MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 708         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

588. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotã-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publicã nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti

 

841. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotã-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publicã nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti

 

589. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

842. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

590. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Bãncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

 

843. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Bãncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

 

591. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânãtoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

844. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânãtoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

592. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

845. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

593. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

 

846. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernuluinr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

336. - Ordin al ministrului dezvoltãrii si prognozei privind completarea Ordinului ministrului dezvoltãrii si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotã-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publicã nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotã-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publicã nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

            1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Rambursarea obligatiilor financiare pentru cota-parte a creditului, aferentã perioadei 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2000, în valoare de 880.200 dolari S.U.A., care reprezintã rate de dobândã, rate de capital si penalitãtile aferente din creditul acordat de Guvernul S.U.A., se achitã de cãtre Ministerul Industriei si Resurselor din suma alocatã de la bugetul de stat.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sumele achitate conform art. 1 reprezintã creante bugetare, recuperându-se de cãtre Ministerul Industriei si Resurselor în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 588.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotã-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publicã nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotã-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publicã nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 841.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2)

din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului

nr. 103/1996

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78 din 4 iunie 1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 4 iunie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 589.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47

alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic

si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 78/1999 privind modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 842.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate

Bãncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii

nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 66 din 29 decembrie 1998 privind regularizarea unor credite acordate Bãncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea

unor credite acordate Bãncii Agricole - S.A. în conformitate

cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente

acestor credite

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Bãncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 843.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea

în gestiune a fondurilor de vânãtoare, potrivit Legii fondului

cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 132 din 14 septembrie 2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânãtoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 591.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea

termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor

de vânãtoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei

vânatului nr. 103/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânãtoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 844.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului

cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege. 

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 65 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 592.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47

din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului

nr. 103/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 845.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea

unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu urmãtoarea modificare:

- Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Dobânzile se plãtesc de cãtre Ministerul Finantelor Publice si se stabilesc astfel:

a) pentru disponibilitãtile Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, ale caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti, ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor si ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti, pãstrate în conturile de depozit, trezoreria statului va bonifica aceeasi dobândã care se acordã pentru depozitele populatiei constituite la trezoreria statului, iar pentru disponibilitãtile din contul curent la vedere se acordã dobânda la vedere practicatã de Banca Comercialã Românã-S.A.;

b) pentru conturile de depozit ale Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, ale caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti, ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor si ale Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti se utilizeazã dobânda la nivelul taxei de scont comunicatã de Banca Nationalã a României.”

Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, astfel cum a fost modificatã prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 593.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor

sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale

de sãnãtate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2001.

Nr. 846.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTÃRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului dezvoltãrii si prognozei nr. 292/2001

pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea

unor programe de dezvoltare

 

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 340/2001,

emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la anexa Ordinului ministrului dezvoltãrii si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 9 octombrie 2001, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

“LISTA CUPRINZÂND ACTIVITÃTILE

conform Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile în cadrul programelor:

A) Dezvoltarea regiunii Nord-Est

B) Dezvoltarea judetului Hunedoara

C) Dezvoltarea judetului Alba

D) Dezvoltarea judetului Tulcea

E) Dezvoltarea judetului Giurgiu

F) Dezvoltarea judetului Caras-Severin

În cadrul Programului ................................................. (denumirea) societãtile comerciale pot solicita ajutor financiar nerambursabil pentru efectuarea de investitii în  activitãtile care se încadreazã în urmãtoarele sectiuni ale CAEN:

1. Sectiunea E - Industria prelucrãtoare, cu exceptiile:

- Clasa 1586 - Prelucrarea cafelei; prelucrarea ceaiului, cuprinsã în pozitia 1586 este eligibilã;

- Grupa 159 - Fabricarea bãuturilor - cu clasele aferente, cu exceptia claselor 1598 si 1599, care sunt eligibile;

- Diviziunea 16 - Industria tutunului - cu grupele si clasele aferente;

- Diviziunea 22 - Edituri, poligrafie si reproducerea înregistrãrilor pe suporti - cu clasele si grupele aferente;

- Clasa 2461 - Fabricarea explozivilor;

- Clasa 2512 - Resaparea pneurilor;

- Clasa 2665 - Fabricarea produselor din azbociment;

- Grupa 296 - Fabricarea armamentului si munitiei - cu clasele aferente;

- Grupa 366 - Fabricarea altor produse - cu clasele aferente;

2. Sectiunea I - Hoteluri si restaurante, cu exceptiile:

- Grupa 553 - Restaurante - cu clasele aferente;

- Grupa 554 - Cafenele si baruri - cu clasele aferente;

- Grupa 555 - Cantine si alte unitãti de preparare a hranei - cu clasele aferente;

3. Sectiunea K - Postã si telecomunicatii;

4. Grupa 722 - Realizarea de produse de software;

5. Clasa 9301 - Spãlarea, curãtarea si vopsirea textilelor si blãnurilor.

Nu fac obiectul programului activitãtile desfãsurate în sistem Lohn.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2001.

Nr. 336.