MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 august 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

51. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Imatex” - S.A. Târgu Mures

 

52. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Lutex” - S.A. Ludus

 

290. - Ordin al ministrului de interne pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 159/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

 

291. - Ordin al ministrului de interne pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând tările terte sigure

 

852/289. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului de interne privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si efectuarea activitătilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier

 

1.067/4.203. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevi si studenti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2002

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Imatex” - S.A. Târgu Mures

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Imatex” - S.A. Târgu Mures,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Imatex” - S.A. Târgu Mures, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 64-68, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J/26/16/1991, începând cu data de 19 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2002.

Nr. 51.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Lutex” - S.A. Ludus

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001, în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Lutex” - S.A. Ludus, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Lutex” - S.A. Ludus, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Ludus, str. 1 Mai nr. 34, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J/26/319/1991, începând cu data de 19 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2002.

Nr. 52.

 

MINISTERUL DE INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 159/2001

privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

 

Ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 19 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, si ale art. 19 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului de interne nr. 159/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 15 noiembrie 2001, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 290.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

 

1. Principatul Andorrei

2. Uniunea Australiană

3. Republica Bulgaria

4. Republica Croatia

5. Republica Cipru

6. Republica Cehă

7. Confederatia Elvetiană

8. Republica Estonia

9. Republica Islanda

10. Republica Letonia

11. Principatul Liechtenstein

12. Republica Lituania

13. Republica Malta

14. Regatul Norvegiei

15. Republica Polonă

16. Serenisima Republică San Marino

17. Republica Slovacă

18. Republica Slovenia

19. Republica Ungară

 

MINISTERUL DE INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând tările terte sigure

 

Ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, si ale art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului de interne nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând tările terte sigure, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 15 noiembrie 2001, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tările terte sigure

 

1. Uniunea Australiană

2. Republica Bulgaria

3. Republica Cehă

4. Confederatia Elvetiană

5. Republica Estonia

6. Republica Islanda

7. Republica Letonia

8. Republica Lituania

9. Regatul Norvegiei

10. Noua Zeelandă

11. Republica Polonă

12. Republica Slovacă

13. Republica Slovenia

14. Repubica Ungară

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 852 din 13 iunie 2002

MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 289 din 15 iulie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si efectuarea activitătilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul de interne,

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 50 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 6 din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si “Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră,

în concordantă cu prevederile Directivei Consiliului nr. 6/92/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85/CEE, Directivei Consiliului nr. 459/89/CEE, Directivei Consiliului nr. 671/91/CEE, Directivei Consiliului nr. 50/95/CEE, Directivei Consiliului nr. 55/94/CEE, Directivei Consiliului nr. 53/96/CEE si ale Directivei Consiliului nr. 599/88/CEE,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru organizarea si efectuarea activitătilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., regiile autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si “Registrul Auto Român”, Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru organizarea si efectuarea activitătilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în vederea realizării unui control permanent, unitar, sigur si eficient asupra vehiculelor rutiere, din punct de vedere al respectării reglementărilor în vigoare privind traficul rutier pe drumurile publice din România.

Art. 2. - Circulatia vehiculelor rutiere este permisă pe reteaua drumurilor publice din România numai dacă îndeplinesc conditiile impuse de reglementările în vigoare privind documentele specifice transportului, vehiculului, conducătorului auto, sigurantei rutiere si gradului de poluare, precum si masele si/sau dimensiunile de gabarit maxim admise.

Art. 3. - Activitătile de control al traficului rutier vor fi efectuate de către echipajele mobile mixte constituite din membrii subunitătilor teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., ale regiilor autonome “Administratia Natională a Dumurilor din România” si “Registrul Auto Român”, împreună cu reprezentanti ai serviciilor judetene de Politie Rutieră si ai inspectoratelor judetene ale Politiei de Frontieră.

 

CAPITOLUL II

Atributiile echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier

 

Art. 4. - Potrivit competentelor specifice fiecărei institutii nominalizate, membrii echipajului mixt de control au următoarele atributii:

(1) Atributii ale reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei - Directia Politiei Rutiere:

a) oprirea vehiculului rutier pentru control si verificarea documentelor referitoare la:

- conducătorul auto;

- vehiculul rutier supus controlului;

- mărfurile transportate;

b) verificarea corespondentei dintre datele înscrise în documentele vehiculelor rutiere si seriile de motor si de sasiu ale acestora în vederea descoperirii infractiunilor de trafic cu vehicule furate;

c) aplicarea de sanctiuni contraventionale în cazul încălcării reglementărilor legale specifice în vigoare, din competenta politiei;

d) întocmirea actelor premergătoare în cazul constatării săvârsirii unor infractiuni la reglementările specifice;

e) ridicarea bunurilor ce fac obiectul confiscării, potrivit legii;

f) sprijinirea echipajului mobil mixt de control al traficului rutier pentru îndeplinirea atributiilor specifice;

g) alte atributii stabilite, potrivit legii.

(2) Atributii ale reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei de Frontieră:

a) stabilirea identitătii persoanelor si a temeiului prezentei acestora în zona de frontieră, prin verificarea existentei si a valabilitătii documentelor (pasapoarte, titluri de călătorie, cărti de identitate etc.);

b) verificarea aspectului exterior al vehiculelor rutiere în vederea depistării eventualelor violări ale sigiliilor sau plombelor aplicate de organele vamale;

c) controlul locurilor pretabile ascunderii unor persoane în vehiculele rutiere, în vederea descoperirii cazurilor de migratie ilegală;

d) verificarea corespondentei dintre datele înscrise în documentele vehiculelor rutiere si seriile de motor si de sasiu ale acestora în vederea descoperirii infractiunilor de trafic cu vehicule furate.

(3) Atributii ale reprezentantilor Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.:

a) coordonarea activitătii de control a reprezentantilor institutiilor din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

b) asigurarea inspectiei si controlului în trafic, a îndeplinirii conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere, respectarea reglementărilor interne si internationale, precum si sanctionarea abaterilor de la legislatia natională si internatională în vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora;

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.843/2001 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier; Ordinul ministrului transporturilor nr. 598/1999 privind efectuarea controlului specific vehiculelor rutiere de către Ministerul Transporturilor la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României;

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 658/2002 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor; Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale).

(4) Atributii ale reprezentantilor Regiei Autonome “Registrul Auto Român”:

a) identificarea vehiculului rutier, verificarea conformitătii cu documentele însotitoare si, dacă este cazul, se va efectua certificarea autenticitătii în laboratoarele special amenajate din cadrul reprezentantelor din structura sa;

b) verificarea stării tehnice a vehicului, în conformitate cu reglementările în vigoare, asupra ansamblurilor si subansamblurilor ce afectează siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, cu modificările si completările ulterioare;

c) verificarea elementului de securizare aplicat pe anexa certificatului de înmatriculare (în cazul vehiculelor înmatriculate în România).

(5) Atributii ale reprezentantilor Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”:

a) verificarea maselor pe axe (prin cântărire) si a masei totale (prin cântărire sau din documente);

b) verificarea dimensiunilor de gabarit prin măsurare;

c) verificarea documentelor specifice efectuării transportului;

d) verificarea existentei si valabilitătii rovinietei;

e) constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale în conformitate cu prevederile legale în domeniu (Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România, cu modificările si completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor nr. 598/1999; Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutăti si/sau cu dimensiuni de gabarit care depăsesc limitele maxime prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2002; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 41/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă).

Art. 5. - La nivel teritorial responsabili cu organizarea si efectuarea activitătii de control sunt sefii subunitătilor teritoriale din structurile mentionate la art. 3.

 

CAPITOLUL III

Efectuarea activitătii de control

 

Art. 6. - Controlul traficului rutier prin echipaje mixte constituite în acest scop se va efectua în baza reglementărilor specifice fiecărei institutii nominalizate conform art. 3 si a planului de control întocmit la nivel teritorial, de comun acord, de către reprezentantii acestora, cu cel putin 3 zile înainte de începutul fiecărei luni, sub coordonarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

Art. 7. - (1) Programul de control va fi elaborat lunar, iar intervalul orar si zilele aferente controlului vor fi în mod continuu decalate, astfel încât pe parcursul anului să fie acoperit întregul interval de 24 ore/zi si toată săptămâna, inclusiv zilele nelucrătoare.

(2) Modelul formularului programului de control lunar este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 8. - La planificarea activitătii locurile de control se vor stabili tinându-se seama de punctele fixe de control ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, punctele de trecere a frontierei sau amplasamentele care permit scoaterea din trafic a vehiculelor rutiere în vederea verificării, astfel încât fluenta traficului rutier si siguranta circulatiei să nu fie afectate si pentru a nu permite conducătorilor auto să ocolească punctele de control, optând pentru alt traseu.

Art. 9. - Deplasarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier se va asigura prin grija inspectoratelor judetene de politie, a agentiilor teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., a reprezentantelor teritoriale ale Regiei Autonome “Registrul Auto Român” si a directiilor regionale de drumuri si poduri din cadrul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 10. - În cadrul programului lunar echipajele mobile mixte de control al traficului rutier vor fi alcătuite din cel putin câte un reprezentant al institutiilor enumerate la art. 3.

Art. 11. - După oprirea vehiculului rutier si scoaterea acestuia din trafic, în locul stabilit pentru control, de către reprezentantul inspectoratului judetean de politie se procedează la efectuarea controlului de către fiecare dintre reprezentantii institutiilor abilitate, conform atributiilor prevăzute la art. 4.

Art. 12. - Pentru fiecare vehicul controlat reprezentantul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. va completa câte o fisă de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 13. - În cazul controlului efectuat în transportul rutier de mărfuri periculoase se va completa buletinul de control prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

 

CAPITOLUL IV

Raportarea activitătii de control

 

Art. 14. - (1) La sfârsitul fiecărei activităti de control se va întocmi un raport zilnic de activitate în care se vor evidentia constatările si sanctiunile mentionate în fisele de control întocmite pentru fiecare vehicul rutier verificat.

(2) Modelul raportului zilnic de activitate este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 15. - (1) În urma controalelor efectuate conform programului lunar se va întocmi un raport lunar privind rezultatele activitătii desfăsurate. Lunar agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. vor înainta acesteia, până la data de 5 a lunii în curs, raportul lunar privind rezultatele activitătii de control pentru luna anterioară.

(2) Modelul raportului lunar al activitătii de control efectuate este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 16. - Sinteza rapoartelor lunare pentru activitatea de control desfăsurată la nivel national va fi întocmită de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si va fi înaintată conducerilor Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului de Interne până la data de 15 a lunii în curs.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Aplicarea sanctiunilor si a celorlalte măsuri se face în conformitate cu reglementările legale specifice domeniului de activitate a institutiilor implicate.

Art. 18. - În cazul operatorilor de transport rutier străini sau al angajatilor acestora, care încalcă prevederile legale, nationale ori internationale, organele de control vor aplica sanctiunile contraventionale legale pe care le vor înscrie în “Tichetul de înscriere a contraventiilor”, eliberat la intrarea în tară de organele politiei de frontieră, ale cărui serie si număr vor fi mentionate în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 19. - Fisele de control întocmite pentru fiecare vehicul rutier pe perioada desfăsurării activitătii de control vor fi arhivate la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. pentru o perioadă de 1 an.

Art. 20. - Modelul fisei de control al vehiculului rutier si lista cuprinzând elementele de control vor fi actualizate ori de câte ori modificarea legislatiei în vigoare o impune.

Art. 21. - (1) Programul lunar de control are caracter de confidentialitate.

(2) Institutiile implicate în activitatea de control al traficului rutier efectuat de echipajele mixte vor lua măsuri pentru asigurarea confidentialitătii.

(3) Conducătorii institutiilor enumerate la art. 3 vor comunica membrilor echipajelor mixte de control locul si intervalul orar de control în ziua desfăsurării acestuia.

 

ANEXA Nr.1

la normele metodologice

 

PROGRAMAREA LUNARĂ

a activitătii efectuate de echipajele mixte de control al traficului rutier si componenta acestora

Pentru luna ......................................

 

 

 

Data

Perioada orară

Locul DN, km,

pozitia S/D/P.C.T.F.

Componenta echipajelor mixte de control al traficului rutier

I.J.P.R.

I.J.P.F.

A.R.R.

D.R.D.P.

R.A.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful Serviciului

judetean

de Politie Rutieră,

L.S.

....................................

Seful Inspectoratului

judetean al Politiei

de Frontieră,

L.S.

.....................................

Seful agentiei A.R.R.,

L.S.

....................................

Seful Directiei

regionale de drumuri

si poduri,

L.S.

................................

Seful reprezentantei

R.A.R.,

L.S.

....................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

FISA DE CONTROL

 

1. Locul controlului ..............................................judetul .........................

2. Data si ora ..............................................

3. Simbolul national al vehiculului, numărul de înmatriculare, seria sasiului..............................................................

4. Simbolul national al remorcii/semiremorcii, numărul de înmatriculare, seria sasiului ................................................

5. Marca si tipul vehiculului ..............................................................................................................................................

6. Transportatorul .............................................................................................................................................................

Adresa/Nationalitatea .....................................................................................................................................................

7. Conducătorul vehiculului, documentul de identitate ..................................................................................................

Ajutorul conducătorului vehiculului, documentul de identitate ......................................................................................

8. Permisul de conducere pentru conducătorul vehiculului/ajutorul conducătorului vehiculului ....................................

9. Foaia de parcurs - seria, numărul/fisa-cartelă de înregistrare .........................................../.......................................

10. Expeditorul, adresa ............................................................................................................................

locul de încărcare ..................................................

12. Certificatul de înmatriculare ..............................

I.T.P. valabilitatea ...................................................

14. Licenta/autorizatia de transport - seria, numărul ...

15. Licenta de executie/cartela magnetică numărul ...................................................................................

11. Destinatarul, adresa ..................................................................................................................................................

locul de descărcare ........................................................

13. Asigurarea civilă ........................................................

(Cartea verde) .....................................................................

............................................................................................

16. Documentul-tip care atestă valabilitatea cartelei magnetice, numărul ......................................................../..........

17. Contractul de închiriere .............................................................................................................................................

18. Licenta pentru traseu, caiet de sarcini - seria, numărul .......................................................................................

19. Certificatul de clasificare/stele sau categorii - seria, numărul ............................................................................

20. Biletele de călătorie Da Nu

21. Lista pasagerilor Foaia tip ASOR Da Nu

22. Documentul de tarifare a transportului Da Nu

25. Autorizatia sanitară pentru vehicul Da Nu

26. Certificatul sanitar-veterinar pentru  marfă transportată Da Nu

23. Asigurarea călătorilor si bagajelor - seria, numărul ............................................................................................

24. Autorizatia pentru transportul international de persoane/marfă - seria, numărul ................................................

27. Certificatul de agreare R.A.R. pentru transportul international de produse perisabile A.T.P - seria, numărul

................................................................................................................................................................................

28. Certificatul de agreare R.A.R. pentru transport mărfuri periculoase - seria, numărul

...........................................................................................................................................................................................................

29. Scrisoarea de transport/CMR seria ..........., numărul .......................................

30. Carnetul T.I.R.

20. seria ....................., numărul .......................................

31. Rovinieta - seria ................., numărul .........................................................................................................................

32. Talonul-chitantă/chitanta eliberată de personalul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” la intrarea/iesirea în/din tară - numărul ........................................................................................................................

33. Autorizatia specială/avizul prealabil efectuării transportului cu depăsiri de limite maxime admise

......................................................................................................................................................................................................

34. Autorizatia de circulatie pe Drumul National 1 (Bucuresti-Ploiesti) emisă de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” - Inspectoratul General al Politiei - numărul ................................................................

35. Autorizatia specială de circulatie în zilele de sâmbătă, duminică si în alte zile nelucrătoare, emisă de SDN - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” - numărul ................................................................

36. Autorizatia pentru echipaje de însotire transporturi agabaritice, emisă de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” - Autoritatea Rutieră Română ....................................................................................

- pentru firmă - numărul .............................................. - individuală - numărul ...................................................

 

Contraventii

 

Nr.

crt.

Organul de control

Încadrarea

Procesulverbal de constatare a contraventiei seria...nr...

Valoarea amenzii

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6. .

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Componenta echipajului mixt de control al traficului rutier, reprezentant al:

 

Serviciului judetean de Politie Rutieră

...............................................

(numele, prenumele, semnătura)

Inspectoratului judetean al Politiei de Frontieră

.................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Agentiei Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

.........................................

(numele, prenumele, semnătura)

Directiei Regionale de Drumuri si Poduri

...........................................

(numele, prenumele, semnătura)

Reprezentantei Registrului Auto Român ...............................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

RAPORT

asupra controlului realizat în trafic în locul … din data… ora …, conform Ordinului M.L.P.T.L. nr. 29/2002

 

Numărul de autovehicule controlate

Numărul de PVCC

 

Valoarea PVCC

- mii lei -

total

marfă

persoane

Total

din care:

Total

din care:

Înmatriculat

în

România

Înmatriculat

în

alt stat

Înmatriculat

în

România

Înmatriculat

în

alt stat

Înmatriculat

în

România

Înmatriculat

în

alt stat

Politia rutieră

 

Politia rutieră

 

 

 

 

 

 

 

 

Politia de frontieră

 

 

Politia de frontieră

 

 

 

 

 

 

 

 

A.R.R.

 

A.R.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.N.D.

 

A.N.D.

 

 

 

Cazuri constatate cu abateri de la legislatia specifică si măsurile aplicate

 

Nr.crt.

Transportatorul

 

Numărul

de înmatriculare

al vehiculului

Numele si prenumele

sferului

Abaterea constatată

Sancţiunile aplicate/Institutia

care a încheiat PVCC

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant al:

Serviciului judetean

de Politie Rutieră,

....................................

(numele, prenumele,

semnătura)

Inspectoratului

judetean al Politiei

de Frontieră,

.....................................

(numele, prenumele,

semnătura)

Agentiei A.R.R.,

....................................

(numele, prenumele,

semnătura)

Directiei

regionale de drumuri

si poduri,

................................

(numele, prenumele,

semnătura)

Reprezentantei R.A.R.,

....................................

(numele, prenumele,

semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Agentia A.R.R. .................................... Anul ....................................

Nr. ............................../........................ Luna ..................................

 

RAPORT LUNAR

al activitătii desfăsurate de echipajele mixte de control al traficului rutier

 

Numărul

de controale

programate

 

Numărul

de controale

realizate

 

Numărul de autovehicule verificate

Numărul de PVCC

Încheiate

Valoarea amenzilor aplicate

- mii lei -

total

marfă

persoane

Total

din care:

Total

din care:

în

trafic

în

PCTF

 

în

trafic

în

PCTF

 

Înmatriculat

în

România

Înmatriculat

în

alt stat

Înmatriculat

în

România

Înmatriculat

în

alt stat

Înmatriculat

în

România

Înmatriculat

în

alt stat

Politia rutieră

 

Politia rutieră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politia de frontieră

 

 

Politia de frontieră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.R.R.

 

A.R.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.N.D.

 

A.N.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A.R.

 

R.A.R.

 

 

 

Sef agentie,

..................................................

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 1.067/30 iulie 2002

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 4.203/31 iulie 2002

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevi si studenti

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul educatiei si cercetării,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 5 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

emit următorul ordin:

Art. I. - După articolul 9 din anexa nr. 1 “Norme metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevi si studenti” la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevi si studenti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002, se introduce articolul 10 cu următorul cuprins:

“Art. 10. - Până la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru călătoriile cu tarif redus pe calea ferată efectuate de elevi si studenti decontarea se va face de Directia generală economică si relatii bugetare din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 “«Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii»” titlul «Cheltuieli materiale si servicii» conform prevederilor Legii bugetului de stat, pe baza deconturilor înaintate de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente, Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna august 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 27,2% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 august 2002.

Nr. 27.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 12/1998*)

privind taxele de timbru pentru activitatea notarială

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999 (aprobată prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001), dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 122 din 19 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 59 din 21 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998 (abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999), respinsă prin Legea nr. 200 din 20 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 25 aprilie 2001, prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 (aprobată prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001) si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177 din 26 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000 (suspendată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000) respinsă prin Legea nr. 223 din 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001).

 

Art. 1. - (1) Actele si serviciile notariale, care se îndeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Sunt scutite de taxe de timbru actele si serviciile notariale prevăzute la pct. II din anexă si la art. 2 alin. (2). Ministerul Finantelor Publice poate acorda scutiri, reduceri, esalonări sau amânări de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 2. - (1) Pentru actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor din comunele si orasele unde nu functionează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevăzute la pct. I (15 si 16) din anexă.

(2) Actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor, de unele institutii sau de agenti economici, în cazul în care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 3. - Taxele de timbru se datorează de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicită îndeplinirea actelor si a serviciilor notariale.

Art. 4. - (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxează la valoarea declarată de părti în actul autentic. Dacă există o disproportie vădită între valoarea declarată de părti si valoarea de circulatie, notarul va amâna autentificarea actului până la stabilirea valorii de circulatie, prin expertiză efectuată la cererea Camerei notarilor publici, pe cheltuiala acesteia; în acest caz, autentificarea se taxează la valoarea astfel stabilită.

(2) Autentificarea actelor de înstrăinare între vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanică se taxează la valoarea declarată de părti în actul autentic, dar nu mai putin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de organele fiscale în a căror rază teritorială contribuabilii îsi au domiciliul sau sediul.

(3) Autentificarea oricăror alte acte de înstrăinare, al căror obiect este evaluabil în bani, se taxează la valoarea declarată de părti în actul autentic, dar nu mai putin de 25.000 lei.

Art. 5. - (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viageră si obligatia de întretinere pe viată se taxează, după caz, la valoarea rentei sau a întretinerii pe 10 ani.

(2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxează potrivit pct. I (9) din anexă.

Art. 6. - (1) Este nulă vânzarea prin care părtile se înteleg, printr-un act secret, să se plătească un pret mai mare decât cel care se declară în actul autentic.

(2) Nulitatea prevăzută la alin. (1) se extinde atât asupra actului secret, cât si asupra actului autentic.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care părtile au convenit, printr-un act secret, să se plătească o chirie mai mare decât cea care se declară în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial.

(4) Taxa de timbru plătită, după caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.

Art. 7. - (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitătile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni.

(2) Persoanele juridice plătesc taxele de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îsi au sediul fiscal.

Art. 8. - Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot încasa si de notarul public, care are obligatia de a le vărsa la bugetul de stat în conditiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.

Art. 9. - Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datorează anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de mostenitor.

Art. 10. - Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, în conditiile si cu destinatia prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 11. - Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonantă pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei, la initiativa Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 12. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor intra în vigoare o dată cu prezenta ordonantă.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notarială), precum si Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 105/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.

 

ANEXĂ

 

LISTA

taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, precum si a actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

 

I. Lista taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:

 

a) până la 25.000.000 lei

3%, dar nu mai putin de 50.000 lei

b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei

750.000 lei + 2% pentru suma ce depăseste 25.000.000 lei

c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei

1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăseste 50.000.000 lei

d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei

2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depăseste 100.000.000 lei

e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei

6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăseste 500.000.000 lei

f) peste 1.000.000.001 lei

9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăseste 1.000.000.000 lei.

 

NOTĂ:

- În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.

- La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarată de părti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilită potrivit art. 4 alin. (1). La rezervarea uzufructului sau a altui drept real înstrăinarea nudei proprietăti se taxează la valoarea declarată de părti, dar nu mai putin de 80% din valoarea de circulatie a bunului.

2. Autentificarea testamentelor 15.000 lei

3. Autentificarea actelor de partaj 50.000 lei

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) 15.000 lei

5. Autentificarea actelor de garantie, inclusiv a contractelor de ipotecă 20.000 lei

6. Autentificarea actelor de înstrăinare a mijloacelor de transport cu tractiune mecanică - 0,5% la valoarea declarată de părti, dar nu mai putin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de către organele fiscale teritoriale pe raza cărora contribuabilii îsi au domiciliul sau sediul

7. Autentificarea contractelor de comodat si închiriere de bunuri - 0,5% din valoarea bunurilor declarate de părti sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părti, dar nu mai putin de 25.000 lei

8. Autentificarea procurilor 10.000 lei

9. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8 - 0,5% din valoarea declarată de părti, dar nu mai putin de 25.000 lei

10. Autentificarea actelor constitutive ale societătilor comerciale, precum si a actelor de modificare a acestora 50.000 lei

11. Autentificarea actelor constitutive ale societătilor agricole, precum si a actelor de modificare a acestora 20.000 lei

12. Autentificarea actelor de constituire si a statutelor asociatiilor fără scop patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv a actelor de modificare 20.000 lei

13. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani 3.000 lei

14. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin 50.000 lei

15. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură si a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act 10.000 lei

16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părti sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie 3.000 lei

17. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar 5.000 lei

18. Primirea în depozit a înscrisurilor si documentelor pe timp de un an sau fractiune de un an, pentru fiecare exemplar 3.000 lei

19. Eliberări de duplicate de pe actele notariale si reconstituiri de acte originale 5.000 lei

20. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileste astfel:

 

a) până la 10.000.000 lei

+ 3%, dar nu mai putin de 10.000 lei pentru fiecare mostenitor

b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei

300.000 lei + 2% pentru suma care depăseste 10.000.000 lei

c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei

1.100.000 lei + 1% pentru suma care depăseste 50.000.000 lei

d) peste 100.000.001 lei

1.600.000 lei + 0,5% pentru suma care depăseste 100.000.000 lei.

 

NOTĂ:

A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri.

Pentru cheltuielile de înmormântare până la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.

B. Evaluarea bunurilor imobile se va face în functie de valoarea declarată de părti, dar nu mai putin decât valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonantă, iar a bunurilor mobile, în functie de valoarea declarată de părti, dar nu mai putin de 25.000 lei.

C. Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% în cazul în care sunt datorate de descendenti, ascendenti, colaterali privilegiati sau de sotul supravietuitor, dacă activul succesoral este alcătuit numai din casa de locuit cu anexele gospodăresti si terenul aferent, locurile de veci si certificatele de actionar.

21. Efectuarea oricăror alte acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act 3.000 lei.

II. Lista actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

a) succesiunile vacante ce revin statului;

b) succesiunile în care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datorată de acestia;

c) succesiunile ce revin descendentilor minori, lipsiti de venituri proprii, dacă activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele gospodăresti si terenul aferent, locurile de veci si certificatele de actionar;

d) actele privind încetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci (declaratii sau succesiuni vacante);

e) actele notariale în legătură cu schimburile intervenite între stat si particulari;

f) perfectarea actelor prin care se donează statului sau institutiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;

g) actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;

h) cererile si actele notariale prin care se efectuează împărteala pentru iesirea din indiviziune, când iesirea din indiviziune a fost cerută de stat.

Când iesirea din indiviziune a fost cerută de ceilalti copărtasi, scutirea se aplică numai actelor prin care statul cumpără părtile lor ori vinde partea sa prin bună învoială;

i) legalizarea specimenelor de semnătură ale demnitarilor în exercitarea atributiilor de serviciu;

j) actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale si de protectie socială, si anume:

- declaratii privind ajutorul de somaj;

- declaratii privind drepturile de pensie, ajutorul social si ajutorul pentru mamele cu mai multi copii;

- declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;

- declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti;

- declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de război si ale văduvelor acestora;

- declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- actele notariale privind recunoasterea filiatiei, adoptia, tutela, curatela, punerea sub interdictie.