MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

632. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internă, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prăsilă, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintări de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

899. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internă, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prăsilă, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintări de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

633. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

900. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

634. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

 

901. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

 

635. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului România

 

902. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului România

 

654. - Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

           

923. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat

producătorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internă, de tractoare, combine,

masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prăsilă, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintări de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 36 din 29 ianuarie 1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internă, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prăsilă, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintări de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi, emisă în temeiul art. 1 pct. 6 lit. e) din Legea

nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 30 ianuarie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 632.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 36/1999

privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internă, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prăsilă, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintări de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia internă, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prăsilă, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, înfiintări de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 899.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata

taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73 din 17 mai 2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 mai 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camer7a Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 633.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2001

privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 900.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 91 din 26 august 1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989, emisă în temeiul art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului

de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sumele în lei reprezentând diferentele nefavorabile de curs de schimb valutar dintre 180 lei/dolar S.U.A., înregistrate în evidentele contabile ale societătilor comerciale din turism la data de 31 decembrie 1997, si cursul de schimb valutar la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se acoperă din profitul net al Băncii Române de Comert Exterior - S.A. pe anii 1997 si 1998, rămas după plata impozitului pe profit, si din rezervele băncii existente la data intrării în vigoare a ordonantei.

..............................................................................................

(4) Încasarea de către deponenti sau de către mostenitorii directi ai acestora a drepturilor bănesti se va face pe baza cererii de restituire depuse la societatea comercială din turism în a cărei evidentă contabilă figurează. Cererea de restituire se va depune în termen de un an de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedint din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 634.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998

privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse

de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A.,

potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 901.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea

Fondului România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 21 iunie 2001 privind constituirea si utilizarea Fondului România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 635.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2001

privind constituirea si utilizarea Fondului România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 902.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Animalele sălbatice de interes vânătoresc, cuprinse în anexele nr. 1 si 2, denumite în prezenta lege vânat, împreună cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al României.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Vânatul României, resursă naturală regenerabilă de interes national si international, este administrat si gestionat în scopul conservării biodiversitătii faunei sălbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii si al satisfacerii altor cerinte social-economice.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Fondul cinegetic al României se compune din unităti de gospodărire cinegetică, denumite fonduri de vânătoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, si astfel delimitate încât să asigure o cât mai mare stabilitate vânatului în cuprinsul acestora.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate în intravilanul localitătilor, suprafetele parcurilor nationale si rezervatiilor stiintifice cu protectie totală, pe durata existentei acestora.

(3) Suprafata unui fond de vânătoare va fi de cel putin 5.000 ha la câmpie si în Delta Dunării, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.

(4) Suprafata minimă necesară pentru un membru vânător este de:

- 150 ha în zona de câmpie si în Delta Dunării;

- 350 ha în zona de deal;

- 400 ha în zona de munte.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizatiilor vânătoresti legal constituite din România, administratorului pădurilor statului, unitătilor de învătământ si unitătilor de cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România, denumite, în sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vânătoare.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Organizatiile vânătoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, sunt organizatii non-profit, au personalitate juridică, patrimoniu distinct si sunt afiliate, în scopul reprezentării la nivel national si international, la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

(2) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, persoană juridică de utilitate publică, asigură îndeplinirea atributiilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în scopul gestionării durabile a vânatului din fondurile de vânătoare atribuite în gestiune organizatiilor afiliate, potrivit prezentei legi.

(3) Afilierea organizatiilor vânătoresti la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România se face potrivit legii si statutului acesteia.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Exercitarea vânătorii se face în scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifică, urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic si ameliorarea calitătii vânatului.”

7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În acest scop, în cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură se înfiintează un organism distinct specializat în domeniul cinegetic.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are următoarele atributii principale în domeniul cinegetic:

a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;

b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si continutul-cadru al contractelor de gestionare;

c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare si nivelul tarifelor minime percepute vânătorilor români si străini pentru actiuni de vânătoare în România;

d) elaborează metodologia de evaluare a efectivelor de vânat, de calcul al cotelor anuale de recoltă si reglementările de organizare si practicare a vânătorii;

e) stabileste efectivele optime de vânat si aprobă cotele anuale de recoltă, inclusiv pe cele destinate vânătorilor cu turisti străini;

f) modifică, în situatii justificate, perioadele legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

g) aprobă propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat;

h) stabileste, împreună cu reprezentantii ministerelor de resort, măsurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvocinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vânat si prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;

i) tine evidenta evolutiei efectivelor de vânat, a dinamiciirecoltelor si evidenta trofeelor de vânat si medaliabile;

j) asigură, din fondul de protectie a vânatului, finantarea actiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vânătoare;

k) avizează programele de învătământ pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vânatul si vânătoarea si aprobă programele de cercetare stiintifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;

m) organizează direct si coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) stabileste sistemul informational în domeniul cinegetic;

o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;

p) acordă licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;

r) realizează si organizează, împreună cu Ministerul Justitiei, atestarea expertilor tehnici în vânătoare;

s) atestă inspectorii voluntari de vânătoare;

t) controlează respectarea clauzelor contractuale de către gestionari;

u) stabileste rasele de câini admise la vânătoare în România;

v) stabileste armele si munitiile care se pot folosi la vânătoare în România si avizează omologarea celor de fabricatie autohtonă;

w) initiază actiuni de popularizare a activitătilor cinegetice si de educare a populatiei în domeniu;

x) participă la sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internationale în domeniul cinegetic;

z) adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetică.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) si x), în ceea ce priveste organizatiile vânătoresti afiliate, se exercită si prin Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, iar în cazul celorlalte atributii enumerate în lege autoritatea publică centrală se va consulta în mod obligatoriu cu Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.”

9. La articolul 9, literele b), c), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“b) conducătorul organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);

c) directorul general al administratorului pădurilor statului;

.................................................................................................

e) doi reprezentanti ai organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);

f) doi reprezentanti ai administratorului pădurilor statului si, optional, câte un reprezentant al administratiilor pădurilor comunale si pădurilor proprietate privată.”

10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) avizează propunerile de acte administrative ale organismului prevăzut la art. 7 alin. (2) privind:

- strategia în domeniul protectiei si dezvoltării fondului cinegetic;

- criteriile si tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si continutul modelului de contract;

- modificarea perioadelor de vânătoare a unor specii de vânat;

- rasele de câini admise la vânătoare în România;

- omologarea si autorizarea armelor si munitiilor care se pot folosi la vânătoare în România;

- metodologia de evaluare a efectivelor de vânat, de calcul al efectivelor optime si al cotelor anuale de recoltă, reglementările privind organizarea si practicarea vânătorii cu vânători români si străini;

- criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare;”

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, în sensul prezentei legi, se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitatie publică.

(2) Licitatia publică se organizează în cazul fondurilor de vânătoare pentru care nu se exercită dreptul de preemtiune si în cazul fondurilor de vânătoare pentru care contractele de gestionare si-au încetat, din orice motive, valabilitatea înainte de termen.

(3) Pentru fondurile de vânătoare astfel atribuite se încheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.

(4) Fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice si procesului de învătământ se stabilesc si se atribuie prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Atribuirea fondurilor de vânătoare se va realiza în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior.

(6) Pe perioada de la încetarea contractului de gestionare anterior până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare în baza noului contract, gestionarea fondului de vânătoare se asigură de fostul gestionar.

(7) Pe durata prevăzută la alin. (6) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul anterior.

(8) Gestionarii fondurilor de vânătoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vânătoare în vederea comasării, cu avizul prealabil al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9) Fondurile de vânătoare atribuite organizatiilor vânătoresti legal constituite din România si rămase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului pădurilor statului.”

12. Articolul 13 se abrogă.

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Vânatul dobândit în conditiile legii, în limitele cotelor de recoltă aprobate, se valorifică de gestionarul fondului de vânătoare.

(2) Vânatul rezultat în urma unor actiuni ilegale în care gestionarul nu este implicat, vânatul găsit mort si coarnele lepădate de cervide apartin gestionarului fondului de vânătoare.”

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile prevăzute în anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vânătoare, iar pentru cele cauzate de vânatul din speciile prevăzute în anexa nr. 2, autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Pentru pagubele produse de vânatul din speciile strict protejate despăgubirile se suportă în primul rând din fondul de protectie a vânatului.

(3) Pagubele se constată, în conditiile legii, la cererea persoanei păgubite, depusă la gestionarul fondului de vânătoare si la consiliul local în termen de maximum 3 zile de la data la care persoana păgubită a constatat producerea pagubei, de o comisie formată din reprezentantul administratiei publice locale, din împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare si persoana păgubită, care încheie în acest scop un act constatator.

(4) În caz de neprezentare a împuternicitului gestionarului fondului de vânătoare în termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de către reprezentantul administratiei publice locale în prezenta a doi martori si a persoanei păgubite.

(5) Litigiile se solutionează de către instantele judecătoresti.

(6) Pagubele cauzate de vânat, cele cauzate vânatului prin fapte ilicite care au ca obiect vânatul, precum si cuantumul despăgubirilor se expertizează de către expertii tehnici de vânătoare. Cheltuielile de expertiză vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Detinătorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligati să permită exercitarea vânătorii, aplicarea măsurilor de protectie a vânatului, precum si amplasarea instalatiilor si amenajărilor vânătoresti provizorii, dacă prin actiunile respective nu se afectează folosinta de bază a terenurilor.

(2) Detinătorii terenurilor sunt obligati să ia măsurile prevăzute de lege pentru protectia vânatului si a mediului său de viată si răspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin actiuni ilicite.

(3) Administratorul pădurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, în fondul forestier, terenuri libere de vegetatie forestieră destinate cultivării, depozitării si distribuirii hranei complementare a vânatului, în suprafată de minimum 1 ha la 1.000 ha de pădure în zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de pădure în zona de deal si 3 ha la 1.000 ha de pădure în zona de câmpie, ostroave, bălti, lunci împădurite si în Delta Dunării.

(4) Crescătoriile de fazani din sistemul Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, existente în fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plata tarifelor si chiriilor.

(5) Pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) detinătorii terenurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare sunt în drept să beneficieze direct, în cazul proprietătilor egale sau mai mari de 100 ha, si indirect, prin bugetele locale, în cazul proprietătilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare.”

16. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Fondul de protectie a vânatului este constituit din următoarele surse:

a) venituri realizate din atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare, în proportie de 50% din tariful de atribuire în gestiune;

b) 25% din valoarea despăgubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;

c) venituri realizate din încasarea tarifelor pentru acordarea licentei de functionare pentru organizatiile vânătoresti si societătile comerciale care intermediază actiuni de vânătoare;

d) donatii si sponsorizări;

e) alte venituri.”

17. La articolul 17 alineatul (3), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) organizarea si desfăsurarea activitătilor de prevenire si de combatere a braconajului;

c) stimularea persoanelor care sprijină direct activitătile de combatere a braconajului si a celor care depistează autorii unor asemenea fapte;”

18. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Sumele neutilizate din fondul de protectie a vânatului într-un an calendaristic se reportează în anul următor.”

19. După articolul 17 se introduce articolul 17 1 , inclus în capitolul III lIProtectia vânatului”, cu următorul cuprins:

“Art. 17 1 . - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati să asigure gestionarea durabilă a vânatului, pe baza unor studii de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, în perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.

(2) Studiile vor fi întocmite de specialisti si vor fi supuse aprobării organismului prevăzut la art. 7 alin. (2).”

20. La articolul 18, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Personalul prevăzut la alin. (2) este dotat, în conditiile legii, cu armament si echipament corespunzător.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este asimilat, în exercitarea atributiilor de serviciu, cu personalul care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.”

21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversitătii mamiferele si păsările de interes vânătoresc, inclusiv cele prădătoare, se vânează numai în cadrul cotei de recoltă aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea si practicarea vânătorii.

(2) Pisicile si câinii sălbăticiti sau hoinari se împuscă fără restrictii si fără obligarea la despăgubiri.”

22. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:

“At. 191. - În vederea conservării fondului genetic al unor specii sedentare de vânat se constituie rezervatii cinegetice, delimitate si nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în suprafată de minimum 4% si maximum 5% din suprafata fondului cinegetic national.”

23. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vânat se pot înfiinta, cu acordul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, crescătorii de vânat, destinate populărilor, în care prin tehnologii adecvate se asigură păstrarea caracterului sălbatic al acestora.”

24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Popularea cu specii de vânat inexistente în fondurile de vânătoare se face în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.”

25. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Capturarea vânatului viu este admisă, în cadrul cotei de recoltă aprobate si cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea si practicarea vânătorii, prin metode care nu vatămă animalul capturat si numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.”

26. La articolul 23, literele h), i), l) si m) vor avea următorul cuprins:

“h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

i) arderea stufului, tufărisurilor si miristilor fără acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vânătoare;

.................................................................................................

l) naturalizarea animalelor sălbatice, prelucrarea cărnii de vânat si a celorlalte produse ale vânatului, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără autorizarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

m) scoaterea din tară a trofeelor de vânat medaliabile, fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;”

27. La articolul 23, după litera m) se introduce litera m1) cu următorul cuprins:

“m 1 ) scoaterea din tară a trofeelor conventionale de vânat nemedaliabile, fără documente legale de export;”

La articolul 24, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Prin vânătoare, ca actiune, se întelege căutarea, stârnirea, urmărirea, hăituirea, rănirea, uciderea ori capturarea vânatului sau orice altă activitate cu aceeasi finalitate.

.................................................................................................

(3) În situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitătii faunei sălbatice si păstrarea echilibrului ecologic, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de vânat, precum si vânarea limitată a unor specii strict protejate.”

29. La articolul 25 alineatul (2), literele a), b) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) elevii si studentii din unitătile de învătământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul si vânătoarea;

b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atributiilor de serviciu;

c) cetătenii străini care fac dovada calitătii de vânător în tara de domiciliu, ca invitati, pe bază de reciprocitate sau contra cost si sub răspunderea directă a gestionarului fondului de vănătoare, dar numai în limita cotei de recoltă aprobate si nesolicitate de vânătorii din România.”

30. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Vânătorii români, vânătorii străini, personalul tehnic de vânătoare, precum si studentii si elevii care studiază cinegetica în cadrul procesului de învătământ sunt obligati să posede asigurare împotriva accidentelor, pentru a putea practica vânătoarea.”

31. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

‘Art. 26. - (1) Permisele de vânătoare se eliberează de către organizatiile vânătoresti licentiate în conditiile legii solicitantilor cu cetătenie română care au domiciliul în România si rezidentilor în România care au împlinit vârsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatură, au luat parte la o instruire practică într-un poligon de tir vânătoresc si au absolvit examenul de vânător sustinut în fata unei comisii de examinare, constituită la nivel judetean, la data stabilită anual de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanti ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, 2 reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si un reprezentant al institutiilor de învătământ superior de specialitate.

(3) Examenele se organizează anual.

(4) Permisul de vânătoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de port-armă si nici de cele care, în ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru săvârsirea vreunei abateri prevăzute de prezenta lege.

(5) Permisul de vânătoare se va anula:

- vânătorului care nu mai are dreptul la permis de armă;

- vânătorului care a săvârsit o faptă încadrată ca infractiune de prezenta lege;

- vânătorului care si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vânătoare;

- vânătorului care refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atributii de control în domeniul cinegetic.

(6) Retragerea si anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(7) Formularele permiselor de vânătoare sunt documente cu regim special, emise si înseriate de către Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, conform modelului si reglementărilor emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, si puse la dispozitie organizatiilor vânătoresti cărora li s-a acordat licenta de functionare.

(8) Permisele de vânătoare se pun la dispozitie organizatiilor vânătoresti care au în gestiune fonduri de vânătoare.”

32. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionarii fondurilor de vânătoare, în conditiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea si practicarea vânătorii.”

33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - În rezervatiile cinegetice vânarea si capturarea unor specii de vânat în scopul ameliorării sau reducerii efectivelor acestora se pot face si în perioadele în care vânătoarea este interzisă, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

34. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole si silvice pot fi vânati la pândă si în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Ursii, lupii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile si hamsterii pot fi vânati numai cu aprobarea si în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.”

35. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Vânatul împuscat sau capturat se transportă însotit de documentele prevăzute de legislatia în vigoare.”

36. La articolul 32, literele f), h), k), l), p), r) si t) vor avea următorul cuprins:

“f) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori în timpul de la apusul până la răsăritul soarelui;

................................................................................................

h) vânarea ursilor la bârlog si vânarea la nadă fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare caz;

................................................................................................

k) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartuse în magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vânează si a munitiei neautorizate;

l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;

................................................................................................

p) utilizarea odorivectorilor fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

r) comercializarea, de către persoane fizice, a vânatului;

................................................................................................

t) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, explozibililor, curselor si a capcanelor neautorizate, otrăvurilor, narcoticelor si a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România.”

37. La articolul 32, după litera s) se introduce litera s1) cu următorul cuprins:

“s1) vânătoarea cu străinii în parcurile naturale, în rezervatiile cinegetice si în fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice.”

38. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Constituie infractiune de braconaj la vânătoare si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta săvârsită:

a) fără permis de vânătoare si autorizatie legală sau, după caz, fără autorizatie legală;

b) asupra animalelor a căror vânare este interzisă sau în perioade în care, potrivit legii, vânarea lor nu este permisă;

c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;

d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor si farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe întuneric;

e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otrăvurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile să ucidă, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decât tinute în mână si a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost săvârsite:

a) în timpul noptii, cu exceptia speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă conform reglementărilor privind organizarea si practicarea vânătorii;

b) de două sau mai multe persoane împreună;

c) de o persoană cu atributii de serviciu sau atributii publice în domeniul vânătorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

d) în rezervatii cinegetice.”

39. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:

a) scoaterea din tară a trofeelor medaliabile de vânat sau a vânatului viu fără respectarea dispozitiilor legale;

b) transportul vânatului dobândit în conditiile art. 34;

c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vânătoare în alte conditii decât cele prevăzute la art. 26 si 27;

d) depăsirea cotei de recoltă aprobate pentru fiecare gestionar;

e) eliberarea de autorizatii pentru vânătoare în rezervatii cinegetice fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) vânătoarea în parcurile naturale;

h) vânătoarea cu vânători străini în rezervatiile cinegetice si în fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice.”

40. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Bunurile care au servit la săvârsirea infractiunilor prevăzute la art. 34 si 35, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.”

41. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Permisul de vânătoare al celui care a săvârsit una dintre faptele prevăzute la art. 34 si 35 se retrage si se anulează, în conditiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidentă.

(2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, să retină permisul de vânătoare si să îl transmită imediat unitătii care l-a vizat.”

42. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), c) si d) vor avea următorul cuprins:

l.a) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 23 lit. b), art. 32 lit. c) si o) si la art. 37 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;

b) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 23 lit. e), f), h), i), j), k), l) si p) si la art. 32 lit. a) d), g), i), j), k) si p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

c) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 lit. a), c), d) si o), art. 30 si art. 32 lit. b), e), h), l), n), r) si s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;

d) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 23 lit. n), art. 31 alin. (1) si la art. 32 lit. f) si m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

43. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unitătii de care apartine agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligatia de a le transmite, în cazul infractiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penală.”

44. La articolul 44, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate si distribuite după cum urmează:

- 50% se retin pentru gospodărirea vânatului de către gestionarii care le încasează;

- 25% se achită agentilor constatatori de către gestionarii care le încasează;

- 25% se virează autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în fondul special de protectia vânatului.”

45. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în conditiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea principiului continuitătii.”

46. După articolul 46 se introduce articolul 461 cu următorul cuprins:

“Art. 461. - Studiile prevăzute la art. 17 1 vor fi întocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*).”


*) Art. 17 1 a fost introdus prin Legea nr. 654/2001.

 

47. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu fostii gestionari.”

48. La articolul 47, alineatul (3) devine alineatul (2) si alineatul (2) se abrogă.

49. Articolul 49 se abrogă.

50. Anexele nr. 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1

 

FAUNA SĂLBATICĂ

de interes vânătoresc, la care vânarea este permisă

Perioadele de vânare si cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

 

Nr. crt.

Denumirea speciei

Perioada de vânare

Despăgubiri în lei, în perioada

admisă

interzisă

 

A. MAMIFERE

 

 

 

1.

Bizamul (Ondatra zibethica)

1 octombrie - 15 aprilie

100.000

200.000

2.

Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

15 septembrie - 15 decembrie

25.000.000

50.000.000

3.

Căpriorul (Capreolus capreolus)

 

 

 

 

mascul

15 mai - 15octombrie

15.000.000

25.000.000

 

femelă

1 septembrie -15 februarie

10.000.000

20.000.000

4.

Cerbul comun (Cervus elaphus)

 

 

 

 

mascul

1 septembrie -15 decembrie

50.000.000

100.000.000

 

femelă

1 septembrie -15 februarie

30.000.000

60.000.000

5.

Cerbul lopătar (Dama dama)

 

 

 

 

mascul

1 septembrie -15 decembrie

20.000.000

40.000.000

 

femelă

1 septembrie - 15 februarie

15.000.000

30.000.000

6.

Câinele enot (Nyctereutes prociynoides)

15 septembrie - 31 martie

500.000

1.000.000

7.

Dihorul comun (Putorius sp.)

15 septembrie – 1 martie

200.000

400.000

8.

Hermelina (Mustela erminea)

15 septembrie - 31 martie

200.000

400.000

9.

Iepurele de câmp (Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

500.000

1.000.000

10.

Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

500.000

1.000.000

11.

Jderul (Martes sp.)

15 septembrie - 31 martie

1.200.000

2.400.000

12.

Marmota (Marmota marmota)

15 septembrie - 31 octombrie

2.000.000

4.000.000

13.

Mistretul (Sus scrofa)

1 august - 31 ianuarie

5.000.000

10.000.000

14.

Muflonul (Ovis aries musimon)

15 septembrie - 15 decembrie

25.000.000

50.000.000

15.

Nevăstuica (Mustela nivalis)

15 septembrie - 31 martie

500.000

1.000.000

16.

Râsul (Lynx lynx)

15 septembrie - 31 martie

5.000.000

10.000.000

17.

Sacalul (Canis aureus)

tot anul

500.000

 

18.

Veverita (Sciurus vulgaris)

15 septembrie - 31 martie

200.000

400.000

19.

Viezure (Meles meles)

1 august - 31 martie

500.000

1.000.000

20.

Vulpea (Vulpes vulpes)

tot anul

500.000

 

 

B. PĂSĂRI

 

 

 

1.

Bătăusul (Philomachus pugnax)

15 august - 15 martie

50.000

100.000

2.

Becatina comună (Gallinago gallinago)

15 august 15 martie

50.000

100.000

3.

Cioara grivă (Corvus corone cornix)

tot anul

10.000

 

4.

Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)

tot anul

10.000

 

5.

Ciocârlia (Alauda arvensis)

1 august - 15 martie

50.000

100.000

6.

Cocosul de munte (Tetrao urogallus)

1 aprilie - 5 mai

5.000.000

10.000.000

7.

Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

15 august - 15 martie

100.000

200.000

8.

Cotofana (Pica pica)

tot anul

10.000

 

9.

Eiderul (Somateria mollissima)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

10.

Fazanul (Phasianus colchicus)

1 octombrie - 28 februarie

300.000

600.000

11.

Ferestrasul mare (Mergus merganser)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

12.

Ferestrasul motat (Mergus serrator)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

13.

Gaita (Garrulus glandarius)

1 august - 15 martie

10.000

20.000

14.

Găinusa de baltă (Gallinula chloropus)

15 august - 15 martie

100.000

100.000

15.

Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

16.

Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

17.

Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

18.

Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

19.

Gâsca neagră (Branta bernicla)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

20.

Gârlita mare (Anser albifrons)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

21.

Graurul (Sturnus sp.)

1 august - 15 martie

10.000

20.000

22.

Gugustiucul (Streptopelia decaocto)

1 august - 15 martie

100.000

200.000

23.

Ierunca (Tetrastes bonasia)

15 septembrie - 15 decembrie

500.000

1.000.000

24.

Lisita (Fulica atra)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

25.

Nagâtul (Vanellus vanellus)

15 august - 15 martie

100.000

200.000

26.

Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 

1 august - 15 martie

100.000

200.000

27.

Porumbelul de scorbură (Columba oenas)

1 august - 15 martie

100.000

200.000.

28.

Potârnichea (Perdix perdix)

15 octombrie - 31 decembrie

300.000

600.000

29.

Prepelita (Coturnix coturnix)

1 august - 15 octombrie

100.000

200.000

30.

Rata mare (Anas platyrhynchos)

15 august - 28 februarie

200.000

400.000

31.

Rata mică (Anas crecca)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

32.

Rata pestrită (Anas strepera)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

33.

Rata fluierătoare (Anas penelope)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

34.

Rata sulitar (Anas acuta)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

35.

Rata cârâitoare (Anas querquedula)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

36.

Rata cu cap castaniu (Aythya ferina)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

37.

Rata motată (Aythya fuligula)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

38.

Rata cu cap negru (Aythya marila)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

39.

Rata sunătoare (Bucephala clangula)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

40.

Rata cu ciuf (Netta rufina)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

41.

Rata de gheturi (Clangula hyemalis)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

42.

Rata lingurar (Anas clypeata)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

43.

Rata catifelată (Melanitta fusca)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

44.

Rata neagră (Melanitta nigra)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

45.

Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)

15 septembrie -15 aprilie

500.000

1.000.000

46.

Sitarul de mal (Limosa limosa)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

47.

Stăncuta (Corvus monedula)

1 august - 15 martie

25.000

50.000

48.

Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)

1 august - 15 martie

25.000

50.000

49.

Sturzul cântător (Turdus philomelos)

1 august - 15 martie

25.000

50.000

50.

Sturzul de vii (Turdus iliacus)

1 august - 15 martie

25.000

50.000

51.

Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)

1 august - 15 martie

25.000

50.000

52.

Stârcul cenusiu (Ardea cinerea)

1 august - 15 martie

25.000

50.000

53.

Turturica (Streptopelia turtur)

1 august - 15 martie

100.000

200.000

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC

si păsări din fauna sălbatică la care vânarea este interzisă, precum si cuantumul despăgubirilor

în cazul unor fapte ilicite

 

Nr. crt.

Denumirea speciei

Despăgubiri în lei

 

A. MAMIFERE

 

1.

Castorul (Castor fiber)

50.000.000

2.

Elanul (Alces alces)

100.000.000

3.

Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus)

250.000

4.

Lupul (Canis lupus)

5.000.000

5.

Nurca (Lutreola lutreola)

2.500.000

6.

Nutria (Myocastor coypus)

2.500.000

7.

Pisica sălbatică (Felix silvestris)

1.500.000

8.

Ursul (Ursus arctos)

200.000.000

9.

Vidra (Lutra lutra)

10.000.000

10.

Zimbrul (Bison bonasus)

200.000.000

B.

PĂSĂRI

 

1.

Acvila de câmp (Aquila heliaca)

5.000.000

2.

Acvila de munte (Aquila chrysa‚tos)

5.000.000

3.

Acvila de stepă (Aquila rapax orientalis)

5.000.000

4.

Acvila mică (Hieraa‚tus pennatus)

2.500.000

5.

Acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)

2.500.000

6.

Acvila tipătoare mare (Aquila clanga)

2.500.000

7.

Acvila porumbacă (Hieraa‚tus fasciatus)

2.500.000

8.

Alunarul (Nucifraga caryocatactes)

100.000

9.

Auselul (Regulus sp.)

50.000

10.

Avozeta (Recurvirostra avozetta)

100.000

11.

Barza albă (Ciconia ciconia)

500.000.

12.

Barza neagră (Ciconia nigra)

500.000

13.

Becatina mică (Lymnocryptes minimus)

100.000

14.

Becatina mare (Gallinago media)

100.000

15.

Boicusul (Remiz sp.)

50.000

16.

Brumărita (Prunnela sp.)

50.000

17.

Bufnita (Bubo bubo)

2.500.000

18.

Buhaiul de baltă (Botaurus stellaris)

100.000

19.

Caprimulgul (Caprimulgus sp.)

500.000

20.

Călifarul alb (Tadorna tadorna)

1.000.000

21.

Călifarul rosu (Tadorna ferruginea)

1.000.000

22.

Chira (Sterna sp.)

100.000

23.

Chirighita (Chlidonias sp.)

100.000

24.

Cinghita de iarnă (Montifringilla nivalis)

100.000

25.

Cinteza (Fringilla sp.)

50.000

26.

Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.)

250.000

27.

Ciocârlanul (Galerida cristata)

250.000

28.

Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.)

250.000

29.

Ciovlica (Glareola sp.)

500.000

30.

Ciuful (Asio sp.)

500.000

31.

Ciuhurezul (Surnia ulula)

500.000

32.

Ciuvica (Glaucidium passerinium)

500.000

33.

Ciusul (Otus scops)

500.000

34.

Cocorul mare (Grus grus)

2.500.000

35.

Cocorul mic (Anthropoides virgo)

2.500.000

36.

Cocosul de mesteacăn (Lyrurus tetrix)

5.000.000

37.

Codalbul (Haliaeetus albicilla)

2.500.000

38.

Codobatura (Motacilla sp.)

50.000

39.

Codrosul (Phoenicurus sp.)

50.000

40.

Cojoaica (Certhia sp.)

50.000

41.

Corbul (Corvus corax)

500.000

42.

Corcodelul (Podiceps sp.)

100.000

43.

Cormoranul cret (Phalacrocorax aristotelis)

150.000

44.

Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)

150.000

45.

Crestetul (Porzana sp.)

150.000

46.

Cârsteiul de baltă (Rallus aquaticus)

150.000

47.

Cârsteiul de câmp (Crex crex)

150.000

48.

Cucul (Cuculus canorus)

150.000

49.

Cucuveaua (Athene noctua)

500.000

50.

Cufundarul (Gavia artica)

250.000

51.

Cufundarul gusă rosie (Gavia stellata)

250.000

52.

Cufundarul mare (Gavia immer)

250.000

53.

Culicul (Nemenius sp.)

500.000

54.

Drepnea (Apus sp.)

100.000

55.

Dropia (Otis tarda)

15.000.000

56.

Dumbrăveanca (Coracias garrulus)

100.000

57.

Egreta mare (Egretta alba)

500.000

58.

Egreta mică (Egretta garzetta)

500.000

59.

Ferestrasul mic (Mergus albellus)

100.000

60.

Fâsa (Anthus sp.)

50.000

61.

Flamingul (Phoenicopterus ruber)

50.000

62.

Fluierarul (Tringa sp.)

50.000

63.

Forfecuta (Loxia sp.)

50.000

64.

Frunzărita (Hippolais sp.)

50.000

65.

Fugaciul (Calidris sp.)

50.000

66.

Furtunarul (Puffinus puffinus)

50.000

67.

Gaia albă (Elanus Caeruleus)

2.500.000

68.

Gaia neagră (Milvus migrans)

2.500.000.

69.

Gaia rosie (Milvus milvus)

2.500.000

70.

Ghionoaia (Picus sp.)

250.000

71.

Gârlita mică (Anser erythropus)

500.000

72.

Gâsca polară (Anser caerulescens)

500.000

73.

Gâsca de India (Anser indicus)

500.000

74.

Gâsca călugărită (Branta leucopsis)

500.000

75.

Gâsca cu gât rosu (Branta ruficollis)

1.000.000

76.

Grangurul (Oriolus oriolus)

100.000

77.

Greluselul (Locustella sp.)

50.000

78.

Gusă rosie (Erithacus rubecula)

50.000

79.

Gusă vânătă (Luscinia sp.)

50.000

80.

Heretele (Circus sp.)

250.000

81.

Huhurezul (Strix sp.)

500.000

82.

Hulubul de stepă (Syrrhaptes paradoxus)

500.000

83.

Lăcarul (Acrocephalus sp.)

50.000

84.

Lăcustarul (Sturnus roseus)

50.000

85.

Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.)

50.000

86.

Lebăda de vară (Cygnus olor)

2.000.000

87.

Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus)

1.000.000

88.

Lebăda mică (Cygnus bewickii)

1.000.000

89.

Lebăda de vară (Cygnus olor)

1.000.000

90.

Lopătarul (Platalea leucorodia)

500.000

91.

Lupul de mare (Stercorarius sp.)

100.000

92.

Martinul cu trei degete (Rissa tridactyla)

100.000

93.

Mărăcinarul (Saxicola sp.)

50.000

94.

Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris)

100.000

95.

Mierla neagră (Turdus merula)

100.000

96.

Mierla de piatră (Monticola saxatilis)

100.000

97.

Minunita (Aegolius funereus)

500.000

98.

Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)

50.000

99.

Muscarul (Ficedula sp.)

50.000

100.

Nagâtul cu picioare galbene (Chettusia leucura)

100.000

101.

Nagâtul de stepă (Vanellus gregarius)

100.000

102.

Nagâtul sudic (Vanellus spinosus)

50.000

103.

Nisiparul (Calidris alba)

50.000

104.

Notatita (Phalaropus sp.)

50.000

105.

Ochiul boului (Troglodytes troglodytes)

50.000

106.

Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)

250.000

107.

Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis)

250.000

108.

Păscărelul negru (Cinclus sp.)

100.000

109.

Pelicanul (Pelecanus sp.)

1.000.000

110.

Pescărusul albastru (Alcedo athis)

100.000

111.

Pescărita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)

100.000

112.

Pescărusul (Larus sp.)

100.000

113.

Pietrarul (Oenanthe sp.)

50.000

114.

Pietrusul (Arenaria interpres)

50.000

115.

Pitulicea (Phylloscopus sp.)

50.000

116.

Pitigoiul (Parus sp.)

50.000

117.

Pitigusul (Aegithalos sp.)

50.000

118.

Ploierul (Pluvialis sp.)

50.000

119.

Potârnichea de stâncă (Alectoris graeca)

500.000

120.

Presura (Enberiza sp.)

50.000

121.

Prigoria (Merops apiaster)

50.000

122.

Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)

50.000

123.

Prundărasul (Chradrius sp.)

50.000

124.

Pupăza (Upupa epops)

100.000

125.

Rata cu cap alb (Oxyura leucocephala)

500.000

126.

Rata rosie (Aythya nyroca)

500.000

127.

Rândunica (Hyrunda sp.)

50.000

128.

Scoicarul (Haematopus ostralegus)

50.000

129.

Sfrânciocul (Lanius sp.)

50.000

130.

Silvia (Sylvia sp.)

50.000

131.

Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica)

100.000

132.

Spârcaciul (Otis tetrax)

5.000.000

133.

Sticletele (Carduelis sp.)

50.000

134.

Stârcul de cireadă (Bubuleus ibis)

100.000

135.

Stârcul galben (Ardeola ralloides)

100.000

136.

Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax)

100.000

137.

Stârcul pitic (Ixobrychus minutus)

100.000

138.

Stârcul rosu (Ardea purpurea)

100.000

139.

Striga (Tyto alba guttata)

1.000.000

140.

Stufărica (Cettia cetti)

50.000

141.

Serparul (Circaetus circaetus gallicus)

500.000

142.

Soimul (Falco sp.)

500.000

143.

Sorecarul (Buteo sp.)

500.000

144.

Ticleanul (Sitta europaea)

50.000

145.

Tigănusul (Plegadis falcinellus)

500.000

146.

Uliganul pescar (Pandion haliaetus)

500.000

147.

Uliul (Accipiter sp.)

250.000

148.

Viesparul (Pernis apivorus)

500.000

149.

Vulturul alb (Neophron percnopterus)

2.500.000

150.

Vulturul negru (Aegypius monachus)

5.000.000

151.

Vulturul sur (Gyps fulvus)

5.000.000

152.

Zăganul (Gypaetus barbatus)

5.000.000”

 

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul National de Vânătoare va aproba Regulamentul de organizare si functionare, cu votul majoritătii calificate a membrilor săi.

Art. III. - Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România îsi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi în termen de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, va aproba normele privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat.

Art. V. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vânatul si vânătoarea se vor actualiza.

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei legi art. II si III, cu exceptia alin. 1 al art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. VII. - Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 654.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea

Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 923.