MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 4         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

753/2001. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor

 

1.081/2001. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor

 

1.102/2001. - Decret privind numirea si eliberarea unor judecători si procurori

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 265 din 25 septembrie 2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

 

Decizia nr. 267 din 25 septembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

204/2001. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei cuprinzând perimetrele petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică

 

388/2001. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

531/2001. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive

 

532/2001. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor

 

533/2001. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea componentei nominale si a Regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

 

535/2001. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei,

circulatiei si comercializării alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 113 din 30 august 1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, emisă în temeiul art. 1 lit. P pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 753.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea

Ordonantei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea

productiei, circulatiei si comercializării alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 1.081.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea si eliberarea unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 47, ale art. 92 alin. (1) lit. a), b) si c) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176/2001 si nr. 177/2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Se numesc în functiile de judecător si procuror, la instantele si la parchetele de pe lângă instantele mentionate în dreptul fiecăruia, următorii:

- doamna Adriana Chioseaua Curtea de Apel Bucuresti;

- doamna Maria Gheorghe Judecătoria Câmpulung;

- doamna Simona Florina Lungu Judecătoria Piatra Neamt;

- doamna Teodora Năcută Tribunalul Vaslui;.- doamna Monica Mioara Turcu Judecătoria Câmpeni;

- doamna Aurora-Letitia Veltan Judecătoria Târgu Mures;

- doamna Nicoleta-Ioana Alexandrescu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti;

- doamna Daniela-Elena Artemie Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi;

- doamna Camelia Ciubotariu Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;

- domnul Ilie Ciucur Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni;

- domnul Traian Fucigiu Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea;

- domnul Visărică-Octavian Mitache Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni;

- doamna Aurica Pauliuc Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare;

- domnul Florin Scripcă Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;

- domnul Vasile-Cătălin Tentiuc Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamt;

- domnul Simion-Nicu Trifan Parchetul de pe lângă Judecătoria Ludus.

Art. 2. - Se eliberează din functie următorii judecători si procurori:

a) prin demisie

- doamna Ileana Botea judecător la Judecătoria Târgu Cărbunesti, pe data de 1 noiembrie 2001;

- doamna Rodica Caragea judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, pe data de 22 octombrie 2001;

- domnul Stefan Dan Stoica judecător la Tribunalul Bucuresti, pe data de 1 noiembrie 2001;

- doamna Sorinela-Raveca Dancăsiu procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, pe data de 1 noiembrie 2001;

b) prin pensionare potrivit legii sau încetarea activitătii pensionarului reîncadrat

- doamna Cecilia Dăscălescu judecător la Judecătoria Darabani, la cerere, pe data de 1 noiembrie 2001;

- domnul Ulpiu Traian Maniu judecător la Curtea de Apel Cluj, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 31 decembrie 2001;

- doamna Stănuta-Maria Neagu judecător la Judecătoria Călărasi, la cerere, pe data de 1 decembrie 2001;

- doamna Ana Roman judecător la Curtea de Apel Cluj, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 31 decembrie 2001;

- domnul Petru Banda procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caras-Severin, la cerere, pe data de 1 octombrie 2001;

- domnul Ioan Băloi procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Ion Bonini-Dariu procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Radu Găină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Florin Gheorghiu procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Petru Iacob procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Otto-Iosif Kreutzer procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramures, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Marin Marcu procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galati, la cerere, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Naphegyi-Ioan Mihaly procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Constantin Panait procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Gheorghe Pop procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhusi, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Ioan Pop procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Tiberiu-Mircea Pop procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

- domnul Anton Socaciu procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brasov, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

            - domnul Gheorghe Zamfir procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 octombrie 2001;

- doamna Antoaneta Zapotinschi procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, prin retragerea avizului de continuare a activitătii, pe data de 1 septembrie 2001;

c) prin transfer

- domnul locotenent-colonel judecător la Tribunalul Militar magistrat Marius-Flaviu Budu Teritorial Bucuresti, la cerere, pe data de 1 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.102.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 265

din 25 septembrie 2001

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2)

din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

 

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială TVS - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 221/LC/2001 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate reglementează tarifele de supraveghere si control, care nu intră în categoria impozitelor si taxelor, astfel că nu sunt venituri ale bugetului de stat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 221/LC/2001, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială TVS - S.R.L. din Oradea într-o cauză ce are ca obiect penalităti de întârziere a plătii solicitate de Regia Autonomă “Inspectoratul General al Comunicatiilor” Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate  contravin prevederilor constitutionale ale art. 138 alin. (1). Se arată că în timp ce “taxele de autorizare sunt stabilite prin lege, ceea ce este în conformitate cu Constitutia, [...] tariful de supraveghere si control (si alte tarife), care au acelasi regim juridic, respectiv se fac venit la bugetul de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor”.

Prin notele scrise depuse la dosar Regia Autonomă “Inspectoratul General al Comunicatiilor” Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece “tarifele de supraveghere si control astfel cum sunt reglementate prin art. 14 alin. (2) si art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 [...] nu sunt «venituri ale bugetului de statČ si nu intră în categoria impozitelor si taxelor”.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile legale criticate nefiind contrare prevederilor constitutionale invocate. Se arată că tariful de supraveghere si control a fost stabilit prin lege, iar cuantumul acestuia s-a stabilit de către autoritatea de reglementare în temeiul art. 24-25 din Legea nr. 74/1996.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, astfel că exceptia este neîntemeiată.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât “regimul juridic al tarifelor este instituit la nivel de lege”, iar “acordarea de către Legea nr. 74/1996 a unor competente în stabilirea nivelului tarifelor, urmare evolutiei accelerate a indicelui preturilor si tarifelor în economie, nu contravine dispozitiilor art. 138 alin. (1) din Constitutia României”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

reaminând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de parte, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum

si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- art. 14 alin. (2): “Cheltuielile privind activitătile necesare pentru controlul permanent al respectării prevederilor licentelor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate si a protectiei contra perturbatiilor si, după caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de licentă de către organismul specializat prevăzut la art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aprobă conform prevederilor art. 25, care se aplică în mod corespunzător.”;

- art. 30 alin. (2): “Cheltuielile privind activitătile necesare pentru controlul permanent al respectării prevederilor autorizatiilor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate si a protectiei contra perturbatiilor si, după caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de autorizatie de către organismul specializat prevăzut de art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aprobă conform prevederilor art. 25, care se aplică în mod corespunzător.”

Autorul exceptiei, invocând neconstitutionalitatea acestor dispozitii legale, apreciază că au fost încălcate prevederile constitutionale ale art. 138 alin. (1), potrivit cărora: “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.”

Examinând exceptia, Curtea constată că, în principiu, o taxă are justificarea într-un serviciu public, iar impozitul reprezintă o contributie bănească obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, bugetului de stat.

Autorul exceptiei critică faptul că tariful de supraveghere si control, desi instituit prin Legea nr. 74/1996, este stabilit prin ordin al ministrului comunicatiilor, ceea ce contravine art. 138 alin. (1) din Constitutie. În spetă, fiind vorba însă de tarife (care nu fac parte din categoria surselor de venituri bugetare, ci sunt surse proprii de venituri, reprezentând pretul unor activităti), iar nu de taxe, Curtea nu poate retine vreo legătură între dispozitiile legale criticate si prevederile constitutionale invocate. Asa fiind, rezultă că aprobarea, printr-un act ce nu are forta juridică a legii, a tarifelor percepute de titularii de licentă pentru serviciile de telecomunicatii furnizate nu poate fi considerată neconstitutională.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială TVS - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 221/LC/2001 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 267

din 25 septembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionali tate a dispozitiilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, exceptie ridicată de Daniel Zăvoianu, Paul Ciocănescu, Dobrită Drumea si Dan Pârcălăbescu în Dosarul nr. 5.342/2000 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal autorii exceptiei, Daniel Zăvoianu, Paul Ciocănescu si Dobrită Drumea, sunt prezenti personal, iar Dan Pârcălăbescu este reprezentat de sotia sa, Iuliana Pârcălăbescu. Lipseste R.A.E.D.P.P. Constanta, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Paul Ciocănescu, în numele său si al celorlalti autori ai exceptiei, solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 481 din 21 februarie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 5.342/2000, Tribunalul Constanta – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996.

Exceptia a fost ridicată de Daniel Zăvoianu, Paul Ciocănescu, Dobrită Drumea si Dan Pârcălăbescu cu ocazia solutionării apelului declarat împotriva unei sentinte civile pronuntate de Judecătoria Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 si ale art. 107 alin. (2).

Tribunalul Constanta - Sectia civilă, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia ridicată este nefondată, deoarece dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 11/1997 nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia este inadmisibilă întrucât, potrivit art. 144 din Constitutie, controlul hotărârilor Guvernului nu intră în com- petenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 4 februarie 1997.

Autorii exceptiei consideră că aceste dispozitii contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si ale art. 107 alin. (2) relative la emiterea hotărârilor Guvernului.

Curtea constată că în situatia în care obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie o hotărâre a Guvernului, aceasta este contrară prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, iar potrivit alin. (6) al aceluiasi articol din lege, instanta de judecată trebuia să o respingă, ca fiind inadmisibilă, printr-o încheiere motivată, fără a sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta de judecată nu a aplicat aceste dispozitii legale, Curtea urmează să respingă exceptia ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, exceptie ridicată de Daniel Zăvoianu, Paul Ciocănescu, Dobrită Drumea si Dan Pârcălăbescu în Dosarul nr. 5.342/2000 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 septembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând perimetrele petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului

nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- solicitările persoanelor juridice adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40) 1 3132204, fax +(40) 1 2107440, oferă în vederea concesionării următoarele perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră:

 

1. Perimetrul E IV - 1 Suceava Coordonate-Stereo ‘70

Nr.

crt.

x

y

1.

718.549

568.308

2.

690.434

580.217

3.

691.000

585.000

4.

660.843

613.435

5.

642.656

627.343

6.

625.774

641.639

7.

639.354

665.959

8.

743.455

598.902.

 

2. Perimetrul E IV - 2 Viperesti

Coordonate-Stereo ‘70

 

Nr.

crt.

x

y

1.

451.000

600.000

2.

451.000

636.500

3.

443.000

636.500

4.

443.000

631.900

5.

436.500

631.900

6.

436.500

623.609

7.

404.815

623.609

8.

404.810

629.510

9.

396.041

629.493

10.

396.047

623.606

11.

390.242

623.610

12.

390.260

609.500

13.

403.196

609.499

14.

403.194

602.002

15.

410.000

602.008

16.

410.000

613.000

17.

425.000

613.000

18.

425.000

600.000

 

3. Perimetrul E IV - 3 Zegujani

Coordonate-Stereo ‘70

 

Nr.

crt.

x

y

1.

407.000

358.000

2.

351.100

358.000

3.

351.750

338.800

4.

351.000

316.500

5.

364.750

323.250

6.

385.000

323.250

7.

407.000

339.000

 

cu exceptia perimetrului, în limitele adâncimii de 3.000 m:

Nr.

crt.

x

y

1.

375.471,33

345.258,83

2.

376.670,10

341.850,88

3.

377.826,36

341.741,42

4.

379.397,05

345.136,65

5.

380.206,13

345.209,10

6.

381.029,70

348.561,85

7.

379.969,24

349.639,90

8.

377.433,57

348.912,14

 

4. Perimetrul E IV - 4 Anina

Coordonate-Stereo ‘70

 

Nr.

crt.

x

y

1.

430.673

255.771

2.

426.572

266.078

3.

384.444

252.657

4.

384.971

239.503

 

5. Perimetrul E IV - 5 Satu Mare

Coordonate-Stereo ‘70

 

Nr.

crt.

x

y

1.

724.150

361.800

2.

690.700

361.800

3.

690.700

358.000

4.

683.500

358.000

5.

683.500

354.000

6.

677.750

354.000

7.

677.750

350.500

8.

672.500

350.500

9.

672.500

347.700

10.

644.000

347.700

11.

644.000

312.000

12.

689.000

291.500

14.

697.585

299.764

15.

696.760

307.509

16.

700.822

326.254

17.

707.119

334.672

18.

711.114

334.435

19.

720.207

346.978

20.

724.788

358.046

 

6. Perimetrul E IV - 6 Midia-Vest

Coordonate MERCATOR

 

Nr.

crt.

E

N

 

1.

441.300

4.872.600

2.

442.600

4.897.000

3. 482.600

4.897.000

 

4.

482.600

4.912.000

5.

486.717

4.911.376

6.

486.367

4.872.253

 

Art. 2. - Durata concesionării operatiunilor petroliere este de maximum 30 de ani.

Art. 3. - Conditiile de participare la concursul de ofertă publică vor fi stabilite prin procedura de licitatie, care va fi pusă la dispozitie companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în termen de două săptămâni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Termenul de depunere a ofertelor, lista datelor disponibile, care vor fi puse la  dispozitie companiilor interesate în baza unui acord de confidentialitate si cu plata tarifelor legale, precum si criteriile de evaluare a ofertelor vor fi precizate prin procedura de licitatie.

Art. 5. - Negocierea acordurilor de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră începe după desemnarea ofertei câstigătoare pentru fiecare perimetru si durează 90 de zile.

Art. 6. - Acordul de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 204.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene

armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Ministrul industriei si resurselor,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 571/2000 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele omâne care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 388.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Nr.

crt.

Numărul de referintă

Titlul

1.

SREN 286-2:2000

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot - Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcile lor

2.

SREN 571-1:1999

Examinări nedistructive - Examinări cu lichide penetrante - Partea I: Principii generale

3.

SREN 583-1:2001

Examinări nedistructive - Examinări cu ultrasunete - Partea 1: Principii generale

4.

SREN 1011-1:2001

Sudare - Recomandări pentru sudarea materialelor metalice - Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

5.

SREN 1290:2000

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate - Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate

6.

SREN 1330-3:2001

Examinări nedistructive - Terminologie - Partea 3: Termeni utilizati la examinarea radiografică industrială

7.

SREN 1714:2000

Examinări nedistructive ale sudurilor - Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate

8.

SREN ISO 6520-1:1999

Sudare si procedee conexe - Clasificarea imperfectiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice - Partea 1: Sudare prin topire

9.

SREN 12062:2001

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate - Reguli generale pentru materiale metalice

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive

 

Secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în conformitate cu:

- prevederile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001-2004,.în temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se înfiintează Comisia pentru Clauze Abuzive, organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, din reprezentanti ai agentilor economici si din reprezentanti ai consumatorilor, în vederea reprezentării

organizatiilor neguvernamentale în procesul decizional, precum si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind eliminarea clauzelor abuzive din contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 2. - Organizarea si functionarea comisiei sunt revăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2001.

Nr. 531.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Comisiei pentru Clauze Abuzive

 

Art. 1. - Comisia pentru Clauze Abuzive este un organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, din reprezentanti ai agentilor economici si din reprezentanti ai consumatorilor, în vederea reprezentării

organizatiilor neguvernamentale în procesul decizional, precum si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind clauzele abuzive din contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 2. - (1) Comisia pentru Clauze Abuzive este compusă din 9 (nouă) membri cu drept de vot, după cum urmează:

a) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor;

b) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul Industriei si Resurselor;

c) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Oficiul Concurentei;

d) un reprezentant în calitate de membru, cadru didactic, desemnat de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Stiinte Juridice;

e) 2 reprezentanti în calitate de membri, desemnati de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti;

f) 3 reprezentanti ai asociatiilor de proprietari constituite în baza Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ai consumatorilor, în calitate de membri, desemnati de asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în conformitate cu

prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

(2) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive vor desemna prin vot un presedinte si un vicepresedinte.

(3) Nominalizarea membrilor se face de către institutiile si asociatiile mentionate, la solicitarea secretarului de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(4) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive au un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(5) Comisia pentru Clauze Abuzive se întruneste trimestrial, la convocarea presedintelui ori a vicepresedintelui acesteia, sau ori de câte ori este necesar.

Art. 3. - (1) Modalitatea de constituire, organizare si functionare a secretariatului Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi prevăzută în regulamentul intern de organizare si functionare a acesteia. Secretariatul Comisiei pentru Clauze Abuzive este format din 3 persoane care nu au calitatea de membru al acesteia.

(2) Comisia pentru Clauze Abuzive poate fi sprijinită de raportori permanenti, desemnati de institutiile si organizatiile mentionate la art. 2.

(3) Pot fi cooptati si alti raportori, desemnati de presedinte sau vicepresedinte, în functie de nevoile Comisiei pentru Clauze Abuzive, de specialitatea si de competenta acestora.

Art. 4. - (1) Comisia pentru Clauze Abuzive are atributii de a analiza si de a evalua contractele preformulate pentru servicii de interes public sau care se adresează unui număr mare de consumatori, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.

(2) În exercitarea atributiilor sale Comisia pentru Clauze Abuzive analizează si emite punctul de vedere consultative în ceea ce priveste:

a) eliminarea sau modificarea clauzelor si conditiilor contractuale pe care le consideră că pot crea un dezechilibru între drepturile si obligatiile părtilor, în detrimentul consumatorilor;

b) includerea în contracte a unor clauze, conditii, mentiuni si precizări pe care le consideră  necesare pentru informarea consumatorilor sau a căror lipsă se consideră că poate crea un dezechilibru între obligatiile si drepturile părtilor, în detrimentul consumatorilor;

c) formularea clară a clauzelor si conditiilor contractuale, astfel încât să permită  consumatorilor întelegerea corectă a sensului si a dimensiunii efectelor acestora asupra lor.

Art. 5. - Comisia pentru Clauze Abuzive poate fi consultată de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, precum si de către instantele de judecată, cărora urmează să li se transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării sesizării, punctul de vedere al Comisiei pentru Clauze Abuzive, care are caracter consultativ.

Art. 6. - (1) Raportorii întocmesc pentru fiecare sesizare repartizată de Comisia pentru Clauze Abuzive un raport în care prezintă punctul propriu de vedere privind problemele mentionate în sesizare, raport încheiat în urma cercetării documentelor si audierii persoanelor pe care le consideră necesare.

(2) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive si raportorii răspund de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care iau cunostintă în decursul cercetării documentelor si audierii persoanelor invitate.

Art. 7. - Punctul de vedere al Comisiei pentru Clauze Abuzive se transmite, dacă este cazul, si organelor de specialitate ale administratiei publice competente.

Art. 8. - (1) Deliberarea se face în plenul Comisiei pentru Clauze Abuzive, la care trebuie să fie prezentă cel putin jumătate din numărul membrilor acesteia, prezenta presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui fiind.obligatorie, în urma analizării punctului de vedere al raportorului, după caz.

(2) În cazul unui vot paritar votul presedintelui sau, în lipsa acestuia, al vicepresedintelui este hotărâtor.

(3) Sedintele Comisiei pentru Clauze Abuzive nu sunt publice.

Art. 9. - Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive nu pot delibera într-o problemă în care sunt direct interesati sau sunt reprezentanti ai unei părti interesate.

Art. 10. - (1) Calitatea de membru al Comisiei pentru Clauze Abuzive poate fi pierdută în următoarele cazuri:

- lipsa nejustificată, în mod repetat, de la sedintele acesteia;

- deliberarea într-o problemă în care era direct interesat sau reprezentant al unei părti interesate

- a fost dispusă începerea urmăririi penale;

- nu mai este membru sau angajat al institutiei care l-a desemnat;

- retragerea calitătii de reprezentant al institutiei care l-a desemnat;

- deces.

(2) În locul persoanei care a pierdut calitatea de membru va fi desemnat un alt reprezentant.

Art. 11. - Procesul-verbal al sedintei va fi semnat de toti membrii prezenti ai Comisiei pentru Clauze Abuzive.

Punctul de vedere al acesteia va fi formulat în scris, va fi înregistrat si îndosariat de către secretariat în urma consemnării în procesul-verbal al sedintei în care a fost adoptat.

Art. 12. - (1) Convocarea Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi făcută de secretariatul acesteia în termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării cererii de consultare, formulată de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, sau de la data sesizării Comisiei pentru Clauze Abuzive de către instanta de judecată.

(2) Convocarea se face în scris si se consemnează în procesul-verbal al sedintei. În convocarea la sedintă se vor preciza ordinea de zi, data, ora si locul desfăsurării acesteia.

Art. 13. - Regulamentul intern de organizare si functionare a Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi elaborat si adoptat de către membrii săi, în termen de 45 de zile de la data primei sedinte a acesteia.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor

 

Secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în conformitate cu:

- prevederile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001-2004,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Comisia pentru Securitatea Produselor, organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentanti ai asociatiilor profesionale si din reprezentanti ai consumatorilor, în vederea reprezentării organizatiilor neguvernamentale în procesul decizional, precum si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind produsele periculoase pentru viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor.

Art. 2. - Organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2001.

Nr. 532.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Comisiei pentru Securitatea Produselor

 

Art. 1. - Comisia pentru Securitatea Produselor este un organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentanti ai asociatiilor profesionale si din reprezentanti ai consumatorilor, în vederea reprezentării organizatiilor neguvernamentale în procesul decizional si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind produsele periculoase pentru viata, sănătatea sau securitatea

consumatorilor.

Art. 2. - (1) Comisia pentru Securitatea Produselor este compusă din 11 (unsprezece) membri cu drept de vot, după cum urmează:

a) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor;

b) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

c) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;

d) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul Sănătătii si Familiei;

e) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” Bucuresti;

f) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnică - S.A. Bucuresti;

g) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Institutul de Chimie Alimentară Bucuresti;

h) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti;

i) 3 reprezentanti ai asociatiilor de proprietari constituite în baza Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ai consumatorilor, în calitate de membri, desemnati de asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în conformitate cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

(2) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor vor desemna prin vot un presedinte si un vicepresedinte.

(3) Nominalizarea membrilor se face de către institutiile si asociatiile mentionate, la solicitarea secretarului de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(4) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor au un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(5) Comisia pentru Securitatea Produselor se întruneste trimestrial, la convocarea presedintelui ori a vicepresedintelui acesteia, sau ori de câte ori este necesar.

Art. 3. - (1) Modalitatea de constituire, organizare si functionare a secretariatului Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi prevăzută în regulamentul intern de organizare si functionare a acesteia. Secretariatul Comisiei pentru Securitatea Produselor este format din 3 persoane care nu au calitatea de membru al acesteia.

(2) Comisia pentru Securitatea Produselor poate fi sprijinită de raportori permanenti, desemnati de institutiile si organizatiile mentionate la art. 2.

(3) Pot fi cooptati si alti raportori, desemnati de presedinte sau vicepresedinte, în functie de nevoile Comisiei pentru Securitatea Produselor, de specialitatea si de competenta acestora.

Art. 4. - (1) Comisia pentru Securitatea Produselor analizează sesizările privind riscurile pe care le pot prezenta produsele destinate consumatorilor pentru evaluare, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.

(2) În exercitarea atributiilor sale Comisia pentru Securitatea Produselor analizează si emite punctul de vedere consultativ în ceea ce priveste:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării si ale instructiunilor de montaj si întretinere;

b) efectul asupra altor produse împreună cu care acesta poate fi folosit;

c) modul se prezentare a produsului, etichetarea, instructiunile de folosire si orice alte indicatii si informatii furnizate de producător;

d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului.

(3) Evaluarea securitătii produselor se face în conformitate cu cerintele minime de securitate prevăzute în actele normative specifice. În lipsa acestora, în procesul de evaluare se au în vedere cerintele generale de securitate cuprinse în standardele române, europene sau internationale, iar dacă acestea nu există, se au în vedere cunostintele stiintifice si tehnologice din domeniu.

(4) Comisia pentru Securitatea Produselor îsi creează o bază de date prin inventarierea informatiilor din domeniu referitoare la pericolele prezentate de produse.

Art. 5. - Comisia pentru Securitatea Produselor poate fi consultată de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, precum si de către instantele de judecată,

cărora urmează să li se transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării sesizării, punctul de vedere al Comisiei pentru Securitatea Produselor, care are caracter consultativ.

Art. 6. - (1) Raportorii întocmesc pentru fiecare sesizare repartizată de către Comisia pentru Securitatea Produselor un raport în care prezintă punctul propriu de vedere privind problemele mentionate în sesizare, raport încheiat în urma cercetării documentelor si audierii persoanelor pe care le consideră necesare.

(2) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor si raportorii răspund de păstrarea secretului profesional în legătura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care iau cunostintă în decursul cercetării documentelor si audierii persoanelor invitate.

Art. 7. - Punctul de vedere al Comisiei pentru Securitatea Produselor se transmite, dacă este cazul, si organelor de specialitate ale administratiei publice competente.

Art. 8. - În caz de pericol grav si imediat, la sesizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, Comisia pentru Securitatea Produselor constituie un grup de urgentă care analizează produsele în cauză si îsi formulează si comunică punctul de vedere în cel mai scurt timp posibil.

Art. 9. - (1) Deliberarea se face în plenul Comisiei pentru Securitatea Produselor, la care trebuie să fie prezentă cel putin jumătate din numărul membrilor acesteia, prezenta presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui fiind obligatorie, în urma analizării punctului de vedere al raportorului, după caz.

(2) În cazul unui vot paritar votul presedintelui sau, în lipsa acestuia, al vicepresedintelui este hotărâtor.

(3) Sedintele Comisiei pentru Securitatea Produselor nu sunt publice.

Art. 10. - Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor nu pot delibera într-o problemă în care sunt direct interesati sau sunt reprezentanti ai unei părti interesate.

Art. 11. - (1) Calitatea de membru al Comisiei pentru Securitatea Produselor poate fi pierdută în următoarele cazuri:

- lipsa nejustificată, în mod repetat, de la sedintele acesteia;

- deliberarea într-o problemă în care era direct interesat sau reprezentant al unei părti interesate;

- a fost dispusă începerea urmăririi penale;

- nu mai este membru sau angajat al institutiei care l-a desemnat;

- retragerea calitătii de reprezentant al institutiei care l-a desemnat;

- deces.

(2) În locul persoanei care a pierdut calitatea de membru va fi desemnat un alt reprezentant.

Art. 12. - Procesul-verbal al sedintei este semnat de toti membrii prezenti ai Comisiei pentru Securitatea Produselor. Punctul de vedere al acesteia va fi formulat în scris, va fi înregistrat si îndosariat de către secretariat în urma consemnării în procesul-verbal al sedintei în care a fost adoptat.

Art. 13. - (1) Convocarea Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi făcută de secretariatul acesteia în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de consultare, formulată de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, sau de la data sesizării Comisiei pentru Securitatea Produselor de către instanta de judecată.

(2) Convocarea se face în scris si se consemnează în procesul-verbal al sedintei. În convocarea la sedintă se vor preciza ordinea de zi, data, ora si locul desfăsurării acesteia.

Art. 14. - Regulamentul intern de organizare si functionare a Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi elaborat si adoptat de către membrii săi în termen de 45 de zile de la data primei sedinte a acesteia.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale si a Regulamentului de organizare si functionare

ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor

si Protectia Consumatorilor

 

Secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în conformitate cu:

- prevederile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 681/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2001.

Nr. 533.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Functia în institutie a reprezentantului în Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

Calitatea si numele reprezentantului în Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

1.

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

secretar de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

presedinte

Rovana Plumb

2.

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

secretar de stat pentru cooperatie, comert interior si relatia cu Parlamentul si organismele neguvernamentale

vicepresedinte

Dumitru Bulumete

3.

Oficiul Concurentei

secretar de stat, seful Oficiului Concurentei

vicepresedinte Nicu Tănase

4.

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

secretar general

membru

Ferdinand Nagy

5.

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

director, Directia Protectia Consumatorului

membru

Dan Stănescu

6.

Ministerul Integrării Europene

director, Directia evaluare pregătiri pentru aderare si cooperare institutională

membru Maria Baciu

7.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

director, Directia de gestiune deseuri si substante chimice periculoase

membru Mariana Ghineraru

8.

Ministerul Industriei si Resurselor

director, Directia acreditări, calitate, protectia mediului

membru Cristiana Ion

9.

Ministerul Turismului

director general, Directia generală autorizare si control în turism

membru Viorel Teianu

10.

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

director, Directia control si supraveghere a pietei

membru

Stelică Nicula

11.

Oficiul Concurentei

director general adjunct, Directia generală de investigatie si control

membru Dan Pantea

12.

Ministerul Sănătătii si Familiei

director general adjunct,

Directia generală de sănătate publică

membru Ioana Iacob

13.

Ministerul Sănătătii si Familiei

inspector sanitar de stat sef, Inspectia Sanitară de Stat

membru Lili Păsat

14.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

director general adjunct, Agentia Natională Sanitară Veterinară

membru Sorin Mitrea

15.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

director, Directia standarde, mărci, licente, calitatea alimentelor si acreditare

membru Constantin Baciu

16.

Ministerul de Interne

sef Directia Politie economico-financiară

membru colonel Milescu Aurel

17.

Garda Financiară Centrală

comisar sef de divizie

membru

Gabriel Cărbunaru

18.

Directia Generală a Vămilor

director, sef Serviciu tarif vamal integrat

membru Mioara Voicu Mic

19.

Ministerul Administratiei Publice

director,

Directia servicii publice descentralizate

membru Ioan Mărgăritaru

20.

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

director general, Corpul de control al ministrului

membru Traian Panait

21.

Ministerul Afacerilor Externe

director general,

Directia generală politici comerciale

membru Victoria Câmpeanu

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

 

CAPITOLUL I

Atributii

 

Art. 1. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2001 pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în scopul armonizării mecanismelor si instrumentelor vizând piata internă a produselor si serviciilor, precum si al asigurării protectiei consumatorilor,

asigură colaborarea dintre autoritătile administratiei publice centrale si dintre aceste autorităti si structurile civile.

Art. 2. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor are ca scop:

a) dezvoltarea si perfectionarea Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor;

b) perfectionarea cadrului legislativ si institutional în materie, care să îndeplinească cerintele de integrare în piata unică europeană;

c) accelerarea procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia comunitară în domeniu.

Art. 3. - Atributiile principale ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor sunt următoarele:

a) analizează si evaluează sistemul actual de supraveghere a pietei din România;

b) studiază sistemul actual de supraveghere a pietei produselor si serviciilor din tările Uniunii Europene;

c) urmăreste, în baza analizelor si evaluărilor efectuate, ca Sistemul national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor să răspundă următoarelor cerinte:

- stabilirea responsabilitătilor operatorilor economici;

- delimitarea clară a atributiilor organismelor de control abilitate;

- delimitarea laboratoarelor si a personalului specializat de control pe piată de organismele care certifică conformitatea produselor cu prevederile legale, în perioada de conceptie si de

productie;

- stabilirea metodelor si tehnicilor de control;

- transparenta procedurilor si siguranta mecanismelor de inspectie si control;

- formarea personalului specializat pentru controlul pe piată al produselor si serviciilor;

- perfectionarea procedurilor de informare si colaborare între institutiile cu competentă în materie;

d) în exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor întocmeste rapoarte privind dezvoltarea si perfectionarea Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, precum si a cadrului legislativ si institutional în materie, care sunt prezentate Guvernului de către presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

CAPITOLUL II

Modul de functionare

 

Art. 4. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor se întruneste trimestrial si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti.

Art. 5. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este condus de secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în calitate de presedinte.

În lipsa presedintelui conducerea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este asigurată de unul dintre vicepresedinti, de-

semnat prin ordin al secretarului de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 6. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor se consideră legal întrunit dacă se asigură prezenta a minimum două

treimi din numărul membrilor titulari.

Art. 7. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor adoptă decizii prin votul deschis al majoritătii simple a membrilor titulari

prezenti. În cazul unui număr egal de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

Modificarea sau completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor se face la cererea presedintelui, a unuia dintre vicepresedinti sau la cererea a cel putin două treimi din numărul membrilor titulari.

Regulamentul de organizare si functionare modificat sau completat va fi aprobat prin ordin al secretarului de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în termen de

10 zile de la data adoptării lui, si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Dezbaterile si deciziile din cadrul reuniunilor se consemnează într-un registru de procese-verbale ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si

Serviciilor si Protectia Consumatorilor, fiecare proces-verbal fiind contrasemnat de reprezentantii cu drept de vot prezenti la sedintă.

Registrul de procese-verbale se va păstra la secretariatul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor.

Art. 9. - Secretariatul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este asigurat de către Autoritatea Natională pentru

Protectia Consumatorilor.

Secretariatul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este alcătuit din 3 (trei) membri si este coordonat de un secretar desemnat prin ordin al secretarului de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

În perioada dintre două reuniuni secretariatul asigură legătura dintre membrii Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, schimburile de informatii si documentele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, precum si convocarea acestora.

Secretariatul urmăreste efectuarea lucrărilor de secretariat si participă la reuniunile Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia

Consumatorilor fără drept de vot.

Membrii Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor sunt convocati nominal, în scris, cu minimum 7 zile înaintea fiecărei

reuniuni, comunicându-li-se locul, data si ora convocării, precum si ordinea de zi, la care se anexează documentele de lucru necesare.

Propunerile din partea membrilor privind proiectele pentru ordinea de zi se primesc cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru reuniune.

În cazuri de urgentă convocarea se va face de îndată.

Art. 10. - La sedintele Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor pot participa, în calitate de invitat, reprezentanti ai altor autorităti ale administratiei publice si ai unor organizatiio neguvernamentale reprezentative ale întreprinzătorilor, producătorilor si consumatorilor.

În acest sens fiecare participant va desemna, în functie de ordinea de zi, invitatii pe care îi consideră oportuni; numele acestora vor fi comunicate presedintelui Comitetului Interministerial

pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru reuniune.

 

CAPITOLUL III

Alte dispozitii

 

Art. 11. - Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este format din 21 de membri care vor fi desemnati de către institutiile

prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 681/2001.

Membrii care fac parte din Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor si din secretariatul acestuia îsi păstrează calitatea de angajat, respectiv de functionar public la institutiile de la care provin, precum si toate drepturile ce derivă din această calitate.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

Secretarul de stat, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în temeiul art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru buna informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea să îsi exprime opinia cu privire la produsele si serviciile care sunt puse la dispozitie de agentii economici este obligatorie afisarea la loc vizibil în spatiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciilor a unei plachete cu numărul de telefon TELCONS (telefonul consumatorului - apel gratuit)

01-80.80.999, precum si adresa si numărul de telefon ale oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, respective ale Oficiului Municipiului Bucuresti pentru Protectia Consumatorilor, în a cărui rază teritorială se află agentul economic.

(2) Adresele si numerele de telefon ale oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv adresa si numărul de telefon ale Oficiului Municipiului Bucuresti pentru Protectia Consumatorilor, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Placheta prevăzută la art. 1 va fi realizată prin grija agentului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2001.

Nr. 535.

 

ANEXA Nr. 1

 

Oficiul judetean pentru protectia consumatorilor

Adresa

Telefon

Alba

Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9

811946

Arad

Arad, Str. Revolutiei nr. 50

257049

Arges

Pitesti, Str. Zorilor nr. 22

222960

Bacău

Bacău, str. Erou Gh. Nechita nr. 2

111273

Bihor

Oradea, Str. Sucevei nr. 4A

431817

Bistrita-Năsăud

Bistrita, piata Petru Rares nr. 1

211681

Botosani

Botosani, str. Marchian nr. 66

512958

Brasov

Brasov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 12

413951

Brăila

Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121

615641

Buzău

Buzău, cartier Bazar bl. C4, parter

720908

Caras-Severin

Resita, Aleea Pinilor bl. 1, sc. B, parter

213083

Călărasi

Călărasi, str. Grivita nr. 91

317897

Cluj

Cluj Napoca, str. Năvodari nr. 2

413368

Constanta

Constanta, Bd. Poporului nr. 121 bis

550550

Covasna

Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1

312297

Dâmbovita

Târgoviste, str. Udriste Năsturel nr. 1

215940

Dolj

Craiova, str. Gh. Chitu nr. 46

124242

Galati

Galati, str. Alexandru Ioan Cuza bl. Cristal, sc. 2, et. 3

413929

Giurgiu

Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu bl. MUV 3, anexa D

216402

Gorj

Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2

212521

Harghita

Miercurea-Ciuc, Bd. Timisoarei nr. 15

111702

Hunedoara

Deva, str. Mihai Viteazul nr. 3

214971

Ialomita

Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27

231410

Iasi

Iasi, str. Toma Cozma nr. 11

278233

Ilfov

Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, sectorul 1

3150355

Maramures

Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 48

218887

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80

315276

Mures

Târgu Mures, str. Livezeni nr. 3

254625

Neamt Piatra

Neamt, str. Alecu Russo nr. 12 bis

217090

Olt

Slatina, str. Sevastopol nr. 2

415531

Prahova

Ploiesti, Str. Industriei nr. 111

176436

Satu Mare

Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3

768733

Sălaj

Zalău, Piata Unirii nr. 20

612832

Sibiu

Sibiu, Str. Dorului nr. 21

447789

Suceava

Suceava, bd. George Enescu nr. 2, bl. 7, parter

530876

Teleorman

Alexandria, str. Turnu Măgurele nr. 12

312643

Timis

Timisoara, Str. Circumvalatiunii nr. 6

122790

Tulcea

Tulcea, Str. Păcii nr. 17A

515658

Vaslui

Vaslui, str. Stefan cel Mare bl. 5A, parter

361450

Vâlcea Râmnicu

Vâlcea, Splaiul Independentei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3

747120

Vrancea

Focsani, str. Lupeni nr. 6

217000

Municipiul Bucuresti

Bucuresti, str. Elev Stefănescu Stefan nr. 9, sectorul 2

2505550, 980

 

ANEXA Nr. 2

 

TELEFOANE

la dispozitia consumatorilor

 

TELCONS

Linie telefonică cu apelare gratuită, destinată sesezărilor si reclamatiilor

 

01 80.80.999

 

Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor

Adresa : …………………………….

Telefon : ……………………………