MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 658     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 19 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

535. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

764. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

536. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Românã de Atletism)

 

765. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Românã de Atletism)

 

537. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

766. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

539. - Lege pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintã de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

769. - Decret privind promulgarea Legii pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintã de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

541. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

771. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii

Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

542. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

 

772. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

 

543. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

774. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea

si functionarea cabinetelor medicale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si  functionarea cabinetelor medicale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din

30 iunie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 535.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 116/1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului

nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea

cabinetelor medicale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea  si functionarea cabinetelor medicale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 764.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar

Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Românã de Atletism)

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 174 din 5 noiembrie 1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Românã de Atletism), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 536.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea

unui sprijin financiar Fundatiei Atletismul Românesc

(Fundatia Românã de Atletism)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Românã de Atletism) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 765.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 104/2000

privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii

si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 151 din 5 octombrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de

urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 octombrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 537.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului

nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 766.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române

si Casei Oamenilor de Stiintã de a obtine si folosi mijloace extrabugetare

 

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - Editura Academiei Române, Biblioteca Academiei Române si Casa Oamenilor de Stiintã, institutii publice finantate din bugetul de stat, vor putea realiza si utiliza venituri extrabugetare din prestarea unor servicii specifice fiecãreia, în conditiile prezentei legi.

Art. 2. - (1) Veniturile realizate în acest mod se gestioneazã de fiecare institutie nominalizatã la art. 1, în regim extrabugetar, si pot fi reportate în anul urmãtor celui în care au fost realizate.

(2) Destinatia acestor sume poate fi: achizitia de mijloace fixe, dotãri independente, plata de publicatii si tipãrituri diverse, inclusiv drepturi de autor, amenajare si dezvoltare de sedii.

Art. 3. - Activitatea unitãtii de alimentatie publicã din cadrul Casei Oamenilor de Stiintã se desfãsoarã în regim extrabugetar; din veniturile încasate aceasta îsi acoperã integral cheltuielile curente si de capital, iar excedentul poate fi utilizat pentru obiectivele cuprinse la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Academia Românã, în calitate de ordonator principal de credite, va stabili categoriile de servicii si tarifele pentru fiecare institutie prevãzutã la art. 1, precum si metodologia constituirii, gestionãrii si utilizãrii

veniturilor extrabugetare de cãtre acestea.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 539.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acordarea dreptului

Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române

si Casei Oamenilor de Stiintã de a obtine si folosi

mijloace extrabugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintã de a obtine si folosi mijloace  extrabugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 769.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei

pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii

efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare

în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 81 din 19 iunie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 iunie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 541.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii

Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 771.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului

si Medaliei Nationale Pentru Merit

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 104 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 iulie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 542.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 104/2000

privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale

Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 772.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 iulie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 543.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/2000

privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale

Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 774.