MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 579         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonantă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

795. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

 

797. - Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere în anul 2002

 

800. - Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat situat în Terminalul RO-LA aflat în incinta Combinatului Chimic “Archim” din comuna Tudor Vladimirescu, judetul Arad

 

801. - Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei multinationale de pace din sud-estul Europei (MPFSEE)

 

802. - Hotărâre privind organizarea în România a Reuniunii anuale a ministrilor adjuncti ai apărării din tările membre ale Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM)

 

803. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor ocazionate de numirea atasatilor de afaceri interne în cadrul misiunilor diplomatice ale României de la Paris, Roma si Madrid

 

805. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

814. - Hotărâre pentru propunerea Prea Cuviosului Arhimandrit dr. Ciprian (Cezar Spiridon) în functia de Episcop-Vicar Patriarhal în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

815. - Hotărâre privind alocarea unei sume necesare pentru efectuarea lucrărilor de refacere a clădirii Liceului “Antim Ivireanul” din Tbilisi, Georgia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CET Zonă” - S.A. Sighetu Marmatiei

 

54. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Trust Comin” - S.A. Baia Mare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct.IV.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, aprobată prin Legea nr. 732/2001, se prorogă cu 90 de zile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 50.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei depreparatie Coroiesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 30 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se autorizează Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. să angajeze executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni si a retelei de transport si distributie a apei fierbinti cu un singur contractant - consortiul format din firmele ITOCHU Corporation, HITACHI Ltd si TOSHIBA.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice garantează în numele si în contul statului, în proportie de 100%, creditele externe necesare pentru finantarea lucrărilor, echipamentelor si utilajelor prevăzute la art. 3, în valoare de 24,1 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comi

sioanele si alte costuri aferente.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor este autorizat să contracteze, în scopul finantării lucrărilor, echipamentelor si utilajelor prevăzute la art. 2, credite externe în valoare de 12.103 milioane yeni japonezi si 23,1 milioane euro.

(3) Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului, în proportie de 100%, creditele externe prevăzute la alin. (2), precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor va încheia contracte de împrumut subsidiar cu Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. pentru derularea creditelor externe angajate potrivit alin. (2).”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Rambursarea creditelor externe prevăzute la art. 4 alin. (1), precum si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente vor fi asigurate de Compania Natională a Huilei - S.A. din surse proprii.

(2) Rambursarea creditelor externe prevăzute la art. 4 alin. (2), precum si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente vor fi asigurate de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., conform contractelor de împrumut subsidiar încheiate cu Ministerul Industriei si Resurselor, din surse proprii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, si în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 795.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere în anul 2002, denumite în continuare stocuri minime, se face de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si de persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Nivelul stocurilor minime în anul 2002 este estimat la 100.000 tone produse petroliere, cantitate calculată pe baza consumului de produse petroliere realizat în anul precedent, din care 50.000 tone produse petroliere si 50.000 tone în echivalent titei, respectiv 70.000 tone titei.

Art. 3. - (1) Structura sortimentală a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Defalcarea stocurilor minime de titei este proportională cu cantitatea de titei prelucrată în anul precedent de fiecare persoană juridică prevăzută la alin. (1).

Art. 4. - Persoanele juridice constituie stocuri minime în spatiile proprii de depozitare, iar stocurile minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat sunt depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Finantarea stocurilor minime în anul 2002 se realizează de la bugetul de stat pentru stocurile constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de persoanele juridice se fac din surse proprii, iar cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2 se suportă de către acestea.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău.

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 797.

 

ANEXA Nr.

 

STRUCTURA SORTIMENTALĂ SI DEFALCAREA

stocurilor minime pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2002

 

 

Nr. crt.

Persoana juridică

Produsul stocat

Cantitatea

- tone -

1.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - sucursala “Arpechim” Ploiesti

titei

22.000

2.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - Sucursala “Petrobrazi” Ploiesti

titei

18.100

3.

Societatea Comercială “Petrotel Lukoil” - S.A. Ploiesti

titei

6.000

4.

Societatea Comercială “Rompetrol Petromidia” - S.A. Constanta

titei

14.000

5.

Societatea Comercială “Rafo” - S.A. Onesti

titei

2.400

6.

Societatea Comercială “Astra” - S.A. Ploiesti

titei

3.600

7.

Societatea Comercială “Rompetrol Vega” - S.A. Ploiesti

titei

1.100

8.

Societatea Comercială “Steaua Română” - S.A. Câmpina

titei

800

9.

Societatea Comercială ”Rafinăria Dărmănesti” - S.A. Dărmănesti

titei

1.100

10.

Societatea Comercială “Petrolsub” - S.A. Suplacu de Barcău

titei

900

 

TOTAL:

70.000

11.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat motorină

 

25.000

 

 

benzină

25.000

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând persoanele juridice care depozitează în custodie stocuri minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

- Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - sucursalele Peco

- Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat situat în Terminalul RO-LA aflat în incinta Combinatului Chimic “Archim” din comuna Tudor Vladimirescu, judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat situat în Terminalul RO-LA, aflat în incinta Combinatului Chimic “Archim” din comuna Tudor Vladimirescu, judetul Arad.

Art. 2. - Spatiile necesare în vederea desfăsurării în bune conditii a activitătii acestui punct de trecere a frontierei de stat, precum si celelalte facilităti necesare vor fi puse la dispozitie gratuit de proprietarul terminalului Societătii Comerciale “Agrirom” - S.R.L. Arad tuturor reprezentantilor organelor abilitate în desfăsurarea activitătii acestui punct de trecere a frontierei de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 800.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei multinationale de pace din sud-estul Europei (MPFSEE)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în luna septembrie 2002, a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei multinationale de pace din sud-estul Europei (MPFSEE).

Art. 2. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1, pentru 55 de personalităti străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare si vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Nationale prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în tară a actiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 801.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a Reuniunii anuale a ministrilor adjuncti ai apărării din tările membre ale Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în luna octombrie 2002, a Reuniunii anuale a ministrilor adjuncti ai apărării din tările membre ale Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM).

Art. 2. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1, pentru 55 de personalităti străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare si vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Nationale prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. B din Nomele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în tară a actiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 802.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor ocazionate de numirea atasatilor de afaceri interne în cadrul misiunilor diplomatice ale României de la Paris, Roma si Madrid

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de numirea a 3 atasati de afaceri interne în cadrul misiunior diplomatice ale României de la Paris, Roma si Madrid.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1, în sumă totală de 3.361.087 mii lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002.

(3) Sumele rămase neutilizate în anul 2002 se vor restitui până cel târziu la data de 25 decembrie 2002, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Utilizarea sumei alocate pentru desfăsurarea activitătii prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ cuprins în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 803.


*) Anexa se comunică Ministerului de Interne.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată si modificată prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru efectuarea de tratamente medicale în străinătate, în cuantumurile si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele se vor acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderile de credite bugetare corespunzătoare sumelor prevăzute în anexă se vor realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Sumele aprobate pentru efectuarea tratamentelor medicale în străinătate vor fi transferate de directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti directiilor de sănătate publică judetene respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora.

Art. 2. - Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor medicale în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor efectua plata si vor certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 805.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

(în valută)

1.

Orbisoru Cosmin

Comuna Milcov, judetul Vrancea

97.000 dolari S.U.A.

2.

Spanu Ovidiu

Municipiul Bucuresti, str. Apele Vii nr. 35, sectorul 6

45.000 euro

3.

Groza Mădălina Georgiana

Municipiul Brasov, str. 13 Decembrie nr. 121, bl. 121, parter, ap. 7, judetul Brasov

25.000 lire sterline

4.

Tăbârcă George

Municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, ap. 11, sectorul 4

110.000 dolari S.U.A.

5.

Marinasi Delia Mioara

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 139, judetul Mehedinti

127.465 dolari S.U.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru propunerea Prea Cuviosului Arhimandrit dr. Ciprian (Cezar Spiridon) în functia de Episcop-Vicar Patriarhal în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (1) din Decretul-lege nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea, prin decret, în functia de Episcop-Vicar Patriarhal a Prea Cuviosului Arhimandrit dr. Ciprian (Ceza Spiridon), cu titulatura “Câmpineanul”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 814.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume necesare pentru efectuarea lucrărilor de refacere

a clădirii Liceului “Antim Ivireanul” din Tbilisi, Georgia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 3 miliarde lei pentru finantarea lucrărilor de refacere a clădirii Liceului “Antim Ivireanul” din Tbilisi, Georgia, avariată în urma seismului din 25 aprilie 2002.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se alocă din bugetul Ministerului Informatiilor Publice, stabilit pentru realizarea actiunilor prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare, coordonate de secretarul de stat pentru românii de pretutindeni.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face în conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 160/2002 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-d), f) si g) din anexa nr. 3/33/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul informatiilor publice,

Dan Jurcan,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 815.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CET Zonă” - S.A. Sighetu Marmatiei

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “CET Zonă” - S.A. Sighetu Marmatiei,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “CET Zonă” - S.A. Sighetu Marmatiei, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Unirii nr. 40, judetul Maramures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J24/530/2000, începând cu data de 19 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiar si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate-vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2002.

Nr. 53.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Trust Comin” - S.A. Baia Mare

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Trust Comin” - S.A. Baia Mare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Trust Comin” - S.A. Baia Mare, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Baia Mare, Piata Minerilor nr. 1, judetul Maramures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J24/173/1998, începând cu data de 19 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si

Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2002.

Nr. 54.