MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 609      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 27 septembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

478. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

699. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

479. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

700. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

480. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri  remergătoare privatizării băncilor

 

701. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

481. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

702. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 146 din 8 mai 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV si art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

354. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2001-2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 478.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2001.

Nr. 699.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193 din 9 decembrie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 10 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 479.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2001.

Nr. 700.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 54 din 24 august 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 480.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2001.

Nr. 701.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 18 mai 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 481.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2001.

Nr. 702.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 146

din 8 mai 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV si art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV si art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Constantin Mirică în Dosarul nr. 3.639/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 noiembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 3.639/2000, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Constantin Mirică într-o cauză civilă având ca obiect un litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 modifică o lege organică, si anume Legea nr. 92/1992, ceea ce contravine art. 107 alin. (3) si art. 114 din Constitutie. De asemenea, se sustine că art. IV si IX din ordonanta de urgentă criticată contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), ale art. 21 si 24, deoarece suprimă apelul în materia litigiilor de muncă, litigii care ar trebui solutionate de complete de judecată speciale, care însă nu au fost încă înfiintate.

În final se apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească ar trebui “să prelungească” si dispozitiile art. IV ale acestei ordonante de urgentă, ca, de altfel, si pe cele ale art. 71, 79 si 80 din Legea nr. 168/1999.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, exprimându-si opinia, apreciază că prin Legea nr. 168/1999 “legiuitorul a dorit ca litigiile de muncă să fie solutionate cu mai multă celeritate”. În ceea ce priveste înlăturarea căii de atac a apelului se arată că prin această măsură nu se încalcă prevederile art. 15, art. 21 alin. (2) si ale art. 24 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că prin Decizia nr. 34/1998 Curtea Constitutională a statuat că interdictia reglementării prin ordonantă a domeniilor rezervate legilor organice nu este aplicabilă ordonantelor de urgentă ale Guvernului. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea celorlalte dispozitii legale Guvernul consideră că nu sunt înfrânte prevederile constitutionale ale art. 20, 21 si ale art. 24 alin. (1).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Instanta judecătorească a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999, respingând, ca fiind inadmisibilă, exceptia referitoare la art. 71 din Legea nr. 168/1999. Examinând însă încheierea de sesizare cât si notele scrise ale autorului exceptiei, Curtea constată că în ceea ce priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 autorul exceptiei a criticat ca fiind neconstitutionale nu numai prevederile art. IV, ci si prevederile art. IX.

De aceea, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. IV si art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din.14 martie 2000, precum si asupra  dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999. Textele legale criticate au următorul continut:

- Art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999:

“Cauzele care au ca obiect judecarea în fond a unor litigii de muncă, aflate pe rolul judecătoriilor, vor fi trecute la completele care judecă conflictele de muncă si litigiile de muncă din cadrul judecătoriei respective, imediat după înfiintarea acestora. Apelurile declarate până la data înfiintării noilor instante, precum si cele aflate în curs de judecată vor fi solutionate de instantele legal sesizate.

Recursurile declarate sau aflate în curs de judecată vor fi trecute la sectiile care judecă conflicte de muncă si litigii de muncă din cadrul tribunalelor.”;

- Art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999:

“(1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplică după 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) La data publicării prezentei ordonante de urgentă prevederile art. 1, 11, 12 si 16 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele instante judecătoresti si unităti de procuratură, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974, se abrogă.”;

- Art. 79 din Legea nr. 168/1999: ‘(1) Hotărârile instantei de fond sunt definitive.

(2) Hotărârile motivate ale instantei de fond se redactează si se comunică părtilor în termen de cel mult 15 zile de la pronuntare.”;

- Art. 80 din Legea nr. 168/1999: “Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronuntate de instanta de fond.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste dispozitii legale încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (2): ‘Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 107 alin. (3): “Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta.”;

- Art. 114: “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

(5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate fi primită nici una dintre criticile de neconstitutionalitate formulate de autorul acesteia.

Astfel, în ceea ce priveste încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), Curtea Constitutională constată că textele de lege criticate nu contin vreo dispozitie de natură să le confere caracter retroactiv.

Nu poate fi primită nici critica adusă Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 în baza argumentului că, potrivit art. 107 alin. (3) si art. 114 din Constitutie, o asemenea ordonantă nu poate interveni într-un domeniu apartinând unei legi organice. Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, a retinut că “Dispozitiile art. 114 din Constitutie nu prevăd interdictia de a se emite ordonante de urgentă în domeniul legilor organice, deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unei măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionale a institutiei”.

În ceea ce priveste motivul de neconstitutionalitate decurgând din “suprimarea apelului” Curtea Constitutională a statuat că “accesul liber la justitie nu înseamnă că el trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii deosebite”. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 38 din 26 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998.

În legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 24 din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului la apărare, Curtea nu o poate retine ca fiind relevantă, întrucât toate litigiile legate de modificarea sau desfacerea contractelor de muncă se judecă de către instantele judecătoresti, părtile având dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului, indiferent de gradele de jurisdictie.

Referitor la toate celelalte critici legate de modul de solutionare a litigiilor de muncă se constată că acestea nu ridică probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, care nu intră în competenta Curtii Constitutionale. În sfârsit, în legătură cu faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 ar trebui, potrivit autorului exceptiei, “să prelungească” dispozitiile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, ca de altfel si pe cele ale art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1998, Curtea constată că aceasta este o problemă de legiferare, ce apartine competentei exclusive a legiuitorului, iar nu una de contencios constitutional.

De altfel, dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 230 din 16 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 16 decembrie 2000, si prin Decizia nr. 67 din 27 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 12 aprilie 2001, Curtea a respins exceptiile privitoare la aceste dispozitii.

Neintervenind elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii, aceeasi solutie se impune si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi sub aspectul raportării dispozitiilor legale criticate la art. 114 alin. (4) din Constitutie,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV si art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost.modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Constantin Mirică în Dosarul nr. 3.639/2000

al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta

în cadrul sezonului de vânătoare 2001-2002

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) si ale anexei nr. 2 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului r. 103/1996, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 9 pct. 1 din Conventia privind conservarea vietii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea inisterului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

în baza Avizului Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 2.257/ACI din 10 septembrie 2001 si a Avizului Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii nr. Cj 151 din 22 august 2001, emise în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă numărul de exemplare din speciile urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx) si pisică sălbatică (Felix silvestris), care se pot recolta, în conditiile impuse prin reglementările în vigoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2001-2002, prevăzute în anexa la prezentul ordin, întocmită pe judete, gestionari si fonduri de vânătoare.

Art. 2. - (1) Recoltarea numărului de exemplare aprobat din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se poate face în perioadele:

- pentru lup, râs si pisică sălbatică: 15 septembrie 2001 - 31 martie 2002;

- pentru urs: 15 septembrie 2001 - 31 decembrie 2001 si 15 martie 2002 - 14 mai 2002.

(2) Exemplarele din cele 4 specii de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se pot recolta pe bază de autorizatii de vânătoare individuală si autorizatii de vânătoare colectivă în grup mare, folosindu-se metodele “la panda”, “la dibuit” si “la goana”.

Art. 3. - Eliberarea de către Regia Natională a Pădurilor a autorizatiilor de vânătoare pentru specia urs se face numai cu aprobarea prealabilă, nominală, a ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 4. - Gestionarii fondurilor de vânătoare pentru care s-a aprobat recoltarea unor exemplare din speciile de fauna sălbatică prevăzute la art. 1 aplică prevederile prezentului ordin, iar Directia regim si inspectie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, prin oficiile cinegetice, verifică modul aplicării si respectării lui.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa se va comunica celor interesati de către Directia regim si inspectie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2001.

Nr. 354.