MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 22         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizie nr. 271 din 2 octombrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

421/2.164. – Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra

 

464. – Ordin pentru aprobarea Normelor privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis

 

483. – Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE Nr. 271

din 2 octombrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costica Bulai - judecator

Nicolae Cochinescu - judecator

Constantin Doldur - judecator

Kozsokár Gábor - judecator

Petre Ninosu - judecator

Serban Viorel Stanoiu - judecator

Lucian Stangu - judecator

Ioan Vida  - judecator

Gabriela Ghita - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Transtex" - S.R.L. din Sighisoara in Dosarul nr. 4.169/2000 al Judecatoriei Sighisoara. Dezbaterile au avut loc in sedinta din 18 septembrie 2001, in lipsa partilor si in prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate in incheierea de la aceeasi data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 25 septembrie 2001 si apoi pentru data de 2 octombrie 2001.

CURTEA,

avand in vederea actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 5 aprilie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 4.169/2000, Judecatoria Sighisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Transtex" - S.R.L. din Sighisoara intr-un litigiu avand ca obiect plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie intocmit de Garda financiara Mures.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 sunt neconstitutionale, intrucat reprezinta "o forma mascata de confiscare a unor bunuri... dobandite in mod licit", iar asupra acestor bunuri rezultate din contractele comerciale internationale statul nu are nici un drept, nefiind parte in aceste contracte. De asemenea, se considera ca nu sunt respectate nici dispozitiile art. 49 din Constitutie, privind cazurile si conditiile in care se pot opera restrangeri ale exercitiului unor drepturi si libertati, fiind astfel incalcat dreptul de proprietate asupra sumei de bani ce reprezinta beneficiul rezultat din activitatea de comert international. Se mai sustine ca prin impunerea incasarii sumelor in valuta, prin conturi deschise in Romania la banci autorizate, se aduce o restrangere principiului libertatii comertului, acesta presupunand "si posibilitatea pentru agentii economici de a-si stabili impreuna cu partenerii contractuali locul unde urmeaza a se face plata si modalitatile de plata". Raspunderea agentului economic, in baza art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, reprezinta, in opinia autoarei exceptiei, o imixtiune a statului in relatiile contractuale dintre persoane private. Astfel, sanctiunea contraventionala se aplica in cazul neexecutarii unor obligatii contractuale, neexecutare ce ar putea fi sanctionata doar de catre partea prejudiciata, iar nu de catre stat. Mai mult, se apreciaza ca in aplicarea sanctiunii contraventionale nu se tine seama de vinovatia necesara pentru savarsirea contraventiei, instituindu-se o raspundere obiectiva, fapt ce contravine art. 41 alin. (7) din Constitutie. De asemenea, prin interventia statului "in ordinea juridica a proprietatii private" sunt incalcate si prevederile art. 135 alin. (6) din Constitutie.

Judecatoria Sighisoara, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata, intrucat prin instituirea obligatiei de repatriere a valutei si a efectuarii operatiunilor prin conturi deschise in Romania la banci autorizate nu sunt incalcate prevederile art. 49 alin. (1) din Constitutie. Se considera, de asemenea, ca nu sunt incalcate nici dispozitiile constitutionale ale art. 134 alin. (1), alin. (2) lit. a) si b) si ale art. 135 alin. (6), intrucat "inviolabilitatea proprietatii private nu poate fi opusa cerintelor apararii intereselor nationale in activitatea financiara si valutara". Mai mult, instanta apreciaza ca "de constituirea fondurilor valutare depinde insasi functionarea sistemului economic".

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata. In primul rand se considera ca nu suntem in prezenta unei confiscari, restrangeri a exercitiului unor drepturi sau violari a proprietatii private, ci este vorba de savarsirea unei contraventii, cu toate consecintele sanctionatorii ce decurg din acest fapt. Dreptul de proprietate al autoarei exceptiei nu este atins in nici un fel, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 fiind o concretizare a prevederilor art. 41 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit carora "Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege". Se mai considera ca activitatea de comert international a agentilor economici, pe de o parte, se desfasoara pe baza autonomiei lor juridice, iar pe de alta parte, este necesar sa fie respectat interesul national in desfasurarea acestei activitati. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale in legatura cu dispozitiile atacate, exemplificandu-se prin deciziile nr. 15/1997, nr. 16/1997, nr. 274/1997, nr. 64/1998, nr. 89/1998 si nr. 113/1998.

In sfarsit, se apreciaza ca statul are datoria de a apara interesul public in cadrul economiei nationale si, pe cale de consecinta, de a interveni in activitatile economice. In legatura cu prevederile art. 29 si 30 din Constitutie se apreciaza ca acestea nu au legatura cu cauza. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele: Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

In legatura cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, desi in incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale instanta a retinut ca sunt criticate dispozitiile art. IV din ordonanta, in realitate, din analiza notelor scrise ale autoarei exceptiei, rezulta ca sunt avute in vedere doar pct. 2 si 7 ale acestui articol, care reglementeaza obligatia de a incasa sumele in valuta prin conturi deschise in Romania la banci autorizate, respectiv sanctiunile contraventionale ce intervin in cazul nerespectarii obligatiei de repatriere a valutei. In consecinta, Curtea urmeaza sa se pronunte numai asupra dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995, cu modificarile ulterioare.

I. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca alin. 3 al art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 face referire la Legea nr. 76/1992, lege abrogata expres prin art. 11 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997). Ca urmare, in cazul depasirii termenului prevazut la alin. 3 al pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 nu se vor mai putea aplica sanctiunile reglementate prin Legea nr. 76/1992, la care se adauga o majorare de 50%, deoarece un text legal care face trimitere la o norma care intre timp a iesit din vigoare nu mai produce efecte juridice. In consecinta, prevederile alin. 3 al pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 nu pot constitui obiectul controlului de neconstitutionalitate, avand in vedere ca, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala are competenta de a decide numai asupra normelor juridice in vigoare. Prin urmare, in temeiul alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, exceptia de neconstitutionalitate a alin. 3 al pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 apare ca fiind inadmisibila, urmand sa fie respinsa ca atare.

II. Cu privire la constitutionalitatea art. IV pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat, statuand ca acest text este constitutional. Astfel, prin Decizia nr. 89 din 25 iunie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 31 iulie 1998, si prin Decizia nr. 198 din 19 iunie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 august 2001, Curtea a retinut in esenta ca atat obligatia de repatriere a valutei, cat si cea de efectuare a operatiunilor prin conturile deschise in Romania la banci autorizate nu sunt contrare principiilor economiei de piata si libertatii comertului, prevazute la art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, intrucat, potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) al aceluiasi articol, statul are obligatia de a asigura protejarea intereselor nationale in activitatea financiara si valutara. De asemenea, Curtea a mai retinut ca aceste obligatii nu incalca nici dispozitiile art. 49 alin. (1) din Constitutie, deoarece acestea, reglementand situatiile in care pot fi restranse drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, nu se aplica in cauza. Intrucat nu exista elemente noi care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat considerentele, cat si solutia privind dispozitiile art. IV pct. 2 isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

III. De asemenea, Curtea s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. IV pct. 7 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994. Astfel, prin Decizia nr. 209 din 25 octombrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 15 februarie 2001, si prin Decizia nr. 151 din 8 mai 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 20 august 2001, Curtea a hotarat, cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art. IV pct. 7 alin. 1, respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. In considerentele acestor decizii s-a retinut ca aceste dispozitii nu contravin art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) si art. 135 alin. (6) din Constitutie, deoarece inviolabilitatea, in conditiile legii, a proprietatii private nu poate fi opusa cerintelor apararii intereselor nationale in activitatea financiara si valutara, in stadiul actual de dezvoltare a economiei de piata. Nici economia de piata si nici libertatea comertului nu justifica incalcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde functionarea insasi a sistemului economic, astfel ca autonomia juridica a agentilor economici in activitatea de comert exterior nu se poate realiza decat cu respectarea acestor obligatii. In legatura cu sustinerea potrivit careia dispozitiile alin. 1 si 2 ale pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 ar incalca prevederile art. 41 alin. (7) din Constitutie, Curtea a retinut prin mai multe decizii (de exemplu, prin Decizia nr. 104 din 6 iunie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000) ca dispozitiile criticate au ca scop consolidarea regimului valutar si intarirea disciplinei financiare privind disponibilitatile in conturile valutare ale persoanelor fizice si juridice, care produc si comercializeaza marfuri, executa lucrari si presteaza servicii in strainatate, prevazandu-se atat obligatia de repatriere a valutei, cat si sanctiunea nerespectarii acestei obligatii.

Curtea a mai constatat ca limitele dreptului de proprietate au fost stabilite prin lege (si anume, Legea nr. 12/1995, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 18/1994), iar amenzile contraventionale prevazute la pct. 7 al art. IV din ordonanta criticata sunt, de asemenea, prevazute de lege, asa incat nu se poate retine incalcarea art. 41 din Constitutie. De asemenea, prin Decizia nr. 161 din 10 noiembrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1999, Curtea a statuat ca nu este intemeiata nici sustinerea potrivit careia se instituie o raspundere obiectiva, intrucat, prin ipoteza, fiind vorba de savarsirea unei contraventii, elementul vinovatiei este de esenta acesteia si, de aceea, in lipsa vinovatiei nu se poate aplica niciodata o sanctiune contraventionala. Existenta sau inexistenta acesteia este un element al starii de fapt, a carei apreciere este de atributul exclusiv al instantei de judecata. Avand in vedere ca nu exista elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, si in prezenta cauza exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa sub aceste aspecte.

In sfarsit, in ceea ce priveste critica potrivit careia dispozitiile pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 contravin prevederilor art. 29 si 30 din Constitutie, Curtea constata ca aceste texte din Legea fundamentala se refera in esenta la drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor care nu pot fi opuse cerintelor apararii intereselor nationale in activitatea financiara si valutara. Astfel, Curtea urmeaza sa respinga si aceasta critica de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art. IV pct. 7 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994,

CURTEA

In numele legii

D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Transtex" - S.R.L. din Sighisoara in Dosarul nr. 4.169/2000 al Judecatoriei Sighisoara.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si pct. 7 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar.

Definitiva si obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 2 octombrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

Nr. 421/31 octombrie

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.164/31 octombrie 2001

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul finantelor publice, in temeiul art. 8 alin. (10) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor alin. (3) al articolului unic din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 406 din 23 iulie 2001,

emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra, care stabilesc procedura de acordare a scutirii de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, calculate la valoarea la poarta rafinariei, pentru motorina destinata activitatilor de pescuit comercial la Marea Neagra, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului

de pescuit la Marea Neagra

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor alin. (1) al articolului unic din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra, denumita in continuare lege, se scuteste de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, calculate la poarta rafinariei, motorina destinata activitatilor de pescuit comercial la Marea Neagra, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a legii.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de politica si legislatie fiscala, va atesta agentilor economici dreptul de a beneficia de scutirea de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata pentru motorina destinata activitatilor de pescuit comercial la Marea Neagra, prin eliberarea unui certificat potrivit modelului prezentat in anexa nr. II la prezentele norme metodologice.

Art. 3. - Beneficiaza de scutirea de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 1, agentii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) aprovizionarea cu motorina sa fie efectuata direct de la rafinarie;

b) in obiectul de activitate sa fie prevazuta expres activitatea de pescuit comercial la Marea Neagra si sa detina in dotare nave si ambarcatiuni de pescuit;

c) consumul maxim de motorina care va fi scutit de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata sa fie de 0,5 tone de motorina/1 tona de peste livrat.

Art. 4. - (1) Agentii economice vor prezenta Directiei generale de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice o cerere, potrivit modelului prezentat in anexa nr. I la prezentele norme metodologice, insotita de urmatoarele documente, vizate de directia pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, prin care se atesta incadrarea in conditiile prevazute la art. 3:

a) fundamentarea necesarului de motorina pentru care se solicita certificat de scutire de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata;

b) copie legalizata de pe statutul societatii comerciale, din care sa rezulte ca societatea in cauza are in obiectul de activitate si pescuitul comercial la Marea Neagra;

c) copie legalizata de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului;

d) copie legalizata de pe certificatul de inregistrare fiscala;

e) copie legalizata de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;

f) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte datoriile fata de bugetul de stat;

g) lista cuprinzand navele si ambarcatiunile din dotare inregistrate la Registrul Naval Roman, vizata de acesta;

h) contractele sau comenzile ferme din care sa rezulte cantitatile de peste ce vor fi livrate pe piata in anul respectiv.

(2) Directiile pentru agricultura si industrie alimentara judetene vor atesta incadrarea in conditiile prevazute la art. 3 in termen de maximum 5 zile de la data solicitarii.

Art. 5. - (1) In urma analizei documentatiei prezentate de agentul economic cererea se aproba sau se respinge de catre comisia constituita in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru a decide asupra aprobarii sau respingerii cererii de scutire comisia poate solicita organelor fiscale teritoriale efectuarea de verificari si/sau de documentari faptice la sediul agentilor economici. Organele fiscale teritoriale sunt obligate ca in termen de 30 de zile calendaristice sa comunice rezultatele verificarii solicitate.

(2) Pe baza aprobarii comisiei stabilite conform alin. (1) se elibereaza agentilor economici certificatul de atestare a scutirii de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata pentru motorina destinata activitatilor de pescuit comercial la Marea Neagra.

Art. 6. - (1) Pe baza certificatului de scutire furnizorii vor factura in regim de scutire de accize si de taxa pe valoarea adaugata motorina catre agentii economici beneficiari ai certificatului. Pe factura se vor mentiona in mod obligatoriu numarul certificatului si beneficiarul acestuia. Pentru fiecare livrare de motorina efectuata furnizorii vor retine o copie legalizata de pe certificatul de scutire, pe care o vor anexa la exemplarul facturii fiscale care ramane pentru inregistrarea in evidentele contabile ale furnizorului. Pe versoul certificatului de scutire in original furnizorii vor inscrie: cantitatea de motorina livrata, numarul facturii fiscale si data livrarii, certificand acestea cu stampila unitatii respective si cu semnatura persoanelor care angajeaza legal unitatea.

(2) Pentru livrarile efectuate furnizorii nu au dreptul de exercitare a deducerii taxei aferente achizitiilor destinate acestor operatiuni.

Art. 7. - (1) Certificatele de scutire emise sunt valabile pentru livrarile de motorina efectuate intr-o perioada de 12 luni calendaristice de la data eliberarii. In perioada de valabilitate a certificatului de scutire, la cererea agentilor economici certificatele de scutire pot fi suplimentate pe baza unei cereri insotite de fundamentarea necesarului suplimentar de motorina.

(2) In ultimul an de aplicare a legii certificatele de scutire se vor elibera cu valabilitate pana la expirarea termenului de aplicare a legii.

Art. 8. - (1) Verificarea respectarii conditiilor prevazute la art. 3 se efectueaza anual de catre organele fiscale teritoriale. In vederea verificarii agentii economici titulari ai certificatelor de scutire vor prezenta urmatoarele documente:

a) facturile fiscale sau alte documente legal aprobate pentru achizitiile de motorina;

b) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care sa rezulte cantitatile de peste rezultate din activitatea proprie de pescuit comercial la Marea Neagra, livrate pe piata;

c) copie de pe jurnalul de bord care sa ateste efectuarea pescuitului la Marea Neagra si cantitatile de peste capturate.

(2) In situatia in care din verificarile efectuate rezulta cantitati de motorina consumate peste limita de 0,5 tone de motorina/1 tona de peste livrat, organul fiscal teritorial va proceda la calcularea diferentelor reprezentand valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata aferente cantitatilor ce depasesc cantitatile de motorina admise in regim de scutire.

(3) Valoarea accizelor se va determina potrivit prevederilor legale in vigoare care reglementeaza regimul accizelor.

(4) Valoarea taxei pe valoarea adaugata se va determina prin aplicarea cotei de T.V.A. in vigoare la data efectuarii aprovizionarilor de motorina asupra valorii cantitatilor care depasesc norma de consum stabilita, inclusiv valoarea corespunzatoare a accizelor.

(5) Diferentele valorice constatate la verificare se platesc de catre agentii economici titulari ai certificatelor de scutire in termen de 15 zile de la data incheierii actului de control. Neachitarea diferentelor valorice la termenul stabilit genereaza plata unor majorari de intarziere, conform prevederilor legale in materie.

Art. 9. - Revanzarea motorinei achizitionate in regim de scutire de taxe de catre agentii economici titulari ai certificatelor de scutire este interzisa.

 

ANEXA Nr. I1

a normele metodologice

 

CERERE

privind atestarea scutirii de la plata accizelor si a taxei pe

valoarea adaugata pentru motorina destinata activitatilor de pescuit

comercial, conform Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului

de pescuit la Marea Neagra

 

1. Denumirea agentului economic .............................................

2. Localitatea .........., str. ........ nr. ....., judetul/sectorul ........

3. Codul fiscal al agentului economic .......................................

4. Organul fiscal la care este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata ...................

5. Cantitatea de motorina pentru care se solicita aprovizionarea in regim de scutire de la plata accizelor si a taxei de valoarea adaugata ..................

6. Date ale contractelor sau comenzilor ferme:

- nr. .......... data ....... cumparator ............. cantitatea ...........

- nr. .......... data ....... cumparator ............. cantitatea ...........

- nr. .......... data ....... cumparator ............. cantitatea ...........

- nr. .......... data ....... cumparator ............. cantitatea ...........

7. Documente justificative anexate ..........................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Numele si prenumele ................ Functia ................. Data .........

 

Semnatura si stampila

 

Viza directiei pentru agricultura si industrie alimentara judetene privind atestarea incadrarii in conditiile prevazute la art. 3 din normele metodologice:

umele si prenumele ................ Functia ................. Data .........

 

Semnatura si stampila

 

ANEXA Nr. II

la normele metodologice

 

CERTIFICAT

nr. ............... data ............

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit comercial la Marea Neagra se scuteste de la plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata motorina destinata activitatilor de pescuit comercial la Marea Neagra, in cantitate de .................... tone. Scutirea se refera la aprovizionarile efectuate de:

Denumirea agentului economic ................................................ Localitatea ..................., str. ..................... nr. ............, judetul/sectorul .................. . Codul fiscal al agentului economic ............................. . Prezentul certificat este valabil pentru aprovizionarile cu motorina destinata activitatii de pescuit comercial la Marea Neagra, realizate pana la data de ................. .

 

Director general adjunct,

......................................

 

Denumirea furnizorului

Cantitatea de motorina livrata – tone -

Numarul facturii fiscale si data emiterii

Numele si prenumele persoanei care angajeaza legal furnizorul

Semantura si stampila furnizorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, in baza prevederilor art. 84 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis, prevazute in anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Procedura prevazuta in anexa va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. - Agentia Domeniilor Statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 464.

 

ANEXA

 

NORME

privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau

prin licitatie cu plic inchis (procedura de vanzare)

 

Art. 1. - (1) Potrivit art. 23 din Legea nr. 268/2001 societatile comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola pot vinde active aflate in proprietatea lor, daca in urma ofertarii de doua ori si a oferirii de facilitati conform art. 15 din aceeasi lege nu au fost inregistrate cereri de cumparare de actiuni.

(2) Vanzarea de active se efectueaza prin licitatie, intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane, astfel:

a) licitatie publica cu strigare, in cazul vanzarii activelor cu plata integrala;

b) licitatie publica cu oferte in plic inchis, in cazul vanzarii activelor cu plata in rate. Vanzarea de active cu plata integrala.

Art. 2. - Vanzarea activelor societatilor comerciale catre persoane fizice si/sau juridice, romane ori straine, se efectueaza prin licitatie publica cu strigare, cu adjudecarea la cel mai bun pret oferit.

Art. 3. - Societatile comerciale prevazute la art. 1 au dreptul sa vanda active, daca prin instrainare nu este afectata eficienta realizarii obiectului de activitate al acestora sau nu este afectata privatizarea respectivei societati comerciale.

Art. 4. - (1) Vanzarea de active apartinand societatilor comerciale la care statul este actionar se face la sediul vanzatorului.

(2) Vanzarea activelor se face prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis, cu aprobarea de principiu a reprezentantului Agentiei Domeniilor Statului in adunarea generala a actionarilor, ce va fi temeinic argumentata conform notei de fundamentare, si dupa obtinerea mandatului special acordat de Agentia Domeniilor Statului in urma analizei notei privind vanzarea de catre Consiliul de administratie al Agentiei Domeniilor Statului. Pentru obtinerea mandatului special se va inainta la Agentia Domeniilor Statului documentatia intocmita conform anexei nr. 1 la prezentele norme.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului isi mandateaza corespunzator reprezentantii in adunarea generala a actionarilor din societatea comerciala vanzatoare, pentru luarea deciziilor in ceea ce priveste:

- oferta de vanzare;

- garantia de participare la licitatie si taxa de participare la licitatie sau pretul caietului de sarcini, dupa caz;

- persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.

Art. 6. - Terenul aferent unui activ, a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii activului (obtinerea titlului de proprietate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, va fi vandut cumparatorului activului, la cererea acestuia, prin negociere, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, cu mandat special pentru reprezentantul Agentiei Domeniilor Statului in adunarea generala a actionarilor.

Art. 7. - Procedura de vanzare a activelor este initiata de conducerea societatii comerciale care are in proprietate activele, cu respectarea procedurilor prevazute in prezentele norme.

Art. 8. - (1) Directorul societatii comerciale vanzatoare intocmeste lista cuprinzand activele propuse pentru vanzare, pe care o inainteaza spre aprobare adunarii generale a actionarilor, insotita de o nota de fundamentare tehnico-economica, analizata si avizata de consiliul de administratie.

(2) Adunarea generala a actionarilor, pe baza fundamentarii prezentate de director sau de consiliul de administratie, analizeaza lista cuprinzand activele propuse pentru vanzare si ia o decizie privind vanzarea acestora.

Art. 9. - (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, romane ori straine, interesate in cumpararea unui activ, ori depune scrisoarea de intentie formulata in acest sens la sediul vanzatorului.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) directorul sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare analizeaza cererea solicitantului si ii raspunde acestuia conform hotararii luate, cu respectarea prevederilor din prezentele norme metodologice referitoare la vanzarea activului, evaluari (acreditate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor).

Art. 10. - In cazul in care exista investitii efectuate de alte persoane fizice sau juridice, raportul de evaluare va mentiona distinct contravaloarea acestor investitii. In acest caz se poate aplica art. 26 din Legea nr. 268/2001, respectiv "Societatile comerciale care fac obiectul prezentei legi si care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere pentru activele societatii, altele decat terenurile cu destinatie agricola, pot vinde prin negociere directa sau pot incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare cu locatarii sau chiriasii, daca acestia au efectuat investitii in activele utilizate si nu au obligatii restante fata de societate [...]".

Art. 11. - Adunarea generala a actionarilor societatii comerciale vanzatoare aproba dosarul de prezentare al activului, cuantumul taxei de participare, luand in considerare cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei, si numeste persoanele care vor face parte din comisia de licitatie.

Art. 12. - (1) Vanzatorul este obligat sa publice anuntul de vanzare pentru activele respective, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, intr-un cotidian central de mare tiraj si intr-un cotidian local. In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini si pretul de oferta este mai mare de 500.000 mii lei, publicarea anuntului se poate face si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate ori prin sistem electronic Internet sau Reuters.

(2) Anuntul de vanzare se va afisa in mod obligatoriu la sediul vanzatorului si la locul activului.

(3) Termenul stabilit pentru tinerea licitatiei este de 15 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de vanzare prevazut la alin. (1).

Art. 13. - Vanzatorul are obligatia sa afiseze la sediul sau, precum si la locul activului zilele si orele la care activul poate fi vazut de catre cei interesati sa participe la licitatie, scop in care, la sediul acestuia (vanzatorului), se va afla dosarul cu elementele ofertei pentru a putea fi consultat, incepand cu ziua publicarii.

Art. 14. - (1) Vanzatorul este obligat sa puna la dispozitie celor care solicita, contra cost, incepand cu data aparitiei anuntului de vanzare, un material care va cuprinde datele prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme.

(2) In mod exceptional vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea licitatiei.

(3) In cazul in care se modifica dosarul de prezentare si este necesar sa se modifice data licitatiei, noul termen va fi comunicat de catre vanzator tuturor ofertantilor o data cu transmiterea notificarilor.

Art. 15. - (1) Pretul de pornire a licitatiei este aprobat de adunarea generala a actionarilor societatii comerciale pe baza raportului de evaluare si a mandatului special.

(2) Pretul de pornire a licitatiei, publicat in anuntul de vanzare, nu include taxa pe valoarea adaugata. Aceasta se adauga la pretul de adjudecare.

(3) Pretul de pornire a licitatiei si pretul de adjudecare nu pot fi mai mici decat valoarea contabila ramasa a activului.

Art. 16. - (1) La licitatiile de vanzare de active pot participa persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, romane ori straine, in conditiile legii.

(2) Ofertantii depun la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin o ora inainte de inceperea licitatiei, urmatoarele documente in original:

a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie;

b) dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei. Modalitatile de plata a garantiei de participare sunt: virament prin ordin de plata sau fila cec. In cazul in care un ofertant nu doreste constituirea garantiei banesti in una dintre aceste modalitati, el poate ordona bancii la care are deschis contul principal sa emita o scrisoare de garantie bancara avand termenul de valabilitate de cel putin 20 de zile calendaristice de la data tinerii licitatiei;

c) actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;

d) dovada achitarii obligatiilor fiscale - certificatul fiscal;

e) documentele specifice, in functie de incadrarea juridica a ofertantilor:

- pentru persoanele juridice romane:

(i) copii de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, de pe actele constitutive, de pe codul fiscal;

(ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana sau de o filiala a unei banci straine in Romania; - pentru persoanele juridice straine:

(i) certificat de inmatriculare a societatii comerciale straine, tradus in limba romana, iar traducerea sa fie legalizata de un notar public din Romania;

(ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca sau de o filiala a unei banci straine in Romania; - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate (copie legalizata), cazierul judiciar si adeverinta de la administratia financiara privind plata debitelor; - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport (copie legalizata);

f) dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare a activului pentru care participa la licitatie.

Art. 17. - (1) Pentru organizarea si conducerea licitatiei societatea comerciala vanzatoare va constitui o comisie formata din cel putin 3 persoane, dintre care un presedinte si un secretar, numite prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, din care vor face parte si reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului.

(2) Membrii adunarii generale a actionarilor, ai consiliului de administratie sau directorul societatii comerciale vanzatoare, membrii comisiei de licitatie, rudele sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii acestora nu au dreptul sa participe, direct sau indirect, la licitatie in calitate de ofertant.

(3) Indemnizatiile membrilor comisiei de licitatie se stabilesc si se suporta de catre vanzator, conform hotararii adunarii generale a actionarilor, si nu pot fi mai mari de 20% din salariul directorului.

(4) Comisia de licitatie prevazuta la alin. (1) raspunde de respectarea procedurii desfasurarii licitatiei in conformitate cu prezentele norme, precum si de activitatea de examinare a dosarelor de prezentare a activelor de evaluare a ofertelor si de declarare a adjudecatarului licitatiei.

Art. 18. - Licitatia se desfasoara potrivit regulamentului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 19. - (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei in scopul obtinerii unor preturi mai avantajoase sau cei care perturba in orice mod desfasurarea licitatiei pierd garantia de participare.

(2) In timpul desfasurarii sedintei de licitatie sunt interzise actiunile corelate ale licitantilor care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie sau influentarea membrilor comisiei de licitatie.

Art. 20. - Procesul-verbal al licitatiei impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia se arhiveaza cu caracter permanent la sediul vanzatorului.

Art. 21. - (1) Eventualele contestatii ale licitantilor se pot depune la sediul vanzatorului unde s-a tinut licitatia, in termen de 24 de ore la incheierea sedintei de licitatie.

(2) Contestatiile se solutioneaza prin grija consiliului de administratie al vanzatorului in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii acestora, iar ofertantilor li se comunica in scris, sub semnatura directorului, modul de solutionare a contestatiei.

(3) In cazul in care contestatiile sunt intemeiate, vanzatorul anuleaza decizia de adjudecare, comunica hotararea tuturor licitantilor si dispune, dupa caz, organizarea unei noi licitatii.

(4) Garantia de participare se restituie in termen de 5 zile de la data adjudecarii licitatiei, cu exceptia garantiei castigatorului, care se deduce din pretul de adjudecare.

Art. 22. - (1) Continutul-cadru al contractului de vanzare-cumparare de active este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.

(2) Plata integrala a activului adjudecat se face pana la semnarea contractului de vanzare-cumparare.

(3) Sumele obtinute din vanzare se utilizeaza conform art. 25 alin. (2) din Legea nr. 268/2001.

Vanzarea de active cu plata in rate

Art. 23. - Vanzarea activelor cu plata in rate se face numai pe baza de licitatie cu oferte inchise in plicuri sigilate, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 si cu respectarea prevederilor regulamentului prevazut in anexa nr. 2 si ale anexei nr. 6 la prezentele norme.

Art. 24. - Potrivit art. 27 din Legea nr. 268/2001 societatile comerciale care fac obiectul acestei legi pot vinde, cu aprobarea prealabila a Agentiei Domeniilor Statului, in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, active cu plata in rate. Vanzarea de active se poate efectua cu plata in rate numai urmatoarelor categorii:

a) salariatii societatii comerciale vanzatoare;

b) societati agricole;

c) asociatii agricole sau alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridica.

Art. 25. - Vanzarea activelor cu plata in rate catre una dintre categoriile enumerate mai sus se poate face in urmatoarele conditii: avans minim 20%; rate esalonate pe un termen de pana la 5 ani, conform unui grafic; dobanda anuala de 30%.

Art. 26. - (1) Continutul-cadru al contractului de vanzare-cumparare de active este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.

(2) Plata avansului se face inainte sau concomitent cu data semnarii contractului de vanzare-cumparare de active.

Art. 27. - Pentru activele vandute cu plata in rate, cumparatorul sau un garant al acestuia pe spezele sale va constitui o ipoteca in favoarea vanzatorului si in mana acestuia la suma datorata, asupra unor bunuri imobile proprii, pana la data achitarii integrale a pretului.

Art. 28. - Departajarea ofertelor la vanzarea activelor cu plata in rate se face potrivit punctajului detaliat in anexa nr. 6 la prezentele norme.

Art. 29. - (1) In toate cazurile contractul de vanzare-cumparare de active se incheie intr-un termen de maximum 10 zile calendaristice, calculat de la data adjudecarii licitatiei ori de la data la care contestatiile au fost rezolvate si aduse la cunostinta ofertantilor.

(2) Contractul de vanzare-cumparare de active incheiat in urma adjudecarii licitatiei poate fi modificat numai cu acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitatiei.

(3) Nesemnarea contractului de vanzare-cumparare de active de catre castigatorul licitatiei, din motive imputabile acestuia, conduce la pierderea garantiei de participare, la plata daunelor cauzate societatii comerciale vanzatoare si la anularea licitatiei.

Art. 30. - Contractul de vanzare-cumparare de active incheiat cu o persoana juridica straina este supus legii statului roman. In cazul persoanelor fizice straine se va avea in vedere faptul ca acestea nu pot cumpara teren.

Art. 31. - In termen de 5 zile de la data platii integrale a pretului activelor, pe baza confirmarii scrise a vanzatorului, cumparatorul va putea sa procedeze la transcrierea, respectiv la intabularea bunurilor imobile, potrivit legii.

Art. 32. - (1) La data vanzarii unui activ in integralitatea sa contractele de inchiriere sau de locatie de gestiune prin care s-a fractionat activul sunt preluate de cumparator, daca acesta nu este titularul unui astfel de contract.

(2) In acest caz cumparatorul si locatorul pot conveni rezilierea contractului de inchiriere sau de locatie de gestiune, in schimbul unei juste despagubiri.

Art. 33. - (1) Vanzatorul este obligat sa transmita Agentiei Domeniilor Statului informatiile privind activele vandute, in termen de 5 zile de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de active.

(2) Daca din diferite motive contractul de vanzare-cumparare de active se reziliaza sau este rezolvit, vanzatorul este obligat sa instiinteze in scris Agentia Domeniilor Statului, in termen de 5 zile de la data la care a intervenit rezilierea sau rezolutia contractului.

 

ANEXA

nr. 1 la norme

 

CONTINUTUL

documentatiei necesare pentru obtinerea aprobarii Agentiei

Domeniilor Statului in vederea vanzarii de active

 

1. Nota de fundamentare tehnico-economica privind oportunitatea vanzarii, eficienta si implicatiile asupra privatizarii societatii comerciale si/sau a activului respectiv Nota de fundamentare va cuprinde:

- motivatia reala a necesitatii vanzarii activului si destinatia sumelor obtinute in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 268/2001 (rambursare de credite, achitarea datoriilor la bugetul de stat sau la bugetul asigurarilor sociale de stat, necesitatea recapitalizarii, a finantarii productiei);

- caracteristicile activului:

a) valoarea contabila ramasa (conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994;

b) valoarea de piata determinata prin raportul de evaluare;

c) valoarea de pornire a licitatiei, aprobata de adunarea generala a actionarilor, inclusiv modalitatea de plata sau valoarea primei rate (20%-25%) din pretul de vanzare, in cazul perfectarii unui contract de vanzare cu plata in rate;

d) situatia de facto privind utilizarea activului, numarul de salariati, ponderea productiei obtinute din exploatarea acestuia in total productie;

e) suprafata construita, suprafata desfasurata, caracteristicile tehnice principale, utilitati, gradul de uzura scriptica si fizica, date asupra terenului apartinand activului;

f) situatia juridica a activului - contracte de inchiriere sau locatie pentru activ;

- valoarea totala a activelor vandute anterior (valoarea contabila ramasa la data vanzarii), valoarea contabila a activului supus vanzarii; ponderea celor doua categorii in totalul valorii activelor societatii comerciale; - implicatiile vanzarii activului asupra activitatii ulterioare a societatii comerciale, respectiv asupra procesului de privatizare a acesteia.

2. Raportul de evaluare a activului, inclusiv a investitiilor efectuate de locatar, in cazul in care activul este utilizat in baza unui contract de inchiriere, daca este cazul, aprobat de consiliul de administratie si de adunarea generala a actionarilor

3. Bilantul contabil al anului precedent, impreuna cu anexele sale, formularele 01 si 02 din ultimele raportari financiare si balanta de verificare

4. Punctul de vedere al reprezentantului Agentiei Domeniilor Statului in adunarea generala a actionarilor cu privire la raportul de evaluare si nota de fundamentare tehnico-economica

5. Valoarea contabila ramasa, actualizata, a activului si a terenului aferent (daca exista certificat de atestare a dreptului de proprietate), reevaluate conform ultimelor prevederi legale aplicate de societatea comerciala

6. Bilantul de mediu pentru activul in cauza, daca este cazul, sau declaratie din partea conducerii societatii comerciale, in situatia in care nu este cazul

7. Declaratie a conducerii societatii comerciale, care sa confirme realitatea datelor cuprinse in documentatie, precum si legalitatea elementelor cuprinse in aceasta.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

REGULAMENTUL

de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active cu plata integrala

 

1. Vanzarea de active cu plata integrala se efectueaza prin licitatie cu strigare, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.

2. Pentru tinerea licitatiei vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 12 din norme si sa puna la dispozitie oricarui ofertant dosarul de prezentare a activului.

3. Ofertantii depun la sediul vanzatorului, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 16 alin. (2) din norme.

4. Comisia de licitatie analizeaza documentele prezentate de ofertanti si exclude de la participare persoanele care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (2) din norme.

5. Sedinta de licitatie are loc in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt prezenti cel putin 2 ofertanti. Daca nu se indeplineste aceasta conditie, sedinta de licitatie se va relua dupa 7 zile lucratoare, incheindu-se un proces-verbal de constatare.

6. Daca la a doua sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant, comisia de licitatie procedeaza la negocierea pretului cu acesta. Daca ofertantul nu accepta conditiile din oferta, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate din norme.

7. Licitatia este condusa de un licitator desemnat dintre membrii comisiei de licitatie.

8. La deschiderea sedintei de licitatie licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare, sarcinile de care este grevat activul, pretul de pornire a licitatiei, pasul de licitare, care poate fi de minimum 2% si de maximum 10% din pretul de pornire.

9. In cursul sedintei de licitatie licitantii au dreptul sa anunte prin strigare si ridicarea mainii un pret egal cu cel anuntat de licitator ori un pret mai bun decat pretul de pornire.

10. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:

a) daca licitantii ofera pretul anuntat, licitatorul va creste pretul din treapta in treapta cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul curent si se adjudeca activul;

b) daca licitantii nu ofera pretul anuntat, licitatorul va scadea pretul din treapta in treapta cu un pas de licitare de 2%, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul curent si se adjudeca activul.

11. Daca la a treia repetare a ultimei strigari nu se ofera o suma mai mare, licitatorul anunta adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima suma strigata.

12. Pentru situatia prevazuta la pct. 10 lit. b) licitatorul va scadea din nivelul pretului de pornire pana la pretul minim stabilit de comisia de licitatie sau va intrerupe sedinta de licitatie.

13. Dupa anuntarea adjudecatarului de catre licitator comisia declara inchisa sedinta de licitatie si procedeaza la intocmirea procesului-verbal. Procesul-verbal se semneaza de catre comisia de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti licitanti.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

INSTRUCTIUNI

privind anuntul publicitar pentru vanzarea de active

(model) Societatea Comerciala ..............., cu sediul in ............, organizeaza licitatie publica .......1), conform prevederilor Legii nr. 268/2001 si normelor privind vanzarea de active, pentru vanzarea urmatoarelor active:

 

Denumirea

activului

Obiectul  de activitate

Adresa                   activului

Pretul

de pornire a licitatiei 2)

 

La pretul de adjudecare se adauga T.V.A. care se va suporta de cumparator. Licitatia va avea loc la data de .............. ora ....... la ............ . In caz de neadjudecare la prima sedinta, se va organiza cea de-a doua sedinta a licitatiei la data de .......................... . Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost, zilnic, de la sediul societatii comerciale, intre orele ........... . Alte relatii privind activele ce urmeaza sa fie vandute ..................3)

Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul societatii comerciale, pana in ziua licitatiei, ora ............., documentele prevazute de legislatia in vigoare, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare. Participantii la licitatie vor depune la caseria societatii comerciale sau in contul nr. ...................., deschis la ...................., taxa de participare de.................... lei si vor face dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei. Valoarea terenului aferent activului ....................4) .

 

Observatie: Anuntul publicitar se poate publica, cu respectarea prezentului model, si intr-o limba straina de circulatie internationala. Anuntul poate fi publicat si intr-o forma prescurtata.


1) Se completeaza, dupa caz: "strigare" - in cazul vanzarii cu plata integrala - sau "oferte inchise in plicuri sigilate" - in cazul vanzarii cu plata in rate.

2) Pretul de pornire a licitatiei se stabileste pe baza raportului de evaluare si a mandatului special.

3) Se completeaza cu informatii privind persoana desemnata sa dea relatii suplimentare privind activul (numele si numarul de telefon).

4) Se completeaza, dupa caz: "este inclusa in pretul de pornire a licitatiei" sau "nu este inclusa, urmand ca acesta sa fie vandut cumparatorului activului conform prevederilor legale in vigoare".

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIVE1)

nr. .................... din ....../......../......

 

I. Partile contractante

Intre Societatea Comerciala .................., cu sediul in ..............., sectorul ........, municipiul Bucuresti/judetul ......................, Romania, telefon ................., fax ............., cont nr. ............., deschis la Banca ............. - Sucursala Municipiului Bucuresti, codul fiscal nr. ......, reprezentata legal prin ............, denumita in continuare vanzator, si

Societatea Comerciala ....................2), cu sediul in ................., str. ............. nr. ........, inmatriculata la oficiul registrului comertului sub nr. J ......./.............3), codul fiscal nr. ......., contul nr. ......., deschis la Banca ............ - Sucursala .................., reprezentata legal prin ...................., denumita in continuare cumparator, s-a incheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul sa plateasca si sa preia bunul imobil4) situat in ...................., cu terenul aferent5), in suprafata de .........., avand urmatoarele vecinatati:

- la nord: ....................

- la sud: .....................

- la vest: ....................

- la est: ......................

(2) Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil6).

(3) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

III. Pretul si modalitatile de plata

Art. 2. - (1) Valoarea contractului este de ......... lei (inclusiv garantia de participare)7).

(2) Evolutia ratei inflatiei sau a cursului de schimb valutar care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract nu determina renegocierea pretului8).

Art. 3. - (1) Modalitati de plata

Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:

a) virament cu ordin de plata;

b) fila cec;

c) cambie;

d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.

(2) Plata s-a facut la data .......................9), in contul vanzatorului nr. ..........., deschis la Banca ............- Sucursala ....................

IV. Garantii

Art. 4. - Cumparatorul se obliga sa efectueze la societatea comerciala investitiile convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract10).

V. Raspunderea contractuala

Art. 5. - Pentru neexecutarea, total sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.

Art. 6. - Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1082 si 1083 din Codul civil, ce va fi dovedit cu acte opozabile, atat in ceea ce priveste legatura, cat si influenta directa si esentiala dintre cazul de forta majora si neplata datoriei, si in aceleasi conditii si termen va comunica si incetarea cazului de forta majora. Nerespectarea intocmai a acestor indatoriri ii incumba raspunderea pentru daunele astfel produse vanzatorului, iar respectarea lor il exonereaza de raspundere.

Art. 7. - Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora este in intarziere.

Art. 8. - (1) Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, stare de razboi. Greva nu va fi considerata caz de forta majora.

(2) Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

(3) Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

Art. 9. - Clauza penala

a) pentru intarziere la plata pretului peste termenul stipulat in contract sau, ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii: - pentru primele 15 zile: 0,3%; - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%11). Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere;

b) pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa: - pentru primele 15 zile: 0,3%; - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%12).

Art. 10. - Pactul comisoriu

(1) In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-interese de catre vanzator, printr-o simpla notificare, daca in prealabil partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la scadenta, potrivit art. 9.

(2) Vanzatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor alin. (1), printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca din momentul perfectarii contractului si pana in momentul efectuarii platii cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara.

(3) Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca dupa perfectarea prezentului contract activul nu se afla in proprietatea vanzatorului.

(4) Daunele-interese cuprind garantia de participare care a fost inclusa in contract si penalitatile calculate pentru fiecare zi de intarziere la suma datorata13) si dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata la rata datorata14).

VI. Modificarea contractului

Art. 11. - Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional. Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate15).

VII. Dispozitii finale

Art. 12. - Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila. In caz de mentinere a divergentei partea interesata se poate adresa instantelor judecatoresti16).

Art. 13. - Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si Codului comercial.

Art. 14. - Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

Vanzator,

Cumparator,


1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa isi fixeze drepturile si obligatiile in functie de fiecare situatie particulara, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil. In toate situatiile contractul se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii.

2) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul.

3) Pentru persoanele fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I./C.I. seria si nr., pasaportul, dupa caz.

4) Partile vor face referire in anexa si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiectul instrainarii, precum si la teren, dupa caz.

5 Daca terenul nu se instraineaza, se va preciza ca vanzatorul acorda un drept de folosinta sau superficie pe durata existentei cladirii.

6) La contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate vanzatorul va stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi platita ultima rata.

7) Completarea art. 2 alin. (1) este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.

8) In cazul contractelor cu plata in rate vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului in functie de dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

9) Termenul de plata este inainte sau la data semnarii contractului. Pentru vanzarile cu plata in rate varsamantul se face lunar, pana cel mai tarziu in a 25-a zi.

10) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate, conform bilantului de mediu, dupa caz.

11) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.

12) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.

13) La contractele cu plata in rate se va fixa dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare rata neachitata.

14) Clauzele de reziliere se aplica la contractele cu plata integrala, precum si la contractele cu plata in rate, incheiate pentru activele detinute de societatile comerciale ce intra sub incidenta Legii nr. 55/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru contractele de vanzare cu plata in rate incheiate potrivit Legii nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu penalitati de intarziere, si restituirea bunului.

15) Clauza va fi stipulata numai pentru situatiile in care activul ce face obiectul vanzarii a avut o activitate cu impact negativ asupra mediului.

16) Pentru contractele incheiate cu persoanele fizice sau juridice straine se va stipula ca formarea, validitatea, interpretarea, executarea si raspunderea pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor sa fie guvernate de legea romana. In consecinta se va apela la arbitrajul de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau la instantele judecatoresti din Romania.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

DOSAR DE PREZENTARE A ACTIVULUI

 

Continut-cadru

1. Principalele informatii extrase din raportul de evaluare a activului

2. Modelul de oferta, in cazul licitatiei publice cu oferte inchise in plicuri sigilate

3. Proiectul contractului de vanzare-cumparare

4. Obligatiile de mediu, dupa caz:

a) obiectivele minime acceptate, care au fost stabilite pentru activ prin Decizia .............., emisa de .................. (se completeaza numai in cazul in care au fost stabilite obiectivele minime acceptate);

b) obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite pentru ca activul nu declanseaza procedurile legale de mediu (se completeaza numai in cazul in care obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite, deoarece nu au fost necesare in conformitate cu legislatia in vigoare);

c) obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite pentru activ deoarece autoritatile de mediu competente au determinat, dupa executarea procedurilor legale de mediu, ca pentru aceasta oferta de vanzare nu exista obligatia de a include obiective minime acceptate (se completeaza numai in cazul in care obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite deoarece, dupa primirea bilantului de mediu, autoritatile de mediu competente au decis ca nu sunt necesare).

5. Indatoriri ale cumparatorului: pastrarea destinatiei initiale a activului sau a utilizarii lui numai in activitatea agricola

6. Alte date considerate utile de catre societatea comerciala

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

INSTRUCTIUNI

privind grila de punctaj pentru vanzarea de active cu plata in rate

 

Denumirea activului: ........................................ Licitantul: ..........................................................

1. Pretul oferit: ............................ mii lei - maximum 70 de puncte

2. Avansul: .................................. mii lei - maximum 10 puncte

3. Numarul de rate lunare: ......................... - maximum 20 de puncte. Modul de calcul al punctajului: Cea mai mare oferta pentru fiecare dintre pozitiile 1 si 2 primeste punctajul maxim, respectiv 70 si 10 puncte. Cel mai mic termen pentru pozitia 3 primeste punctajul maxim, respectiv 20 de puncte. Punctajele celorlalti ofertanti se calculeaza proportional, in functie de cea mai mare valoare oferita, pentru pozitiile 1 si 2, si, respectiv, invers proportional, in functie de cea mai mica valoare oferita, pentru pozitia 3. Castigatorul licitatiei este cel care a obtinut punctajul total cel mai mare. La punctaj egal va fi declarat castigator ofertantul care ofera cel mai mare pret.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, in temeiul prevederilor art. 31 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare nr. 146.254 din 6 decembrie 2001, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

emite urmatorul ordin:

 

Art. I. - Norma sanitara veterinara privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 373 din 26 septembrie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703/6 noiembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul IV articolul 4, punctele 9 si 10 vor avea urmatorul cuprins:

"9. decontaminanti puternici, care sunt inregistrati in Romania;

10. neutralizanti;"

2. La capitolul IV articolul 4, dupa punctul 18 se introduce punctul 19 cu urmatorul cuprins:

"19. Prevederile privind asigurarea dotarii minime a laboratoarelor sanitare veterinare pentru gestionarea deseurilor toxice si de risc, precum si realizarea conditiilor pentru colectarea, stocarea si evacuarea reziduurilor lichide se aplica pana la data de 30 iunie 2003."

Art. II. - Institutele centrale de profil, laboratoarele sanitare veterinare din cadrul directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti si laboratoarele sanitare veterinare private vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Nationala Sanitara Veterinara, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor controla modul de aducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2001.

Nr. 483.