MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 30       LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE       Joi, 17 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

                  93. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

                  94. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

                  95. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler si a Medaliei nationale Pentru Merit clasa a III-a

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

                  4. - Hotarare privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Roman de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana

 

                  7. - Hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru lucrari operative de înlaturare a efectelor unor calamitati naturale produse în judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui

 

                  8. - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 714/2001 privind transferul Închisorii Militare nr. 5 Caracal din subordinea Ministerului Apararii Nationale în subordinea Ministerului de Interne - Comandamentul National al Jandarmeriei

 

                  9. - Hotarare pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator

 

                  14. - Hotarare privind eliberarea domnului Mihai Ion Florin Luican din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

                  15. - Hotarare privind numirea domnului Gabriel Oprea în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Cavaler

 

                  In temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, la propunerea ministrului de interne, pentru meritele importante avute in cadrul misiunilor O.N.U. de mentinere a pacii din Kosovo,

 

                  Presedintele Romaniei decreteaza:

 

                  Articol unic. - Se confera Ordinul national Pentru Merit in grad de Cavaler, cu insemne pentru militari, urmatorilor:

                  - domnului colonel Virgil Mogildea;

                  - domnului maior Liviu Constantin Naghi;

                  - domnului capitan Octavian Boghiu;

                  - domnului capitan Laurentiu-Mircea Sobu.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 93.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Cavaler

 

                  In temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei,

                  la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru meritele importante avute in indeplinirea cu succes a activitatilor desfasurate in cadrul misiunilor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa de mentinere a pacii din Bosnia-Hertegovina, Cecenia, Kosovo si Macedonia pe timpul mandatului de presedintie a acestei organizatii internationale detinut in anul 2001 de Romania,

 

                  Presedintele Romaniei decreteaza:

 

                  Articol unic. - Se confera Ordinul national Pentru Merit in grad de Cavaler urmatorilor:

                  - domnului Alexandru Cornea din Ministerul Afacerilor Externe pentru misiunea din Cecenia;

                  - domnului Nicolae Ropotean din Ministerul Afacerilor Externe pentru misiunea din Kosovo;

                  - domnului Ovidiu Craiu, reprezentantul Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului, pentru misiunea din BosniaHertegovina;

                  - domnului locotenent Marius Muresan din Ministerul de Interne pentru misiunea din Kosovo;

                  - domnului capitan Teofil Parasca din Ministerul de Interne pentru misiunea din Macedonia.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Cavaler si a Medaliei nationale Pentru Merit clasa a III-a

 

                  In temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 alin. (1) pct. I si V din Legea 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei,

                  la propunerea ministrului apararii nationale, pentru meritele importante avute in cadrul misiunilor internationale de mentinere a pacii si de observatori,

 

                  Presedintele Romaniei decreteaza:

 

                  Art. 1. - Se confera Ordinul national Pentru Merit in grad de Cavaler, cu insemne pentru militari, urmatorilor:

                  - domnului colonel Traian Nistor, comandantul batalionului de geniu in Misiunea SFOR din Bosnia-Hertegovina;

                  - domnului locotenent-colonel Fanel Popoiu, comandantul batalionului de geniu in Misiunea SFOR din BosniaHertegovina;

                  - domnului locotenent-colonel Ioan Vasiliu, comandantul batalionului de geniu in Misiunea SFOR din BosniaHertegovina;

                  - domnului locotenent-colonel Anghel Gheorghe, comandantul batalionului de geniu in Misiunea SFOR din Bosnia-Hertegovina;

                  - domnului locotenent-colonel Dan-Florin Grecu, observator militar la Misiunea O.N.U. din Etiopia-Eritreea;

                  - domnului locotenent-colonel Vladimir Staicu, observator militar la Misiunea O.N.U. din Etiopia-Eritreea;

                  - domnului locotenent-colonel Alexandru Frates, observator militar la Misiunea O.N.U. din Etiopia-Eritreea;

                  - domnului locotenent-colonel Gheorghe Sima, observator militar la Grupul O.S.C.E. de observatori militari din Georgia;

                  - domnului capitan inginer Daniel Dragoiescu, translator si ofiter cu operatiunile la batalionul de geniu in Misiunea SFOR din Bosnia-Hertegovina;

                  - domnului capitan medic Corneliu Clejan, medic la batalionul de geniu in Misiunea SFOR din Bosnia-Hertegovina;

                  - domnului capitan comandor Liviu-Marilen Lungulescu, ofiter pentru probleme de personal si pregatire in Grupul de planificare la nivel inalt din Viena al O.S.C.E.;

                  - domnului locotenent comandor Ionel Nicolae Buga, comandantul plutonului de pompieri si de aprovizionare cu carburanti pentru avioane la detasamentul roman al NATO din Bosnia-Hertegovina;

                  - domnului capitan Radu-Laurentiu Prisecaru, comandantul plutonului de politie militara la detasamentul roman al NATO din Kosovo.

                  Art. 2. - Se confera Medalia nationala Pentru Merit clasa a III-a, cu insemne pentru militari, urmatorilor:

                  - domnului plutonier major Remus Pana, observator militar in Grupul NATO de observatori militari din Kosovo;

                  - domnului plutonier Tudor Vranceanu, observator militar in Grupul NATO de observatori militari din Kosovo.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

organizarea la Bucuresti, in perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Roman de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 106 din O.U.G. 60/2001 privind achizitiile publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

                  Art. 1. - (1) In perioada 19-20 mai 2002 se organizeaza la Bucuresti Reuniunea anuala a guvernatorilor Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si Forumul de Afaceri.

                  (2) Pe data de 18 mai 2002 se organizeaza la Bucuresti Forumul Roman de Investitii.

                  (3) In perioada 22-24 mai 2002 se organizeaza la Bucuresti Reuniunea ministrilor de finante din tarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana.

                  Art. 2. - In vederea realizarii demersurilor si luarii masurilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a evenimentelor prevazute la art. 1 se constituie un comitet la nivel inalt si o comisie de organizare.

                  Art. 3. - (1) Comitetul la nivel inalt este condus de primul-ministru al Romaniei si este format din:

                  - ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

                  - ministrul finantelor publice;

                  - ministrul afacerilor externe;

                  - ministrul integrarii europene;

                  - ministrul administratiei publice;

                  - ministrul de interne;

                  - ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;

                  - ministrul turismului;

                  - ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

                  - ministrul culturii si cultelor;

                  - ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.

                  (2) La activitatea Comitetului la nivel inalt pot participa, in calitate de invitati, si reprezentanti ai Administratiei prezidentiale si ai Camerei Deputatilor.

                  Art. 4. - (1) Comisia de organizare este condusa de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are in componenta cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, din cadrul urmatoarelor autoritati:

                  - Secretariatul General al Guvernului;

                  - Ministerul Finantelor Publice;

                  - Ministerul Afacerilor Externe;

                  - Ministerul Integrarii Europene;

                  - Ministerul Administratiei Publice;

                  - Ministerul de Interne;

                  - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

                  - Ministerul Turismului;

                  - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

                  - Ministerul Culturii si Cultelor;

                  - Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;

                  - Aparatul de lucru al primului-ministru;

                  - Serviciul de Protectie si Paza;

                  - Prefectura Municipiului Bucuresti.

                  (2) La lucrarile comisiei de organizare pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Administratiei prezidentiale si ai Secretariatului General al Camerei Deputatilor.

                  (3) In vederea organizarii si desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1 Comisia de organizare colaboreaza cu autoritati si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale.

                  (4) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru formate din reprezentanti ai autoritatilor prevazute la alin. (1), ai altor autoritati si institutii publice, ai persoanelor juridice de drept privat, ai organizatiilor neguvernamentale, precum si din persoane incadrate in conditiile art. 6 alin. (1).

                  Art. 5. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor aferente achizitiei de echipamente si lucrari de amenajare a spatiilor destinate desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1 bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2002 se suplimenteaza din Fondul de rezerva bugetara la dispozita Guvernului cu suma de 5,0 miliarde lei la capitolul 51.01 "Autoritati publice", titlul "Cheltuieli de capital".

                  (2) Achizitia de echipamente si lucrari de amenajare a spatiilor destinate desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1 se face cu avizul comisiei de organizare.

                  Art. 6. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii si desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1 bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002 se suplimenteaza din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului la capitolul 51.01 "Autoritati publice" cu suma de 55 miliarde lei, din care pentru: titlul "Cheltuieli de personal" cu 5,0 miliarde lei, titlul "Cheltuieli materiale si servicii" cu 35,0 miliarde lei si titlul "Cheltuieli de capital" cu 15,0 miliarde lei. Incadrarea personalului se face pe baza de contracte de munca pe durata determinata sau conventii civile de prestari de servicii, in conditiile legii.

                  (2) In vederea desfasurarii in bune conditii a evenimentelor prevazute la art. 1 se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizari ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tara si din strainatate, alte surse atrase in conditiile legii, precum si resurse financiare externe pentru finantarea cheltuielilor.

                  (3) Structura detaliata a bugetului aferent organizarii si desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1, stabilit potrivit alin. (1), se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

                  (4) Ministerul Finantelor Publice va introduce modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetul Camerei Deputatilor si al Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.

                  Art. 7. - Cu sumele neutilizate de Camera Deputatilor si de Secretariatul General al Guvernului se reintregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pana la data de 30 august 2002.

                  Art. 8. - (1) Gestionarea actiunilor prevazute de prezenta hotarare va fi realizata de Secretariatul General al Guvernului.

                  (2) Secretariatul General al Guvernului are in responsabilitate asigurarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a evenimentelor prevazute la art. 1, in conditiile art. 6 alin. (1), prin achizitionarea acestora, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Contractele de achizitie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a evenimentelor prevazute la art. 1 se incheie de catre Secretariatul General al Guvernului.

                  (3) Secretariatul General al Guvernului va utiliza sumele alocate organizarii si desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1, in conformitate cu deciziile Comitetului la nivel inalt si ale Comisiei de organizare si cu prevederile Memorandumului de colaborare cu privire la Reuniunea anuala a Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, ce urmeaza a avea loc la Bucuresti, Romania, incheiat intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

                  (4) Eventualele pagube neimputabile se acopera din bugetul aferent organizarii si desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

                  Art. 9. - Pentru contractele care au ca obiect achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari necesare organizarii si desfasurarii evenimentelor prevazute la art. 1 pragurile mentionate la art. 13 lit. a)-c) din O.U.G. 60/2001 privind achizitiile publice se stabilesc la valoarea de 300.000 euro pentru fiecare.

                  Art. 10. - Destinatia bunurilor achizitionate cu caracter definitiv, in conformitate cu prevederile legale, va fi stabilita prin hotarare a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihailescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoana

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale produse in judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 20 din Legea 72/1996 privind finantele publice, ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 11 din Leg nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

                  Art. 1. -  Se aproba alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 24.705 milioane lei in bugetele judetelor Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale produse de caderile masive de zapada.

                  Art. 2. - Cu suma prevazuta la art. 1 se suplimenteaza bugetele judetelor Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui pe anul 2002 la capitolul "Venituri cu destinatie speciala", subcapitolul "Venituri din fondul de interventie", respectiv la capitolul "Cheltuieli cu destinatie speciala", subcapitolul "Cheltuieli din fondul de interventie", iar utilizarea sumei respective se face de catre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

                  Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 7.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

sumei de 24.705 milioane lei, alocata din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale produse in judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea (milioane lei)

1.

Consiliul Judetean Bacau

4.250

2.

Consiliul Judetean Botosani

4.850

3.

Consiliul Judetean Iasi

4.605

4.

Consiliul Judetean Neamt

2.500

5.

Consiliul Judetean Suceava

4.350

6.

Consiliul Judetean Vaslui

4.150

TOTAL:

24.705

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

modificarea si completarea H.G. 714/2001 privind transferul Inchisorii Militare nr. 5 Caracal din subordinea Ministerului Apararii Nationale in subordinea Ministerului de Interne - Comandamentul National al Jandarmeriei

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

 

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

                  Articol unic. – Hotararea Guvernului nr. 714/2001 privind transferul Inchisorii Militare nr. 5 Caracal din subordinea Ministerului Apararii Nationale in subordinea Ministerului de Interne - Comandamentul National al Jandarmeriei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 430 din 31 iulie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

                  1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:

                  "(2) Imobilele, proprietate publica a statului, compuse din constructii, anexele si terenurile aferente, identificate potrivit anexei 1, aflate in folosinta Inchisorii Militare nr. 5 Caracal, trec din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului de Interne.

                  (3) Imobilele cu destinatia de locuinte de serviciu, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, ocupate prin contract de locatiune de personalul Inchisorii Militare nr. 5 Caracal, identificate potrivit anexei 2, trec in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne, pastrandu-si destinatia actuala."

                  2. Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

                  "(3) Structura functiilor care se transfera este prevazuta in anexa 3.

                  (4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in evidenta contabila a Inchisorii Militare nr. 5 Caracal se transfera fara plata, in stare de functionare, de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne."

                  3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

                  "Art. 3. - (1) Transferul functiilor si efectivelor se stabileste prin protocol incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne.

                  (2) Trecerea imobilelor si terenurilor aferente, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si a asigurarii serviciilor se va face pe baza de protocol incheiat intre cele doua ministere in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari."

                  4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

                  "Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetelor Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, precum si in structura bugetului de stat pe anul 2002."

                  5. Dupa articolul 4 se introduce articolul 5 cu urmatorul cuprins:

                  "Art. 5. - Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare si se comunica numai institutiilor interesate."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul apararii nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

completarea anexei 1 la H.G. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

 

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

                  Articol unic. - Anexa 1 la H.G. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 138 din 22 iunie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu pozitia nr. 16 cu urmatorul cuprins:

                  "16. Deseuri de aliaje de aluminiu (aliaje a caror compozitie chimica contine aluminiu ca element predominant)".

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 9.

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

eliberarea domnului Mihai Ion Florin Luican din functia de prefect al municipiului Bucuresti

                 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

                  Articol unic. - Domnul Mihai Ion Florin Luican se elibereaza din functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 14.

 

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

numirea domnului Gabriel Oprea in functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

                  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

                  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

                  Articol unic. - Domnul Gabriel Oprea se numeste in functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE 

Contrasemneaza:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 15.