MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 267         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

194. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

300. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

197. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

303. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

199. - Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

 

305. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

14. - Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Ordonantă de urgentă de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

 

358. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

359. - Hotărâre privind trecerea fără plată a Laboratorului de Acvacultură si Ecologie Acvatică din Piatra-Neamt, proprietate publică a statului, în proprietatea privată a statului si în administrarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

364. - Hotărâre privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

365. - Hotărâre privind transferul pachetului de actiuni detinut la Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la Ministerul Sănătătii si Familiei

 

370. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Secretariatului General al Guvernului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2001

pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 300.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 12 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 197.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2002

pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 303.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001

privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 2. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor asigură elaborarea si aplicarea strategiei în domeniile culturii si artei, cultelor si cinematografiei.

(2) Strategia în domeniul audiovizualului este elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor, în cooperare cu Consiliul National al Audiovizualului, si este aplicată de Consiliul National al Audiovizualului.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 199.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 305.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dragos Stefan Seuleanu este numit în functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17 aprilie 2002.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 17 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2002.

Nr. 14.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 25 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“25. productia minieră - cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării si/sau comercializării de către titular;”

2. Punctul 28 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“28. redeventa minieră - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru resursele minerale extrase în vederea prelucrării si/sau comercializării de către titular;”

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileste la o cotă procentuală din valoarea productiei miniere, după cum urmează:

a) o cotă de 2% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu, auro-argintifere, de metale nobile, radioactive, minereuri de metale rare si disperse, roci aluminifere si produse reziduale miniere;

b) o cotă de 6% pentru substante utile, nemetalifere;

c) o cotă de 8% pentru săruri haloide;

d) o cotă de 6% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale la care cota este de 10%.

(2) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursă se stabileste în echivalentul a 2 euro/1.000 litri la cursul Băncii Nationale a României de la data plătii.

(3) Redeventa minieră este datorată din ziua începerii realizării productiei si se plăteste trimestrial, cu scadentă la data de 25 a primei luni din trimestrul următor.”

Art. II. - Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Literele f) si m) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“f) operatiuni petroliere semnifică ansamblul de activităti privind explorarea, dezvoltarea si exploatarea unui zăcământ petrolier, înmagazinarea subterană, transportul si tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum si operarea terminalelor petroliere aflate în domeniul public al statului;

.............................................................................................

m) redeventa petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în conditiile legii, pentru efectuarea activitătii de exploatare a unui zăcământ petrolier si pentru utilizarea bunurilor aflate în domeniul public al statului, necesare transportului si tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum si operării terminalelor petroliere;”

2. Articolul 29 se abrogă.

3. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Titularii acordurilor petroliere sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei redevente petroliere.

Redeventa petrolieră se stabileste după cum urmează:

a)      o cotă procentuală din valoarea productiei brute extrase pentru operatiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

b)       

REDEVENTA

PRODUCTIA BRUTĂ

%

gaze naturale 10 6 m 3 /trimestru

3,5% pentru zăcăminte care produc

sub 10

7,5% pentru zăcăminte care produc

între 10 si 50

9% pentru zăcăminte care produc

între 50 si 200

13% pentru zăcăminte care produc

peste 200

 

%

titei/condensat -10 3 tone/trimestru

3,5% pentru zăcăminte care produc

sub 10

5% pentru zăcăminte care produc

între 10 si 20

7% pentru zăcăminte care produc

între 20 si 100

13,5% pentru zăcăminte care produc

peste 100

 

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operatiunea petrolieră de transport si tranzit al petrolului prin sistemele nationale de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, aflate în domeniul public al statului.

Redeventa petrolieră este datorată din ziua începerii operatiunilor petroliere si este plătibilă trimestrial, cu scadentă la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.”

4. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Verificarea exactitătii datelor pe baza cărora se calculează redeventa petrolieră se face de autoritatea competentă, precum si de organele de stat cu atributii în domeniul controlului financiar.

Pentru neplata în termen a redeventei petroliere se datorează majorări de întârziere si penalităti de întârziere, conform legislatiei fiscale în vigoare.”

5. După alineatul 2 al articolului 43 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Activitătile de operare a conductelor magistrale apartinând sistemelor nationale de transport al petrolului, precum si a terminalelor petroliere se atribuie direct, printr-un acord petrolier, persoanelor juridice care desfăsoară aceste activităti la data intrării în vigoare a prezentului alineat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 47.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nicanor Dumitru Teculescu se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Toronto, Canada.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 358.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea fără plată a Laboratorului de Acvacultură si Ecologie Acvatică din Piatra-Neamt, proprietate publică a statului, în proprietatea privată a statului si în administrarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea fără plată a Laboratorului de Acvacultură si Ecologie Acvatică din Piatra-Neamt, proprietate publică a statului, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, Aleea Migdalilor nr. 2, din administrarea Centrului de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit si Industrializarea Pestelui din Galati din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” în proprietatea privată a statului si în administrarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

(2) Datele de identificare a imobilelor - constructiile si terenul aferent - sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Personalul preluat ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 se consideră transferat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si beneficiază de toate drepturile legale.

(2) Salarizarea personalului preluat se realizează potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotare, care fac obiectul transferului, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea prevăzută în evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Constantin Corega,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 359.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, apartinând Laboratorului de Acvacultură si Ecologie Acvatică din Piatra-Neamt, aflat în subordinea Centrului de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit si Industrializarea Pestelui din Galati, care se transmit fără plată în proprietatea privată a statului si în administrarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Laboratorul de Acvacultură si Ecologie Acvatică, municipiul Piatra- Neamt, Aleea Migdalilor nr. 2, judetul Neamt

Centrul de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit si Industrializarea Pestelui din Galati

108.455

Universitate “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Imobil P+2E

- Suprafata constructiei = 530 m2, din care:

- suprafata locuibilă = 426 m2

- suprafata dependintelor = 65 m2

Curtea laboratorului situat în municipiul

Piatra-Neamt, Aleea Migdalilor nr. 2,

judetul Neamt

Centrul de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit si Industrializarea Pestelui din Galati

 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Suprafata = 548 m2

Terenul neproductiv, situat în afara

perimetrului construibil al comunei Viisoara, judetul Neamt

Centrul de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit si Industrializarea Pestelui din Galati

 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Suprafata = 11.900 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice

desfăsurate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pentru desfăsurarea activitătilor specifice se aprobă utilizarea de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului a unui număr de 5 autoturisme cu un consum lunar de 300 litri carburanti pentru fiecare vehicul.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 364.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului de actiuni detinut la Societatea Comercială

“Antibiotice” - S.A. Iasi de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului, la Ministerul Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se transferă pachetul de actiuni detinut în numele statului la Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 2. - Transferul actiunilor se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între institutiile implicate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii si Familiei va îndeplini atributiile privind procesul de privatizare, va exercita toate drepturile în numele statului si va executa obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 365.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Secretariatului General al Guvernului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru finantarea organizării la Bucuresti, în perioada 27-29 iunie 2002, a Adunării generale si Consiliului de administratie ale Asociatiei Internationale a Consiliilor

Economice si Sociale si institutiilor similare.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se întregeste, până la data de 15 august 2002, Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 370.