MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 162       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 30 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

113. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea parti­cipării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării

 

165. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării

 

114. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea pre­vederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

166. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 pri­vind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

115. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex ­S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

167. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finaliza­rea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziu­nea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

116. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea parti­cipării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului ­EPRA

 

168. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului ­EPRA

 

117. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modifica­rea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

169. - Decret pentru promulgarea Legii privind respin­gerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modifi­carea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

118. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

170. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992, pentru organizarea judecătorească

 

119. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantitătilor de 1.000 tone de benzină si 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova

 

171. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata acci­zelor a cantitătilor de 1.000 tone de benzină si 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 264/2000

privind aprobarea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 264 din 7 decembrie 2000 privind apro­barea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 113.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 264/2000 privind aprobarea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării si se dispune publi­carea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 165.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 8 decembrie 1998 pentru modi­ficarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care sta­tul este actionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decem­brie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 166.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100 din 29 iunie 2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română ­S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 200,1, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

 Nr. 115.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Romăne de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română –

S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructu­rare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 167.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprabarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului – EPRA

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

 Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare

în Domeniul Audiovizualului – EPRA

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:


            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului National al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autoritătilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 168.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 13 martie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organi­zarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească si se dispune pnblicarea acestei legi în Monitorul Ofcial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 169.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999

privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modifica­rea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 391 cu următorul cuprins:

"391. Alineatul 1 al articolului 99 va avea următorul cuprins:

Magistratii în activitate sau pensionarii, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală, medicamente si pro­teze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei de asigurări sociale de sănătate."

2. La articolul IX, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. IX. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplică de la data numirii asistentilor judiciari prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 30 iunie 2000."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. ­

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera peputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 170.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantitătilor de 1.000 tone de benzină si 300 tone de ulei mineral,

acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192 din 9 noiembrie 2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantitătilor de 1.000 tone de ben­zină si 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umani­tar Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantitătilor de 1.000 tone de benzină si 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantitătilor de 1.000 tone de benzină si 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2001.

Nr. 171.