MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 757         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

548. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

797. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

552. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

801. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

554. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

803. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 233 din 10 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale,

republicată, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

472. - Ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Metodologia de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului nr. 186/2002

 

1.350. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1064

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002

privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77 din 13 iunie 2002 privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 548.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea

unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 797.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 552.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si  îmbunătătirea infrastructurii rurale”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 801.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16  alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 31 mai 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 554.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 803.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 233

din 10 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Delikat” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.656/CA/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 195 din 19 iunie 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.656/CA/2001, Curtea de Apel Timisoara – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială “Delikat” - S.A. din Timisoara într-o cauză având ca obiect recursul declarat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara împotriva Sentintei civile nr. 126/PJ/2001, pronuntată de Tribunalul Timis, prin care s-a dispus anularea unei hotărâri a consiliului privind modificarea tarifelor de bază la chiriile pentru spatiile cu altă destinatie decât locuinte.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, “prin lipsa de preciziune”, textele criticate “oferă posibilitatea consiliilor locale si judetene de a stabili impozite si taxe nelimitate si în domenii sau activităti la libera lor alegere cu efecte negative asupra dezvoltării economice si de protectie socială”, ceea ce încalcă prevederile art. 43 alin. (1) din Constitutie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că textele de lege criticate sunt în sensul prevederilor constitutionale ale art. 138 alin. (2), iar art. 43 din Constitutie, invocat ca fiind încălcat, “nu are incidentă cu măsura adoptată de consiliul local prin hotărârea atacată în contencios administrativ”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, cât priveste critica referitoare la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, se arată că acestea sunt aproape identice cu cele ale art. 138 alin. (2) din Constitutie, iar cele ale art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare, stabilesc indexarea anuală a impozitelor si taxelor locale, în limitele si în conditiile legii si în functie de un criteriu obiectiv de indexare, ceea ce nu contravine textului constitutional invocat. Se mai arată că prevederile art. 43 alin. (1) din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare.

În realitate, critica priveste dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, dispozitii care prevăd: “Consiliul local are următoarele atributii principale: […] d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii”, precum si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, astfel cum a fost modificat prin pct. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, care dispune: “Impozitele si taxele locale, stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1, precum si amenzile se indexează anual, prin hotărâre a consiliilor locale sau judetene, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care sfârseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si numai când cresterea acestuia depăseste 5%.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii din lege, “prin lipsa de preciziune”, “oferă posibilitatea consiliilor locale si judetene de a stabili impozite si taxe nelimitate si în domenii sau activităti la libera lor alegere”, cu efecte negative asupra dezvoltării economice si a protectiei sociale, ceea ce încalcă art. 43 alin. (1) din Constitutie, care prevede:

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea nr. 215/2001, precum si cele ale art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, în esentă, pentru aceleasi motive ca si în prezenta cauză si prin raportare tot la dispozitiile art. 43 alin. (1) din Constitutie. Prin Decizia nr. 110 din 2 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a constatat că dispozitiile art. 43 alin. (1) din Constitutie, referitoare la obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, nu sunt incidente în cauză.

Întrucât nu au fost aduse în dezbatere elemente noi, de natură să justifice schimbarea solutiei anterior pronuntate, cele statuate prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 195 din  19 iunie 2001 îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Delikat” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.656/CA/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Metodologia de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului nr. 186/2002

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2002 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului,

ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 12 din Metodologia de finantare si selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului nr. 186/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Virarea sumelor prevăzute în contractul de finantare încheiat în conditiile art. 10 se va face în transe, la cererea OPA, după prezentarea rapoartelor prevăzute în contract. Prima transă se înaintează în termen de 30 de zile de la începerea prestării serviciilor de către OPA.”

 

 

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Bucuresti, 15 octombrie 2002.

Nr. 472.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1064

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 16 octombrie 2002.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în careministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis. 

Codul emisiunii este 1064.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 si 31 octombrie 2002. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie cu dobândă este în zilele de: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 si 29 aprilie 2003.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 22% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 22 x 180/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 31 octombrie 2002 la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei  statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 16 octombrie 2002 la 22% pe an. Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2002.

Nr. 1.350.