MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 225    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 3 aprilie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

           

            279. - Decret privind trecerea în rezerva a unui general din Serviciul de Informatii Externe

           

282. - Decret privind acordarea drapelului de lupta unei unităti militare              

                                                                                   

            283. - Decret privind trecerea în rezerva a unui general din Ministerul de Interne

                       

            296. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

                       

            297. - Decret privind trecerea în rezerva a unor generali din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

                       

            298. - Decret privind trecerea direct în retragere a unui general din Serviciul  Român de Informatii                     

                                                           

            299. - Decret privind rechemarea si acreditarea unui      ambasador

           

            300. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           


301. - Decret privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervă        

           

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

 

415. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, aflat în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

170. - Ordin al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezerva a unui general din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 17 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere prapunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele  României d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. -. Pe data de 30 aprilie 2001 domnul general de brigadă Gheorghe Costică Stefan se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI­

 

DECRET

privind acordarea drapelului de luptă unei unităti militare

 

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia  României, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele  României  d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se acordă drapelul de luptă Scolii de Aplicatie Interforte pentru Apărare Nucleară, Biologică si Chimică.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 aprilie 2001.

Nr. 282.


           

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutui cadrelor militate, având în vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă.

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret domnul general de brigadă Tudor Emil Marinescu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Consttutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 aprilie 2001.

Nr. 283.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

în semn de înaltă consideratie pentru contributia sa la dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre Republica Libaneză si România,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale, domnului Emile Lahoud, Presedintele Republicii Libaneze, Ordinal national Steaua României în grad de Colan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001. 

Nr. 296.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea, în rezervă a unor generali din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functiona­rea Serviciului de Telecornunicatii Speciale, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

 

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecornunicatii Speciale,

 

Presedintele României d e c r a t e a z ă:

Articol unic. - Pe data de 1 mai 2001 se trec în rezervă următorii:

- domnul general de brigadă Niculae Vasile Căciulan;

- domnul general de brigadă Ion Ion Mavrodin;

- domnul general de divizie Gavrilă Dorelu-Gavrilă Tărmurean.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia  României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 297.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea direct în retragere a unui general

din Serviciul Român de informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia  României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functiona­rea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. a) si alin. 5 si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea directorului Serviciutui Român de Informatii,

 

Presedintele  României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 23 aprilie 2001 domnul general de divizie Grigorie Grigorie Zăgărin se trece direct în retragere.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia  României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 298.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea si acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele  României - d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Sorin Dumitru Ducaru se recheamă din calita­tea de ambasador extraordinar si plenipotentiary reprezentant permanent al României pe lângă Organizatia Natiunilor Unite de la New York, si se acre­ditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar aI României în Statele Unite ale Americii.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia  României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 299.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

 

DECRET

privindacreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Stelian Oancea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Spaniei.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret. ­

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 aprilie 2001.

Nr. 300.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele  României d e c r e t e a z ă:

 

Art: 1. - Pe data de 30 aprilie 2001 se acordă gradul de general de brigadă domnului colonel Pantelimon Niculae Ghergu.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art.1 domnul general de brigadă Pantelimon Nicuiae Ghergu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE  ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia  României, contrasemnăm

acest decret, ­

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 aprilie 2001.

Nr. 301.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei

si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, aflat în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr: 76/2000,

 

Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, aflat în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente venituri­ for prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justifi­cate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie, se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de efi­cientă aprobati.

Art. 3. Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.


Art. 4. - (1) Contraventi se constată si sanctiunea se  aplică de către organele de specialitate ale statului, împu­ternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespecta­rea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 3211968 privind stabilirea si  sanctionarea contravettiilor, cu modificările si completările  ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnază:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si

solidaritătii sociale,

Adrian Sârbu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 415.

 

MNISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  pe anul 2000

- Extras-

 

- mii lei ­-

Nr.

crt.

Specificatie

Numărul rândului

Anul 1999 Realizări

Anul 2000 Prevederi

%

0

A

1

2

3

4

I.

VENITURI, TOTALE, din care:

01

5.621.605

8.600.000

153

1.

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

5.560.609

8.580.000

154

a)

Venituri din activitatea de bază*)

03

5.554.626

8.220.000

148

b)

Venituri din alte activităti

04

5.983

360.000

6.017

2.

VENITURI FINANCIARE

05

41.311

20.000

48

3.

VENITURI EXCEPTIONALE

06

19.685

-

-

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

5.618.120

8.500.000

151

1.

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE, din care:    

08

5.618.066

8.500.000

151

a)

Cheltuieli materiale

09

789.547

968.750

122

b)

Cheltuieli de personal din care:

10

3.435.573

5.418.750

158

 

Salarii brute

11

2.315.322

3.750.000

162

 

CAS

12

827.087

1218,750

147

 

Ajutor de somaj

13

120.851

187.500

155

 

Contributie pentru asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997

14

172.313

262.500

152

c)

Cheltuieli prevăzute la art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

15

-

-

-

d)

Cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate, în conditiile legii, din care:

16

-

-

-

 

Cheltuieli de protocol

17

-

-

-

 

Cheltuieli de reclamă si publicitate

18

-

-

-

e)

Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999) si Fond special de sustinere a învătământului de stat (Ordonantă Guvernului nr. 75/1999)   

19

62.261

112.500

181

f)

Alte cheltuieli

20

1.330.685

2.000.000

150

2.

CHELTUIELI FINANCIARE

21

-

-

-

3.

CHELTUIELI EXCEPTIONALE

22

54

 

 

III.

REZULTAT BRUT  

23

3.485

100.000

2.869

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

24

-

-

-

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

25-

-

-

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

26

3.485

25.000

717

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

27

-

75.000

-

1.

fond de participare a salariatilor la profit, din care:        

28

 

 

 

 

Cota directorului general

29

-

-

-

2.

Vărsăminte la buget din profitul net

30

-

37.125

-

3.

Surse proprii de finantare

31

-

37.875

-

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

32

-

-

-

1.

Surse proprii, din care

33

-

-

-

 

Surse proprii provenite din repartizarea profitului

34

-

-

-

2.

Alocatii de la buget pentru investitii

35

-

-

-

3.

Credite bancare pentru investitii

36

-

-

-

4.

Alte surse

37

-

-

-

XI.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

38

-

-

-

1.

Investitii

39

-

-

-

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii 

40

-

-

-

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

41

-

-

-

1.

Volumul de activitate

42

5.554.626

8.564.500

154

2.

Costuri aferente volulmului de activitate

43

5.598.612

8.480.000

151

3.

Rezultate (+; -)

44

-43.986

84.500

-192

4.

Numărul mediu de personal de crecetare-dezvoltare

45

130

125

96

 

-numărul mediu de personal de crecetare-dezvoltare

46

105

97

92

5.

Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**)

47

1.780

2.800

157

6.

Câstigul mediu lunar pe personal de crecetare-dezvoltare

48

2.100

3.318

158

7.

Rentabilitate (rd.44/rd.33x100)

49

-0,78

0,99

126

8.

Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/persoană(rd.42/rd.45)

50

42.728

68.516

160

9.

Rata rentabilitătii financiare (rd.27/capital propriu x 100)

51

0,03

0,66

22

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare sunt în sumă de 8.055.000 mii lei încheiate la datele de 20 ianuarie 2000; 12 iulie 2000; 14 iulie 2000; 29 august; 27 septembrie 2000; 27 septembrie 2000; 10 noiembrie 2000 si la 27 noiembrie 2000.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a drepturilor bănesti ale persoanlor angajate pe bază de conventie civilă de prestări de servicii.

 

            NOTĂ

 

            În cheltuielile cu salariatii pe anul 200 s-au cuprins si sumele:

- 171.600.000 lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- 78.000.000 lei reprezentând drepturile bănesti ale directorului general;

- 1.000.000 lei reprezentând drepturile bănesti ale persoanlor angajate pe bază de conventie civilă de prestări de servicii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism

 

            În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,

            în temeiul art. 7 Hotărârii Guvernului 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism,

            ministru turismului emite următorul ordin:

            Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si a brevetelor de turism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului turismului  nr. 125/1998 aprobarea Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 462 din 2 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 3 aprilie 2001.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

NORMEFME METODOGICE

privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si breveteloir de tuirism

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generate

 

1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în confomitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si bre­vetului de turism, se aplică persoanelor juridice si fizice care desfăsoară activitate de turism în România.

1.2. În sensul prezentelor norme metodologice următorii termeni se definesc astfel:

• agentul economic din turism reprezintă societatea comercială sau persoana fizică autorizată, care prestează sau comercializează servicii turistice;

• filiala agentiei de turism constituie un punct de lucru al societătii comerciale, titular al licentei de turism, situat în afara sediului agentiei, în care se desfăsoară activităti spe­cifice agentiei de turism.

 

CAPITOLUL II

Acordarea, vizarea, radierea, suspendarea si retragerea licentei de turism

 

2.1. Acordarea vizarea si radierea licentei de turism

2.1.1. Licenta de turism se eliberează de către Ministerul Turismului - Directia generală de autorizare si control, la cererea agentilor economici.

2.1.2. Criteriile minime de acordare a licentei si brevetu­lui de turism sunt prevăzute în anexa nr. 1 si, respectiv, în anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

2.1.3. Macheta licentei de turism este prezentată în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice pentru agentii de turism si, respectiv, în anexa nr. 3 bis pentru filiale.

2.1.4. În vederea obtinerii licentei de turism agentul eco­nomic va prezenta următoarele documente:

a) cerere de eliberare a licentei de turism;

b) certificat constatator de la oficiul registrului comertului din care să rezulte următoarele informatii: obiectul de acti­vitate al societătii, structura ctionariatului, datele de identi­ficare a societătii ce se înscriu în certificatul de înmatriculare si sediul punctului de lucru unde se înfiintează agentia de turism*);

c) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism;

d) copie de pe contractul de muncă al persoanei care detine brevetul de turism;

e) dovada achitării contravalorii prestatiei efectuate pen­tru eliberarea licentei.

2.1.5. Documentatia astfel întocmită se transmite repre­zentantului zonal al Ministerului Turismului - Directia gene­rală de autorizare si control, care verifică documentatia primită, solicitând eventuate completări. Termenul de solutionare a cererii este de 30, de zile si curge de la data înregistrării documentatiei complete.

Eliberarea licentei se face după consultarea cu repre­zentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profit si verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

2.1.6. La schimbarea sediului agentiei de turism sau a titularului licentei agentul economic în cauză este obligat să solicite eliberarea unei noi licente, întocmind în acest sens următoarea documentatie:

a) cerere;

b) certificat constatator de la oficiul registrului comertului privind noul sediu*);

c) licenta de turism eliberată anterior, în original;

d) dovada achitării contravalorii prestate efctuate.

Termenul si procedura de eliberare a noii licente de turism sunt cele prevăzute la pct. 2.1.5.

2.1.7. Pentru înscrierea filialei unei agentii de turism se va întocmi următoarea documentatie:

a) cerere;

b) certificat constatator de la oficiul registrului comertului privind sediul filialei*);

c) licenta de turism a agentiei de turisim, în copie;

d) brevetul de turism si contractut de muncă în copie, al persoanei care conduce filiala din altă localitate decât agentia de turism sau copie de pe documentul de calificare ca agent de turism si contractul de muncă al persoanei care conduce filiala din aceeasi localitate cu agentia de turism;

e) dovada achitării contravalori prestatiei efectuate.­

Termenul si procedura de eliberare a noii licente de turism sunt cele prevăzute la pct. 2.1.5.

2.1.8. Pentru vizarea, din 3 în 3 ani a licentei pentru agentia de turism si filiala acesteia se va întocmi următoa­rea documentatie:

a) cerere;

b) licenta de turism, în original, pentru agentie si, res­pectiv, anexa licentei pentru filială;

c) brevetul de turism al persoanei care conduce agentia, în copie;

d) contractul de muncă al persoanei care detine brevetul de turism, în copie;

e) dovada achitării contravalorii prestatiei efectuate. Termenul si procedura de acordăre sunt cele prevăzute la pct. 2.1.5 pentru eliberarea licentei de turism.

2.1.9. Pentru radierea agentiei de turism si respectiv, a filialei acesteia se va prezenta următoarea documentatie:

a) cerere;

b) licenta de turism si, respectiv anexa licentei de turism, în original.

Termenul si procedura de operare a modificărilor sunt similare cu cele prevăzute la pct. 2.1.5.

2.2. Suspendarea licentei de turism

2.2.1. Licenta de turism se suspendă de către Ministerul Turismului în cazul în care se constată nerespectarea uneia dintre situatiile prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 238/001. Suspendarea se face pentru o perioadă de până la un an.

2:2.2. În cazul în care cu ocazia verificărilor efectuate în vederea vizării licentei de turism se constată că nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza acordării acesteia, licenta se suspendă până la remedierea defi­cientelor.

2.2.3. Licen ta de turism este suspendată din oficiu pe perioada în care agentul economic nu are încheiată polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei.

2.3. Retragerea licentei de turism.

2.3.1. Retragerea licentei de turism de către Ministerul Turismului - Directia generală de autorizare si control se face în situatiile prevăzute la art, 9 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001.

2.3.2. În situata în cage, la verificarea efectuată de reprezentantii Ministerului Turismului - Directia generală de autorizare si control se constată că agentia de turism nu mai functionează la sediul înscris în licenta de turism, aceasta se retrage din oficiu, în termen de 15 zile de la notificarea agentului economic, titular al licentei în cauză, prin scrisoare recomandată.

2.4. Alte prevederi

2.4.1. Desfăsurarea de activităti turistice specifice agentiilor de turism de către agentii economici fără licentă de turism se sanctionează potrivit prevederilor art. 41 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998.

2.4.2. Agentilor economici care desfăsoară activităti turistice specifice agentiilor de turism fără licentă sau după retragerea ori suspendarea licentei le sunt aplicabile sanctiunile prevăzute la art. 6 alin. 1 din Legea, nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, cu modificările ulterioare.

2.4.3. Desfăsurarea de activităti turistice specifice agentiilor de turism de către agentii economici cu licenta de turism suspendată, nevizată său cu viză expirată se sanctionează potrivit art. 14 lit. a) din Hotărârea Guvernului, nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism:

 

CAPITOLUL III

Acordarea brevetutui de turism

 

3.1. Conducerea, operativă a agentiei de turism, a filialei acesteia din alte localităti, a hotelului a motelului, a cam­pingului (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare), a satului de vacantă, a cabanei si a unitătii de ali­mentatie pentru turism de categoria I si “Lux” cu o capa­citate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigură de persoane care detin brevet de turism.

3.2. În functie de nivelul si de pregătirea profesională, precum si de îndeplinirea crteriilor minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se elibe­rează brevet de turism pentru următoarele functii:

a) manager în activitatea de turism;

b) director de agentie de turism touroperatoare;

c) director de agentie de turism detailistă;

d) director de hotel;

e) director de restaurant;

f) cabanier.

Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decât cele înscrise pe acesta, astfel:

a) managerul în activitatea de turism poate ocupa ori­care dintre functiile prevăzute la pct. 31;

b) directorul de agentie de turism touroperatoare poate ocupa fie functia înscrisă în brevet, fie functia de director de agentie de turism detailistă;

c) directorul de hotel poate asigura fie functia înscrisă în brevet, fie conducerea operativă a activitătilor unui alt tip de unitate de cazare.

Macheta brevetului de turism este prezentată în anexă nr. 4 la prezentele norme metodologice:

3.3. În vederea obtinerii brevetului de turism persoana în cauză trebuie să prezinte următoarea doeumentatie:

a) cerere;

b) dovadă privind detinarea permisului de muncă în România, în cazul cetătentilor străini;

c) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu ­următoarea declaratie: “Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în prezentul înscris sunt reale, iar în cazul în care se constată contrariul, să îmi fie anulat brevetul de turism”.;

d) copie de pe actul de identitate;

e) copii de pe actele care atestă pregătirea profesio­nală;

f) copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate în turism;

g) atestat de limbă străină de circulatie internatională, cu exceptia cabanierului si a directorului agentiei de turism detailiate; ­

h) atestat de limbă română pentru cetatenii străini;

i) certificat de cazier judiciar;

j) dovadă achitării contravalorii prestatiei efectuate.

3.4. Documentatia întocmită potrivit pct. 3.3 se transmite reprezentantului teritorial al Ministerului Turismului ­Directia generală de autorizare si control, care va verifica si va solicita eventualele completări.

În situatia în care solicitantul nu îndeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, si se comunică în scris motivul.

Termenul de eliberare sau de răspuns, după caz, este de 30 de zile de la data primirii si înregistrării docu­mentatiei complete.

3.5. Brevetul de turism se eliberează pe o perioadă nelimitată.


*) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societătii, din care rezultă informatiile sus-mentionate.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodoloaice

 

CRITERIILE MINIME

pentru eliberarea licentei de turism

 

Nr. crt.

Criteriile

Agentia de turism touroperatoare

Agentia de turism detailistă

Filiala touroperatoare5)

Filiala detailistă

1.

Agentul economic trebuie să aibă prevăzute în obiectul de activitate servicii turistice.

X

x

 

 

2.

Agentul economic trebuie să fie înregistrat în registrul comertului

X

x

 

 

3.

Starea si aspectul clădirii în pare functionează agentia:

 

 

 

 

 

- foarte bună si salubră

 

x

 

x

 

- bună si salubră

x

 

x

 

4.

Amplasarea agentiei în clădire la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, usor accesibilă1)

x

x

x

x

5.

Suprafata comercială a agentiei:

 

 

 

 

 

- peste 16 m2

x

 

x

 

 

- peste 10 m2

 

x

 

X

6.

Suprafată comercială să fie folosită în exclusivitate pentru turism2)

x

x

x

x

7.

Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil

x

x

x

x

8.

Persoana care conduce activitatea agentiei de turism trebuie să fie posesoare a brevetului de turism3),4)

x

x

x

x

9.

Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism si cu ghizi, posesori ai atestatului de ghid de turism, corespunzător serviciilor, turistice comercializate

x

x

x

x

10.

Polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei6)

x

x

x

x

11.

Utilizarea de autocare clasificate

x

x

x

x

12.

Asigurarea serviciilor de cazare si masă numai în structuri de primire turistice clasificate 

x

x

x

x

13.

Firmă

x

x

x

x

14.

Mobilier adecvat activitătii desfăsurate

x

x

x

x

15.

Mijloace de telecomunicatii:

x

x

x

x

 

- telefon si fax

 

 

 

 

16.

Placheta cu numărul de telefon al Ministerului Turismului, precum si al Autorităti Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform anexei nr. 5 la normele metodologice, amplasată în

spatiul comercial

x

x

x

x

 


1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu destinatie publică. Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vânzare directă către turisti poate functiona si la alte niveluri ale clădiri.

2) Pot, fi acceptate, în măsura în care spatiul permit, si alte activităti, cum sunt: schimb valutar; xerox, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărti de turism, ghiduri, hărti. ­

3) În situatia în care încetează contractul de muncă încheiat între persoana brevetată si agentul economic înlocuirea acesteia se va face în termen de 10 de zile.

4) În cazul filialei situate în aceeasi localitate cu agentia de turism persoana care conduce filiala trebuie să fie calificată ca agent de turism.

Persoana calificată trebuie să posede, un document care să certifice obsolvirea uneia dintre următoarele forme de învătământ:

- facultate de turism;

- scoală postliceală de turism;

- liceu sau clasă cu profit de turism;

-curs de calificare în meseria de agent de turism, organizat de institutii autoritate. ­

5) Doar agentul economic care define agentie de turism touroperatoare poate infiinta filială touroperatoare.

6) Cuantumul sumelor asigurate pe tip de agentie de turism si procedura de asigurare se stabilesc periodic de Ministerul Turismului, grin ordin al ministruiui turismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CRITERIILE MINIME

pentru eliberarea brevetului de turism

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A = Manager în activitatea de turism

B = Director de agentie de turism touroperatoare

C = Director de agentie de turism detailistă

D = Director de hotel

E = Director de restaurant

F = Cabanier

           

Nr.

crt.

Criteriile

A

B

C

D

E

F

1.

Cetătenie

 

 

 

 

 

 

 

Să îndeplinească una dintre conditiile:

 

 

 

 

 

 

 

- să fie cetătean al României

x

x

x

x

x

x

 

Cetătenii străini trebuie:

 

 

 

 

 

 

 

- să domicilieze în România;

x

x

x

x

x

x

 

- să detină permis de muncă în România.

x

x

x

x

x

x

2.

Pregătire profesională  

 

 

 

 

 

 

2.1.

Să fie, posesor al unui atestat1) de limbă străină-de circulatie internatională

x

x

-

x

x

-

2.2.1.

Să fie absolvent cu examen de licentă al unei facultăti acreditate cu profit de turism

x

x

x

x

x

x

2.2.2.

Să fie absolvent cu examen de licentă al unei facultăti acreditate sau al unui colegiu universitar si să facă dovada unei activităti în turism2) de minimum ............. ani în ună dintre functiile:

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

- functie de conducere în societăti comerciale din domeniul turismului, cu exceptia sectorului administrativ

3

2

1

2

2

-

2.2.2.2.

- functii de specialitate în Ministerul Ttarismului sau în asociatii profesionale, din turism**)

3

2

1

2

2

-

2.2.2.3.

- functii de specialitate în societăti comerciale de turism, cu exceptia sectorului administrativ

5*)

3

2

3

3

1

2.2.2.4.

- receptioner

-

4*)

3*)

3

3

1

2.2.2.5.

- agent de turism

-

3

2

4*)

3*)

1

2.2.2.6.

- lucrător gestionar în alimentatia publică (bucătar, gestionar, barman cu gestiune)

N

N

N

5*)

4*)

-

2.2.2.7.

- sef de sală

N

N

N

N

6

5

2.2.2.8.

- ghid de turism***)

N

5*)

3*)

N

N

2

2.2.2.9.

- cabanier

N

N

N

5

4*)

-

2.2.3.

Să fie absolvent al unei scoli postliceale în domeniul turismului, cu           durata de 1-2 ani sau al unui liceu cu profil de turism si:                                                                       

a) să facă dovada unei activităti în turism de minimum ........ ani în una dintre functiile:

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.

- functii de conducere în societăti comerciale din domeniul turismului, cu exceptia sectorului administrativ

N

3

2

3

3

1

2.2.3.2.

- functii de specialitate în Ministerul Turismului sau în asociatii, profesionale din turism

N

3

2

3

3

1

2.2.3.3.

- functii de specialitate în societătile comerciale de turism, cu exceptia sectorului administrativ 

N

4

3

4

4

1

2.2.3.4.

- receptioner

-

5*)

4*)

4

4

1

2.2.3.5.

- agent de turism

-

4

3

5*)

4*)

1

2.2.3.6.

- sef de unitate, tehnolog în alimentatia publică

-

N

N

4

4

1

2.2.3.7.

- lucrător gestionar în alimentatia publică (bucătar-gestionar, barman cu gestiune sau sef die sală)

N

N

N

7

6

1

 

b) să fie absolvent al unui curs de formare managerială în industria hotelieră si turistică, specific functiei, efectuat după data de 1 ianuarie 1990***)

-

x

x

x

x

-

2.2.3.8.

- cabanier

N

N

N

6

5

-

2.2.4.

Să fie absolvent de liceu si:

 

 

 

 

 

 

 

a) să facă dovada unei activităti în turism de minimum .....: ani în una dintre functiile:

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1.

- functii de specialitate în Ministerul Turismului sau în asociatii profesionale din turism

N

4

3

4

4

1

2.2.4.2.

- functii de conducere în societăti comerciale din domeniul turismului, cu exceptia sectorului administrativ

N

4

3

4

4

-

2.2.4.3.

- receptioner

-

6*)

5*)

6

5

1

2.2.4.4.

- agent de turism

-

6

5

6*)

5*)

1

2.2.4.5.

- functii de specialitate în societăti cotnerciale de turism, cu exceptia sectorului administrativ

N

5

4

5

5

1

2.2.4.6.

- sef de unitate, tehnolog în alimentatia publică

N

N

N

5

5

1

2.2.4.7.

- lucrător gestionar în alimentatia-publică (bucătar-gestionar, barman cu gestiune sau sef de sală)

N

N

N

4

6

2

2.2.4.8.

- cabanier

N

N

N

6

5

1

 

b) să fie absolvent al unui curs de formare managerială în industria hotelieră si turistică, specific functiei, efectuat după data de 1 ianuarie 1990****)

-

x

x

x

x

-

 


*) Functiile de director de agentie de turism touroperatoare sau detailistă, director de hotel, director de restaurant pot fi ocupate numai după absolvirea unui curs de formare managerială specific functiei, cu o durată de cel putin 6 luni, efectuat după data de 1 ianuarie 1990, organizat de institutii autorizate.

**) Vechimea în activitatea specifică categoriei de brevet solicitat va fi dovedită cu act de proprietate sau de contract de locatie de gestiune sau de închiriere si cu certificat de clasificare ori cu licentă de turism.

***) Vechime dovedită prin carnet de muncă, contract de muncă sau conventie civilă.

****) Organizat de institutii autorizate.

1) Atestatul trebuie să fie eliberat de institutii autorizate. Se exceptează:

- absolventii unor forme de învătământ cu predare într-o limbă de circulatie internatională;

- absolventii facultătilor de specialitate într-o limbă străină de circulatie internatională si cei ai facultătilor de relatii internationale si turism;

- cei care fac dovada că au lucrat la firme de turism în străinătate cel putin un an;

- absolventii unor cursuri postuniversitare de limbi străine. Cetătenii străini trebuie să depună atestat de limba română.

2) Criteriul privind activitatea în turism se reduce cu 50% în sltuatia în care solicitantul face dovada absolvirii unui curs de formare managerială specific functiei, cu o durată de cel putin 6 luni, efectuat după data de 1 ianaurie 1990, organizat de institutit autorizate.

N - Nu poate ocupa functia respectivă.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

LICENTĂ DE TURISM

 

VALABIL PÂNĂ LA DATA DE:


 

                Agentia de turism :

 

            Sediul agentiei de turism

 

            Titularul

(denumirea agentului economic)

 

            înregistrat la Registrul Comertului sub nr. …………, din ………….., are conditii materiale si capacitate profesională de a desfăsura activităti turistice specifice agentilor de turism tip : …………………………………………………………………………………………………………

 

            Pezenta licentă de turism a fost eliberată în baza Hotărârii Guvernului nr. ………………. si a ordinului Ministrului Turismului nr. …………………

 

MINISTRU

DIRECTOR GENERAL

 

Nr. ………..

Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ANEXA

LICENTEI DE TURISM

 

VALABIL PÂNĂ LA DATA DE:


 

                Filiala agentia de turism :

 

            Sediul agentiei de turism

 

            Titularul

(denumirea agentului economic)

 

            înregistrat la Registrul Comertului sub nr. …………, din ………….., are conditii materiale si capacitate profesională de a desfăsura activităti turistice specifice agentilor de turism tip : ……………………………………………………………………………………

…………………prin filiala agentiei de turism  cu sediul în ………………………………

 

            Pezenta licentă de turism a fost eliberată în baza Hotărârii Guvernului nr. ………………. si a ordinului Ministrului Turismului nr. …………………

 

MINISTRU

DIRECTOR GENERAL

 

Nr. ………..

Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

BREVET DE TURISM

 

VALABIL PÂNĂ LA DATA DE:


 

                În baza Hotărârii Guvernului nr. ………………. si a ordinului Ministrului Turismului nr. …………………, se eliberează prezentul brevet de turism d-lui/d-nei …………………., nascut(ă) în anul ………., luna ……, ziua …., în localitatea ……………, judetul …………., prin care i se atestă capacitatea de a îndeplini functia de ………….

 

MINISTRU

DIRECTOR GENERAL

 

Nr. ………..

Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologic

 

 

 

TELEFOANE

la dipozitia turistilor

 

MINISTERUL TURISMULUI

01-410.12.95

 

AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

01-313.06.90