MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

417. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

576. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

418. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

577. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,  semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

419. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

578. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

420. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

579. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

421. - Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

580. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat  al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei privind acordarea titlului de parc industrial societătii-administrator “Universal Management” - S.R.L.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 21 martie 2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 417.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002  privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 576.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 11 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 418.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 577.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea

Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 182 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 419.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 578.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 4 aprilie 2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 18 aprilie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 420.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 579.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcută de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau detinător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale de cel putin un an, al cărui proprietar sau detinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului sau a detinătorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Art. 3. - Pentru vehiculele în privinta cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, agentii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciti de primar, precum si agentii apartinând organelor de politie vor întocmi procese-verbale de constatare.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare organele de politie efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a detinătorului legal al vehiculului.

(2) Pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator primarul emite, la propunerea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispozitie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

Art. 5. - (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum si bunurile aflate în interiorul acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate si depozitate, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritătile administratiei publice locale.

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operatiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă de proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obtinute în urma valorificării vehiculului si a bunurilor găsite în interiorul acestuia.

 

CAPITOLUL II

Vehiculele fără stăpân

 

Art. 6. - (1) În vederea identificării proprietarului sau a detinătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunostintă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului si locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunt publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.

(2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afisează si la primărie, într-un loc special amenajat.

Art. 7. - (1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau detinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

a) calitătii de proprietar sau detinător legal al acestuia;

b) achitării tuturor taxelor si impozitelor prevăzute de lege;

c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculului;

d) plătii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.

(2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau detinătorul legal se predau si bunurile aflate în interiorul acestuia.

Art. 8. - Dacă în termen de 30 de zile de la data anuntului proprietarul sau detinătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispozitie a primarului, si urmează să fie valorificat prin vânzare, în conditiile legii, sau predat unei unităti de colectare si valorificare a deseurilor, în functie de starea vehiculului.

 

CAPITOLUL III

Vehiculele abandonate

 

Art. 9. - În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agentilor constatatori prevăzuti la art. 3, îl somează pe proprietarul sau detinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătii administrativ-teritoriale.

Art. 10. - (1) Dacă proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somatiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2) si ale art. 5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somatiei adresate proprietarului sau detinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei reză teritorială se află si va fi predat unei unităti de colectare si valorificare a deseurilor.

(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale se constată prin dispozitie a primarului. Dispozitia se comunică de îndată proprietarului sau detinătorului legal al vehiculului. Dispozitia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) În situatia în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti, proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amendă, dispozitia primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care amenda a fost plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare si valorificare a deseurilor.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 12. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei refuzul proprietarului sau al detinătorului legal al vehiculului de a se conforma somatiei prevăzute la art. 9.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de către împuterniciti ai primarului sau de către ofiterii si subofiterii de politie. Amenzile se fac venit la bugetul local.

Art. 13. - Contraventiei prevăzute la art. 12 îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia prevederilor art. 28.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată si modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică în situatiile reglementate de prezenta lege.

Art. 15. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administratiei Publice si Ministerul de Interne vor elabora si vor supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 421.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 580.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial societătii-administrator “Universal Management” - S.R.L.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei, având în vedere:

- art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, - art. 9 din Instructiunile de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 305/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial societătiiadministrator “Universal Management” - S.R.L., persoană juridică română, având numărul de înregistrare la registrul comertului J-40/1181/2002, codul unic de înregistrare 14461039, cu sediul social la adresa: municipiul Bucuresti, bd Iancu de Hunedoara nr. 6, bl. H4, ap. 18, sectorul 1, cod postal 70000.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial societătii-administrator “Universal Management” - S.R.L. are următoarele caracteristici:

a) este în proprietatea Societătii Comerciale “Universal Property” - S.R.L. (număr de înregistrare la registrul comertului J-40/9908/2000, codul unic de înregistrare 13488737), care este asociatul unic al societătii-administrator “Universal Management” - S.R.L.;

b) este situat pe teritoriul administrativ al comunei Bolintin-Deal, judetul Giurgiu;

c) este amplasat pe partea dreaptă a autostrăzii Bucuresti-Pitesti, la km 23 de Bucuresti;

d) este în suprafată de 143 ha.

Art. 3. - (1) Prezentul titlu de parc industrial este valabil:

a) pe durata de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislatia în vigoare;

b) în perimetrul prevăzut la art. 2.

(2) Societatea-administrator va urmări realizarea scopurilor prevăzute la art. 1 din Instructiunile de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 305/2001, cu modificările ulterioare.

(3) Societatea-administrator va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării si Prognozei rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 176.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna iulie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 28,3% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 iulie 2002.

Nr. 20.