MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 263       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 22 mai 2001

 

SUMAR

 

234. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

315. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

235. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

316. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

236. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

317. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

237. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

318. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

238. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

 

319. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

 

239. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de constructii cu destinatia de locuinte pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judetul Ilfov

 

320. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de constructii cu destinatia de locuinte pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judetul Ilfov

 

240. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank

 

321. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

467. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale


                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 41 din 11 august 1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, emisă în temeiul art. 1 lit. E pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 16 august 1999.

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 234.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
                 
                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION
ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 315.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74 din 15 iunie 2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 15 iunie 2000.

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 235.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale


                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 316.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale


                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
                 

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, cu următoarea modificare:
                  - La punctul 1 al articolului unic, articolul 6 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:
                  "b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 si 500 milioane lei."

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS


                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 317.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187 din 24 noiembrie 1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 25 noiembrie 1999.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 237.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                 
Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                 
Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 318.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare


                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 99 din 30 august 1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 238.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare


                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 319.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de constructii cu destinatia de locuinte pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judetul Ilfov

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de constructii cu destinatia de locuinte pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000.

                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de constructii cu destinatia de locuinte pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judetul Ilfov

 

                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de constructii cu destinatia de locuinte pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judetul Ilfov, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 320.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank

 

                  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000, cu următoarea modificare:
                  - Articolul 7 va avea următorul cuprins:
                  "Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 108 si 109 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, recuperarea creditului acordat de Banca Natională a României si a dobânzilor aferente se va face cu prioritate din orice încasări sau fonduri ale Băncii «Renasterea Creditului Românesc» - S.A. - Credit Bank, obtinute în cursul desfăsurării procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995."

                  Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS


                  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER
DORNEANU


Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank


                  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

                  Presedintele României d e c r e t e a z ă:

                  Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2001.
Nr. 321.

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare


                  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

                  Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:
                  "La numirea în functii se va respecta principiul potrivit căruia ofiterii, maistrii militari si subofiterii să nu fie subordonati altora cu grade mai mici. Exceptie de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate si care se subordonează celor care au o astfel de pregătire, precum si cadrele militare apartinând Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerului Justitiei si Serviciului de Protectie si Pază."

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării nationale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informatii,
Alexandru Radu Timofte
Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Gheorghe Fulga
Directorul Serviciului de Protectie si Pază,
Gabriel Naghi
Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,
Tudor Tănase
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul justitiei,
Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 17 mai 2001.
Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

 

                  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

                  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

                  Art. 1. - Se aprobă acordarea de la bugetul de stat a sumei de 3 miliarde lei Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor pentru efectuarea lucrărilor de consolidare si refacere a constructiilor la Mânăstirea Putna, Casa pentru pelerini "Mitropolit Visarion Puiu".
                  Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001.
                  Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2001.
                  Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii si cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 mai 2001.
Nr. 467.