MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 453         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

23. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei

 

24. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pentru perioada 10 iulie - 31 decembrie 1998 si a contului de executie bugetară la 31 decembrie 1998 al Societătii Române de Televiziune

 

25. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 1999 si a contului de executie bugetară la 31 decembrie 1999 al Societătii Române de Televiziune

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2000 si a contului de executie bugetară pe anul 2000 al Societătii Române de Televiziune

 

27. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2001 si a contului de executie bugetară pe anul 2001 al Societătii Române de Televiziune

 

28. - Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

93. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Codului penal

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea unor texte din Constitutia României, adoptată în sedinta Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 si aprobată prin referendumul national din 8 decembrie 1991.

(2) Initiativa privind revizuirea Constitutiei apartine parlamentarilor, în conditiile art. 146 alin. (1) din Constitutie.

(3) Comisia va elabora propunerea legislativă pe baza si în limitele domeniilor si obiectivelor de revizuire stabilite prin acordul politic al partidelor reprezentate în Parlament si al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale.

Art. 2. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din:

a) 21 deputati si senatori, cu drept de vot;

b) un membru al Guvernului;

c) un reprezentant desemnat de Presedintele României;

d) Avocatul Poporului.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din presedinte, 4 vicepresedinti si 2 secretari.

            (3) Componenta nominală a Comisiei si a biroului său este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

(5) Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin 3 zile înainte de către presedintele acesteia sau, în lipsa lui, de un vicepresedinte care îl înlocuieste.

(6) Pentru ca sedintele Comisiei să aibă loc este necesară participarea a cel putin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot care o compun.

(7) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai Comisiei.

Art. 3. - (1) Sedintele Comisiei nu sunt publice.

(2) În interesul desfăsurării lucrărilor Comisia poate invita să participe la dezbateri specialisti sau reprezentanti ai autoritătilor publice si ai unor organizatii neguvernamentale.

(3) Conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.

(4) Votul în Comisie este deschis.

(5) Lucrările Comisiei se înregistrează si se stenografiază.

Art. 4. - În activitatea sa Comisia va putea utiliza un grup de specialisti desemnati după cum urmează:

a) câte 2, de către partidele politice reprezentate în Parlament sau grupurile parlamentare;

b) câte 1, de către birourile permanente ale celor două Camere, Guvern, Administratia Prezidentială si Consiliul Legislativ.

Art. 5. - (1) Comisia va elabora propunerea legislativă privind revizuirea Constitutiei până la data de 15 noiembrie 2002.

(2) Comisia va depune proiectul de revizuire la birourile permanente ale celor două Camere, care îl vor pune la dispozitie partidelor politice si grupurilor parlamentare semnatare ale acordului politic, în vederea initierii revizuirii Constitutiei în conditiile art. 146 alin. (1) din Constitutie.

(3) Biroul permanent al Camerei sesizate va trimite propunerea legislativă privind revizuirea Constitutiei la Consiliul Legislativ, spre avizare, si o va depune la Curtea Constitutională pentru a se pronunta asupra constitutionalitătii sale.

(4) Propunerea legislativă privind revizuirea Constitutiei u se mai supune examinării altor comisii parlamentare si va fi sustinută în plenul Camerei sesizate de către membrii Comisiei.

(5) În cadrul dezbaterilor pot interveni, pentru explicatii tehnice, specialistii utilizati de Comisie în activitatea de elaborare a propunerii legislative.

(6) Comisia prevăzută la art. 1 va elabora si proiectul de lege cu privire la organizarea si desfăsurarea referendumului asupra legii de revizuire adoptate de Parlament.

(7) Activitatea Comisiei încetează la data sesizării Parlamentului cu proiectul de lege cu privire la organizarea si desfăsurarea referendumului asupra legii de revizuire.

Art. 6. - Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activitătii Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 iunie 2002.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei si a biroului acesteia

 

I. Componenta comisiei:

1. Valer Dorneanu - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Rodica Stănoiu - senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

3. Doru Ioan Tărăcilă - senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

4. Ionel Olteanu - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

5. Ion Predescu - senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

6. Ion Neagu - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

7. Antonie Iorgovan - senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

8. Minodora Cliveti - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

9. Mihaela Muraru-Mândrea - deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

10. Lucian Augustin Bolcas - deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

11. Văsălie Mois - deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

12. Ruxandra Florina Jipa - deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

13. Aron Belascu - senator - Grupul parlamentar al P.R.M.

14. Viorel Dumitrescu - senator - Grupul parlamentar al P.R.M.

15. Emil Boc - deputat - Grupul parlamentar al P.D.

16. Ioan Onisei - deputat - Grupul parlamentar al P.D.

17. Mircea Ionescu-Quintus - senator - Grupul parlamentar al P.N.L.

18. Valeriu Stoica - deputat - Grupul parlamentar al P.N.L.

19. Varga Atilla - deputat - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

20. Eckstein Kov.cs P.ter - senator - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

21. Varujan Pambuccian - deputat - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

22. Acsinte Gaspar - ministru pentru relatia cu Parlamentul

23. Mihai Constantinescu - consilier prezidential

24. Ioan Muraru - Avocatul Poporului

II. Componenta biroului Comisiei

1. Presedinte - Valer Dorneanu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

2. Vicepresedinte - Doru Ioan Tărăcilă - senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

3. Vicepresedinte - Lucian Augustin Bolcas - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Vicepresedinte - Emil Boc - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

5. Vicepresedinte - Valeriu Stoica - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

6. Secretar - Ion Predescu - senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat si umanist)

7. Secretar - Varga Atilla - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pentru perioada 10 iulie-31 decembrie 1998 si a contului de executie bugetară la 31 decembrie 1998 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pentru perioada 10 iulie-31 decembrie 1998 si contul de executie bugetară la 31 decembrie 1998 al Societătii Române de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 iunie 2002.

Nr. 24.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 1999 si a contului de executie bugetară la 31 decembrie 1999 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 1999 si contul de executie bugetară la 31 decembrie 1999 al Societătii Române de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 iunie 2002.

Nr. 25.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2000 si a contului de executie bugetară pe anul 2000 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune,  republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2000 si contul de executie bugetară pe anul 2000 al Societătii Române de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 iunie 2002.

Nr. 26.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2001 si a contului de executie bugetară pe anul 2001 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2001 si contul de executie bugetară pe anul 2001 al Societătii Române de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 iunie 2002.

Nr. 27.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Valentin Nicolau este numit în functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 9 iulie 2002.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 64 din Constitutia României si ale art. 19 alin. (1) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 iunie 2002.

Nr. 28.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Codului penal

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera c) a alineatului 1 al articolului 64 va avea următorul cuprins:

“c) dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfăsura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârsirea infractiunii;”

2. Alineatul 1 al articolului 297 va avea următorul cuprins:

“Art. 297. - Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 7 ani.”

3. Alineatele 1 si 3 ale articolului 313 vor avea următorul cuprins:

“Art. 313. - Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătătii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.”

................................................................................................

Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.”

4. La articolul 313, după alineatul 3 se introduc 3 alineate cu următorul cuprins:

“Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 sau 2 s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă necesită îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

În cazul în care prin faptele prevăzute în alin. 1 sau 2 s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna din consecintele prevăzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa infractiunilor prevăzute la alin. 1 si 2 se pedepseste.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 93.