MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 52         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

58. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

66. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

62. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiintarea de extensiuni universitare ale României în străinătate

 

70. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiintarea de extensiuni universitare ale României în străinătate

 

65. - Lege pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

73. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

68. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente

 

76. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente

 

69. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

77. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

70. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă

 

78. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă

 

71. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

 

79. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

 

91. - Decret privind numirea unor judecători si eliberarea unor judecători si procurori

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea

procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale

incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în legătură cu procedurile de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)”

2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) până la aprobarea de către Guvernul României a strategiei de privatizare, restructurare sau lichidare, propusă de consultanti pentru fiecare societate sau grup de societăti comerciale, cu aprobarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în baza studiilor efectuate de consultanti, în situatia în care vânzarea activelor nu afectează procesul de privatizare sau restructurare/lichidare a societătilor comerciale;”

3. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagma Fondul Proprietătii de Stat se va înlocui cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 58.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile comerciale incluse în Programul

pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operational, detinute de societătile  comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL), si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 66.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiintarea

de extensiuni universitare ale României în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 60 din 21 august 1998 privind înfiintarea de extensiuni universitare ale României în străinătate, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În baza acordurilor interguvernamentale si a conventiilor încheiate de Ministerul Educatiei si Cercetării cu ministere similare din alte tări, precum si a întelegerilor dintre institutiile de învătământ superior românesti si institutii de învătământ superior din străinătate, universitătile românesti acreditate pot initia si sustine, ca extensiuni universitare în străinătate, filiale si programe de studii în universităti similare din străinătate.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Înfiintarea, autorizarea si functionarea filialelor si a programelor de studii se realizează potrivit legislatiei române si legislatiei din tara gazdă.

(2) Absolventii cursurilor urmate în cadrul extensiunilor universitare primesc din partea universitătilor initiatoare diplome recunoscute în România si în străinătate, conform acordurilor internationale în domeniu.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În cadrul extensiunilor universitare prevăzute la art. 1 pot preda cadre didactice care provin de la universitătile din România, de la universitătile din tara gazdă, precum si cadre didactice asociate.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare elaborează regulamentul de înfiintare si autorizare a extensiunilor universitare în străinătate, pe care îl supune spre aprobare Guvernului.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Din sumele alocate de la bugetul de stat Ministerul Educatiei si Cercetării sprijină financiar filialele si programele de studii organizate în institutiile de învătământ superior din străinătate.

(2) Modul de sustinere financiară de către Ministerul Educatiei si Cercetării a filialelor si programelor de studii organizate în institutii de învătământ superior din străinătate, precum si modul de acordare a burselor se stabilesc conform legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 62.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiintarea de extensiuni universitare ale României în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiintarea de extensiuni universitare ale României în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 70.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate

între comercianti si consumatori

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 10 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin consumator se întelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care încheie un contract în afara activitătii lor autorizate, profesionale sau comerciale.

(2) În sensul prezentei legi, prin comerciant se întelege orice persoană fizică sau juridică ce încheie un contract în cadrul unei activităti autorizate, comerciale sau profesionale.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică si bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor si altora asemenea care contin stipulări sau referiri la conditii generale prestabilite.

(2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.”

3. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

4. Articolul 16 se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul legii, termenii contract standard si clauză standard se înlocuiesc cu sintagmele contract standard preformulat si clauză standard preformulată.

Art. III. - Legea nr. 193/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 65.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea

Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive

din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 73.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport

al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 26 ianuarie 2001 privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 68.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2001

privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 76.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120 din 27 septembrie 2001 pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 69.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19 49 din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 77.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 26 iulie 2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 70.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2001

pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 78.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001, cu următoarea modificare:

-          La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:

c) membri:

- un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru si un psiholog, desemnati de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

- un psihopedagog, desemnat de inspectoratul scolar teritorial;

- un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;

- reprezentantul directiei de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv al Directiei generale de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, cu atributii în domeniul asistentei sociale;

- un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 71.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 79.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unor judecători si eliberarea unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 47, ale art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2001 si nr. 185/2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se numesc în functia de judecător, la instantele mentionate în dreptul fiecăruia, următorii:

- domnul Stere Learciu - Curtea de Apel Bucuresti;

- doamna Florica Negurici - Judecătoria Rosiori de Vede;

- domnul Marius Petcu - Judecătoria Fetesti.

Art. 2. - Se eliberează din functie următorii judecători si procurori:

a) prin demisie:

- domnul Marius Iosif - judecător la Judecătoria Brasov, pe data de 15 decembrie 2001;

- doamna Liliana Sachelarie - judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, pe data de 1 ianuarie 2002;

b) prin pensionare potrivit legii sau prin încetarea activitătii pensionarului reîncadrat:

- domnul Georgică Barbu - procuror la Parchetul de pe lângă JudecătoriaTurda, pe data de 1 ianuarie 2002;

- domnul Iuliu Lakadat - judecător la Judecătoria Medias, la cerere, pe data de 1 septembrie 2001.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 91.