MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 252         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

159. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

255. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

160. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

256. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

161. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

257. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

162. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

 

258. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

 

163. - Lege pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

 

259. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

 

164. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii

 

260. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii

 

165. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

261. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

348. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129 din 30 iunie 2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 255.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140 din 14 septembrie 2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 26 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 160.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 256.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 12 aprilie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 161.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 257.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 116 din 31 august 1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 258.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele

extrajudiciare de timbru

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Litera a) din alineatul (1) al articolului 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

”a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situatie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în conditiile legii a certificatelor destinate obtinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la

6 martie 1945, precum si cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război si pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obtinerii unor drepturi privind asistenta socială, asigurările sociale si protectia socială, unicatele certificatelor eliberate de institutiile de învătământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată, scoli, grădinite, crese si în alte asemenea institutii;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 259.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 22 din 27 ianuarie 2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 164.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 260.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 8 aprilie 1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 165.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 261.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 72 se abrogă.

2. Sintagma jocuri de tip bingo si keno cu transmisie prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate se elimină din întreg cuprinsul hotărârii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 348.