MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 661      LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Luni, 22 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

521. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

749. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

538. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

767. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

HOTÃRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

986. - Hotãrāre privind declararea zonei Mizil, judetul Prahova, zonã defavorizatã

 

987. - Hotãrāre privind declararea zonei Nãdrag, judetul Timis, zonã defavorizatã

 

988. - Hotãrāre privind declararea zonei Mãrãsesti, judetul Vrancea, zonã defavorizatã

 

989. - Hotãrāre privind declararea zonei Nehoiu, judetul Buzãu, zonã defavorizatã

 

990. - Hotãrāre privind declararea zonei Negresti, judetul Vaslui, zonã defavorizatã

 

Rectificãri

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 212/1999

privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare

la care statul este actionar

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 212 din 29 decembrie 1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pentru privatizarea fiecãrei societãti bancare se constituie prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea comunã a Bãncii Nationale a Romāniei, Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si a.Ministerului Finantelor Publice, o comisie de privatizare care rãspunde de realizarea obiectivelor prezentei legi si de respectarea principiilor de transparentã, rigoare si obiectivitate.”

2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Privatizarea societãtilor bancare prin oricare dintre procedeele si metodele prevãzute la art. 2 se va realiza pe baza raportului de evaluare si a studiului de fezabilitate, īntocmite de o firmã specializatã, selectatã prin licitatie īn conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea Bãncii Nationale a Romāniei, Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si a Ministerului Finantelor Publice.”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Procedeele si metodele utilizate, precum si cotele de capital social care pot fi dobāndite de persoanele fizice sau juridice īn procesul de privatizare a societãtilor bancare se stabilesc pentru fiecare caz prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultãrilor si a avizului comun al Autoritãtii entru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ãncii Nationale a Romāniei si al Ministerului Finantelor Publice.”

4. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Art. II. - Sintagmele Agentia Nationalã pentru Privatizare si Fondul Proprietãtii de Stat se īnlocuiesc cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, īnfiintatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 296/2000 privind īnfiintarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 521.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 212/1999

privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea

societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 749.

 

.PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 61/2001

privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 61 din 25 aprilie 2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 2, articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 33. - Reteaua sanitarã veterinarã de stat se organizeazã ca sector distinct si autonom īn cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, este coordonatã de cãtre ministru si are urmãtoarea structurã:

- Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã, care se organizeazã ca directie generalã īn structura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor;

- institutiile publice de specialitate cu personalitate juridicã, precum si institutiile fãrã personalitate juridicã, aflate īn subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si īn coordonarea tehnicã a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, prevãzute īn anexa nr. 6.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitãtilor prevãzute īn anexa nr. 6 se asigurã din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare. Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manoperã pentru activitãti sanitare veterinare si de laborator, din consultantã si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrãri de laborator, precum si alte activitãti din domeniul sanitar veterinar.

Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, la propunerea directorului general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.”

2. La articolul I, punctul 4 se abrogã.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 538.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 61/2001

privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 767.

 

HOTÃRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind declararea zonei Mizil, judetul Prahova, zonã defavorizatã

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Zona Mizil, judetul Prahova, se declarã zonã defavorizatã.

Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei Mizil, judetul Prahova, o reprezintã orasul Mizil ca unitate administrativ-teritorialã īn suprafatã totalã de 19,31 km2, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 3 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã īn conformitate cu prevederile prezentei hotãrāri, se acordã facilitãtile prevãzute īn anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii īn zonã sunt prevãzute īn anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrāre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrãrilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sārbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 986.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL PRAHOVA

 

 ANEXA Nr. 2

 

Facilitãtile de care beneficiazã societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romāne, precum si īntreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, cu modificãrile ulterioare, care īsi au sediul si īsi desfãsoarã activitatea īn zona defavorizatã Mizil, pentru investitiile nou-create sunt:

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã īn vederea efectuãrii de investitii īn zonã;

- taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse īn tarã īn vederea efectuãrii si derulãrii de investitii īn zonã;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare īn vederea realizãrii productiei proprii īn zonã;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existentã a zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor īncasate de Fondul Proprietãtii de Stat īn cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este

actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrāre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENIILE DE INTERES

pentru realizarea de investitii īn zona defavorizatã Mizil

(conform Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN,

aprobatã prin Hotãrārea Guvernului nr. 656/1997)

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agriculturã

B

Silviculturã, exploatarea forestierã si economia vānatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivã

E

Industria prelucrãtoare

 

Exceptii:

 

- Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate

 

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

Energia electricã si termicã, gaze si apã

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea si īntretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

 

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate īn zona defavorizatã

I

Hoteluri si restaurante

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unitãti de preparare a hranei

J

Transport si depozitare

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activitãti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activitãti ale altor agentii de transport

 

- activitãtile care se desfãsoarã īn afara zonei defavorizate.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind declararea zonei Nãdrag, judetul Timis, zonã defavorizatã

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

            Art. 1. - Zona Nãdrag, judetul Timis, se declarã zonã defavorizatã.

Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei Nãdrag, judetul Timis, o reprezintã comuna Nãdrag ca unitate administrativ-teritorialã īn suprafatã totalã de 132,51 km2, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 3 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã īn conformitate cu prevederile prezentei hotãrāri, se acordã facilitãtile prevãzute īn anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii īn zonã sunt prevãzute īn anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrāre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sārbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 987.

 

Sectiunea

Denumirea

M

Tranzactii imobiliare, īnchirieri si activitãti de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

 

Exceptii:

 

- Grupa 703 Activitãti imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte

 

- Diviziunea 71 Īnchirierea masinilor si echipamentelor fãrã operator si a bunurilor per sonale si gospodãresti

 

- Grupa 741 Activitãti juridice, contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere; activitãti de studii de piatã si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

Sãnãtate si asistentã socialã

R

Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activitãti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activitãti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activitãti de servicii.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL TIMIS

 

ANEXA Nr. 2

 

Facilitãtile de care beneficiazã societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romāne, precum si īntreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, cu modificãrile ulterioare, care īsi au sediul si īsi desfãsoarã activitatea īn zona defavorizatã Nãdrag, pentru investitiile nou-create sunt:

            a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã īn vederea efectuãrii de investitii īn zonã;

- taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse īn tarã īn vederea efectuãrii si derulãrii de investitii īn zonã;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare īn vederea realizãrii productiei proprii īn zonã;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existentã a zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor īncasate de Fondul Proprietãtii de Stat īn cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este

actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrāre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENIILE DE INTERES

pentru realizarea de investitii īn zona defavorizatã Nãdrag

(conform Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN,

aprobatã prin Hotãrārea Guvernului nr. 656/1997)

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agriculturã

B

Silviculturã, exploatarea forestierã si economia vānatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivã.

E

Industria prelucrãtoare

 

Exceptii:

 

- Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate

 

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

Energia electricã si termicã, gaze si apã

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea si īntretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

 

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate īn zona defavorizatã

I

Hoteluri si restaurante

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unitãti de preparare a hranei

J

Transport si depozitare

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activitãti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activitãti ale altor agentii de transport

 

- activitãtile care se desfãsoarã īn afara zonei defavorizate

M

Tranzactii imobiliare, īnchirieri si activitãti de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

 

Exceptii:

 

 Grupa 703 Activitãti imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte

 

 Diviziunea 71 Īnchirierea masinilor si echipamentelor fãrã operator si a bunurilor personale si gospodãresti

 

 Grupa 741 Activitãti juridice, contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere; activitãti de studii de piatã si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

Sãnãtate si asistentã socialã

R

Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activitãti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activitãti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activitãti de servicii

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind declararea zonei Mãrãsesti, judetul Vrancea, zonã defavorizatã

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Zona Mãrãsesti, judetul Vrancea, se declarã zonã defavorizatã.

Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei Mãrãsesti, judetul Vrancea, o reprezintã orasul Mãrãsesti ca unitate administrativ-teritorialã īn suprafatã totalã de 87,1 km2, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 3 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã īn conformitate cu prevederile prezentei hotãrāri, se acordã facilitãtile prevãzute īn anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii īn zonã sunt prevãzute īn anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrāre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard

Ministrul industriei si resurselor,

Cazan Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul integrãrii europene, Hildegard Carola Puwak

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sārbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 988.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL VRANCEA

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENIILE DE INTERES

pentru realizarea de investitii īn zona defavorizatã Mãrãsesti

(conform Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN,

aprobatã prin Hotãrārea Guvernului nr. 656/1997)

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agriculturã

B

Silviculturã, exploatarea forestierã si economia vānatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivã

E

Industria prelucrãtoare

 

Exceptii:

 

- Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate

 

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

Energia electricã si termicã, gaze si apã

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea si īntretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

 

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate īn zona defavorizatã

I

Hoteluri si restaurante

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unitãti de preparare a hranei

J

 Transport si depozitare

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activitãti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activitãti ale altor agentii de transport

 

- activitãtile care se desfãsoarã īn afara zonei defavorizate

 

ANEXA Nr. 2

 

Facilitãtile de care beneficiazã societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romāne, precum si īntreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, cu modificãrile ulterioare, care īsi au sediul si īsi desfãsoarã activitatea īn zona defavorizatã Mãrãsesti, pentru investitiile nou-create sunt:

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã īn vederea efectuãrii de investitii īn zonã;

- taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse īn tarã īn vederea efectuãrii si derulãrii de investitii īn zonã;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare īn vederea realizãrii productiei proprii īn zonã;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existentã a zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor īncasate de Fondul Proprietãtii de Stat īn cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este

actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrāre a Guvernului.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind declararea zonei Nehoiu, judetul Buzãu, zonã defavorizatã

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 3 din Ordonanta de  urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Zona Nehoiu, judetul Buzãu, se declarã zonã defavorizatã.

Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei Nehoiu, judetul Buzãu, o reprezintã orasul Nehoiu ca unitate administrativ-teritorialã īn suprafatã totalã de 112,75 km2, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 3 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã īn conformitate cu prevederile prezentei hotãrāri, se acordã facilitãtile prevãzute īn anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii īn zonã sunt prevãzute īn anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrāre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sārbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 989.

 

Sectiunea

Denumirea

M

Tranzactii imobiliare, īnchirieri si activitãti de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

 

Exceptii:

 

- Grupa 703 Activitãti imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte

 

- Diviziunea 71 Īnchirierea masinilor si echipamentelor fãrã operator si a bunurilor personale si gospodãresti

 

- Grupa 741 Activitãti juridice, contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere; activitãti de studii de piatã si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

Sãnãtate si asistentã socialã

R

Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activitãti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activitãti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activitãti de servicii.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL BUZÃU

 

ANEXA Nr. 2

 

Facilitãtile de care beneficiazã societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romāne, precum si īntreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, cu modificãrile ulterioare, care īsi au sediul si īsi desfãsoarã activitatea īn zona defavorizatã Nehoiu, pentru investitiile nou-create sunt:

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã īn vederea efectuãrii de investitii īn zonã;

- taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse īn tarã īn vederea efectuãrii si derulãrii de investitii īn zonã;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare īn vederea realizãrii productiei proprii īn zonã;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata deexistentã a zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor īncasate de Fondul Proprietãtii de Stat īn cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este

actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrāre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENIILE DE INTERES

pentru realizarea de investitii īn zona defavorizatã Nehoiu

(conform clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN,

aprobatã prin Hotãrārea Guvernului nr. 656/1997)

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agriculturã

B

Silviculturã, exploatarea forestierã si economia vānatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivã

E

Industria prelucrãtoare

 

Exceptii:

 

- Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate

 

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

Energia electricã si termicã, gaze si apã

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea si īntretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

 

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate īn zona defavorizatã

I

Hoteluri si restaurante

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unitãti de preparare a hranei

J

Transport si depozitare

 

Exceptii:

 

- Grupra 633 Activitãti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activitãti ale altor agentii de transport

 

- activitãtile care se desfãsoarã īn afara zonei defavorizate

M

Tranzactii imobiliare, īnchirieri si activitãti de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

 

Exceptii:

 

- Grupa 703 Activitãti imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte

 

- Diviziunea 71 Īnchirierea masinilor si echipamentelor fãrã operator si a bunurilor per sonale si gospodãresti

 

- Grupa 741 Activitãti juridice, contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere; activitãti de studii de piatã si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

Sãnãtate si asistentã socialã

R

Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activitãti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activitãti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activitãti de servicii

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind declararea zonei Negresti, judetul Vaslui, zonã defavorizatã

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Zona Negresti, judetul Vaslui, se declarã zonã defavorizatã.

Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei Negresti, judetul Vaslui, o reprezintã orasul Negresti ca unitate administrativ-teritorialã īn suprafatã totalã de 61,14 km2, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 3 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã īn conformitate cu prevederile prezentei hotãrāri, se acordã facilitãtile prevãzute īn anexa r. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii īn zonã sunt prevãzute īn anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrāre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrãrilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sārbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmāncã

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 990.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL VASLUI

 

ANEXA Nr. 2

 

Facilitãtile de care beneficiazã societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romāne, precum si īntreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, cu modificãrile ulterioare, care īsi au sediul si īsi desfãsoarã activitatea īn zona defavorizatã Negresti, pentru investitiile nou-create sunt:

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã īn vederea efectuãrii de investitii īn zonã;

- taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse īn tarã īn vederea efectuãrii si derulãrii de investitii īn zonã;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare īn vederea realizãrii productiei proprii īn zonã;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existentã a zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor īncasate de Fondul Proprietãtii de Stat īn cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este

actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrāre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENIILE DE INTERES

pentru realizarea de investitii īn zona defavorizatã Negresti

(conform Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN,

aprobatã prin Hotãrārea Guvernului nr. 656/1997)

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agriculturã

B

Silviculturã, exploatarea forestierã si economia vānatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivã

E

Industria prelucrãtoare

 

Exceptii:

 

- Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate

 

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

Energia electricã si termicã, gaze si apã

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea si īntretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

 

Exceptii:

 

 Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate īn zona defavorizatã

I

Hoteluri si restaurante

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unitãti de preparare a hranei

J

Transport si depozitare

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activitãti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activitãti ale altor agentii de transport

 

- activitãtile care se desfãsoarã īn afara zonei defavorizate.

M

Tranzactii imobiliare, īnchirieri si activitãti de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

 

Exceptii:

 

- Grupa 703 Activitãti imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte

 

- Diviziunea 71 Īnchirierea masinilor si echipamentelor fãrã operator si a bunurilor personale si gospodãresti

 

- Grupa 741 Activitãti juridice, contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere; activitãti de studii de piatã si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

Sãnãtate si asistentã socialã

R

Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activitãti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activitãti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activitãti de servicii

 

RECTIFICÃRI

 

Īn anexa la Ordonanta Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru “Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, se face urmãtoarea rectificare:

- la pct. 1 īn loc de “1. Societatea Comercialã «Uzina de Constructii Mecanice» -  Resita se va citi “1. Societatea Comercialã «Uzina Constructoare de Masini» - S.A. Resita”.

 

Īn Hotãrārea Guvernului nr. 848/2001 privind unele mãsuri pentru cresterea gradului de sigurantã īn functionare si a puterii instalate la Centrala Hidroelectric㠓Portile de Fier II”, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 558 din 7 septembrie 2001, se face urmãtoarea rectificare:

- la litera b) a articolului unic īn loc de “....«Uzina de Constructii Mecanice» - S.A. Resita.....” se va citi “.....«Uzina Constructoare de Masini» - S.A. Resita....”.