MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 54         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

702/2001. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

1.004/2001. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

44. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

 

52. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

 

49. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

57. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

107. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.339/2001. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor, semnat la Varsovia la 11 iulie 2001

 

Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor

 

33. - Hotărâre privind dezafectarea capacitătilor de mobilizare de la Societatea Comercială ”Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 39 din 29 iulie 1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Până la data bilantului contabil de fuziune se vor lua măsuri de restructurare financiară a patrimoniului Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. evidentiat în bilantul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15 si 16.”

2. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Obligatia de plată a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite ale Băncii Nationale a României la Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A., se anulează.

Banca Natională a României va primi în contrapartidă titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egală, cu scadentă la 12 luni. Titlurile de stat vor fi negociabile si vor purta o dobândă a cărei rată este egală cu 5% pe an. Plata dobânzii aferente titlurilor de stat se va face la scadentă. Banca Natională a României va înregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat la data încasării acesteia.

Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data efectuării operatiunii. Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. va evidentia anularea obligatiei de plată la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operatiunii.”

3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Pierderea din evidenta contabilă a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., rămasă după efectuarea operatiunilor prevăzute la art. 10 si 15, va fi preluată în bilantul contabil de fuziune întocmit de Banca Comercială Română - S.A. în contul Alte creante privind bugetul statului si va fi acoperită cu titluri de stat, în limita sumei de 3.000 miliarde lei, emise în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A. cu data de 10 septembrie 1999.

Titlurile de stat vor fi negociabile, vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari, cu termen de scadentă la 2 ani.

(2) Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., prin administratorul special numit de Banca Natională a României, îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii si realitătii sumelor preluate la datoria publică internă conform art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (1).”

4. Articolele 211 si 212 vor avea următorul cuprins:

“Art. 211. - Sumele care vor fi preluate la datoria publică internă conform dispozitiilor art. 17, 20 si 21 vor fi comunicate Ministerului Finantelor Publice de către Banca Comercială Română - S.A. pe baza evidentei contabile a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. la data bilantului contabil de fuziune.

Art. 212. - În termen de 60 de zile de la data fuziunii, Banca Comercială Română - S.A. va renegocia, iar acolo unde se impune, va putea denunta unilateral contractele de închiriere, de prestări de servicii si orice alte angajamente contractuale ale Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., în vigoare la data fuziunii, altele decât cele izvorând din operatiunile bancare prevăzute de Legea bancară nr. 58/1998.”

5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Titlurile de stat emise potrivit dispozitiilor art. 17, 20 si 21 sunt negociabile si au o scadentă la 2 ani. Ministerul Finantelor Publice va emite titlurile de stat la data primirii comunicării prevăzute la art. 211.

Titlurile de stat în lei poartă o dobândă a cărei rată este egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Natională a României pe baza datelor transmise de bănci.

Titlurile de stat în valută vor fi exprimate în dolari S.U.A. si vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu 5% pe an.

(2) Dobânda aferentă titlurilor de stat emise potrivit dispozitiilor art. 16, 17, 20 si 21 se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, si se plăteste până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comercială Română - S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în lei si în valută la data încasării acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 702.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.004.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999

privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 iunie 1999, cu următoarea modificare:

- Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., obligatiile de plată ale acesteia, în sumă de 152,0 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. la Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv, se preiau de către Banca Comercială Română - S.A.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 44.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 52.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/1999

privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 14 mai 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 mai 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) Obligatia de plată în sumă de 716,311 miliarde lei, reprezentând disponibilităti, depozite în lei ale persoanelor fizice la Banca Română de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si dobânzile aferente până la data de 14 mai 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.

În contrapartida acestei obligatii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egală, cu scadentă la 12 luni.

Titlurile de stat sunt negociabile si poartă o dobândă a cărei rată este egală cu rata medie lunară a dobânzii active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari.

Rata medie lunară a dobânzii active este calculată de Banca Natională a României pe baza datelor transmise de bănci.

b) Obligatia de plată în valute convertibile, în echivalentul a 78,449 milioane dolari S.U.A., reprezentând disponibilităti, depozite în valută ale persoanelor fizice la Banca Română de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si dobânzile aferente până la data de 14 mai 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.

În contrapartida acestei obligatii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egală, cu scadentă la 12 luni.

Titlurile de stat sunt negociabile si poartă o dobândă a cărei rată este egală cu 7% pe an. Dobânda aferentă titlurilor de stat în lei si în valută se plăteste trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercială Română - S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat, în lei si în valută, la data încasării acestora. Sumele prevăzute la lit. a) si b) nu includ obligatiile Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. fată de salariatii proprii si nici pe cele aferente operatiunilor cu carduri, care se reglementează distinct.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară

a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 57.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 45 lit. a), ale art. 85 alin. 1 lit. d) si ale art. 108 1 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 ianuarie 2002 domnul general de brigadă Ion Constantin Tintoiu se înaintează în gradul de general maior si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2002.

Nr. 107.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone

privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor, semnat la Varsovia la 11 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor, semnat la Varsovia la 11 iulie 2001.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor conventiei se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.339.

 

CONVENTIE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Polone, denumite în continuare părti contractante, în dorinta de a stimula cooperarea bilaterală în domeniul protectiei plantelor pentru a proteja teritoriile statelor lor fată de introducerea si diseminarea organismelor dăunătoare si limitării pierderilor cauzate de acestea, precum si pentru a facilita comertul reciproc si schimburile de vegetale si produse de origine vegetală, luând în considerare prevederile internationale în domeniul protectiei si carantinei plantelor, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Termenii folositi în prezenta conventie înseamnă:

- vegetale - plante vii si părti de plante vii, inclusiv semintele;

- produse vegetale - produse neprelucrate de origine vegetală (inclusiv semintele destinate consumului sau/si transformării si nu însământării), precum si orice produs transformat care, dată fiind natura sa sau cea a transformării sale, poate constitui un risc de diseminare de organisme dăunătoare;

- articol reglementat - orice loc de depozitare, mijloc de transport, container sau orice alt obiect ori material susceptibil de a purta sau de a disemina organisme dăunătoare, în special pentru tot ceea ce priveste transporturile internationale;

- inspectie fitosanitară - examen oficial al vegetalelor, produselor vegetale sau al altor articole reglementate si, după caz, efectuarea analizelor necesare pentru a se asigura de prezenta sau absenta organismelor dăunătoare si/sau de respectarea reglementărilor fitosanitare în vigoare în ambele state;

- organisme de carantină - organisme dăunătoare, stabilite în conformitate cu normele obligatorii în ambele state, care au o importantă potentială pentru economia zonei amenintate si care nu sunt încă prezente în această zonă sau sunt prezente, dar au o distributie restrânsă, si sunt combătute oficial.

 

ARTICOLUL 2

 

Cooperarea în cadrul prezentei conventii se va realiza în conformitate cu legislatiile în vigoare pe teritoriile statelor celor două părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Organele competente ale părtilor contractante însărcinate să coordoneze si să implementeze prezenta conventie sunt:

- pentru partea română, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

- pentru partea poloneză, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Satelor.

 

ARTICOLUL 4

 

Autoritătile competente ale părtilor contractante, prin organismele nationale de specialitate, vor inspecta si vor supraveghea pe teritoriile proprii culturile agricole, pădurile, terenurile necultivate, vegetalele si produsele vegetale si alte articole reglementate, pentru depistarea organismelor de carantină.

 

ARTICOLUL 5

 

Autoritătile competente se vor informa reciproc în scris asupra aparitiei si diseminării organismelor de carantină pe teritoriile statelor lor.

 

ARTICOLUL 6

 

Vegetalele si produsele vegetale care fac obiectul schimbului dintre cele două state trebuie să fie supuse inspectiei fitosanitare si vor fi însotite de certificate fitosanitare dacă reglementările fitosanitare în vigoare ale fiecărui stat nu prevăd altceva. Certificatele fitosanitare vor fi eliberate conform modelului prevăzut în Conventia internatională pentru protectia vegetalelor.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezenta certificatului fitosanitar nu exclude dreptul organelor de specialitate ale statului în care intră transportul de marfă de a efectua inspectia fitosanitară si de a lua măsurile necesare (refuz de intrare, distrugere, dezinfectare, dezinsectie).

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante se vor informa reciproc, imediat, despre depistarea organismelor de carantină în timpul inspectiei fitosanitare sau despre încălcarea normelor fitosanitare.

 

ARTICOLUL 9

 

Pentru a preveni introducerea organismelor de carantină părtile contractante au dreptul:

- să limiteze importul sau să ceară conditii fitosanitare speciale referitoare la importul de vegetale si produse vegetale;

- să interzică importul vegetalelor si produselor vegetale.

 

ARTICOLUL 10

 

Transportul vegetalelor si produselor vegetale pe teritoriul ambelor state se va efectua prin puncte de frontieră stabilite, în care functionează organe fitosanitare. Părtile contractante se vor informa reciproc în scris asupra schimbării acestor puncte de frontieră.

 

ARTICOLUL 11

 

Organele competente ale părtilor contractante se obligă să efectueze schimb de reglementări legale în vigoare în domeniul protectiei plantelor.

Părtile contractante au mai convenit să coopereze prin:

- acordarea reciprocă de sprijin tehnico-stiintific;

- schimb de specialisti în domeniul protectiei plantelor si carantinei plantelor.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile contractante stabilesc că în scopul facilitării schimbului comercial de vegetale si produse vegetale se poate efectua un control fitosanitar comun pe teritoriul tării exportatoare. La efectuarea controlului fitosanitar comun se vor aplica normele statului care realizează importul de vegetale si produse vegetale. Locul, conditiile si termenele de efectuare a controlului fitosanitar comun vor fi stabilite prin întelegeri între organele nationale de specialitate.

 

ARTICOLUL 13

 

Pentru solutionarea problemelor privind implementarea prezentei conventii autoritătile competente vor organiza, dacă este nevoie, consultări comune. Aceste consultări vor fi organizate alternativ în România si în Republica Polonă. Locul si data acestor consultări vor fi stabilite de comun acord. Fiecare parte contractantă va acoperi costurile pentru propria delegatie, cu respectarea reglementărilor sale legale interne.

 

ARTICOLUL 14

 

Problemele litigioase care pot apărea în aplicarea prezentei conventii trebuie rezolvate de părtile contractante prin negocieri directe, în spiritul avantajului reciproc.

 

ARTICOLUL 15

 

Prevederile prezentei conventii nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante care decurg din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale încheiate de părti.

 

ARTICOLUL 16

 

Prezenta conventie va fi supusă aprobării în conformitate cu legislatia fiecărei părti contractante, confirmată prin schimb de note diplomatice. Prezenta conventie va intra în vigoare la 60 de zile de la data primirii ultimei notificări.

 

ARTICOLUL 17

 

Prezenta conventie se încheie pe o perioadă de 5 ani. Valabilitatea ei va fi extinsă automat pentru noi perioade de 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părtile contractante să nu notifice celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte, intentia sa de a o denunta.

 

ARTICOLUL 18

 

La data intrării în vigoare a prezentei conventii Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Polone privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 10 februarie 1969, îsi încetează valabilitatea.

Semnată la Varsovia la 11 iulie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si polonă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai Lungu

Pentru Guvernul Republicii Polone,

Artur Balazs

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind dezafectarea capacitătilor de mobilizare de la Societatea Comercială “zina Mecanică Râmnicu Vâlcea” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă dezafectarea integrală a capacitătilor de mobilizare de la Societatea Comercială ‘Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea” - S.A. în vederea trecerii acestora la productia civilă, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 33.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.