MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 832         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

614. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

910. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

615. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

 

911. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 276 din 24 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 145 si 147 din Codul penal

 

Decizia nr. 291 din 5 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.253. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului  “Petrom” - S.A.

 

1.254. - Hotărâre privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a  statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet

 

1.255. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

1.257. - Hotărâre pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

1.260. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A

 

1.261. - Hotărâre privind acordarea de către România de asistentă cu titlu gratuit pentru ajutorarea Afganistanului

 

1.262. - Hotărâre privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română

 

1.263. - Hotărâre pentru trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Rocar” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

 

1.264. - Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport international si cazare pentru un invitat al Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

523. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 54 din 16 august 2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se înfiintează Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic, denumit în continuare centru, institutie publică de interes national, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din  23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 614.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002

privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 910.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 octombrie 2002, cu respectarea art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 615.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 911.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 276

din 24 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 145 si 147 din Codul penal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Cristina Nicoară - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, exceptie ridicată de Dumitru-Octavian Rădulescu în Dosarul nr. 582/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosarul cauzei s-a depus o cerere din partea apărătorului autorului exceptiei, prin care se solicită amânarea judecării cauzei, deoarece se află în imposibilitate de a se prezenta, fiind bolnav.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii formulate.

Curtea, cu majoritate de voturi, respinge cererea de amânare a judecării cauzei, întrucât la data de 12 septembrie 2002 s-a acordat deja termen pentru pregătirea apărării.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de  neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2002, pronuntată în Dosarul nr. 582/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, exceptie ridicată de Dumitru-Octavian Rădulescu, inculpat în dosarul mentionat pentru săvârsirea în concurs a infractiunilor de fals intelectual si de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că notarii publici, ca de altfel si alti profesionisti (avocati, doctori, arhitecti) nu pot fi calificati ca functionari publici, întrucât, potrivit art. 3 din Legea nr. 36/1995, notarul exercită o functie autonomă si nu este în serviciul vreunei organizatii dintre cele mentionate în art. 145 din Codul penal. Autorul exceptiei mai arată că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile legii fundamentale, care reglementează în titlul III Autoritătile publice (art. 58-133), iar notarii publici nu sunt mentionati.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind nefondată. În acest sens se arată că notiunile de functionar public si functionar sunt de domeniul legii. Ele sunt definite în art. 147 din Codul penal si în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, deosebirile dintre cele două reglementări nu constituie o problemă de contencios constitutional, ci una de aplicare a legii, fiind de competenta instantelor judecătoresti. Numai judecătorul poate stabili conditiile în care se poate angaja răspunderea penală pentru infractiunile de serviciu, atât a functionarilor publici, cât si a altor functionari. Ca urmare, si notarul public poate fi subiect al infractiunilor de serviciu. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 din Codul penal, instanta arată că legiuitorul nu si-a propus o explicare a notiunii de proprietate publică si a termenului “public” raportat numai la notiunea de proprietate, ci si la tot ce priveste autoritătile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice de interes public, serviciile de interes “public”. În categoria de persoană juridică, în sensul arătat, se înscrie si notarul public.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că, din continutul Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, rezultă că notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public, iar actul notarial are forta probantă si caracterul unui act de autoritate publică.

Termenul “public” definit în art. 145 din Codul penal are o cuprindere mai mare decât acela de “proprietate publică”.

Termenul nu se raportează numai la notiunea de proprietate, ci si la alte institutii si servicii de interes public, care pot avea la bază proprietatea privată. În sprijinul ideii că activitatea notarială implică exercitarea unei functii publice se invocă dispozitiile art. 5, 12 si 13 din Legea nr. 36/1995, care prevăd că activitatea notarială este defăsurată si de alte organe si institutii, cum sunt secretarii consiliilor locale, misiunile diplomatice si oficiile consulare din străinătate, unele institutii si agenti economici. În baza art. 4 din Legea nr. 36/1995, actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul si semnătura acestuia, este de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege.

Denumirea de notar public evocă sugestiv continutul functiei publice pe care o exercită.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal este neîntemeiată. Notiunile de functionar public si functionar, asa cum sunt definite în Codul penal, nu încalcă o prevedere expresă a Constitutiei, întrucât aceste notiuni nu au primit o definitie constitutională. Atât Codul penal, cât si Legea nr. 188/1999 sunt legi organice, iar neconcordanta dintre art. 147 din Codul penal si dispozitiile Legii nr. 188/1999, invocată de autorul exceptiei, nu ridică o problemă de ordin constitutional, ci una de interpretare juridică. De altfel, Curtea Constitutională s-a pronuntat în sensul că dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal sunt conforme cu prevederile Constitutiei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal nu contravin Constitutiei, deoarece, potrivit art. 3 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, “Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.” Totodată, art. 4 din aceeasi lege prevede că “Actul îndeplinit de notarul “public”, purtând sigiliul si semnătura acestuia, este de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege.”

Prin art. 145 din Codul penal, legiuitorul si-a propus să explice întelesul termenului “public”, raportat atât la notiunea de proprietate, cât si la tot ce priveste autoritătile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Din aceste prevederi rezultă că legiuitorul stabileste întelesul termenului “public” si în raport cu serviciile de interes public. Întrucât Constitutia României nu defineste notiunile de functionar public si de functionar, rămâne în sarcina exclusivă a legiuitorului să le definească. Este ceea ce face Codul penal, ca lege organică - art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie - . Tot de competenta exclusivă a legiuitorului tine si stabilirea infractiunilor săvârsite de functionari publici si functionari, asa cum estecazul infractiunilor de serviciu.

Întelesul notiunilor de functionar public si functionar este stabilit, pe de o parte, de art. 147 din Codul penal, iar pe de altă parte, de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Deosebirile dintre cele două reglementări nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci una din interpretare si de aplicare a legilor, care exced competentei Curtii Constitutionale, deoarece Curtea nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

Curtea Constitutională a solutionat numeroase exceptii de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal. Solutionarea acestor exceptii se bazează pe teza că notiunile de functionar public si functionar sunt de nivelul legii, astfel încât intră în competenta exclusivă a legiuitorului atât definirea acestor notiuni, cât si stabilirea răspunderii penale pentru infractiunile săvârsite de persoanele având această calitate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal, care au următorul cuprins:

- Art. 145: “Prin termenul «public» se întelege tot ce priveste autoritătile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.”;

- Art. 147: “Prin «functionar public» se întelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităti dintre cele la care se referă art. 145.

Prin «functionar» se întelege persoana mentionată în alin. 1, precum si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, fără să indice vreo dispozitie sau un principiu al Constitutiei care să fie încălcat prin aceste dispozitii legale. Se afirmă că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 58-133 din Constitutie, care, referindu-se la autoritătile publice, nu mentionează printre acestea si notarii publici. Referirea este însă nesemnificativă, pe de o parte, pentru că se are în vedere o omisiune presupusă a Legii fundamentale, iar pe de altă parte, pentru că aceasta înseamnă că notiunile de functionar public, notar public si altele nu sunt de domeniul Constitutiei, reglementarea lor fiind de competenta exclusivă a legiuitorului. În esentă, autorul exceptiei, care a fost trimis în judecată pentru săvârsirea infractiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor si de fals intelectual, săvârsite în calitate de notar public, sustine că notarii publici nu pot fi asimilati cu functionarii publici sau cu functionarii si că răspunderea penală a liber-profesionistilor, cum sunt, în opinia sa, si notarii publici, ar trebui să fie reglementată special, fără să se recurgă la asimilări fortate cu functionarii publici.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 145 si 147 din Codul penal nu aduc atingere nici unei dispozitii si nici unui principiu din Constitutie. Potrivit art. 3 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome, iar art. 4 din aceeasi lege prevede că actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul si semnătura acestuia, este de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege.

Din cuprinsul dispozitiilor art. 145 din Codul penal rezultă că legiuitorul stabileste întelesul termenului “public” si în raport cu “serviciile de interes public”. Întrucât Constitutia nu defineste notiunile de functionar public si de functionar, rămâne în sarcina legiuitorului să le definească, ceea ce Codul penal, care este o lege organică, face prin dispozitiile art. 147. Tot legiuitorul stabileste si infractiunile săvârsite de functionari publici si functionari, cum sunt infractiunile de serviciu sau falsul intelectual, săvârsite de notarul public cu prilejul întocmirii înscrisului oficial.

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, dintre care mentionăm, cu privire la art. 145 din Codul penal, Decizia nr. 139 din 5 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 4 noiembrie 1999, iar cu privire la art. 147 din Codul penal, Decizia nr. 257 din 20 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 28 decembrie 2001. Prin toate aceste decizii Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, pornind de la teza că notiunile de functionar public si functionar sunt de nivelul legii. În consecintă, legiuitorul este singurul competent să definească aceste notiuni si să stabilească infractiunile care pot fi săvârsite de functionari publici sau functionari.

Considerentele si solutiile adoptate prin deciziile citate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 147 din Codul penal, exceptie ridicată de Dumitru-Octavian Rădulescu în Dosarul nr. 582/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 291

din 5 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii, exceptie ridicată de Mircea Crăciunoiu în Dosarul nr. 10.194/2000 al Tribunalului Bucuresti Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde Societatea Comercială “SOVINVEST” - S.A., reprezentată prin avocat Gabriel Tutoiu, constatându-se lipsa autorului exceptiei si a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 215C/2002, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Societatea Comercială “EUROGIL” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.195/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială. La apelul nominal răspunde Societatea Comercială “SOVINVEST” - S.A., reprezentată prin avocat Gabriel Tutoiu, constatându-se lipsa autorului exceptiei si a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul părtilor prezente si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 215C/2002 la Dosarul nr. 213C/2002.

Reprezentantul părtilor prezente solicită respingerea exceptiilor de neconstitutionalitate pentru considerentele expuse în notele scrise depuse la dosare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât, cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii. Se mentionează, în acest sens, Decizia nr. 28 din 30 ianuarie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 22 ianuarie 2002, pronuntate în dosarele nr. 10.194/2000 si nr. 10.195/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001. Exceptia a fost ridicată de Mircea Crăciunoiu si de Societatea Comercială “EUROGIL” - S.R.L. din Bucuresti în cadrul unor dosare având ca obiect plata contravalorii unitătilor de fond pe care acestia le detin.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, al căror continut este identic, se sustine că textul de lege criticat încalcă art. 21 si art. 20 alin. (2) din Constitutie, prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, fără să se arate însă în ce constă această încălcare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială apreciază că dispozitiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2002 nu contravin textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că dispozitiile textului de lege criticat nu îngrădesc accesul liber la justitie, “câtă vreme cauza în care reclamantul a ridicat această exceptie îsi urmează cursul, doar locul unuia dintre pârâti fiind luat de către Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare”. Pentru aceleasi argumente se consideră că nu sunt încălcate nici prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Cu referire la contrarietatea dintre art. 14 alin. (2) din lege si art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, opinează că acest articol “nu aduce atingere dreptului statului de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii, potrivit căruia “Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A. si dobândeste calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită”.

În opinia autorilor exceptiilor de neconstitutionalitate, acest text de lege contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21 referitoare la “Accesul liber la justitie” si ale art. 20 alin. (2) privind prioritatea reglementărilor internationale ratificate de România, ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră “Dreptul la un proces echitabil”, precum si ale art. 1 “Protectia proprietătii” - din Protocolul aditional la Conventie, fără însă să se formuleze vreun argument din care să rezulte în ce constă această contrarietate.

Examinând exceptiile de neconstitutionalitate ridicate,

Curtea Constitutională observă că nici din continutul încheierilor de sesizare, nici din cererile prin care exceptiile au fost invocate în fata instantei de judecată nu rezultă motivele pentru care autorii acestora consideră că art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 încalcă textele din Constitutie mentionate. Or, din art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, care stabileste că orice sesizare trebuie motivată, coroborat cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si cu cele ale art. 23 din aceeasi lege, potrivit cărora Curtea se pronuntă asupra constitutionalitătii dispozitiei legale criticate numai în limitele sesizării, rezultă că exceptiile ridicate în aceste dosare urmează a fi respinse. Altminteri ar însemna ca jurisdictia constitutională să se substituie părtii în ceea ce priveste invocarea motivului de neconstitutionalitate, exercitând astfel, sub acest aspect, un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil, câtă vreme de esenta controlului pe calea exceptiei de neconstitutionalitate este exercitarea acestuia la sesizarea subiectelor prevăzute de lege.

În acest sens a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, din care mentionăm, de exemplu, Decizia nr. 96 din 27 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001. Această jurisprudentă îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece în cursul dezbaterilor nu au rezultat elemente noi de natură să justifice schimbarea ei.

Pe de altă parte, cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001, prin raportare la dispozitiile art. 20 din Constitutie, ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din Protocolul additional la Conventie, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 28 din 30 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 1 martie 2002, iar cele statuate, de asemenea, îsi mentin valabilitatea.

În sfârsit, invocarea încălcării, prin textul de lege criticat, a prevederilor constitutionale ale art. 21, privind accesul liber la justitie, nu poate fi retinută, de vreme ce acest drept este confirmat prin solutionarea cauzei de către instanta de judecată, precum si prin solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de către Curtea Constitutională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii, exceptie ridicată de Mircea Crăciunoiu si de Societatea Comercială “EUROGIL” - S.R.L. din Bucuresti în dosarele nr. 10.194/2000 si nr. 10.195/2000 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională

pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom”-S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional nr. 1 la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom”-S.A., în calitate de titular, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actul aditional la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.253.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de reabilitare

a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 27, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor credite externe si/sau interne în valoare totală de 60 milioane dolari S.U.A., destinate finantării Programului de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet.

Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe si/sau interne în valoare totală de 60 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare pentru realizarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet.

Art. 3. - Reabilitarea statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet, mentionată la art. 1, se va efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. III pct. 3.3.6 din Programul de guvernare pe perioada 2001-2004.

Art. 4. - Valorile lucrărilor de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet, pe categorii de importantă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Rambursarea creditelor garantate potrivit art. 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente vor fi efectuate din fondurile ce se alocă anual de la bugetul de stat cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.254.

 

ANEXĂ*)

 

TABEL

cu valorile lucrărilor de reabilitare a statiilor de cale ferată din orasele resedintă de judet,

pe categorii de importantă


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea

Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale,

pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru servicii tip incubator de afaceri, în beneficiul personalului disponibilizat din armată si din industria de apărare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.255.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul

locurilor aflate în administrarea

M.Ap.N., care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se transmite

Municipiul Bucuresti Sos. Oltenitei nr. 225 A, sectorul 4

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale/Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

- Pavilionul I, corp A - din imobilul 2400 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.600 -

Suprafata construită = 835 m2

- Suprafata desfăsurată = 3.004 m2

- Suprafata totală

a terenului = 1.500 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Punctul 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Tara

Valuta

Categoriile de diurnă

Plafoanele

de cazare

I

II

A

B

51.

Elvetia

franc elvetian

62

100

220

440”

 

Art. II. - În anul 2002 fondurile necesare în vederea acoperirii majorării nivelurilor  plafoanelor de cazare stabilite conform prezentei hotărâri se suportă din bugetul aprobat unitătilor trimitătoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.257.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii

“Romtelecom” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să implementeze, în conditiile legii, Strategia de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. (denumită în continuare societate), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru modificarea actelor constitutive ale acesteia în sensul eliminării statutului de “societate natională”, ca urmare a transformării Societătii Nationale de Telecomunicatii Romtelecom” - S.A. în societate comercială cu capital majoritar privat.

Art. 3. - Se aprobă suportarea de către societate a cheltuielilor legate de plata onorariilor pentru consultanti, aferente majorării de capital, în conformitate cu strategia de privatizare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.260.


*) Anexa se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România de asistentă cu titlu gratuit pentru ajutorarea Afganistanului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unei asistente cu titlu gratuit pentru ajutorarea Afganistanului, în valoare de 3.181.802 dolari S.U.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Transportul extern la destinatie al bunurilor prevăzute în anexă va fi asigurat de Ministerul Apărării Nationale, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul aprobat acestei institutii.

Art. 3. - (1) Cheltuielile determinate de aplicarea prezentei hotărâri, inclusiv cele privind ambalarea, manipularea si transportul pe teritoriul României al bunurilor, se suportă din bugetele aprobate pentru fiecare institutie publică, în conditiile legii.

(2) Bunurile care se transmit cu titlu gratuit se scad din evidentele institutiilor publice implicate, pe baza procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitii autoritătilor afgane.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde pe cale diplomatică demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.261.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIA

voluntară a României de ajutorare a Afganistanului

 

Nr. crt.

Institutia

Obiectul ofertei gratuite

Valoarea (lei; dolari S.U.A.)

1.

Ministerul Sănătătii si Familiei

- Medicamente si substante perfuzabile din rezerva pentru situatii speciale, conform specificatiei aferente

2.546 milioane lei = 76.000 dolari S.U.A.

2.

Ministerul Educatiei si Cercetării

- 6 burse de studii complete, din care: 3 specialitatea inginerie civilă si 3 specialitatea electrice/ ca lculatoare

2.010 milioane lei = 60.000 dolari S.U.A.

 

 

Bursierii vor beneficia de:

- bursă integrală pe toată perioada anului, plus o lună după terminarea studiilor, pentru definitivarea lucrării de licentă;

 

 

 

- cazare gratuită în cămine studentesti;

 

 

 

- hrană gratuită în cantine studentesti;

 

 

 

- transport gratuit pe mijloace de transport în comun;

 

 

 

- transport extern la începerea si finalizarea studiilor.

 

3.

Ministerul Industriei si Resurselor

- Studii tehnico-comerciale si de fezabilitate pentru realizarea de obiective complexe (fabrici de ciment, linii de înaltă tensiune (circa 5% din valoarea obiectivelor si distributie de energie electrică, microhidrocentrale, forare complexe avute în vedere) si captare de resurse de apă, linii de asamblare tractoare si autovehicule)

97.071,7 milioane lei = 2.897.324 dolari S.U.A.

 

 

- 2 tractoare tip U 530 sub formă de CKD-uri.

88,3 milioane lei = 2.676 dolari S.U.A.

4.

Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

- Îmbrăcăminte militară si corturi

586,6 milioane lei = 17.502 dolari S.U.A.

5.

 

- Cereale, făină, ulei, zahăr, conserve din carne

950 milioane lei = 28.300 dolari S.U.A.

6.

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Servicii de consultantă, studii tehnico-comerciale si de fezabilitate pentru refacerea si dezvoltarea sistemelor de comunicatii din Afganistan

3.350 milioane lei = 100.000 dolari S.U.A.

TOTAL:

106.592,6 milioane lei = 3.181.802 dolari S.U.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil proprietate publică a statului, situat în municipiul Bacău, judetul Bacău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.262.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea MinisteruluiApărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

M.Ap.N., care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se transmite

Municipiul Bacău, Cazarma 2367 Bacău(partial), str. Constantin Musat f.n., judetul Bacău

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul de Interne, pentru Jandarmeria Română

Cod: 8.29.09 M.F.: 106.916

Suprafata terenului = 115.017,20 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Rocar” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, al art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 166 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea fără plată a imobilului bază sportivă, respectiv stadion cu anexele aferente -, situat în municipiul Bucuresti, Str. Prasilei nr. 34, sectorul 4, din proprietatea Societătii Comerciale “Rocar” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Ostrov nr. 3-5, sectorul 5, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Rocar” - S.A. se diminuează cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1, din cota detinută de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Societatea Comercială “Rocar” - S.A., în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu,

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.263.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport international si cazare pentru un invitat al Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acoperirea cheltuielilor ocazionate de invitarea în România a domnului Page Reffe, membru al Comitetului S.U.A. pentru NATO, expert în organizarea evenimentelor internationale cu participare americană, pentru consultări cu institutiile românesti cu atributii în pregătirea vizitei în România a domnului George W. Bush, Presedintele Statelor Unite ale Americii.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de prezenta în România a invitatului, respectiv transport international si cazare, în sumă de 188.904.000 lei, se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul în curs, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.264.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001,

văzând Referatul de aprobare nr. 146.449 din 7 noiembrie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 2 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Capitolul 3 “Beneficiari” din Program va avea următorul cuprins:

“Beneficiari ai prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, persoane fizice sau juridice, care sunt crescători de animale din speciile taurine si porcine si care detin sau realizează în baza acestui program exploatatii agricole, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/2002.”

2. Punctul 1 de la litera B a capitolului 4 “Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului” va avea următorul cuprins:

“1. solicitantii, persoane fizice sau juridice, care exploatează terenuri si ferme concesionate de la Agentia Domeniilor Statului vor prezenta avizul reprezentantului Agentiei Domeniilor Statului din teritoriu privind achitarea la zi a redeventei;”

3. Punctul 4 de la litera B a capitolului 4 “Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului” va avea următorul cuprins:

“4. solicitantii, persoane fizice sau juridice, vor prezenta documente care să ateste că au pregătire profesională de specialitate si/sau practică în domeniul zootehnic ori că au angajati cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu pregătire profesională de specialitate.”

4. Capitolul 5 “Destinatia alocatiei” va avea următorul cuprins:

I. Pentru un beneficiar, asa cum este definit la cap. 3, numărul maxim de animale ce urmează să fie achizitionate si pentru care se acordă subventii în baza acestui program este cel ce reprezintă dimensiunea minimă pentru exploatatiile agricole din sectorul animalier, asa cum sunt definite la art. 5 lit. B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/2002.

1. La specia porcine se acordă cumpărătorului:

a) 6 milioane lei/cap pentru scrofite de reproductie din productia internă sau import, atestate de către organismele abilitate de selectie prin certificat de origine si productivitate;

b) 1 milion lei/cap pentru tineret porcin destinat îngrăsării, din productia internă sau import, achizitionat la greutatea individuală de minimum 25 kg/cap si de maximum 30 kg/cap.

2. La specia bovine se acordă cumpărătorului 20 milioane lei/cap pentru juninci achizitionate din productia internă sau import, atestate de către organismele abilitate de selectie prin certificat de origine si productivitate.

II. Pentru un beneficiar, asa cum este definit la cap. 3, utilajele specifice activitătilor din zootehnie ce urmează să fie achizitionate si pentru care se acordă subventii în baza acestui program sunt cele necesare dotării unui singur adăpost zootehnic. La aceste utilaje pentru zootehnie se vor acorda alocatii conform Nomenclatorului din anexa nr. 4 la Program.

III. Înstrăinarea utilajelor si a animalelor de reproductie achizitionate în baza Programului, înainte de expirarea perioadei de 3 ani pentru utilaje, 2,5 ani pentru animale de reproductie si 5 ani pentru vaci de lapte este interzisă si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizată cu rata inflatiei, de către beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalităti la bugetul de stat, potrivit legii.

IV. Sumele recuperate din restituirea alocatiei, astfel cum se precizează la pct. III, se vor vira în Fondul «Dezvoltarea agriculturii românesti».”

5. La capitolul 6 “Acordarea alocatiei din Fondul «dezvoltarea agriculturii românesti»” sintagma persoane fizice se înlocuieste cu sintagma persoane fizice sau juridice.

6. La capitolul 6 “Acordarea alocatiei din Fondul «dezvoltarea agriculturii românesti»” prima liniută a alineatului 2 va avea următorul cuprins:

“- cerere conform modelelor prezentate în anexa nr. 1 si anexa nr. 11, după caz, care fac parte integrantă din Program, însotită de actele doveditoare privind încadrarea în categoriile prevăzute la cap. 3 si îndeplinirea conditiilor mentionate la cap. 4;”

7. Titlul anexei nr. 1 la Program va avea următorul cuprins:

CERERE pentru persoane fizice privind acordarea alocatiei pentru achizitionarea de animale de reproductie, crestere si îngrăsare,  din speciile taurine si porcine, si pentru procurarea de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea  de mijloace financiare din Fondul «Dezvoltarea agriculturii românesti» constituit conform Legii nr. 268/2001”

8. După anexa nr. 1 la Program se introduce anexa nr. 11 la Program “Cerere pentru persoane juridice privind acordarea alocatiei pentru achizitionarea de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si pentru procurarea de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul «Dezvoltarea agriculturii românesti» constituit conform Legii nr. 268/2001”, care are cuprinsul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 523.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 11 la Program)

 

Nr. de înregistrare... din... Se aprobă.

 

Director general al D.G.A.I.A.

 

CERERE

pentru persoane juridice privind acordarea alocatiei pentru achizitionarea de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si pentru procurarea de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul Dezvoltarea agriculturii românesti” constituit conform Legii nr. 268/2001

 

1. Persoane juridice

Societatea Comercială ., cu sediul în localitatea , str.  nr. , judetul , (satul, comuna, orasul)înregistrată la registrul comertului cu nr. , cod fiscal ..., reprezentată prin domnul/doamna..., în calitate de reprezentant legal, posesor al B.I./C.I. seria ... nr. ..., cod numeric personal /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- .

2. Cresc/produc

..

..

..

..

(se vor anexa acte doveditoare conform cap. 3 si 4 din Program)

În baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achizitiona animale si utilaje, beneficiind de alocatie din pretul de achizitionare, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002, după cum urmează:

..

..

..

Mă angajez să respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 si că nu voi înstrăina animalele de reproductie si utilajele zootehnice timp de 3 ani pentru utilaje, 2,5 ani pentru animale de reproductie si 5 ani pentru vaci de lapte, de la achizitionare.

 

Data

Numele si prenumele ...

(în clar)

 

Semnătura ….

 

Avizăm favorabil.

Asociatia profesională a crescătorilor de animale