legal.

Art. 14. - Cererea va fi înregistrată de radiodifuzor cu precizarea datei si orei primirii, iar solicitantul va primi o dovadă scrisă în acest sens.

Art. 15. - Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 20 de zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea.

Art. 16. - (1) Radiodifuzorul va decide, în termen de două zile de la data primirii cererii de rectificare, dacă îi va da curs sau nu.

(2) În cazul în care radiodifuzorul decide rectificarea, va comunica persoanei lezate, în termen de cel mult două zile de la primirea cererii, ziua si ora difuzării rectificării.

(3) În cazul în care radiodifuzorul refuză rectificarea, va comunica în scris solicitantului, în termen de două zile de la primirea cererii, decizia luată, motivarea acesteia si informatiile prevăzute în art. 10 alin. (4).

Art. 17. - (1) Dreptul la rectificare se exercită prin difuzarea gratuită pe post, în termen de 3 zile de la data aprobării cererii, în acelasi interval orar, a unui material realizat de radiodifuzor, prin care acesta corectează, în spiritul adevărului, informatiile inexacte care au produs lezarea.

(2) Radiodifuzorul este obligat să precizeze emisiunea în care au fost prezentate informatiile inexacte si data difuzării ei.

(3) Radiodifuzorul nu poate difuza rectificarea fără acordul prealabil al persoanei lezate.

Art. 18. - Rectificarea poate fi refuzată de radiodifuzor în următoarele situatii:

a) solicitarea a depăsit termenul prevăzut de art. 15;

b) solicitarea nu îndeplineste conditiile stabilite de art. 3 alin. (2) si art. 13.

Sesizarea Consiliului National al Audiovizualului

Art. 19. - (1) Persoana ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informatii inexacte si căreia i s-a refuzat dreptul la replică sau rectificare se poate adresa Consiliului National al Audiovizualului în termen de 15 zile de la data primirii refuzului motivat din partea radiodifuzorului.

(2) În cazul în care radiodifuzorul nu îsi îndeplineste obligatia de a comunica solicitantului decizia luată, persoana se poate adresa Consiliului National al Audiovizualului în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzării programului care a produs lezarea.

Art. 20. - Sesizarea, însotită de întreaga documentatie referitoare la cererile de acordare a dreptului la replică sau rectificare, se înregistrează la registratura Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 21. - Consiliul National al Audiovizualului este obligat să se pronunte asupra sesizării în termen de cel mult 7 zile de la data înregistrării ei.

Art. 22. - În cazul în care Consiliul National al Audiovizualului dă câstig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va aduce la îndeplinire decizia Consiliului National al Audiovizualului în cel mult 3 zile de la data comunicării.

Sanctiuni

Art. 23. - Încălcarea dispozitiilor prezentei decizii se sanctionează după cum urmează:

a) refuzul aducerii la îndeplinire a dispozitiilor referitoare la acordarea dreptului la replică se sanctionează conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 504/2002;

b) refuzul aducerii la îndeplinire a dispozitiilor privind acordarea rectificării, precum si nerespectarea celorlalte prevederi din prezenta decizie se sanctionează conform art. 91 din Legea nr. 504/2002.

Art. 24. - Acordarea dreptului la replică sau rectificarea nu împiedică persoana ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate să se adreseze instantelor judecătoresti.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 43/2001 privind acordarea dreptului la replică în cadrul programelor audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 10 mai 2001.

 

Consiliul National al Audiovizualului

Gabriela Stoica,

membru

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 114.