MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            376. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

            525. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

            377. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            526. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            530. - Decret pentru numirea unor magistrati

 

            556. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            19. - Hotărâre privind participarea României în cadrul Comandamentului Fortei Multinationale de Mentinere a Păcii din Kosovo (KFOR) si Comandamentului Fortei de Stabilizare din Bosnia-Hertegovina (SFOR), pe toată perioada de desfăsurare a actiunilor militare

 

            20. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

            21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 40/2000 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord

 

            22. - Hotărâre pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            616. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 40 din 30 ianuarie 2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 30 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

            “(21) În cazul în care schema de microcredite prevede acordarea de fonduri publice cu această destinatie pe arii geografice definite, fondul de microcredite acordat în administrare de o agentie  guvernamentală unei agentii de credit pentru o arie geografică nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei al unui milion de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Natională a României în ziua anterioară semnării contractului.

            (22) Pe aceeasi arie geografică o agentie de credit poate administra fonduri de microcredite acordate de mai multe agentii guvernamentale din fonduri publice gestionate de acestea.”

            2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 18. - (1) Comisia interministerială pentru microcredite va fi formată din câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, Băncii Nationale a României, Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si Consiliului National al Întreprinderilor Mici si Mijlocii.”

           

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 525.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 21 martie 2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2002, cu următoarea modificare:

            - Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - Procedurile declansate în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor fi continuate de Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu recunoasterea actelor valabile si a etapelor consumate până la această dată.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 377.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 526.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor magistrati

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 25 din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 216/2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se numesc în functia de judecător, la instantele mentionate în dreptul fiecăruia, următorii:

            - doamna Mariana Corina Colin - Judecătoria Hârlău;

            - doamna Mihaela Stănescu - Judecătoria Târgoviste;

            - domnul Georgel-Teofil Mardar - Judecătoria Darabani;

            - domnul Niculae Dumitriu - Curtea de Apel Bucuresti;

            - domnul colonel de justitie Ion Popescu - Curtea Militară de Apel.

            Art. 2. - Se numesc în functia de procuror, la parchetele de pe lângă instantele mentionate în dreptul fiecăruia, următorii:

            - domnul Ionel Daghi - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor;

            - domnul Valer Vasile Bică - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 530.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 182 din 30 mai 2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 556.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind participarea României în cadrul Comandamentului Fortei Multinationale de Mentinere a Păcii din Kosovo (KFOR) si Comandamentului Fortei de Stabilizare din Bosnia-Hertegovina (SFOR), pe toată perioada de desfăsurare a actiunilor militare

 

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României cu 50 de militari (personal de stat major si ofiteri de legătură) în cadrul comandamentelor KFOR si SFOR, pe toată perioada de desfăsurare a actiunilor militare,

            în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 398/2001, si ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

           

            Art. 1. - (1) Se aprobă participarea României cu 50 de militari (personal de stat major si ofiteri de legătură) în cadrul Comandamentului Fortei Multinationale de Mentinere a Păcii din Kosovo (KFOR) si Comandamentului Fortei de Stabilizare din Bosnia-Hertegovina (SFOR), pe toată perioada de desfăsurare a actiunilor militare.

            (2) Plecarea militarilor la misiune se face în baza ordinului ministrului apărării nationale.

            Art. 2. - Finantarea participării la această misiune va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului României.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

            În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se desemnează în Consiliul de administratie al Societătii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 9 iulie 2002, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 64 din Constitutia României si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

I. Membri titulari:

II. Membri supleanti:

1. Voicu Enăchescu

1. Mircea Hamza

2. Cristina Nichitus

2. Despina Neagoe

3. Valentin Nicolau

3. Cornelius Rosiianu

4. Gheorghe Tudor

4. Alexandru Valentin Tomescu

5. Ioana Alexandra Tăranu

5. Nedic Lemnaru

6. Dan Grigore Mihăiescu

6. Ioan Pavelescu

7. Corneliu Diaconu

7. Ion Monu

8. Zsolt Gálfalvi

8. Anton Niculescu

9. Alexandru Mihai Lăzescu

9. Cristina Vasiloiu

10. Corina Cretu

10. Dorin Traian Suciu

11. Cristian-Valeriu Hadji- Culea

11. Gheorghe-Florin Zamfirescu

12. Constantina Tudor

12. GheorgheViorel Neagoe

13. Dani Constantin

13. Radu Toader

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 40/2000 privind aprobarea componentei nominale

a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă înlocuirea în componenta Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord a domnului deputat Sever Mesca cu domnul deputat Cristian Valeriu Buzea, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

Grupul parlamentar de prietenie cu Arabia Saudită

 

            Presedinte: - Doru Laurian Bădulescu, senator, Partidul Social Democrat

            Vicepresedinte: - Gheorghe Popescu, deputat, Partidul Social Democrat

            Secretar: - Marius Iriza, deputat, Partidul România Mare

            Membri:

            1. Ghiorghi Prisăcaru - senator, Partidul Social Democrat

            2. Tudor Mohora - deputat, Partidul Social Democrat

            3. Vasile Horga - senator, Partidul România Mare

            4. Iuliu Păcurariu - senator, Partidul Democrat

            5. Radu Alexandru Feldman - senator, Partidul National Liberal

            6. Gyöngyike Böndi - deputat, Uniunea Democrată Maghiară din România

            7. Sali Negiat - deputat, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

            Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia si Hertegovina

            Presedinte: - Mihai Adrian Mălaimare, deputat, Partidul Social Democrat

Vicepresedinte: - Dumitru Codreanu, senator, Partidul România Mare

Secretar: - Victor Paul Dobre, deputat, Partidul National Liberal

Membri:

1. Ion Hîrsu - senator, Partidul Social Democrat

2. Avram Crăciun - senator, Partidul Social Democrat

3. Vasile Silvian Ciupercă - deputat, Partidul Social Democrat

4. Marian Ianculescu - deputat, Partidul Social Democrat

5. Tiberiu-Paul Neamtu - deputat, Partidul Social Democrat

6. Valeriu Stefan Zgonea - deputat, Partidul Social Democrat

7. Maria Apostolescu - deputat, Partidul România Mare

8. Ioan Miclea - deputat, Partidul România Mare

9. Valentin Vasilescu - deputat, Partidul România Mare

10. Aurel Pană - senator, Partidul Democrat

11. Mihai Baciu - deputat, Partidul Democrat

12. Ervin-Zoltán Székely - deputat, Uniunea Democrată Maghiară din România

Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Croatia

Presedinte: - Florin Georgescu, deputat, Partidul Social Democrat

Vicepresedinte: - Cornel Filipescu, senator, Partidul Social Democrat

Secretar: - Sorin Frunzăverde, deputat, Partidul Democrat

Membri:

1. Emilian Prichici - senator, Partidul Social Democrat

2. Mihai Nicolescu - deputat, Partidul Social Democrat

3. Ioan Rus - deputat, Partidul Social Democrat

4. Mihai Tudose - deputat, Partidul Social Democrat

5. Mădălin Voicu - deputat, Partidul Social Democrat

6. Gheorghe Bunduc - senator, Partidul România Mare

7. Adrian Moisoiu - deputat, Partidul România Mare

8. Stefan Baban - deputat, Partidul România Mare

9. Iancu Holtea - deputat, Partidul România Mare

10. Andrei Ioan Chiliman - deputat, Partidul National Liberal

11. Ferenc Asztalos - deputat, Uniunea Democrată Maghiară din România

12. Mihai Radan - deputat, Uniunea Croatilor din România

Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam

Presedinte: - Anghel Stanciu, deputat, Partidul România Mare

Vicepresedinte: - Alexandru Tibulcă, deputat, Partidul Social Democrat

Secretar: - Borbala Vajda, senator, Uniunea Democrată Maghiară din România

            Membri:

            1. Viorel Matei - senator, Partidul Social Democrat

            2. Liviu-Doru Bindea - senator, Partidul Social Democrat

            3. Cornel Bădoiu - deputat, Partidul Social Democrat

            4. Stefan Cazimir - deputat, Partidul Social Democrat

            5. Constantin Bîciu - senator, Partidul România Mare

            6. Vasile Bran - deputat, Partidul Democrat

            7. Cătălin Micula - deputat, Partidul National Liberal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale

 

            Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

            în temeiul prevederilor art. 5 lit. e) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

            adoptă prezenta decizie.

            Art. 1. - Se aprobă Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

            Art. 2. - Departamentul autorizări, licentieri, reglementări si atestări tehnice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si agentii economici titulari ai autorizatiilor si licentelor acordate de aceasta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

            Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Mihail Ciocodeică

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 616.


*) Anexa se va comunica agentilor economici interesati, contra cost.