MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 963         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 28 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI AE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

206. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002

 

1.494. - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul si importul unor categorii de produse

 

1.503. - Hotărâre privind aprobarea plătii obligatiilor ce revin României din reevaluarea soldului Contului de capital al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Natională a României

 

1.514. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

1.515. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

1.516. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

1.520. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2003

 

1.521. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei statului pe anul 2003

 

1.522. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

1.523. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

1.525. - Hotărâre privind stabilirea cuantumurilor unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

1.526. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.789. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1069

 

1.790. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1070

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

51. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

luând în considerare prevederile art. 76 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Deciziei Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană nr. 1/2002 privind adoptarea conditiilor si modalitătilor generale de participare a României la programele comunitare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea SpatiuluiEuropean de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1*).

(2) Participarea României la programele mentionate în memorandumul de întelegere prevăzut la alin. (1) se va face în conditiile stabilite prin următoarele decizii si reglementări ale Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene:

a) Programul-cadru 6 al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si demonstratii pentru a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare 2002-2006, prevăzut în anexa nr. 2*);

b) Programul-cadru 6 al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru cercetare nucleară si activităti de instruire pentru a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare 2002-2006, prevăzut în anexa nr. 3*);

c) Reglementarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind regulile de participare

ale întreprinderilor, centrelor de cercetare si universitătilor si pentru diseminarea rezultatelor de cercetare pentru implementarea Programului-cadru 6 al Comunitătii Europene, prevăzută în anexa nr. 4*);

d) Decizia Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui program specific pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si demonstratii: “Integrarea si întărirea Spatiului European de Cercetare” 2002-2006, prevăzută în anexa nr. 5*);

e) Decizia Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui program specific pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si demonstratii: “Structurarea Spatiului European de Cercetare” 2002-2006, prevăzută în anexa nr. 6*);

f) Decizia Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui program specific pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si demonstratii care va fi realizat pe calea actiunilor indirecte prin Centrul Comun de Cercetare 2002-2006, prevăzută în anexa nr. 7*);

g) Reglementarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind regulile de participare ale întreprinderilor, centrelor de cercetare si universitătilor pentru implementarea Programului-cadru 6 al Comunitătii Europene a Energiei Atomice 2002-2006, prevăzută în anexa nr. 8*);

h) Decizia Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui program specific (Euratom) pentru cercetare si instruire în domeniul energiei nucleare 2002-2006, prevăzută în anexa nr. 9*);

i) Decizia Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui program specific pentru cercetare si instruire care să fie realizat de Centrul Comun de Cercetare prin intermediul actiunilor indirecte pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2002-2006, prevăzută în anexa nr. 10*). Art. 2. - (1) Din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării se suportă anual cheltuieli pentru:

a) plata contributiei României la bugetul Programului-cadru 6 si al Programului-cadru 6 Euratom;

b) sprijin financiar acordat participantilor români, inclusiv pentru măsuri de stimulare a participării acestora.

(2) Cuantumul sumelor necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. - Importurile de bunuri si servicii destinate desfăsurării activitătilor de participare a României la programele prevăzute la art. 1, care se realizează în termenii si conditiile stabilite prin Decizia Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană nr. 1/2002 privind adoptarea conditiilor si modalitătilor generale de participare a României la programele comunitare si prin Memorandumul de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002, sunt scutite de la plata taxelor vamale si nu sunt supuse interdictiilor si restrictiilor asupra importurilor si exporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 206.


*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul si importul unor categorii de produse

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană si modul de administrare a acestor contingente în anul 2003, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 2. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor categorii de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană si modul de administrare a acestor contingente în anul 2003, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 3. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export în cadrul contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine, convenit în relatia cu Uniunea Europeană pentru anul 2003, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoare a Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993.

Art. 4. - Se aprobă Normele metodologice privind modul de administrare a contingentelor tarifare cu taxă vamală redusă la importul în România al unor produse agroalimentare originare din tările membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA), precum si din Republica Turcia, Republica Lituania si Statul Israel, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Normele privind regimul de export al tesăturilor si produselor textile românesti în Statele Unite ale Americii si Canada, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă Normele metodologice privind supravegherea, în perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2006, a exportului în Uniunea Europeană a unor produse siderurgice originare din România, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.494.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare

din Uniunea Europeană si modul de administrare a acestor contingente în anul 2003

 

Art. 1. - (1) La importul în România al produselor originare din Uniunea Europeană se deschid, pentru anul 2003, contingentele tarifare prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.

(2) Admiterea la import a mărfurilor originare din Uniunea Europeană în cadrul contingentelor tarifare stabilite potrivit art. 3 se face numai după prezentarea în fata autoritătilor vamale a certificatului de import prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) si a certificatului de circulatie a mărfurilor tip EUR 1, eliberat de autoritătile vamale ale Uniunii Europene.

Art. 2. - Alocarea de cote în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1 se face de către Departamentul de Comert Exterior.

Art. 3. - (1) În vederea admiterii importurilor în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1, importatorii vor prezenta următoarele documente:

a) certificat de import, original si două copii, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice;

b) declaratie suplimentară a importatorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice;

c) copie a actului de constituire a agentului economic, din care să rezulte că, potrivit obiectului de activitate, desfăsoară activităti de import de produse agroalimentare.

Copia actului de constituire nu este necesară în cazul în care a fost depusă la Departamentul de Comert Exterior în anul 2002, cu conditia să nu fi intervenit modificări cu privire la obiectul de activitate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Departamentului de Comert Exterior.

(3) La deschiderea contingentelor tarifare pentru carne de pasăre si preparate din carne de pasăre, carne de bovină, brânzeturi si zahăr, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit Departamentului de Comert Exterior prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, începând cu prima zi lucrătoare a lunii în care se deschide contingentul tarifar mentionat.

(4) Depunătorul documentelor prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să reprezinte un singur agent economic;

b) să aibă calitatea de angajat al agentului economic pe care îl reprezintă. Pentru dovedirea calitătii de angajatdepunătorul va prezenta, după caz, fie o copie de pe contractul de muncă avizat de autoritătile competente, fie o copie certificată de pe cartea de muncă;

c) să depună un singur certificat de import pentru aceeasi grupă de produse.

(5) Depunerea de certificate de import pentru mai multe contingente se poate face numai cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Certificatul de import si declaratia suplimentară a importatorului se completează cu toate datele si

informatiile solicitate, cu exceptia căsutelor nr. 2 si 8 - “Viza autoritătilor competente”, rezervate pentru viza autoritătilor abilitate să elibereze certificatul.

(7) Răspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6)

revine importatorilor respectivi. Declaratiile importatorului din căsuta nr. 9 - “Declaratie importator” a certificatului de import si declaratia suplimentară prevăzută în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice vor fi semnate numai de asociatul/directorul agentului economic importator care solicită alocarea de cote.

(8) Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite din cadrul Departamentului de Comert Exterior să semneze aceste certificate, precum si specimenul de stampilă vor fi transmise la Directia Generală a Vămilor în

vederea difuzării acestora la unitătile vamale din teritoriu.

Art. 4. - (1) După examinarea cererilor primite alocarea cotelor în cadrul contingentelor tarifare se va face în ordinea înregistrării cererilor si în limita cantitătilor disponibile la data primirii cererilor respective.

(2) La alocarea cotelor se va urmări asigurarea unui tratament nedisciminatoriu pentru importatorii interesati din România, în ceea ce priveste accesul la aceste contingente tarifare, până la epuizarea lor.

(3) Operatorii economici care nu au respectat prevederile Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 123c/2002, referitoare la notificarea efectuării cotelor de import alocate sau la restituirea certificatelor de import neutilizate, nu vor avea acces la contingentele tarifare preferentiale instituite în baza prezentelor norme metodologice.

(4) Cantitatea maximă alocată importatorilor cu ocazia prezentării unei cereri nu poate depăsi, pentru fiecare contingent tarifar, procentul prevăzut în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice, aplicat la nivelul initial al contingentului.

Art. 5. - (1) Operatorii economici cărora li s-au eliberat certificate de import vor trebui să facă dovada efectuării importului respectiv, prezentând, în termen de cel mult 10 zile de la data vămuirii, o copie a declaratiei vamale de import.

(2) Operatorii economici care fac dovada efectuării cotelor alocate anterior pot beneficia în continuare de noi cote, în limitele prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 6. - (1) Certificatele de import se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor.

(2) Ridicarea de la Departamentul de Comert Exterior a certificatului de import se face numai de către angajatii agentului economic importator sau de către persoanele împuternicite în acest scop de conducerea agentului economic.

(3) Certificatele de import care nu au fost ridicate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data eliberării se anulează.

Art. 7. - Certificatele de import sunt valabile pentru o perioadă de cel mult două luni de la data eliberării, fără ca durata de valabilitate să depăsească sfârsitul perioadei pentru care contingentul a fost stabilit.

Art. 8. - (1) În situatii exceptionale, la cererea justificată a operatorilor economici, certificatele de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 15 zile. În acest sens agentul economic importator va prezenta Departamentului de Comert Exterior documentele justificative din care rezultă că respectivul contract se află în derulare.

(2) La cererea justificată a operatorilor economici, Departamentul de Comert Exterior poate aproba înlocuirea

o singură dată a certificatului de import, ca urmare a modificării partenerului extern sau a tării de origine, în cadrul termenului de valabilitate a certificatului emis anterior si în conditiile returnării originalului acestuia.

Art. 9. - Certificatele de import eliberate sunt netransmisibile, ele putând fi utilizate numai de titulari.

Art. 10. - (1) În cazul în care din diferite motive certificatul eliberat nu este utilizat în termenul prevăzut la art. 7, va fi restituit Departamentului de Comert Exterior în termen de 5 zile de la data expirării valabilitătii.

(2) Pentru certificatele utilizate partial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale, prin care se atestă cantitătile efectiv importate în baza acestor certificate, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Nerestituirea în termen a certificatelor neutilizate conduce la excluderea agentilor economici respectivi de la dreptul de a beneficia ulterior, în cursul anului 2003, de regimul preferential instituit în conformitate cu prezentele norme metodologice. Totodată agentii economici respectivi nu vor avea acces la contingentele tarifare preferentiale valabile pentru anul 2003.

Art. 11. - (1) Cantitătile rămase ca urmare a neutilizării certificatelor de import anulate sau partial utilizate vor fi realocate agentilor economici în ordinea prezentării cererilor la Departamentul de Comert Exterior.

(2) Noile certificate de import se eliberează în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 12. - Anexele nr. 1.1-1.3*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


*) Anexele nr. 1.1-1.3 la normele metodologice sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.1

la normele metodologice

 

LISTA

contingentelor tarifare pentru importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor categorii de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană si modul de administrare a acestor contingente în anul 2003

 

Art. 1. - (1) La importul în România al produselor originare din Uniunea Europeană se deschid, pentru anul 2003, contingentele tarifare prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentele norme metodologice.

(2) Admiterea la import a mărfurilor originare din Uniunea Europeană în cadrul contingentelor tarifare stabilite potrivit art. 3 se face numai după prezentarea în fata autoritătilor vamale a certificatului de import prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) si a certificatului de circulatie a mărfurilor tip EUR 1, eliberat de autoritătile vamale ale Uniunii Europene.

Art. 2. - Alocarea de cote în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1 se face de către Departamentul de Comert Exterior.

Art. 3. - (1) În vederea admiterii importurilor în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1, importatorii vor prezenta următoarele documente:

a) certificat de import, original si două copii, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.2 la prezentele norme metodologice;

b) declaratie suplimentară a importatorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.3 la prezentele norme metodologice;

c) copie a actului de constituire a agentului economic, din care să rezulte că, potrivit obiectului de activitate, desfăsoară activităti de import de vin si/sau băuturi alcoolice. Copia actului de constituire nu este necesară în cazul în care a fost depusă la Departamentul de Comert Exterior în anul 2002, cu conditia să nu fi intervenit modificări cu privire la obiectul de activitate;

d) copie de pe contractul de import cu un agent economic furnizor înmatriculat într-o tară membră a Uniunii Europene.

(2) Agentii economici care solicită accesul la contingentele pentru băuturi alcoolice vor prezenta un certificat fiscal care atestă achitarea la zi a taxelor datorate bugetului de stat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) se depun la registratura Departamentului de Comert Exterior.

Depunerea documentelor se face în plic închis, cu indicarea categoriei, prevăzute la pct. (1) al notei din subsolul anexei nr. 2.1 la prezentele norme metodologice, din care face parte agentul economic solicitant.

(4) Depunătorul documentelor prevăzute la alin. (3) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să reprezinte un singur agent economic;

b) să aibă calitatea de angajat al agentului economic pe care îl reprezintă. Pentru dovedirea calitătii de angajat,

depunătorul va prezenta, după caz, fie o copie de pe contractul de muncă avizat de autoritătile competente, fie o copie certificată de pe cartea de muncă;

c) să depună un singur certificat de import pentru aceeasi grupă de produse.

(5) Depunerea de certificate de import pentru mai multe contingente se poate face numai cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Certificatul de import si declaratia suplimentară a importatorului se completează cu toate datele si informatiile solicitate, cu exceptia căsutelor nr. 2 si 8 - “Viza autoritătilor competente”, rezervate pentru viza autoritătilor abilitate să elibereze certificatul.

(7) Răspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6)

revine importatorilor respectivi. Declaratiile importatorului din căsuta nr. 9 - “Declaratie importator” a certificatului de import si declaratia suplimentară prevăzută în anexa nr. 2.3 la prezentele norme metodologice vor fi semnate numai de asociatul/directorul agentului economic importator care solicită alocarea de cote.

(8) Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite din cadrul Departamentului de Comert Exterior să semneze aceste certificate, precum si specimenul de stampilă vor fi transmise la Directia Generală a Vămilor în vederea difuzării acestora la unitătile vamale din teritoriu.

Art. 4. - (1) După examinarea cererilor primite alocarea cotelor în cadrul contingentelor tarifare se va face în ordinea înregistrării cererilor si în limita cantitătilor disponibile la data depunerii cererilor respective.

(2) La alocarea cotelor se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru importatorii interesati din România, în ceea ce priveste accesul la aceste contingente tarifare, până la epuizarea lor.

(3) Operatorii economici care nu au respectat prevederile Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 125c/2002, referitoare la notificarea efectuării cotelor de import alocate sau la restituirea certificatelor de import neutilizate, nu vor avea acces la contingentele tarifare preferentiale instituite în baza prezentelor norme metodologice.

(4) Cantitatea maximă alocată importatorilor cu ocazia prezentării unei cereri nu poate depăsi, pentru fiecare contingent tarifar, procentul prevăzut în anexa nr. 2.1 la prezentele norme metodologice, aplicat la nivelul initial al contingentului.

Art. 5. - (1) Operatorii economici cărora li s-au eliberat certificate de import vor trebui să facă dovada efectuării importului respectiv, prezentând, în termen de cel mult 10 zile de la data vămuirii, o copie a declaratiei vamale de import.

(2) Operatorii economici care fac dovada efectuării cotelor alocate anterior pot beneficia în continuare de noi cote, în limitele prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 6. - (1) Certificatele de import se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor.

(2) Ridicarea de la Departamentul de Comert Exterior a certificatului de import se face numai de către angajatii agentului economic importator sau de către persoanele împuternicite în acest scop de conducerea agentului economic.

(3) Certificatele de import care nu au fost ridicate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data eliberării se anulează.

Art. 7. - Certificatele de import sunt valabile pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data eliberării, fără ca durata de valabilitate să depăsească sfârsitul perioadei pentru care contingentul a fost stabilit.

Art. 8. - (1) În situatii exceptionale, la cererea justificată a operatorilor economici, certificatele de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 15 zile. În acest sens agentul economic importator va prezenta

Departamentului de Comert Exterior documentele justificative din care rezultă că respectivul contract se află în derulare.

(2) La cererea justificată a operatorilor economici, Departamentul de Comert Exterior poate aproba înlocuirea o singură dată a certificatului de import, ca urmare a modificării partenerului extern sau a tării de origine, în cadrul termenului de valabilitate a certificatului emis anterior si în conditiile returnării originalului acestuia.

Art. 9. - Certificatele de import eliberate sunt netransmisibile, ele putând fi utilizate numai de titulari.

Art. 10. - (1) În cazul în care, din diferite motive, certificatul eliberat nu este utilizat în termenul prevăzut la art. 7, va fi restituit Departamentului de Comert Exterior în termen de 5 zile de la data expirării valabilitătii.

(2) Pentru certificatele utilizate partial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale, prin care se atestă cantitătile efectiv importate în baza acestor certificate, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Nerestituirea în termen a certificatelor neutilizate conduce la excluderea agentilor economici respectivi de la dreptul de a beneficia ulterior, în cursul anului 2003, de regimul preferential instituit în conformitate cu prezentele norme metodologice. Totodată firmele respective nu vor avea aces la contingentele tarifare preferentiale valabile pentru anul 2003.

Art. 11. - (1) Cantitătile rămase ca urmare a neutilizării certificatelor de import anulate sau partial utilizate vor fi realocate agentilor economici în ordinea prezentării cererilor la Departamentul de Comert Exterior.

(2) Noile certificate de import se eliberează în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 12. - Anexele nr. 2.1-2.3*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 2.1

la normele metodologice

 

CONTIGENTE TARIFARE

prevăzute la importul în România de anumite sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din UniuneaEuropeană si taxele vamale aplicate în 2003 în cadrul acestor contingente

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME METODOLOGICE

privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export în cadrul contingentului tarifar de ovine

si caprine vii si carne de ovine si caprine, convenit în relatia cu Uniunea Europeană pentru anul 2003

 

Art. 1. - În anul 2003 contingentul tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine (pozitiile tarifare 01041030, 01041080, 01042090 si 0204) pentru exportul din România în tările membre ale Uniunii Europene este de 18.617,02 tone greutate în viu (8.750 tone echivalent carcasă).

Art. 2. - Repartizarea contingentului tarifar pentru anul 2003 se face diferentiat, după cum urmează:

a) 16.617,02 tone în viu, agentilor economici care în anul 2002 au realizat efectiv operatiuni de export de ovine si caprine vii în Uniunea Europeană, pentru cantităti de minimum 12 tone în viu. Agentii economici din această categorie vor avea acces la contingentul pentru anul 2003 în baza exporturilor efectiv realizate în 2002, majorate cu 5%;

b) 1.000 tone în viu, agentilor economici nou-veniti pe piată în anul 2003, cărora li se vor aloca câte 12-14 tone în viu, în conformitate cu cererile depuse;

c) 1.000 tone în viu, agentilor economici care realizează export de carne de ovine si caprine în Uniunea Europeană.

Cantitatea maximă alocată agentilor economici din această categorie va fi echivalentul a 250 tone în viu pentru firmele care detin abatoare agreate la exportul în Uniunea Europeană si echivalentul a 26 tone în viu pentru firmele care exportă în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu un abator agreat.

Art. 3. - (1) În calcularea realizărilor la export ale agentilor economici prevăzuti la art. 2 lit. a) se vor avea în vedere în mod cumulativ atât exporturile lor proprii, cât si cele “atrase” prin cesiuni din partea altor agenti economici care au realizat exporturi în anul 2002.

(2) Stabilirea cuantumului realizărilor de export ce corespund exporturilor “atrase” se va face în baza unor declaratii de cesiune, prin care agentii economici terti îsi cedează realizările pe anul 2002 cu care figurează în evidentele Departamentului de Comert Exterior în favoarea agentilor economici care urmează să efectueze exporturile în anul 2003.

Art. 4. - (1) Exportul de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine cu destinatia Uniunea Europeană, în cadrul contingentului tarifar prevăzut la art. 1, se realizează pe baza certificatului de export tip U.E.

(2) Modelul certificatului de export tip U.E. este prevăzut în anexa nr. 3.1 la prezentele norme metodologice.

(3) Formularele pentru certificatul de export tip U.E. se procură de la sediul Departamentului de Comert Exterior.

Art. 5. - (1) Certificatele de export se eliberează de către Departamentul de Comert Exterior în baza unor cereri pentru eliberarea certificatului de export tip U.E. contingent tarifar ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine.

(2) Modelul cererii pentru eliberarea certificatului de export tip U.E. este prevăzut în anexa nr. 3.2 la prezentele norme metodologice.

(3) Formularele de cereri care vor fi utilizate de agentii economici se procură de la sediul Departamentului de Comert Exterior.

Art. 6. - (1) La contingentul de ovine si caprine vii au acces numai agentii economici care îndeplinesc conditiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 463/2002 pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii, prin care sunt abilitati să exporte animale vii numai agentii economici care detin ferme de carantină.

(2) În cazul exportului de ovine si caprine vii, Departamentul de Comert Exterior va afisa lista preliminară a  agentilor economici prevăzuti la art. 2 lit. a) care vor avea acces la contingentul tarifar pe anul 2003, cu specificarea cantitătilor aferente fiecărui agent economic.

(3) Cererile pentru eliberarea certificatelor de export se trimit prin postă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la registratura Departamentului de Comert Exterior începând cu prima zi lucrătoare a anului 2003, iar ultima zi de depunere a cererilor va fi 31 ianuarie 2003.

(4) Cererile vor fi trimise în plic închis si sigilat, pe care se vor înscrie coordonatele agentului economic, destinatarul - Departamentul de Comert Exterior - si mentiunea “Cerere certificat de export ovine si caprine vii pentru anul 2003”, cu indicarea categoriei de solicitant, respectiv “agent economic încadrat la art. 2 lit. a)”, “agent economic încadrat la art. 2 lit. b)”.

(5) Cererea va fi însotită de următoarele documente:

a) declaratiile de cesiune, în vederea stabilirii realizărilor agentilor economici prevăzuti la art. 2 si implicit a cantitătilor care li se vor aloca. Declaratiile de cesiune vor fi completate conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3 la prezentele norme metodologice, vor fi semnate de directorul societătii comerciale care cedează dreptul de acces la contingentul tarifar pe anul 2003 si vor purta stampila societătii comerciale respective;

b) copia de pe autorizatia sanitar-veterinară a fermei de carantină pentru export ovine sau caprine vii în Uniunea Europeană, eliberată de autoritătile competente;

c) actele de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că este producător/crescător de ovine si caprine vii si că are în obiectul de activitate operatiuni de export/import cu animale vii (numai pentru agentii economice nou-veniti pe piată);

d) confirmarea băncii (în original) privind încasarea contravalorii în numele firmei solicitante a mărfii exportate în 2002, dacă nu a fost depusă pe parcursul acestui an, acest ultim document nefiind necesar în cazul agentilor economici nou-veniti pe piată.

Art. 7. - (1) În cazul exportului de carne de ovine si caprine cererile pentru eliberarea certificatelor de export se depun la registratura Departamentului de Comert Exterior până la data de 30 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 14. Cererile se pot trimite si prin postă, cu respectarea termenului de depunere.

(2) Cererile vor fi depuse în plic închis si sigilat, pe care se vor înscrie coordonatele agentului economic, destinatarul - Departamentul de Comert Exterior – cu mentiunea “Cerere certificat de export carne de ovine sicaprine  pentru anul 2003”, cu indicarea categoriei de solicitant, respectiv “agent economic încadrat la art. 2 lit. c)”.

(3) Cererea va fi însotită de următoarele documente:

a) copie de pe reglementarea Comisiei Europene, prin care abatorul în care a fost obtinută carnea a fost abilitat pentru export în Uniunea Europeană;

b) copia de pe autorizatia sanitar-veterinară a abatorului abilitat să efectueze export de carne de ovine si caprine în Uniunea Europeană, eliberată de autoritătile veterinare competente din România;

c) contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu un agent economic care detine sau administrează un abator agreat pentru exportul în Uniunea Europeană de carne de ovine si caprine, în cazul în care exportatorul este altul decât abatorul agreat;

d) actele de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că are în obiectul de activitate operatiuni de productie si/sau export/import de carne.

Art. 8. - (1) În baza verificării cererilor pentru eliberarea certificatelor de export, Departamentul de Comert Exterior va proceda la alocarea cantitătilor si va publica lista beneficiarilor.

(2) În situatia în care, în urma verificărilor, se vor constata cazuri în care doi sau mai multi agenti economici din categoria prevăzută la art. 2 lit. a) au depus declaratii de cesiune din partea acelorasi agenti economici terti, documentele în cauză nu se vor lua în considerare la stabilirea realizărilor de export pentru nici una dintre societătile comerciale respective.

(3) Cererile de certificat de export depuse de agenti economici care au semnat declaratii de cesiune în favoarea altor agenti economici nu vor fi luate în considerare în alocarea cotei pe anul 2003.

Art. 9. - Alocarea cantitătilor se va face numai dacă documentatia depusă este completă si sunt îndeplinite în totalitate prevederile prezentelor norme metodologice.

Departamentul de Comert Exterior nu va lua în considerare documente în copie fax sau nelizibile.

Art. 10. - Agentii economici beneficiari de certificate de export în 2002, care nu au realizat si încasat minimum 95% din cantitătile alocate, nu au returnat certificatele de export neutilizate sau nu au transmis realizările în termenele stabilite, nu vor avea acces la contingentul tarifar pentru anul 2003.

Art. 11. - (1) Formularul certificatului de export care asigură accesul la contingentul alocat va fi completat de către exportator în original si în 3 copii si va fi eliberat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii sale. Valabilitatea certificatului este de maximum 3 luni, fără să depăsească data de 31 decembrie 2003.

(2) Certificatul de export va fi înregistrat la registratura Departamentului de Comert Exterior.

Art. 12. - (1) La cerere, cota alocată unui agent economic poate face obiectul mai multor certificate de export pentru livrări esalonate.

(2) Cantitatea maximă care se va aloca pe un certificat de export va fi de 100 tone în viu.

(3) Departamentul de Comert Exterior poate aproba eliberarea, în acelasi timp, a cel mult 3 certificate de export pentru acelasi partener extern, însumând maximum 250 tone în viu.

(4) La o solicitare se pot elibera certificate de export pentru o cantitate maximă de 300 tone în viu, indiferent de numărul partenerilor externi.

(5) Eliberarea fiecărui nou certificat de export va fi conditionată de prezentarea fotocopiilor lizibile ale declaratiilor vamale de export (DVE), declaratiilor de încasare valutară (DIV) si ale certificatelor de export aferente transei anterioare.

(6) În cazul agentilor economici cărora li s-au alocat cantităti totale peste 100 tone, eliberarea de noi certificate de export va fi posibilă cu conditia ca nivelul maxim al cantitătilor aflate în derulare să nu depăsească 300 tone în viu. 

Art. 13. - (1) Agentii economici cărora li s-au alocat cantităti totale mai mari de 200 tone în viu au obligatia ca până la 1 septembrie 2003 să prezinte la Departamentul de Comert Exterior dovada realizării si încasării a cel putin 75% din cota alocată.

(2) În caz contrar, agentii economici prevăzuti la alin. (1) vor suporta, după caz, următoarele penalităti:

a) pierderea diferentei dintre cantitatea ridicată efectiv si 75% din cota alocată, în situatia în care cantitatea ridicată este sub 75% din cota alocată, iar cantitatea realizată si încasată este egală cu cea ridicată;

b) pierderea diferentei dintre cantitatea realizată si încasată efectiv si 75% din cota alocată, în situatia în care cantitatea realizată si încasată este mai mică decât 75% din cantitatea alocată.

(3) În situatia în care agentii economici prevăzuti la alin. (1) au ridicat certificatele de export pentru o cantitate mai mare decât 75% din cota alocată, dar au realizat si încasat mai putin decât procentul respectiv, acestia au obligatia de a returna la Departamentul de Comert Exterior certificatele de export eliberate (original si copia nr. 1) pentru o cantitate cel putin egală cu diferenta dintre cantitatea realizată si încasată si 75% din cota alocată. În caz contrar, diferenta respectivă se va deduce automat din performantele în baza cărora se vor stabili cantitătile care vor fi alocate agentilor economici în cauză în anul 2004.

(4) Agentii economici cărora li s-au alocat cantităti totale mai mici de 200 tone în viu au obligatia ca până la 1 iunie 2003 să ridice de la Departamentul de Comert Exterior certificatele de export pentru întreaga cantitate alocată initial. Cantitătile rămase neridicate vor fi redistribuite agentilor economici interesati, în ordinea depunerii cererilor, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 14. - (1) În cazul în care până la data de 15 mai 2003 nu vor fi depuse cereri pentru eliberarea de certificate de export pentru carne de ovine si caprine, din cantitatea de 1.000 tone rezervată initial pentru exportul de carne se vor disponibiliza 500 tone.

(2) Diferenta de 500 tone va fi disponibilizată la data de 15 iulie 2003, dacă după 15 mai 2003 nu a fost depusă nici o cerere pentru exportul de carne de ovine si caprine.

(3) Aceste cantităti vor fi redistribuite pentru exportul de ovine si caprine vii, în ordinea depunerii cererilor de către agentii economici interesati, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice. Cantitătile redistribuite în baza prezentului articol nu vor fi luate în considerare la calcularea performantelor pe anul 2003 în vederea alocării contingentului pentru 2004. Pentru a beneficia de realocări agentii economici solicitanti trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 22.

Art. 15. - (1) Agentii economici beneficiari de certificate de export au obligatia de a derula ei însisi exportul cantitătilor care le-au fost alocate, fără a apela la serviciile altor agenti economici. Societătile beneficiare de certificate de export care cedează sau comercializează utilizarea acestora în favoarea altor agenti economici nu vor mai avea acces la realocarea cantitătilor disponibilizate în cadrul contingentului tarifar pe anul 2003 si nici la contingentul tarifar pentru anul 2004.

(2) Aceeasi sanctiune se va aplica si în cazul acelor agenti economici beneficiari de cantităti alocate în conformitate cu prezentele norme metodologice, împotriva cărora a fost pronuntată de o instantă judecătorească din România o hotărâre definitivă si irevocabilă privind aspecte legate de derularea si încasarea exporturilor de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine.

Art. 16. - Agentii economici au obligatia să comunice cantitătile realizate la Departamentul de Comert Exterior, în maximum 15 zile de la data exportului, dar nu mai târziu de 7 ianuarie 2004, anexând fotocopii lizibile ale Declaratiei vamale de export (DVE), Declaratiei de încasare valutară (DIV) si certificatului de export respectiv. Se va lua în considerare data depunerii documentelor mentionate la registratura Departamentului de Comert Exterior. Vor fi acceptate numai declaratii vamale de export si declaratii de încasare valutară emise în numele agentilor economici titulari ai certificatelor de export.

Art. 17. - Departamentul de Comert Exterior va verifica concordanta datelor din Declaratia de încasare valutară si Declaratia vamală de export cu cele înscrise în cerere, certificatul de export si documentele prezentate în sprijinul obtinerii certificatului de export. În situatia în care pretul efectiv încasat diferă sensibil de pretul declarat în cerere sau de pretul înregistrat pe piată, agentul economic în cauză va prezenta în scris, la solicitarea Departamentului de Comert Exterior, cauzele care au condus la aparitia acestei situatii. În urma examinării cazului, Departamentul de Comert Exterior va decide asupra continuării acordării dreptului de acces la contingent pe anul în curs sau pe anul următor pentru agentul economic în cauză.

Art. 18. - Agentii economici care sunt în imposibilitatea de a exporta cantitătile alocate în baza prezentelor norme metodologice au obligatia să returneze originalul si copia nr. 1 a certificatului de export la Departamentul de Comert Exterior, cel mai târziu la 5 zile după expirarea termenului de valabilitate al certificatului.

Art. 19. - Agentii economici care nu se conformează prevederilor art. 16 si 18 nu vor mai avea acces la eventualele cantităti disponibilizate în anul 2003 si nici la contingentul tarifar din anul 2004.

Art. 20. - (1) În cazul certificatelor de export cu termen de valabilitate până la sfârsitul anului, returnarea acestora datorită imposibilitătii derulării exporturilor trebuie efectuată până cel târziu la 15 noiembrie 2003, pentru a se putea efectua în timp util redistribuirea cantitătii si a se evita neutilizarea contingentului. În cazul nerespectării termenului de 15 noiembrie 2003, cantitătile aferente certificatelor respective vor fi deduse automat din performantele în baza cărora se va stabili cantitatea care va fi alocată agentilor economici în cauză în anul 2004.

(2) Cantitătile aferente certificatelor de export eliberate după data de 15 noiembrie 2003 si nerealizate total sau partial la export vor fi deduse automat din performantele în baza cărora se va stabili cantitatea care va fi alocată agentilor economici în cauză în anul 2004.

(3) În situatia în care agentii economici cărora li s-au alocat cantităti totale mai mari de 200 tone nu au ridicat până la 15 noiembrie 2003 de la Departamentul de Comert Exterior certificatele de export pentru întreaga cantitate alocată, cantitatea rămasă neridicată va fi redistribuită altor agenti economici interesati, în ordinea depunerii cererilor, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 21. - Pentru asigurarea realizării contingentului de export ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine pe relatia U.E. în anul 2003, eventualele cantităti rămase nealocate sau disponibilizate vor fi redistribuite agentilor economici interesati. Cantitătile realocate vor fi afisate la registratura Departamentului de Comert Exterior.

Art. 22. - (1) Agentii economici cu realizări în anul 2003 care solicită alocarea unor noi cantităti în cadrul redistribuirilor trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) dacă li s-au alocat cantităti sub 200 tone, la prima alocare să facă dovada că au livrat cel putin 50% din cantitatea alocată, iar la următoarele alocări că au livrat cel putin 95% din cantitatea alocată;

b) dacă li s-au alocat cantităti peste 200 tone, la prima alocare să facă dovada că au livrat cel putin 35% din cantitatea alocată, iar la următoarele alocări că au livrat cel putin 75% din cantitatea alocată.

(2) În acest scop agentii economici solicitanti vor prezenta în anexa la noua cerere documentele mentionate la art. 16 si confirmarea băncii (în original) privind încasarea în numele firmei solicitante a contravalorii mărfii exportate anterior (cu referire la declaratia de încasare valutară respectivă).

(3) Departamentul de Comert Exterior nu va lua în considerare documente în copie fax sau ilizibile.

Art. 23. - Agentii economici care în termen de 15 zile de la efectuarea redistribuirii nu se prezintă la Departamentul de Comert Exterior pentru a ridica certificatele de export pierd cantitătile alocate, care se vor distribui altor agenti economici interesati, în ordinea depunerii cererilor, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 24. - La cererea scrisă si justificată a agentilor economici, Departamentul de Comert Exterior poate aproba o singură dată înlocuirea certificatului de export, ca urmare a schimbării partenerului extern si/sau a tării de destinatie, în cadrul termenului de valabilitate al certificatului emis anterior si în conditiile returnării acestuia la Departamentul de Comert Exterior (orginal si copia nr. 1).

Art. 25. - În situatii justificate, când agentii economici cărora li s-au alocat cantităti în cursul anului 2003 nu au putut efectua exportul în termenul de valabilitate al certificatului, acest termen se poate prelungi cu maximum 30 de zile prin eliberarea unui nou certificat de export, cu conditia returnării certificatului eliberat anterior si neutilizat (în original si copia nr. 1). Noul termen de valabilitate nu va putea depăsi data limită de 31 decembrie 2003. Solicitarea de înlocuire a certificatului de export va fi însotită de prezentarea de documente care să justifice motivele neefectuării exportului.

Art. 26. - Agentii economici care solicită certificate de export si nu realizează minimum 95% din cantitatea alocată în cursul anului 2003 nu vor mai avea acces la contingentele tarifare aferente anului 2004.

Art. 27. - În situatia aparitiei unor cazuri de fortă majoră care împiedică exportatorii să livreze la timp si în conditii normale cantitătile alocate, agentii economici vor prezenta situatia în scris la Departamentul de Comert Exterior care va analiza si va dispune, după caz, măsurile adecvate.

Art. 28. - Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să semneze certificatele de export, precum si specimenele de stampilă vor fi notificate la Comisia Europeană de către Departamentul de Comert Exterior în vederea difuzării acestora la autoritătile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 29. - Exportul de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine în tările membre ale Uniunii Europene în afara contingentului tarifar este posibil cu plata taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal de import al Uniunii Europene si nu necesită certificat de export.

Art. 30. - Anexele nr. 3.1-3.3*) fac parte din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 3.1

la normele metodologice

 

MODELUL CERTIFICATULUI DE EXPORT TIP U.E.

Pagina  a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ANEXA Nr. 3.3

la normele metodologice

 

DECLARATIE DE CESIUNE

 

Subsemnatul .., reprezentant legal al Societătii Comerciale ..., cu sediul în .., cod fiscal ., declar că cedez în favoarea Societătii Comerciale ..., cu sediul în ..., cod fiscal ..., cantitatea care, în conformitate cu performantele din 2002, ar urma să fie alocată firmei noastre în cadrul contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine deschis în anul 2003 la exportul în Uniunea Europeană.

 

Data

 

Director,

....

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de administrare a contingentelor tarifare cu taxă vamală redusă la importul în România

al unor produse agroalimentare originare din tările membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA), precum si din Republica Turcia, Republica Lituania si Statul Israel

 

Art. 1. - Pentru anul 2003, la importul în România de produse agricole originare din tările membre ale CEFTA - Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Ungară, Republica Polonia, Republica Slovenia si, din anul 2003, Republica Croatia -, precum si din Republica Turcia, Republica Lituania si Statul Israel, sunt deschise contingente tarifare prevăzute în anexele nr. 4.1a)-4.1g) si anexele nr. 4.2-4.4 la prezentele norme metodologice.

Art. 2. - Admiterea la import a mărfurilor în cadrul regimului preferential se va face în baza certificatului de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.5 la prezentele norme metodologice.

Art. 3. - Pentru a beneficia de regimul preferential asigurat prin certificatele de import, importatorii au obligatia ca, în momentul vămuirii mărfurilor, să anexeze la certificatul de import o copie a certificatului de circulatie a mărfurilor tip EUR 1, emis de autoritătile competente ale tării exportatoare, care atestă că produsul este originar din tara respectivă.

Art. 4. - Alocarea de cote în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1 se face de către Departamentul de Comert Exterior.

Art. 5. - Pentru admiterea importurilor în cadrul regimului preferential al contingentelor tarifare deschise potrivit art. 1, importatorii din România de produse originare din tările membre CEFTA, precum si din Republica Turcia, Republica Lituania si Statul Israel vor solicita Departamentului de Comert Exterior alocarea de cote.

Art. 6. - Importatorii interesati vor completa si vor prezenta un certificat de import, în original si în două copii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.5 la prezentele norme metodologice, o declaratie suplimentară a importatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.6 la prezentele norme metodologice, precum si o copie a actului de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că, potrivit obiectului de activitate, desfăsoară activităti de import de produse agroalimentare. Această copie nu este necesară în cazul în care aceasta a fost depusă la Departamentul de Comert Exterior în anul 2002, cu conditia să nu fi intervenit modificări în obiectul de activitate.

Art. 7. - Documentele prevăzute la art. 6 se depun la registratura Departamentului de Comert Exterior, cu exceptia solicitărilor de cote în cadrul contingentelor la zahăr si măsline. La deschiderea acestor contingente documentele vor fi transmise Departamentului de ComertExterior, începând cu prima zi lucrătoare a anului, prin postă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 8. - (1) La depunerea documentelor prevăzute la art. 6 depunătorul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să reprezinte o singură firmă în calitate de angajat (cu legitimatie) sau împuternicit (cu împuternicire);

b) să depună un singur certificat de import pentru aceeasi grupă de produse.

(2) Depunerea de certificate de import pentru mai multe contingente este permisă numai cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 9. - Formularele se completează de către importatori cu toate datele si informatiile solicitate, cu exceptia căsutelor rezervate pentru viza autoritătilor abilitate să elibereze certificatele de import, respectiv căsutele nr. 2 si 8 din formular.

Art. 10. - Răspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor înscrise în formulare revine importurilor. Datele înscrise de importator în căsuta nr. 9 a certificatului de import si în declaratia suplimentară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.6 la prezentele norme metodologice, se semnează numai de către directorul agentului economic importator care solicită alocarea de cote.

Art. 11. - Numele si specimenele de semnături ale persoanelor din cadrul Departamentului de Comert Exterior împuternicite să semneze certificatele de import si specimenul de stampilă se transmit Directiei Generale a Vămilor, în vederea difuzării acestora la autoritătile vamale din teritoriu.

Art. 12. - Alocarea cotelor în cadrul contingentelor tarifare se face în ordinea prezentării cererilor importatorilor, în ordinea înregistrării cererilor si în limita cantitătilor disponibile la data depunerii cererii respective, prin completarea căsutelor nr. 2 si 8 ale certificatului de import si semnarea acestuia de către persoanele împuternicite prevăzute la art. 11.

Art. 13. - La alocarea cotelor se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru importatorii interesati din România, în ceea ce priveste accesul la aceste contingente tarifare, până la epuizarea lor.

Art. 14. - Operatorii economici care nu au respectat prevederile ordinelor ministrului afacerilor externe nr. 120c/2001, nr. 121c/2001, nr. 122c/2002 si nr. 981/2002, referitoare la notificarea efectuării cotelor de import alocate sau la restituirea certificatelor de import neutilizate, nu vor avea acces la contingentele tarifare preferentiale administrate în conformitate cu prezentele norme metodologice.

Art. 15. - În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 12, cantitătile maxime ce vor fi alocate cu ocazia prezentării solicitării de a beneficia de regimul preferential prevăzut în prezentele norme metodologice nu vor depăsi procentele prevăzute în anexele nr. 4.1a)-4.1g) si anexele nr. 4.2- 4.4, pentru fiecare contingent tarifar, aplicat la nivelul initial al contingentului, până la epuizarea acestuia.

Art. 16. - Certificatele de import se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării cererii si sunt valabile două luni de la data emiterii lor, fără ca durata de valabilitate să depăsească sfârsitul perioadei pentru care a fost stabilit contingentul. Preluarea de la Departamentul de Comert Exterior a certificatului de import se va face numai de angajatii agentului economic importator sau de persoanele împuternicite în acest scop de conducerea firmei importatoare.

Art. 17. - Certificatul de import nu este transmisibil, fiind valabil numai pentru titularul căruia i s-a eliberat. Art. 18. - Toti importatorii cărora li s-au eliberat certificate de import au obligatia ca, după efectuarea operatiunii de vămuire pentru care a fost emis certificatul, să transmită Departamentului de Comert Exterior, în cel mult 10 zile de la data vămuirii, o copie lizibilă a Declaratiei vamale de import aferente, ca dovadă a realizării importului respectiv.

Art. 19. - Pentru certificatele utilizate partial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale, atestând cantitătile efectiv realizate în baza acestor certificate.

Art. 20. - În cazul în care certificatul de import nu a putut fi utilizat până la sfârsitul perioadei de valabilitate a acestuia, importatorul titular al certificatului are obligatia de a-l returna, în termen de 5 zile de la data expirării valabilitătii certificatului respectiv, prin registratura Departamentului de Comert Exterior.

Art. 21. - Nerestituirea la timp a certificatelor neutilizate conduce la excluderea agentilor economici respective de la dreptul de a beneficia ulterior, în cursul anului 2003, de regimul preferential. Totodată agentii economici respectivi nu vor avea acces la contingentele tarifare preferentiale ce vor fi alocate pentru anul 2004.

Art. 22. - Acordarea unei noi cote în regim preferential sau majorarea cantitătii initial alocate se va face numai cu respectarea prevederilor art. 6 si 7.

Art. 23. - Pentru a se asigura o cât mai mare flexibilitate în administrarea certificatelor de import, Departamentul de Comert Exterior poate aproba o singură dată, la cererea justificată a agentilor economici, înlocuirea certificatului de import, ca urmare a modificării partenerilor externi, sau prelungirea, cu maximum 30 de zile, a termenului de valabilitate a acestuia.

Art. 24. - Cantitătile aferente certificatelor de import anulate sau partial utilizate vor fi realocate operatorilor economici în ordinea prezentării cererilor la registratura Departamentului de Comert Exterior. Noile certificate de import vor fi eliberate în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 25. - Departamentul de Comert Exterior va informa periodic prin mass-media asupra cantitătilor rămase disponibile, până la epuizarea acestora.

Art. 26. - Anexele nr. 4.1a)-4.1g) 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 si 4.6*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 4.1a)

la normele metodologice

 

LISTA

produselor agroalimentare originare din Republica Bulgaria, pentru care se deschid contingente

tarifare preferentiale la importul în România

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ANEXA Nr. 5

 

NORME

privind regimul de export al tesăturilor si produselor textile românesti în Statele Unite ale Americii si Canada

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Exportul de tesături si produse textile românesti în Statele Unite ale Americii (S.U.A.) si Canada se efectuează, fără eliberarea de licente de export, cu încadrarea în cotele acordate României de către aceste tări.

(2) Încadrarea în cotele acordate României se realizează prin acordarea de către Departamentul de Comert Exterior a unei vize textile pentru S.U.A., respectiv a unui certificat de licentiere pentru Canada, sub semnătura persoanelor autorizate în acest sens din cadrul departamentului, ale căror specimene de semnătură sunt notificate autoritătilor competente din tările respective, prin grija Departamentului de Comert Exterior.

 

SECTIUNEA a 2-a

Criterii si mecanismul de alocare a cotelor pentru exportul de produse textile românesti în S.U.A. si Canada

 

Art. 2. - Cererile de alocare a cotelor pentru anul următor se depun la Departamentul de Comert Exterior în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cererile trebuie să contină precizările necesare pentru sustinerea solicitării (comenzile de la partenerii externi).

Art. 3. - Fiecărui operator economic îi sunt alocate cote de export pentru S.U.A. si Canada cu luarea în considerare a performantelor de export anterioare, a gradului de solicitare pentru categoria textilă respectivă si a nivelului global al cotei, urmărindu-se în acelasi timp asigurarea unor cantităti transportabile.

Art. 4. - Un procent de 15% din totalul cotelor existente este rezervat societătilor nou-intrate pe cele două piete.

Art. 5. - (1) Pe baza cererilor, exclusiv pentru produsele textile de origine română, se vor aloca solicitantilor cantităti din cotele anuale aferente fiecărei categorii, tinându-se cont de următoarele criterii:

a) utilizarea cu preponderentă de materiale românesti la realizarea produselor;

b) pretul de export. Pretul mediu de export per produs trebuie să fie precizat în cererea de alocare si trebuie să fie respectat pe întreaga durată de derulare a contractului.

Departamentul de Comert Exterior asigură confidentialitatea cu privire la preturile precizate în cererile de alocare;

c) gradul de utilizare a cantitătilor alocate în anul anterior (acolo unde este cazul).

(2) În situatia în care pretul comunicat nu este respectat, din facturi reiesind preturi mai mici, Departamentul de Comert Exterior va proceda la anularea cotelor alocate agentului economic respectiv si la realocarea acestora altor agenti economici. Anularea cotelor se comunică, de îndată, agentului economic în cauză.

Art. 6. - În cazul în care cota alocată unei societăti rămâne neutilizată, iar disponibilizarea nu se face în timp util pentru a permite realocarea acesteia, Departamentul de Comert Exterior va penaliza agentul economic în cauză, prin nealocarea de cote în anul calendaristic următor.

Art. 7. - Se pot face alocări suplimentare, în limita cotelor rămase disponibile, numai în conditiile realizării a cel putin 85% din cantitatea alocată initial.

Art. 8. - Pentru S.U.A. mostrele marcate corect (mutilate sau stampilate), cu valoare de până la 800 dolari S.U.A., pot fi exportate fără a afecta cantitătile acordate si fără a fi necesară viza textilă.

Art. 9. - Se interzice, sub sanctiunea excluderii pentru o perioadă de un an si, după caz, a angajării răspunderii în conformitate cu normele legale în vigoare, transferarea către alt agent economic a cotelor obtinute.

Art. 10. - (1) În conformitate cu Memorandumul de întelegere privind programul de prelucrare în afara S.U.A., începând cu data de 1 ianuarie 2001, se aplică următoarele reglementări:

a) Procedura 807a

Produsele textile confectionate din tesături de lână de origine S.U.A., tăiate si croite în S.U.A. (categoriile 433/434, 435, 442, 443, 444, 447/448), beneficiază de următoarele facilităti:

1. livrarea produsului respectiv se face în afara cotei aprobate pentru România;

2. taxa vamală pentru produsul final livrat se aplică la valoarea produsului final, diminuată cu valoarea tesăturii de provenientă S.U.A.

b) Procedura 809

Produsele textile confectionate din tesături de lână de origine S.U.A. (categoriile 433/434, 435, 442, 443, 444, 447/448), care nu sunt tăiate în S.U.A., beneficiază numai de următoarea facilitate:

- livrarea produsului respectiv se face în afara cotelor aprobate pentru România.

(2) Fiecare livrare de produse textile si confectii care au fost asamblate în România din componente de provenientă S.U.A., tăiate si croite în S.U.A., eligibile pentru programul de prelucrare în afara S.U.A., va fi, în mod obligatoriu, certificată în acest sens de către Departamentul de Comert Exterior. Această certificare va fi prezentată Serviciului vamal al S.U.A. înaintea intrării mărfii în S.U.A. sau înaintea retragerii din depozitul vamal, în scopul consumării în interiorul teritoriului vamal al S.U.A. (cele 50 de state, Districtul Columbia si Porto Rico). Fiecare livrare va fi certificată prin imprimarea pe fata originalului facturii comerciale a unei stampile de formă pătrată, cu cerneală albastră.

(3) La intrarea pe teritoriul S.U.A. importatorul va trebui să prezinte organului vamal o declaratie de asamblare întocmită de exportatorul român, referitoare la operatiile efectuate, si andorsată de către importatorul american.

 

SECTIUNEA a 3-a

Metodologia de acordare a vizei textile pentru S.U.A.

 

Art. 11. - (1) În conformitate cu Acordul textil bilateraldintre S.U.A. si România, viza textilă se acordă pe originalul facturii externe, pe care sunt înscrise următoarele mentiuni: numărul si data facturii, data expedierii, denumirea mărfii, cantitatea si valoarea acesteia, tara de origine si de destinatie.

(2) Documentele necesare obtinerii vizei textile sunt:

a) factura externă;

b) document de transport (copie) din care să reiasă faptul că destinatia finală a mărfii este S.U.A.;

c) pentru produsele textile exportate în cadrul procedurilor 807a si 809 agentii economici trebuie să prezinte la Departamentul de Comert Exterior documentul care săateste originea S.U.A. a componentelor înglobate în produsul finit.

(3) Pe copia facturii se vor mentiona, sub semnătură:

categoria (cu 3 cifre) de încadrare în Acordul textil bilateral, cantitatea livrată din fiecare categorie, exprimată în unitatea de măsură prevăzută de tariful vamal al S.U.A., si valoarea pentru fiecare categorie, exprimată în dolari S.U.A.

(4) Originalul documentului semnat si stampilat de persoana autorizată din cadrul Departamentului de Comert Exterior, cuprinzând numărul de înregistrare, se returnează agentului economic în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii.

(5) Declaratiile false ale agentilor economici cu privire la originea produsului conduc la descalificarea agentilor economici respectivi în exportul pe piata S.U.A. pe o perioadă de 5 ani.

(6) Exportul fără alocarea prealabilă de cote si fără viza textilă se face pe riscul exportatorului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Metodologia de acordare a certificatului de licentă pentru Canada

 

Art. 12. - (1) Agentii economici vor prezenta certificatul de licentă conform modelului prezentat în anexa nr. 5.1 la prezentele norme, completat în limba engleză si cuprinzând următoarele mentiuni:

a) numele si adresa importatorului si exportatorului;

b) denumirea produsului, folosind descrierea exactă din anexa nr. 1 la Memorandumul de întelegere semnat cu Canada, denumit în continuare MOU (MOU - coloana A - Agreement Item No.);

c) cantitatea exprimată în unitătile de măsură indicate în anexa nr. 1 la MOU;

d) numărul categoriei în care se încadrează produsul, conform anexei nr. 1 la MOU, perioada de limitare (anul), tara de origine si cea de destinatie.

(2) La certificatul de licentă se anexează copii ale facturii externe si ale documentului de transport, care atestă că destinatia finală a mărfii este Canada.

(3) Originalul documentului, semnat si stampilat de persoana autorizată din cadrul Departamentului de comert Exterior, cuprinzând numărul de înregistrare, se returnează agentului economic în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) În cazul în care marfa este livrată unui agent economic dintr-o altă tară care o livrează ulterior în S.U.A. sau Canada, pentru eliberarea vizei textile sunt necesare următoarele documente:

a) în cazul livrării în S.U.A.:

- factura externă, exportatorul fiind agentul economic din România si importatorul agentul economic din S.U.A. (se va indica cantitatea efectivă care pătrunde pe teritoriul vamal al S.U.A.);

- copie de pe documentul de transport care atestă că agentul economic intermediar a livrat marfa în S.U.A.;

b) în cazul livrării în Canada:

- certificatul de licentă, exportatorul fiind agentul economic din România, si importatorul agentul economic din Canada (se va indica cantitatea efectivă care pătrunde pe teritoriul vamal al Canadei);

- copie de pe documentul de transport care atestă că agentul economic intermediar a livrat marfa în Canada.

(2) În cazul în care o cantitate pentru care a fost emisă viza textilă pentru S.U.A. sau certificat de licentă pentru Canada nu este expediată sau o parte din marfă este returnată, indiferent din ce motiv, agentul economic va notifica aceasta emitentului vizei, în termen de maximum o lună.

(3) Omisiunea notificării se sanctionează cu neeliberarea unor noi vize textile.

Art. 14. - Anexa nr. 5.1 face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 5.1*)

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de licentă

 

ANEXA Nr. 6

 

NORME METODOLOGICE

privind supravegherea, în perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2006, a exportului în Uniunea Europeană  a unor produse siderurgice originare din România

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, si luând în considerare necesitatea ca, până la adoptarea unei decizii a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană privind reînnoirea pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2006 a sistemului de dublă supraveghere a exporturilor unor produse siderurgice originare din România, aplicat din 1995, să se procedeze la o supraveghere statistică a acestor exporturi în vederea prevenirii aparitiei unor dispute comerciale.

Art. 2. - (1) Exportul în Uniunea Europeană (U.E.) a produselor siderurgice originare din România, prevăzute în anexa nr. 6.1 la prezentele norme metodologice, va face obiectul sistemului de dublă supraveghere convenit cu Comisia Europeană pentru perioada 1 ianuarie 2003- 31 decembrie 2006.

(2) În scopul administrării sistemului de dublă supraveghere, Departamentul de Comert Exterior eliberează licente de export tip sistem de dublă supraveghere.

(3) Modelul licentei de export tip sistem de dublă supraveghere este prevăzut în anexa nr. 6.2 la prezentele norme metodologice.

Art. 3. - (1) Licentele de export tip sistem de dublă supraveghere se emit în baza cererii depuse la registratura Departamentului de Comert Exterior de către exportatorul român.

(2) Modelul cererii de licentă de export tip sistem de dublă supraveghere este prevăzut în anexa nr. 6.3 la prezentele norme metodologice.

(3) Cererea trebuie să contină, în mod obligatoriu, următoarele date:

a) numele si adresa exportatorului;

b) numele si adresa completă a destinatarului;

c) tara de destinatie;

d) numele si adresa firmei producătoare din România;

e) denumirea mărfurilor cu indicarea pozitiilor tarifare din

Tariful vamal de import al României (8 cifre);

f) greutatea netă pentru fiecare pozitie tarifară;

g) valoarea FOB/tonă pentru fiecare pozitie tarifară;

h) calitatea mărfii;

i) termenul de livrare prevăzut pentru expedierea mărfurilor;

j) conditia de plată si credit convenită în contractul de export, precum si moneda de efectuare a plătii;

k) precizarea dacă cererea de licentă se referă la o livrare care a făcut obiectul unei licente precedente sau este o cerere introdusă pentru prima dată.

(4) Cererea de eliberare a licentei de export tip sistem de dublă supraveghere se va completa de către solicitant

într-un exemplar original si o copie, în limba română.

Originalul se va păstra la Departamentul de Comert Exterior împreună cu o copie a licentei de export.

(5) Nivelul de pret înscris în contract si reluat în cererea de eliberare a licentei angajează responsabilitatea totală a exportatorului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producătorilor nationali si a pietei interne de competitia neloială rezultată din importul unor produse la pret de dumping sau subventionat, precum si de exportul la preturi sub nivelul celor practicate pe piata internă.

Art. 4. - Pe formularul cererii de eliberare a licentei de export tip sistem de dublă supraveghere, solicitantul, sub semnătura conducerii societătii exportatoare, va confirma că dispune de contract intern pentru asigurarea mărfii de export si că produsele îndeplinesc criteriile de origine prevăzute în Protocolul nr. 4, anexă la Acordul european, pentru a permite beneficierea de certificate EUR 1. De asemenea, va atesta exactitatea datelor înscrise în cererea respectivă.

Art. 5. - (1) Licenta de export tip sistem de dublă supraveghere se va completa de către solicitant într-un exemplar original si două copii, într-o limbă de circulatie internatională, formularul original urmând a fi transmis partenerului extern (firma importatoare), în vederea obtinerii de către acesta a documentului de import de la autoritatea competentă a tării de destinatie a mărfii, membră a U.E.

(2) O copie a licentei de export tip sistem de dublă supraveghere constituie document pentru autoritătile vamale române, pe care acestea vor certifica cantitatea exportată.

Ea se returnează de către exportator la Departamentul de Comert Exterior în cel mult 5 zile de la data efectuării exportului. Datele înscrise în licenta de export trebuie să corespundă celor din cererea de eliberare a licentei.

Art. 6. - (1) Eliberarea licentelor de export se face de către Departamentul de Comert Exterior pe baza cererilor prezentate de firmele exportatoare, cu luarea în considerare a evolutiei pietei europene, pentru a se evita perturbarea acesteia prin: preturi sub nivelul concurentei, calitate scăzută, cresteri bruste ale exporturilor, concentrarea pe produs si pe zone geografice si asigurarea unor livrări esalonate la nivelul întregului an.

(2) Licentele de export tip sistem de dublă supraveghere vor fi eliberate în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii la registratura Departamentului de Comert Exterior.

(3) Licentele se eliberează cu cel mult o lună înainte de livrarea mărfii si vor fi valabile numai pentru export în tara de destinatie pentru care au fost eliberate.

Art. 7. - Licentele de export tip sistem de dublă supraveghere vor fi semnate si stampilate de către persoanele autorizate din cadrul Departamentului de Comert Exterior, iar specimenele de semnătură si stampile se notifică, prin Comisia Europeană, autoritătilor competente ale tărilor membre U.E.

Art. 8. - Licentele de export tip sistem de dublă supraveghere vor avea valabilitatea de două luni, iar în cazuri exceptionale vor putea fi prelungite, la cererea scrisă a exportatorului, până la cel mult 4 luni de la data eliberării, fără însă a depăsi anul calendaristic.

Art. 9. - Licentele de export tip sistem de dublă supraveghere eliberate sunt netransmisibile, ele putând fi utilizate numai de către titulari.

Art. 10. - (1) Agentii economici care au obtinut licente de export tip sistem de dublă supraveghere si care, din diferite motive, nu vor realiza partial sau integral exportul au obligatia să informeze Departamentul de Comert Exterior cel mai târziu cu 10 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate asupra gradului de utilizare a licentelor de export si, după caz, să solicite anularea partială sau totală a acestora.

(2) Totodată agentii economici au obligatia ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate a licentelor de export, să prezinte documente care să ateste livrarea efectivă a produselor. În caz contrar nu se vor elibera noi licente pentru acelasi produs si cu aceeasi destinatie.

Art. 11. - Anexele nr. 6.1-6.3*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 6.1

la normele metodologice

 

LISTA

produselor care fac obiectul dublei supravegheri

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii obligatiilor ce revin României din reevaluarea soldului Contului de capital

al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Natională a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 din Legea nr. 67/1996 pentru ratificarea Acordului de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata obligatiilor României la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, reprezentând contravaloarea dobânzilor datorate si deprecierea cursului de schimb leu/DST acumulate conform art. 19 pct. 1 lit. c) din Acordul de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, de la data efectuării ultimei plăti pentru reevaluarea soldului Contului de capital al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Natională a României, respectiv 11 octombrie 2001.

(2) Obligatiile de plată reprezintă echivalentul în lei, calculat conform regulilor si regulamentelor la care se referă prevederile art. 19 pct. 1 lit. c) din Acordul de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, al sumei de 992.249,19 DST, datorată la data de 30 septembrie 2002, la care se adaugă sumele aferente dobânzii si cele aferente deprecierii monedei nationale în raport cu DST până la data efectuării plătii.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 se virează în Contul de capital al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Natională a României, la o dată stabilită de comun acord cu Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.503.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Consiliul răspunde de aplicarea politicii Guvernului în materia nediscriminării.

(5) În conditiile legii, Consiliul veghează la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu fată de categoriile de persoane care nu au calitatea de cetătean al României.”

2. La alineatul (1) al articolului 2, după litera h) se introduc literele h1) si h2) cu următorul cuprins:

“h1) elaborează si instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de discriminare;

h2) derulează programe si campanii nationale în scopul realizării atributiilor sale.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Consiliul este condus de presedinte.

(2) În domeniul constatării si sanctionării faptelor de discriminare, presedintele Consiliului este ajutat de Colegiul director, organ deliberativ în acest domeniu.”

4. Alineatul (8) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(8) Membrii Colegiului director analizează petitiile si sesizările primite pe adresa Consiliului si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002. Membrii Colegiului director exercită si alte atributii delegate de către presedintele Consiliului.”

5. Alineatul (1) al articolului 6 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

“f) la propunerea fundamentată a presedintelui Consiliului.”

6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii Colegiului director adoptă hotărâri, instructiuni si regulamente în domeniul constatării si sanctionării faptelor de discriminare.”

7. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele Consiliului emite ordine cu caracter individual.”

8. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului.”

9. Alineatul (4) al articolului 8 se abrogă.

10. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii Colegiului director pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator si de organ care aplică sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, având competentele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.”

11. Anexa se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 sintagma “presedintele Colegiului director” se înlocuieste cu sintagma “presedintele Consiliului”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Colegiului director al Consiliului National

pentru Combaterea Discriminării,

Cristian Jura

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.514.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral

din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a activitătii “Tipărirea si difuzarea publicatiei Revista Finante Publice si Contabilitate”, denumită în continuare activitatea.

Art. 2. - (1) Activitatea prevăzută la art. 1 constă în:

a) tehnoredactarea si tipărirea Revistei Finante Publice si Contabilitate, cu aparitie lunară, prin contractare cu agenti economici de profil;

b) difuzarea (vânzarea) revistelor prin difuzori de presă, pe bază de contract si direct din redactia revistei;

c) editarea, tipărirea si difuzarea altor publicatii de specialitate, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, pe bază de contracte specifice.

(2) Activitatea înfiintată se încadrează la acelasi capitol bugetar în care este încadrat si ordonatorul de credite.

Art. 3. - (1) Finantarea activitătii se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activitătii se constituie din:

a) încasările obtinute din actiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c);

b) dobânzile încasate, în conditiile legii, la disponibilitătile bănesti si la depozitele constituite din veniturile obtinute din activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c);

c) donatii si sponsorizări.

(3) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii se finalizează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătii se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 5. - (1) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii se realizează prin trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6. - În relatiile contractuale activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - Contractele aflate în derulare la data de 31 decembrie 2002, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătii, vor fi derulate în continuare de activitatea înfiintată.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.515.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, numărul de posturi prevăzut pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se majorează cu 100 de posturi, iar numărul de posturi prevăzut pentru directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si, respectiv, pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se majorează cu 400 de posturi.”

2. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Se înfiintează Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, ca unitate aflată în subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea tuturor atributiilor de administrare a marilor contribuabili de la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si, respectiv, de la Directia generală a finantelor publice a judetului Ilfov. Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov exercită toate atributiile si competentele atribuite prin acte normative directiilor generale ale finantelor publice judetene.”

3. Anexa nr. 2 “Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 3 “Mijloacele de transport si consumul de carburanti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.516.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

 

Numărul maxim de posturi

I. Institutii publice si unităti finantate de la bugetul de stat

 

1. Oficiul Concurentei*)

400

2. Directia Generală a Vămilor si unitătile subordonate acesteia**)

4.600

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti; Directia generală de administrare a marilor contribuabili - din municipiului Bucuresti si din judetul Ilfov

26.295

 

II. Companii nationale asupra cărora Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca actionar

1. Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

2. Compania Natională “Loteria Română” - S.A.


*) Este organizat si functionează potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 233/2001, si Hotărârii Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

**) Functionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăti)

Consumul maxim

de carburant pentru

un autovehicul (litri/lună)

0

1

2

3

4

1.

a) Aparatul propriu

 

 

 

 

- parc auto propriu

- autoturism

4

300

 

- parc auto comun

- autoturism 131) 300

 

 

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă si de persoane

1

400

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

1

400

 

 

- autovehicul pentru transport de persoane (delegatii)

1

450

 

b) Aparatul propriu pentru programe PHARE2)

- autoturism

2

450

 

 

- autoturism de teren

1

450

2.

Directiile generale ale finantelor publice

- autoturism

- câte 3 pentru judetene; Directia generală a finantelor fiecare D.G.F.P.*) publice a municipiului Bucuresti; si D.G.A.M.C.**)

300

 

Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov judeteană si 2 pentru D.G.F.P.*) a municipiului Bucuresti

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P.*)

450

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P.*) judeteană si 2 pentru D.G.F.P.*) a municipiului Bucuresti

450

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte 2 pentru fiecare D.G.F.P.*) Arad, Bihor, Constanta, Timis, respectiv a municipiului Bucuresti, si câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.*)

400

3.

Administratiile finantelor publice din municipiile si orasele cu peste 50.000 de locuitori

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare unitate si din sectoarele municipiului Bucuresti

300

 

 

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare administratie a finantelor publice de sector

450

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

450

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte 1 pentru fiecare unitate

400

4.

Administratiile finantelor publice din municipii si orase, altele decât cele prevăzute la pct. 3

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

450

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

450

5.

Garda financiară

- autoturism

300

400

 


1) Cuprinde si un autoturism necesar în vederea extinderii activitătii de control si deservirii secretarului general, care implică numeroase

deplasări impuse de natura muncii.

2) Autoturismele si consumul de carburanti se finantează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, în functie de dotările rezultate din protocoalele si memorandumurile încheiate cu organismele internationale.

*) Directia generală a finantelor publice.

**) Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

NOTĂ:

1. Directia generală a finantelor publice a judetului Tulcea are în dotare o salupă pentru control si activitate curentă.

2. Mijloacele de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generală a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2001.

3. Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării

în Industrie pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2003, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie retine permanent la dispozitia sa, conform Legii nr. 399/2002, pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii sale, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor aferente activitătii de bază prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli, precum si diferenta dintre veniturile constituite si cheltuielile efectuate conform Legii nr. 380/2002, în vederea utilizării exclusive pentru restructurarea si reorganizarea agentilor economici din sectorul productiei de apărare.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.520.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei statului pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Bugetul Trezoreriei statului pe anul 2003 se stabileste atât la venituri, cât si la cheltuieli în sumă de 4.146,0 miliarde lei.

(2) Structura bugetului Trezoreriei statului pe anul 2003 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.521.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A.,  unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale celor două unităti economice se aprobă de către Ministerul Finantelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Compania Natională “Loteria Română” - S.A. este abilitată să asigure fonduri necesare finantării lucrărilor de modernizare la stadionul din incinta Complexului Sportiv National “Lia Manoliu”, preconizate pentru anul 2003.

(2) Utilizarea fondurilor alocate se va putea face numai în conditiile aprobării prin hotărâre a Guvernului a indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de modernizare.

Art. 3. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor economice prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, unitătile economice vor putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.522.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de secretarul general al Camerei Deputatilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea secretarului general al Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, unitatea economică va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Cristian Ionescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.523.


*) Anexa se comunică secretarului general al Camerei Deputatilor si Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumurilor unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cuantumurile obligatiilor de plată către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a sumelor reprezentând chirii restante, facturate si neîncasate, împreună cu dobânzile si penalitătile aferente acestora, datorate până la data de 31 decembrie 2002 de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale acreditate în România, precum si de către personalul acestora, anulate potrivit art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2002, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Cuantumurile obligatiilor de plată a taxei pe valoarea adăugată aferentă chiriilor facturate în perioada 1 septembrie 1998 - 31 decembrie 2002 misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si personalului acestora si neîncasate, anulate potrivit art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2002, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.525.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va efectua cheltuieli totale, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.526.


*) Anexa se comunică Secretariatului General al Guvernului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1069

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 7 ianuarie 2003.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis. Codul emisiunii este 1069.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29 si 30 ianuarie 2003.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29 si 30 aprilie 2003.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 17% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 17 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 30 ianuarie 2003, la ora 14,00.


ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen se păstrează la 17% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării acestora la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2002.

Nr. 1.789.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1070

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 8 ianuarie 2003.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis. Codul emisiunii este 1070.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 si 31 ianuarie 2003. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 si 30 iulie 2003.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

 Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 17% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 17 x 180/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 31 ianuarie 2003, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen se păstrează la 17% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării titularului la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2002.

Nr. 1.790.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând

cu perioada de aplicare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003

 

În baza art. 8 si a art. 50 alin. 2 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii,

 

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

 

Articol unic. - Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 7,0% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

GUVERNATOR

 

Bucuresti, 20 decembrie 2002.

Nr. 51.