MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 523         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

463. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

 

636. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

 

466. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism

 

639. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism

 

479. - Lege privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

654. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

503. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

680. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

505. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare

 

682. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare

 

701. - Decret pentru numirea unui judecător financiar inspector

 

702. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

LEGI SI DECRETE

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 463.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 636.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si  combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 466.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 639.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (2) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“(2) Contraventiile prevăzute la lit. a)-c) se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-r), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 479.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 654.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele b) si e) vor avea următorul cuprins:

“b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozitiile procurorului de către ofiterii de politie judiciară aflati sub autoritatea exclusivă a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie;

...........................................................................................

e) elaborarea raportului anual privind activitatea

Parchetului National Anticoruptie si prezentarea acestuia în fata Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor.”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) La nivel central Parchetul National Anticoruptie se organizează în sectii conduse de procurori sefi de sectie, si anume:

a) sectia de combatere a coruptiei;

b) sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie.

(2) În cadrul sectiilor se pot organiza servicii si birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.”

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, si este eliberat din functie de Presedintele României, pe baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, la recomandarea ministrului justitiei. În cazul numirii ministrul justitiei va înainta către Consiliul Superior al Magistraturii una sau mai multe recomandări.”

4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru a fi numiti în Parchetul National Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităti si rezultate profesionale deosebite în combaterea infractiunilor de coruptie.”

5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“(2) Ofiterii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea numai în cadrul Parchetului National Anticoruptie, sub autoritatea exclusivă a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(3) Ofiterii de politie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere si controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie, cu exceptia actelor care sunt de competenta exclusivă a procurorului.”

6. La articolul 13 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) de către deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat si asimilatii acestora, judecătorii Curtii Supreme de Justitie, ai Curtii Constitutionale, presedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, membrii, judecătorii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi, guvernatorul si viceguvernatorul Băncii Nationale a României, presedintele Consiliului Concurentei, ceilalti magistrati, ofiteri superiori, amirali, generali, maresali si politisti cu grade echivalente, presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarii municipiilor resedintă de judet, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere si de control în cadrul autoritătilor publice centrale, notarii publici, lichidatorii judiciari, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administratie si persoane care detin functii de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societătilor nationale, al băncilor si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, institutiilor publice care au atributii în procesul de privatizare si al unitătilor centrale financiar-bancare.”

7. Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(4) Serviciile si organele specializate în culegerea si prelucrarea informatiilor, la cererea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispozitie datele si informatiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.”

8. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor;”

9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului National Anticoruptie. Datele si informatiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia.”

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Dispozitiile din Codul de procedură penală, dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător si în cauzele de competenta Parchetului National Anticoruptie.”

11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - În temeiul prezentei ordonante de urgentă se instituie functia de procuror de legătură la nivelul Parchetului National Anticoruptie, care să asigure consultarea reciprocă în cazul infractiunilor privitoare la coruptie cu procurori de legătură care functionează în alte state, în scopul coordonării actiunilor acestora în cursul urmăririi penale.”

12. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - În vederea schimbului de date si de informatii cu privire la investigarea si urmărirea infractiunilor de competenta Parchetului National Anticoruptie se constituie un birou de legătură cu institutii similare din alte state.”

13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Până la data de 1 septembrie 2002 procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie va adopta prin ordin regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 503.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 680.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 79 din 30 august 1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare, emisă în temeiul art. 1 lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 505.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 682.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător financiar inspector

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, modificată prin Legea nr. 77/2002, având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotărârii nr. 83 din 4 iulie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Doina Duican se numeste în functia de judecător financiar inspector în cadrul Sectiei jurisdictionale, pe termen de 6 ani.

Art. 2. - Pe data publicării prezentului decret mandatul anterior al doamnei Doina Duican de judecător financiar la Colegiul Jurisdictional Buzău, acordat prin Decretul nr. 344/1999, încetează.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 701.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 iunie 2002 domnului colonel Ion Constantin Neagoe si domnului colonel inginer Dumitru Vasile Oprisor li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 702.