MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 271      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 25 mai 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

261. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale

 

349. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale

 

262. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

350. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

                  263. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

351. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

264. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

352. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

265. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

353. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. – Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 152 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

145. – Ordin al ministrului industriei si resurselor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 64/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale


                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147 din 28 septembrie 2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 6 octombrie 2000.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 261.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 349.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare


                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 9 iunie 1999.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 350.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 15 februarie 2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 23 februarie 2001.

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

                 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 263.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 351.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Art. I. - Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
                  1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
                  "Art. 4. - Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul în lei a 110 euro/tonă la motorină si 125 euro/tonă la benzină, sumă stabilită în raport de cursul oficial al Băncii Nationale a României la data efectuării plătii, asupra:
                  a) pretului cu ridicata la rafinărie, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de producători, precum si pentru carburantii auto consumati de acestia pentru autovehiculele si remorcile proprii;
                  b) valorii în vamă, stabilită conform legii, pentru carburantii auto importati.
Aplicarea cotei unice prevăzute la alin. 1 se va reflecta în nivelul pretului cu ridicata si al pretului cu amănuntul, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată."
                  2. Articolul 5 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
                  "Persoanele fizice sau juridice care utilizează carburanti auto în domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apărării nationale vor solicita Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentând cota unică plătită conform prevederilor art. 4; restituirea se face în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării restituirii."
                  3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
                  "Art. 9. - Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează astfel:
                  a) 65% pentru drumurile nationale;
                  b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localităti rurale si urbane."
                  Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice vor reactualiza Normele metodologice nr. 4.566/22.948/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000.
                  Art. III. - Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 352.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 298 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU


Bucuresti, 22 mai 2001.
Nr. 265.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 353.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 152 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001


                  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

                  Articol unic. - Articolul 152 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
                  "(2) Până la organizarea alegerilor locale generale din anul 2004 numărul viceprimarilor municipiului Bucuresti si ai sectoarelor municipiului Bucuresti rămâne cel stabilit în urma alegerilor locale din anul 2000, fiind de 4 la municipiul Bucuresti, respectiv câte 2 la fiecare sector."

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 24 mai 2001.
Nr. 74.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIILOR SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 64/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

 

                  Ministrul industriei si resurselor,
                  în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile,
                  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,
                  emite următorul ordin:

                  Art. I. - Se aprobă modificarea si completarea anexelor nr. 2-8 la Normele privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 64/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 23 aprilie 2001, după cum urmează:

ANEXA Nr. 2

                  - La punctul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
                  "a) platforme betonate - minimum 5.000 m2, dar nu mai putin de 1.000 m2/punct de lucru, aflate în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"
                  - La punctul 2, litera g) va avea următorul cuprins:
                  "g) racord de cale ferată în proprietate sau în folosintă ori acces la calea ferată sau acces portuar/docuri;"

ANEXA Nr. 3

                  - În capitolul A, litera b) va avea următorul cuprins:
                  "b) hală de productie (din zidărie sau metalică) în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"

ANEXA Nr. 4

                  - Litera a) va avea următorul cuprins:
                  "a) platformă betonată - minimum 300 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"
                  - Litera b) va avea următorul cuprins:
                  "b) spatii închise - minimum 200 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"

ANEXA Nr. 5

                  - Litera a) va avea următorul cuprins:
                  "a) platforme betonate - minimum 100 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"

ANEXA Nr. 6

                  - Litera a) va avea următorul cuprins:
                  "a) platforme betonate - minimum 500 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"
                  - Litera b) va avea următorul cuprins:
                  "b) spatii închise - minimum 400 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"

ANEXA Nr. 7

                  - Litera a) va avea următorul cuprins:
                  "a) spatii de depozitare - minimum 1.000 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"

ANEXA Nr. 8

                  - Litera a) va avea următorul cuprins:
                  "a) spatii închise - minimum 100 m2 în proprietatea sau în folosinta agentului economic solicitant pe o perioadă minimă de 3 ani. Pentru dreptul de folosintă se vor anexa documente justificative autentificate;"
                  Art. II. - Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
                  Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

Avizat favorabil
Ministrul finantelor,
Mihai Nicolae Tănăsescu


Bucuresti, 21 mai 2001.
Nr. 145.