MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

869. - Decret privind numirea în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

158. - Ordin al ministrului de interne privind aprobarea Listei cuprinzând tările terte sigure

 

159. - Ordin al ministrului de interne privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

 

1.871. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de judecător la Curtea Supremă

de Justitie

           

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 99 alin. (1), art. 124 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit

Hotărârii nr. 172 din 24 octombrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie, pentru o perioadă de 6 ani, următorii:

- domnul Adrian Bordea, presedintele Tribunalului Dâmbovita;

- domnul Pascu Ghiciu, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2001.

Nr. 869.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DE INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând tările terte sigure

 

Ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, si ale art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând tările terte sigure, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 29 octombrie 2001.

Nr. 158.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tările terte sigure

 

1. Uniunea Australiană

2. Republica Bulgaria

3. Canada

4. Republica Cehă

5. Confederatia Elvetiană

6. Regatul Norvegiei

7. Noua Zeelandă

8. Republica Polonă

9. Republica Slovacă

10. Statele membre ale Uniunii Europene

11. Statele Unite ale Americii

12. Republica Ungară.

 

MINISTERUL DE INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios

de persecutie

 

Ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 19 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, si ale art. 19 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 29 octombrie 2001.

Nr. 159.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

 

1. Principatul Andorra

2. Republica Austria

3. Republica Populară Bangladesh

4. Regatul Belgiei

5. Republica Bulgaria

6. Republica Burkina Faso

7. Republica Burundi

8. Republica Centrafricană

9. Republica Camerun

10. Republica CŽte dŐIvoire

11. Republica Croatia

12. Republica Cipru

13. Republica Cehă

14. Regatul Danemarcei

15. Republica Djibouti

16. Confederatia Elvetiană

17. Republica Estonia

18. Republica Finlanda

19. Republica Franceză

20. Republica Gaboneză

21. Republica Gambia

22. Republica Federală Germania

23. Republica Ghana

24. Republica Guineea-Bissau

25. Republica Elenă

26. Regatul Hasemit al Iordaniei

27. Republica Islanda

28. Republica Irlanda

29. Republica Italiană

30. Republica Letonia

31. Principatul Liechtenstein

32. Republica Lituania

33. Marele Ducat de Luxemburg

34. Republica Malta

35. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

36. Regatul Maroc

37. Regatul Norvegiei

38. Regatul Tărilor de Jos

39. Republica Polonă

40. Republica Portugheză

41. Statul Qatar

42. Serenisima Republică San Marino

43. Republica Senegal

44. Republica Slovacă

45. Republica Slovenia

46. Regatul Spaniei

47. Regatul Suediei

48. Statele Unite ale Americii

49. Republica Unită Tanzania

50. Republica Ungară

51. Republica Yemen

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor

Comitetului Sistemului armonizat

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor,

emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se pun în aplicare prevederile Recomandării Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat, din data de 30 iunie 2001, anexă la prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile din cadrul Directiei Generale a Vămilor si unitătile sale subordonate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii .

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2001.

Nr. 1.871.

 

ANEXĂ

 

RECOMANDAREA CONSILIULUI DE COOPERARE VAMALĂ*)

referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat

(30 iunie 2001)

 

Consiliul de Cooperare Vamală,

tinând seama de art. 6, 7 si 8 din Conventia internatională a Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor, denumită în continuare Conventia Sistemului armonizat,

luând act de faptul că deciziile Comitetului Sistemului armonizat se referă la notele explicative, avizele de clasificare si la alte avize referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, ce vizează asigurarea interpretării si aplicării uniforme a Sistemului armonizat, si că au fost redactate pe parcursul unei sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat conform dispozitiilor paragrafului 1 al art. 7, astfel cum se precizează la paragraful 2 al art. 8 din Conventia Sistemului armonizat,

considerând că este de dorit mai multă transparentă si uniformitate în aplicarea acestor decizii, în scopul asigurării unei interpretări si aplicări uniforme a Sistemului armonizat, recunoscând că aplicarea acestor decizii ar putea să fie subordonată unei proceduri legislative nationale,

recomandă ca administratiile membre si părtile contractante la Conventia Sistemului armonizat să notifice în cel mai scurt timp secretarului general al Consiliului de Cooperare Vamală cazurile în care acestea nu sunt în măsură să aplice o decizie a Comitetului Sistemului armonizat în termen de 12 luni de la data la care această decizie se consideră aprobată de Consiliul de Cooperare Vamală în conformitate cu art. 8.2 din Conventia Sistemului armonizat. Această notificare trebuie să furnizeze precizări despre decizia sau deciziile neaplicate, despre motivul sau motivele neaplicării si o

estimare a datei la care această decizie va putea fi aplicată. Secretarul general al Consiliului de Cooperare Vamală va transmite această notificare administratiilor membre si părtilor contractante la Conventia Sistemului armonizat; si

încurajează administratiile membre si părtile contractante la Conventia Sistemului armonizat să publice deciziile lor de clasificare pe Internet, astfel încât să devină usor accesibile.


*) Consiliul de Cooperare Vamală este numele oficial al Organizatiei Mondiale a Vămilor.