MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

599. - Lege privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national si transmiterea acestora în proprietatea publică a orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

 

852. - Decret pentru promulgarea Legii privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national si

transmiterea acestora în proprietatea publică a orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

 

610. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si

sportului nr. 69/2000

 

863. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

611. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

864. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

612. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii

al României

 

865. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României 

 

613. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000

 

866. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000

 

614. - Lege privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

 

868. - Decret pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri

din fondul forestier national si transmiterea acestora în proprietatea publică

a orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) În scopul extinderii domeniului schiabil al statiunii Busteni se aprobă transmiterea terenurilor forestiere, în suprafată totală de 29,040 ha, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în proprietatea publică a orasului Busteni, judetul Prahova, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, se aprobă exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere prevăzute la alin. (1).

 

 Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 599.

 

ANEXĂ*)

 

TERENURI PROPUSE PENTRU SCOATERE DEFINITIVĂ DIN CIRCUITUL FORESTIER ÎN VEDEREA

AMENAJĂRII DOMENIULUI SCHIABIL

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

Anexă*)

 

TERENURI PROPUSE PENTRU SCOATEREA DEFINITIVĂ

DIN CIRCUITUL FORESTIER ÎN VEDEREA AMENAJĂRII

DOMENIULUI SCHIABIL

 

1. GURA DIHAM – POIANA COSTILEI

TRASEU TELEGONDOLĂ

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Lungimea traseului (m)

Suprafata (L x 10) (mp)

1.

U.P. II u.a. 33 B

60

0,600

2.

U.P. II u.a. 33 A

270

2,700

3.

U.P. II u.a. 32 A

270

2,700

4.

U.P. II u.a. 34 B

50

5,00

5.

U.P. II u.a. 34 A

530

5,300

Total

 

1.180

11,800

TRASEU PÂRTIE DE SCHI           

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Lungimea traseului (m)

Suprafata (L x 50) (mp)

1.

U.P. II u.a. 33 B

60

3,000

2.

U.P. II u.a. 33 A

20

1,000

3.

U.P. II u.a. 32 A

520

26,000

4.

U.P. II u.a. 34 B

490

24,500

5.

U.P. II u.a. 34 A

200

10,000

Total

 

1,290

64,5000

STATII DE PLECARE SI SOSIRE

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Suprafata (mp)

Observatii

1.

U.P. II u.a. 34 A

2,000

Statie plecare telegondolă Poiana Costilei

Total

 

2,000

 

Total suprafată: 78, 300 mp (7,8300 ha)

2. POIANA COSTILEI 2

TRASEU TELEGONDOLĂ

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Lungimea traseului (m)

Suprafata (L x 10) (mp)

1.

U.P. II u.a. 35

130

1,300

Total

 

130

1,300

TRASEU PÂRTIE

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Lungimea traseului (m)

Suprafata (L x 30) (mp)

1.

U.P. II u.a. 35

380

11,400

2.

U.P. II u.a. 26 A

180

5,400

Total

 

560

16,800

Total suprafată: 18,100 mp (1,8100 ha)

3. GURA DIHAM – POIANA IZVOARELOR

TRASEU TELEGONDOLĂ

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Lungimea traseului (m)

Suprafata (L x 10) (mp)

1.

U.P. II u.a. 52 A

430

4,300

2.

U.P. II u.a. 52 C

430

1,000

3.

U.P. II u.a. 50 C

50

0,500

4.

U.P. II u.a. 49 B

60

0,000

5.

U.P. II u.a. 49 A

180

1,800

6.

U.P. II u.a. 48 A

400

4,000

7.

U.P. II u.a. 47 A

200

2,000

Total

 

1.420

11,800

TRASEU PÂRTIE

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Lungimea traseului (m)

Suprafata (L x 50) (mp)

1.

U.P. II u.a. 52 A

470

23,500

2.

U.P. II u.a. 52 B

400

20,000

3.

U.P. II u.a. 51 C

80 x 25

2,000

4.

U.P. II u.a. 50 C

80 x 25

2,000

Total

 

950

47,500

Total suprafată: 61,700 mp (6,1700 ha)

TOTAL SUPRAFATĂ SOLICITATĂ ( ha ) 15, 8100

 

 

TERENURI PROPUSE PENTRU SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN CIRCUITUL FORESTIER

PENTRU REALIZARE DE CONSTRUCTI TURISTICE

 

Nr. Crt.

Indicele unitătii forestiere

Suprafata (mp)

1.

U.P. II u.a. 11 A

400 x 10 = 4,000

2.

U.P. II u.a. 11 B

250 x 150 = 37,500

3.

U.P. II u.a. 11 F

100 x 70 = 7,000

4.

U.P. II u.a. 12 D

250 x 30 = 7,500

5.

U.P. II u.a. 12 E

80 x 30 = 2,400

6.

U.P. II u.a. 12 B

210 x 120/2 = 12,600

7.

U.P. II u.a. 11 D

160 x 130 = 20,800

8.

U.P. II u.a. 10 B

200 x 50.2 = 5,000

9.

U.P. II u.a. 10 G

130 x 50 = 6,500

10.

U.P. II u.a. 13 B

50 x 150 = 7,500

11.

U.P. II u.a. 14 A

150 x 100 = 15,000

12.

U.P. II u.a. 14 C

150 x 30 = 4,500

Total

 

130,300 = 13,0300 ha

 ZONA GURA DIHAM

1.

U.P. II u.a. 65 C

40 x 50 = 2, 0000

Total

 

0, 2000 ha

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă

a unor terenuri din fondul forestier national si transmiterea acestora în proprietatea publică

a orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national si transmiterea acestora în proprietatea publică a orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 852.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea

si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 11 aprilie 2001 privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei

fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 610.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2001

privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea si completarea art. 43 din Legea

educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 863.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2

al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 26 mai 2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 31 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 611.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2000

pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 864.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2000

pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Alineatul (1) al articolului 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă reglementările anterioare privitoare la decoratii si titluri de onoare, cu exceptia:  Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea Medaliei “Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”, republicată; Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului “Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989”; Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, republicată; Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative “150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu”.” ”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 612.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2000

pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul

national de decoratii al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 865.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea

alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119 din 30 iunie 2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 613.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2000

pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul

cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 866.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Denumirea comunei Unirea, judetul Hunedoara, si a satului de resedintă a acesteia se schimbă în General Berthelot.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie

1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 614.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 868.