MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 28       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Joi, 17 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            775/2001. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitatii Europene în domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitatile de instruire

 

            1.118/2001. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitatii Europene în domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitatile de instruire

 

            776/2001. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare

 

            1.119/2001. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare

 

            779/2001. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: „LIFE III”, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, „Fiscalis”, „Leonardo da Vinci II”, „Socrates II”, „Youth” si „Cultura 2000” - RO 0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000

 

            1.122/2001. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul României si Comisia Europeana referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: „LIFE III”, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, „Fiscalis”, „Leonardo da Vinci II”, „Socrates II”, „Youth” si „Cultura 2000” - RO 0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000

 

            780/2001. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a României si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca „Dacia Felix” - S.A.

 

            1.123/2001. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a Romaniei si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca „Dacia Felix” - S.A.

 

            781/2001. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 

            1.124/2001. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 

            782/2001. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice

 

            1.125/2001. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice

 

            4. - Decret pentru numirea unor procurori financiari

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 280 din 30 octombrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Decretului-lege nr. 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.319/2001. - Hotarâre pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 258/2001

 

            1.324/2001. - Hotarâre pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 686/1997 privind autorizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare pentru achizitionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior pentru aprobarea garantarii creditului extern si a Ministerului Finantelor de a garanta creditul în numele statului

 

            1.325/2001. - Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

 

            1.327/2001. - Hotarare privind normarea parcului auto pentru activitatea specifica a Consiliului National al Audiovizualului

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

Pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanta Guvernului Nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele Comunitatii Europene in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului Nr. 32 din 30 ianuarie 2000 pentru completarea Ordonanta Guvernului Nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele Comunitatii Europene in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitatile de instruire, emisa in temeiul art. 1 lit. H pct. 1 din Legea 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 31 ianuarie 2000.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 775.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele Comunitatii Europene in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele Comunitatii Europene in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitatile de instruire si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.118.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului Nr. 3 din 20 ianuarie 1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, emisa in temeiul art. 1 lit. i) din Legea 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 31 din 28 ianuarie 1998, cu urmatoarele modificari:

            1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA

pentru modificarea termenului prevazut la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare"

            2. Articolul unic al ordonantei va avea urmatorul cuprins:

            "Articol unic. - Termenul prevazut la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata, modificata si completata prin Legea 51/1996, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 iunie 2002."

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 776.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

Decret

promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanta Guvernului Nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului Nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului Nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.119.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

aprob. Ordonanta Guvernului Nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III"

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului Nr. 46 din 21 august 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea programcadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" si "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 529 din 31 august 2001.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 779.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

                                                                                                                                         

DECRET

promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III"

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" si "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.122.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

aprobarea O.U.G. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a Romaniei si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68 din 17 mai 2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a Romaniei si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 256 din 18 mai 2001.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 780.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a Romaniei si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea O.U.G. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a Romaniei si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A. si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

 Nr. 1.123.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanta guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

           

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr.10 din 28 ianuarie 1999 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, emisa in temeiul art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu urmatoarea modificare:

            - Articolul unic va avea urmatorul cuprins:

            "Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 201 din 30 august 1995, aprobata si modificata prin Leg nr. 106/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificata si completata prin Legea 123/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 149 din 11 iulie 1997, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 10/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 120/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 225 din 18 iunie 1998, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

            «De asemenea, din veniturile provenind din vanzarea timbrului judiciar se vor asigura sumele necesare pentru construirea si cumpararea de locuinte de serviciu, precum si pentru plata specialistilor si a colaboratorilor externi, care participa la elaborarea unor proiecte de coduri.»"

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 781.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.124.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 55 din 14 august 1998 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, emisa in temeiul art. 1 pct. 5 lit. b) din Leg nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 302 din 18 august 1998.

           

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 782.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

promulgarea Legii privind respingerea Ordonanta Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Se promulga Legea privind respingerea Ordonanta Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.125.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru numirea unor procurori financiari

 

            In temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, avand in vedere propunerile plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotararii nr. 117 din 17 decembrie 2001,

 

            Presedintele Romaniei decreteaza:

 

            Articol unic. - Pe data de 19 februarie 2002 se numesc in functia de procuror financiar, pe un termen de 6 ani, urmatorii:

            - doamna Victoria Mariana Ioan, procuror financiar pe langa Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti;

            - domnul Adrian Gabriel Vartires, procuror financiar inspector pe langa Curtea de Conturi a Romaniei.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE Nr. 280

din 30 octombrie 2001

privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Decretului-lege 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat

 

            Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Decretului-lege 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat, exceptie ridicata de Nicolae Burlacu in Dosarul 3.380/2000 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.

            La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

            Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, aratand ca Decretul-lege 24/1990 cuprinde dispozitii prin care sunt protejate locuintele din fondul locativ de stat, ceea ce nu contravine prevederilor Constitutiei.

CURTEA,

            avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

            Prin Incheierea din 2 martie 2001, pronuntata in Dosarul 3.380/2000 Curtea Suprema de Justitie Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului-lege 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat, exceptie ridicata de Nicolae Burlacu intr-o cauza penala.

            In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca prin "Aplicarea Decretului-lege 24/1990 care a fost promulgat inainte de adoptarea Constitutiei Romaniei se incalca in mod flagrant prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, deoarece acest act normativ creeaza vadite discriminari intre modalitatile de ocrotire a proprietatii private a statului fata de proprietatea privata particulara". In continuare se arata ca, "Atata timp cat proprietatea privata a persoanelor particulare este ocrotita de legea penala numai de art. 208-221 din Codul penal, este firesc ca si proprietatea privata a statului sa fie ocrotita doar prin aceleasi texte incriminatorii, deoarece prevederile constitutionale consfintesc egalitatea dintre proprietatea privata a statului si proprietatea privata a persoanelor fizice".

            Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala, exprimandu-si opinia, considera ca "dispozitiile din Decretul-lege 24/1990 contestate de petitionar [...] nu contravin dispozitiilor constitutionale mentionate de acesta, desi exista o anumita discriminare intre ocrotirea folosintei sectorului locativ de stat in raport cu sectorul locativ particular, deosebire care [...] nu deriva din stabilirea unui regim juridic diferentiat al proprietatii, ci din obligatiile avute de stat pentru realizarea unei alte cerinte de ordin constitutional, anume aceea de a asigura cetatenilor sai un minim de conditii derivat din natura Romaniei ca stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane sunt valori, alaturi de altele, supreme si garantate".

            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Leg nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca actul normativ criticat nu incalca art. 41 alin. (2) din Constitutie, articol care nu este incident in cauza. Se mai arata ca, "in conditiile economiei de piata, [...], statul, prin politica sa legislativa, poate institui masuri speciale, inclusiv prin norme de drept penal, de natura sa ocroteasca proprietatea publica, in considerarea apararii si promovarii interesului public, respectiv al cetatenilor". Se mai invoca, de asemenea, si dispozitiile art. 43 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora statul este obligat "sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent", inclusiv dreptul la o locuinta.

            Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este nefondata. In sustinerea acestui punct de vedere se arata ca "Articolul 41 alineatul (2) din Constitutie reglementeaza numai ocrotirea proprietatii private, in mod egal, indiferent de titular, astfel ca motivele invocate de autorul exceptiei nu sunt sustinute de textul constitutional invocat".

            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

CURTEA,

            examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii 47/1992, retine urmatoarele:

            Curtea Constitutionala constata ca este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Leg nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Decretului-lege 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat.

            Critica de neconstitutionalitate se intemeiaza pe sustinerea ca prin aplicarea acestui act normativ se "creeaza vadite discriminari intre modalitatile de ocrotire a proprietatii private a statului fata de proprietatea privata particulara", ceea ce contravine prevederilor art. 41 alin. (2) teza intai din Constitutie.

            Desi autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, in intregime, Curtea retine ca in realitate acesta se refera numai la teza intai a textului, care are urmatorul cuprins: "Proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular." Totodata Curtea retine ca exceptia a fost ridicata intr-o cauza in care autorul acesteia a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de ocupare abuziva a unei locuinte, fapta prevazuta la art. 1 din Decretul-lege 24/1990, articol potrivit caruia "Ocuparea unei locuinte din fondul locativ de stat inainte de incheierea contractului de inchiriere constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani".

            Examinand sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca acestea sunt nefondate. Reglementarea prin lege speciala a infractiunii prevazute la art. 1 din Decretul-lege 24/1990 nu vizeaza ocrotirea proprietatii publice sau private a statului, ci asigurarea efectiva a posibilitatii ca statul sa puna la dispozitie populatiei, in conditiile si cu respectarea legii, locuintele din fondul sau locativ, corespunzator obligatiilor sale constitutionale ce decurg indeosebi din dispozitiile art. 43 privind nivelul de trai (locuinta fiind un element esential al acestuia), precum si din dispozitiile de principiu ale art. 1 alin. (3) din Constitutie, referitoare la caracterul social al statului. Din aceasta perspectiva este evident ca pentru satisfacerea cerintelor constitutionale statul este obligat si indreptatit sa impuna o anumita disciplina a ocuparii spatiilor din fondul sau locativ, inclusiv prin incriminarea ocuparii lor abuzive. Ca atare, Curtea constata ca in cauza nu au incidenta, asa cum sustine autorul exceptiei, dispozitiile art. 41 alin. (2) teza intai din Constitutie si, in consecinta, exceptia de neconstitutionalitate ridicata urmeaza sa fie respinsa.

            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata,

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Decretului-lege 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat, exceptie ridicata de Nicolae Burlacu in Dosarul 3.380/2000 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE nr. 1319

modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului 258/2001

 

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. I. - Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin H.G. 258/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 110 din 5 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

            1. Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc alineatele (21) si (22) cu urmatorul cuprins:

            "(21) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica.

            (22) Conducerea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca este asigurata de un director general ajutat de un director adjunct stiintific si un director economic, numiti in functie de presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale."

            2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

            "(3) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale are in subordine case de odihna si tratament balnear ale taranimii si alte unitati, potrivit legii."

            3. Dupa alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:

            "(4) Casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, prevazute in anexa 2 la prezentul statut, se organizeaza ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din venituri extrabugetare.

            (5) Conducerea caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii este asigurata de un director si un contabilsef, numiti in functie de presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale."

            4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 4. - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale verifica aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta."

            5. Titlul punctului III al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

            "III. In domeniul indrumarii si reprezentarii"

            6. La articolul 7 punctul III, litera a) va avea urmatorul cuprins:

            "A) indruma, coordoneaza si verifica modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale si locale de pensii;"

            7. La articolul 7 punctul III, dupa litera a) se introduce litera a1) cu urmatorul cuprins:

            "A1) indruma persoanele juridice si fizice, carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;"

            8. La articolul 7 punctul III, litera b) va avea urmatorul cuprins:

            b) verifica modul de stabilire si achitare a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale prevazute de lege, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, finantate din bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;"

            9. Litera e) a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:

            "e) aproba structura organizatorica-cadru a caselor teritoriale de pensii si a unitatilor subordonate;"

            10. Alineatul (2) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:

            "(2) Numarul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 5.237."

            11. Articolul 19 se completeaza cu alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

            "(3) Numarul de posturi pentru Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca este de 314 posturi finantate in anul 2002 din bugetul de stat."

            12. Litera d) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

            "d) verifica modul de constituire, virare si incasare a contributiei de asigurari sociale si dispun, dupa caz, masurile prevazute de lege;"

            13. Anexa la statut se inlocuieste cu anexa 1 la prezenta hotarare.

            Art. II. - Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2002.

            Art. III. - Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin H.G. 258/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.319.

 

ANEXA 1

 

Numarul maxim de posturi = 400 (exclusiv presedintele)

 

ANEXA 2

 

CASE DE ODIHNA SI TRATAMENT BALNEAR

ale taranimii din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

 

1.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Amara, localitatea Amara, Str. Lacului, judetul Ialomita

2.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Bala, localitatea Bala, Str. Principala, judetul Mehedinti

3.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Bizusa, localitatea Bizusa, judetul Salaj

4.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Buzias, localitatea Buzias, Str. Principala, judetul Timis

5.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Covasna, localitatea Covasna, Str. Unirii nr. 10, judetul Covasna

6.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Geoagiu-Bai, localitatea Geoagiu-Bai, Str. Vilelor, judetul Hunedoara

7.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Lacu Sarat, localitatea Lacu Sarat, judetul Braila

8.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Moneasa, localitatea Moneasa, judetul Arad

9.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Nicolina, municipiul Iasi, str. Trotus nr. 12, judetul Iasi

10.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Olanesti, localitatea Olanesti, Str. Muncitorilor nr. 1, judetul Valcea

11.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Sarata-Monteoru, localitatea Sarata-Monteoru, judetul Buzau

12.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii Pucioasa, localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 1, judetul Dambovita

13.

Casa de odihna si tratament balnear a taranimii 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, judetul Bihor

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

modificarea Hotararii Guvernului nr. 686/1997 privind autorizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare pt. achizitionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

 

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 686/1997 privind autorizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare pentru achizitionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior pentru aprobarea garantarii creditului extern si a Ministerului Finantelor de a garanta creditul in numele statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifica dupa cum urmeaza:

            1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 8. - In vederea derularii Programului 'ROM AG'98' se vor incheia contracte comerciale de livrare la intern cu producatorii agricoli individuali sau asociati, societati agricole, precum si cu alte persoane juridice din agricultura care au ca obiect principal de activitate cultivarea pamantului."

            2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 9. - Utilajele agricole si instalatiile pentru irigatii din componenta pachetelor agricole trec in proprietatea deplina a participantilor la program, prevazuti la art. 8, dupa achitarea in intregime a acestora."

            3. In titlul hotararii si in cuprinsul acesteia sintagma "Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare" se inlocuieste cu sintagma "Societatea Nationala «Imbunatatiri Funciare» - S.A.".

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.324.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism (I.N.C.D.T.), aflat in coordonarea Ministerului Turismului

 

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001, rectificat, al Institutului National de CercetareDezvoltare in Turism (I.N.C.D.T.), aflat in coordonarea Ministerului Turismului, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism (I.N.C.D.T.) reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

            (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism (I.N.C.D.T.) poate efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

            Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.

            (2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica prevederile Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

            Art. 4. - Contraventia se constata si amenda se aplica de organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor care se fac raspunzatoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.325.


*) Anexa se comunica persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

normarea parcului auto pentru activitatea specifica a Consiliului National al Audiovizualului

 

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 5 alin. (3) si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. 1. - Se aproba detinerea in parcul auto si utilizarea de catre Consiliul National al Audiovizualului a unui numar de 6 autoturisme pentru desfasurarea activitatilor sale specifice.

            Art. 2. - Consumul lunar de carburanti se stabileste in conformitate cu prevederile pct. II din anexa 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.

            Art. 3. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 739/1994 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifica a Consiliului National al Audiovizualului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 308 din 3 noiembrie 1994.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.327.