MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 822         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

904. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

905. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.222. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti

 

1.223. - Hotărâre privind eliberarea din functie a controlorului financiar sef al Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 

1.224. - Hotărâre privind dotarea cu parc auto propriu pentru activităti specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

1.228. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

1.229. - Hotărâre pentru aprobarea achizitionării si utilizării de către Ministerul Turismului a unui microbuz pentru activitătile specifice

 

1.230. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Oficiului pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Arad în administrarea  Directiei Fitosanitare a Judetului Arad

 

1.233. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

1.240. - Hotărâre privind finantarea proiectului “Sprijinirea comunitătii românesti din Iugoslavia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru deosebitul talent artistic, pentru eforturile sustinute în vederea promovării, în Republica Cehă, a culturii românesti si a strângerii legăturilor dintre artistii celor două tări, precum si pentru activitatea sustinută din cadrul Asociatiei de prietenie Cehia-România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor următorilor:

- doamnei Anda Luise Bogza, prim-solistă a Operei de Stat din Praga;

- domnului Teodor Buzu, pictor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 904.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

pentru serviciile deosebite aduse promovării limbii si culturii literare române în Republica Cehă, prin studierea acestora la catedra de specialitate a Universitătii Caroline din Praga, prin elaborarea de lucrări stiintifice de înaltă tinută,

prin traducerea în limba cehă a numeroase opere literare din limba română, precum si pentru meritoria activitate desfăsurată în cadrul Asociatiei de prietenie Cehia-România,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter :

- domnului profesor doctor Jir˙. Felix, filolog, profesor Honoris Causa al Universitătii din Bucuresti, presedintele Asociatiei de prietenie Cehia-România;

- doamnei profesor doctor Libus˙e Valentov., filolog si traducător, secretar al Asociatiei de prietenie CehiaRomânia.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor :

- doamnei profesor doctor Jitka Lukes˙ov., filolog si traducător;

- domnului lector doctor Jir˙. Nas˙inec, filolog si traducător.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter doamnei Lidie C˙ern., filolog si traducător.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 905.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile situate în orasul Vânju Mare, judetul Mehedinti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă,

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.222.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti

 

Locul unde sunt situate

imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

 

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Orasul Vânju Mare, judetul Mehedinti

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Vânju Mare

- imobil 1.230 (partial) - cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.942

Pavilionul V - locuintă + cămin de garnizoană

- suprafata construită = 323 m2

- suprafata desfăsurată = 1.292 m2

Pavilionul V1 - locuintă

- suprafata construită = 323 m2

- suprafata desfăsurată = 1.292 m2

Pavilionul V2 - locuintă

- suprafata construită = 267 m2

- suprafata desfăsurată = 943 m2

Pavilionul V3 - locuintă

- suprafata construită = 262 m2

- suprafata desfăsurată = 928 m2

Pavilionul V4 - locuintă

- suprafata construită = 262 m2

- suprafata desfăsurată = 920 m2

Pavilionul V5 - locuintă

- suprafata construită = 262 m2

- suprafata desfăsurată = 928 m2

Pavilionul V6 - locuintă

- suprafata construită = 262 m2

- suprafata desfăsurată = 928 m2

Pavilionul V7 - locuintă

- suprafata construită = 267 m2

- suprafata desfăsurată = 943 m2

Pavilionul V8 - locuintă

- suprafata construită = 400 m2

- suprafata desfăsurată = 1.413 m2

Pavilionul V9 - locuintă

- suprafata construită = 400 m2

- suprafata desfăsurată = 1.413 m2

Pavilionul V10 - locuintă

- suprafata construită = 262 m2

- suprafata desfăsurată = 928 m2

Pavilionul V11 - locuintă

- suprafata construită = 262 m2

- suprafata desfăsurată = 928 m2

Pavilionul V12 - locuintă + cerc militar

- suprafata construită = 408 m2

- suprafata desfăsurată = 1.814 m2

Pavilionul V13 - locuintă

- suprafata construită = 400 m2

- suprafata desfăsurată = 1.413 m2

Pavilionul V14 - locuintă

- suprafata construită = 408 m2

- suprafata desfăsurată = 816 m2

Pavilionul V15 - locuintă

- suprafata construită = 408 m2

- suprafata desfăsurată = 816 m2

Pavilionul V16 - locuintă

- suprafata construită = 408 m2

- suprafata desfăsurată = 816 m2

Pavilionul V17 - locuintă

- suprafata construită = 408 m2

- suprafata desfăsurată = 816 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 53.200 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functie a controlorului financiar sef al Corpului controlorilor delegati

din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 23 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobată si modificată prin Legea nr. 301/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. 1. - Domnul Secăreanu Constantin se eliberează, la cerere, din functia de controlor financiar sef al Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la numirea controlorului financiar sef al Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice conducerea Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice va fi asigurată de persoana desemnată prin ordin al ministrului finantelor publice dintre controlorii financiari sefi adjuncti ai Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.223.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind dotarea cu parc auto propriu pentru activităti specifice a Centrului National

pentru Reducerea Riscului Seismic

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă dotarea cu parc auto propriu pentru activităti specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic.

Art. 2. - Parcul auto propriu pentru activităti specifice mentionat la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.224.

 

ANEXĂ

 

PARCUL AUTO

pentru activitătile specifice ale Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim

(bucăti)

Consumul maxim de carburanti/

autovehicul (litri/lună)

Proiect româno-japonez privind reducerea riscului seismic la clădiri si structuri:

 

 

 

Inspectie si control al expertilor japonezi

autoturism

1

350

- Deplasări operative ale conducerii Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic de teren si ale expertilor

autoturism

1

-

450

- Monitorizarea retelelor seismice

autolaborator

2

600

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile situate în Ansamblul Mărăsesti din municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 2. - După finalizarea lucrărilor de constructii Serviciul Român de Informatii va transmite în administrarea Ministerului Apărării Nationale un număr de apartamente corespunzător suprafetei construite desfăsurate, finantată de acest minister până la data predării imobilelor, care vor avea destinatia de locuinte de serviciu.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor si apartamentelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv de la receptionarea lucrărilor de investitii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Vasile Iancu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.228.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în Ansamblul Mărăsesti din municipiul Bucuresti, care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Nr.

crt.

Locul

unde sunt situate

imobilele care

se transmit

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Numărul

de apartamente

(prevăzute)

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul

Bucuresti,

str. Nerva Traian

nr. 12-18,

bl. M 38,

sectorul 3

 

Ministerul

Apărării Nationale

 

Serviciul Român

de Informatii

 

120

 

- Suprafata construită = 1.574 m2

- Suprafata desfăsurată = 12.908 m2

- Cheltuieli efectuate, înregistrate

în contabilitate = 599.237 mii lei

Executat:

Scara 1 - diafragmă + stâlpi pentru parter 100%

Scara 2 - diafragmă + stâlpi pentru parter 50%

Scara 3 - planseu peste subsol

Scara 4 - planseu peste parter

2.

Municipiul

Bucuresti,

str. Octavian Goga

nr. 20, bl. M 40,

sectorul 3

 

Ministerul

Apărării Nationale

 

Serviciul Român

de Informatii

 

37

 

- Suprafata construită = 477,14 m2

- Suprafata desfăsurată = 5.833,54 m2

- Cheltuieli efectuate,

înregistrate în contabilitate = 198.050 mii lei

Executat:

- amenajarea terenului

- organizarea de santier

- săpătură 100%

3.

Municipiul

Bucuresti,

str. Octavian Goga

nr. 18, bl. M 41,

sectorul 3

 

Ministerul

Apărării Nationale

 

Serviciul Român

de Informatii

 

80

 

- Suprafata construită = 1.154,44 m2

- Suprafata desfăsurată = 11.854,07 m2

- Cheltuieli efectuate,

înregistrate în contabilitate = 198.050 mii lei

Executat:

- amenajarea terenului

- organizarea de santier

- săpătură 100%

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achizitionării si utilizării de către Ministerul Turismului

a unui microbuz pentru activitătile specifice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă achizitionarea si utilizarea de către Ministerul Turismului a unui microbuz, cu un consum lunar de 300 litri de carburanti.

Art. 2. - Microbuzul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru desfăsurarea activitătilor specifice determinate de primirea invitatilor străini ai Ministerului Turismului.

Art. 3. - Cheltuielile pentru achizitionarea si întretinerea microbuzului se asigură din bugetul aprobat MinisteruluiTurismului la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, subcapitolul 69.01.13 “Promovarea si dezvoltarea turismului”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.229.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Oficiului pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Arad în administrarea Directiei Fitosanitare a Judetului Arad

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, situat în municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Oficiului pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Arad în administrarea Directiei Fitosanitare a Judetului Arad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Arad si Directia Fitosanitară a Judetului Arad, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.230.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Oficiului pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Arad în administrarea Directiei Fitosanitare a Judetului Arad

 

Nr.

crt.

Locul

unde sunt situate

imobilele care

se transmit

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3, judetul Arad

27.909

Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie al Judetului Arad

Directia Fitosanitară a Judetului Arad

II. Identificat cu nr.:

- în CF: 64135

- topo: 7439/6684/12

II. Partea din constructie care se transmite:

- integral

Total suprafată desfăsurată = 304 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 6 miliarde lei pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.233.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “Sprijinirea comunitătii românesti din Iugoslavia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Sprijinirea comunitătii românesti din Iugoslavia”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 63 din 7 noiembrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 811.705 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - (1) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Trasferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.240.