MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 60         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă de urgentă privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de  bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

 

1.365/2001. - Hotărâre privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă în anul 2002

 

34. - Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

36. - Hotărâre pentru aprobarea unor amendamente convenite între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitătilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995

 

37. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2002

 

38. - Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2002

 

39. - Hotărâre privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, inclusă în proiectul componenta de “Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii”, din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)

 

40. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

42. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

50. - Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili necesari în vederea functionării Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată

aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă

pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri, efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB prin reprezentantul său fiscal, se amână la plată până la livrarea fiecărui tren de metrou pentru care au fost importate, dar nu mai mult de 9 luni de la data importului.

Art. 2. - Pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate de persoanele juridice, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, către firma Bombardier Transportation Sweden AB prin reprezentantul său fiscal, în vederea realizării a 18 trenuri de metrou în cadrul Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti, finantat în proportie de 50% prin credit de la Banca Europeană de Investitii, contractat cu garantia statului, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă se amănă până la livrarea către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. a fiecărui tren de metrou pentru care bunurile au fost livrate si/sau serviciile prestate, dar nu mai mult de 9 luni de la data livrării si/sau prestării. Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată respective se amână pe aceeasi perioadă la firma Bombardier Transportation Sweden AB prin reprezentantul său fiscal.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pe toată perioada de asamblare a 18 trenuri noi de metrou în vederea livrării acestora către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele juridice române care vor livra bunuri si/sau vor presta servicii pentru firma Bombardier Transportation Sweden AB pentru obiectivul

Proiect de modernizare a metroului din Bucuresti, finantat în proportie de 50 % prin credit de la Banca Europeană de Investitii contractat cu garantia statului

 

1. AFER - Bucuresti

2. ALEXON Prod - S.R.L. Bucuresti

3. ALPROM - S.A. Slatina

4. ASTRA Vagoane Arad - S.A.

5. ASTRA Vagoane Călători - S.A. Arad

6. BETA - S.A. Buzău

7. CONDEM - S.A. Bucuresti

8. CONECT - S.A. Bucuresti

9. GEROM - S.A. Buzău

10. ABC Grup Com - S.R.L. Bucuresti

11. ICME - S.A. Bucuresti

12. IMSAT - S.A. Bucuresti

13. INOX - S.A. Bucuresti

14. MACON - S.A. Deva

15. MATIZOL - S.A. Ploiesti

16. OBO Betterman România

17. Otel Inox Târgoviste

18. IMSAT Proiect Bucuresti

19. Societatea Comercială “Avioane” - S.A. Craiova

20. Societatea Comercială “Clagi” - S.A. Timisoara

21. Societatea Comercială “Electroputere” - S.A. Craiova

22. Societatea Comercială “Rolast” Pitesti

23. SCAI GLASS - S.R.L. Scăieni

24. TEHNOFRIG - S.A. Cluj

25. TUB INOX - S.A. Bucuresti

26. UTON - S.A. Bacău

27. Rominterface Impex - S.R.L. Bucuresti

28. WURTH România - S.R.L. Bucuresti

29. Societatea Comercială EMAT - S.A.

30. ROMTRANS - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 335/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă producerea si livrarea în anul 2002 de către Compania Natională a Uraniului - S.A. a cantitătii de 30 de tone de octoxid de uraniu în vederea constituirii stocului aferent de către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., necesar punerii în functiune a Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru producerea si constituirea stocului prevăzut la art. 1 vor fi finantate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.365.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului,

din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Timisoara, în suprafată de 672,60 m2 , având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Timisoara, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Timisoara, str. Popa Sapcă nr. 5, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor.

Suprafata totală = 672,60 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor amendamente convenite între Guvernul României

si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitătilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor si ale art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitătilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, aprobată prin Legea nr. 121/1995,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitătilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, după cum urmează:

a) Data specificată la sectiunea 2.02 litera e) a articolului II din acordul de împrumut se modifică si devine 28 februarie 2002.

b) Anexa nr. 2 la acordul de împrumut - Categorii si trageri, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2000, va avea cuprinsul din anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma din împrumut

alocată, în valuta împrumutului ($)

% din cheltuielile de finantat

(1) Bunuri

A. Bunuri pentru partea 1 a proiectului - Brasov

2.352.881,98

100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxele vamale si impozitele indirecte

B. Bunuri pentru partea a 2-a a proiectului - Timisoara

1.813.931,30

C. Bunuri pentru partea a 3-a a proiectului - Iasi

1.208.431,80

D. Bunuri pentru partea a 4-a a proiectului - Craiova

531.173,37

E. Bunuri pentru partea a 5-a a proiectului - Târgu Mures

1.368.451,00

TOTAL CATEGORIA (1)

7.274.869,45

(2) Lucrări civile (altele decât cele la care se referă categoria 3)

A. Lucrări civile pentru partea 1 a proiectului - Brasov

1.708.302,00

100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxele vamale si impozitele indirecte

B. Lucrări civile pentru partea a 2-a a proiectului - Timisoara

505.101,70

C. Lucrări civile pentru partea a 3-a a proiectului - Iasi

3.830.682,16

D. Lucrări civile pentru partea a 4-a a proiectului - Craiova

-

E. Lucrări civile pentru partea a 5-a a proiectului - Târgu Mures

-

TOTAL CATEGORIA (2)

6.044.085,86

 

(3) Lucrări civile pentru părtile 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 si 5.1 ale proiectului

A. Lucrări civile pentru partea 1.1 a proiectului - Brasov

5.157.316,02

100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxele vamale si impozitele indirecte

B. Lucrări civile pentru partea 2.1 a proiectului - Timisoara

3.635.967,00

C. Lucrări civile pentru partea 3.1 a proiectului - Iasi

2.453.886,04

D. Lucrări civile pentru partea 4.1 a proiectului - Craiova

1.498.826,63

E. Lucrări civile pentru partea 5.1 a proiectului - Târgu Mures

1.935.049, 00

TOTAL CATEGORIA (3)

14.681.044,69

 

TOTAL:

28.000.000,00.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2002, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea cheltuielilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, în cuantum de maximum 20% din veniturile obtinute din vânzări si din dividende, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 37.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plafonul maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensarea obligatiilor de plată prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001, în anul 2002, în limita sumei de maximum 1.800 miliarde lei reprezentând contravaloarea cantitătii de apă grea acumulată ca stoc de rezervă de stat de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, inclusă în proiectul componenta de “Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii”, din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să implementeze strategia de privatizare a Societătii Comerciale ”Alprom” - S.A. Slatina, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv vânzarea pachetului detinut, către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda negociere cu selectie pe bază de oferte tehnice.

Art. 2. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va lua toate măsurile pentru urgentarea emiterii de către Inspectoratul de Protectie a Mediului Slatina a autorizatiei de mediu pentru privatizarea Societătii Comerciale ”Alprom” - S.A. Slatina.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 39.


*) Anexa se va comunica părtilor relevante implicate în acest proces.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, precum si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2001 fată de anul 2000, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ion Smeeianu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 40.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii si Familiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre si luni a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti se aprobă de către Ministerul Sănătătii si Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională “UNIFARM” - S.A. Bucuresti va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2002 fată de anul 2001 a productivitătii muncii, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 42.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001

privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili

necesari în vederea functionării Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili necesari în vederea functionării Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 17 august 2001, cu modificările ulterioare, se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

“d) plata achizitiilor de gaze efectuate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. de la Societatea Comercială «Distrigaz Sud» - S.A. si Societatea Comercială «Distrigaz Nord» - S.A., în perioada 1 ianuarie 2000 - 31 martie 2001, precum si plata serviciilor de distributie prestate în perioada 1 aprilie 2001 - 31 decembrie 2001.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 50.