MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 333      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 21 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

315. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2000 privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne

 

433. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2000 privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne

 

318. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999

 

436. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999

 

319. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A.

 

437. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A

 

443. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

444. - Decret privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

562. - Hotãrâre privind organizarea si finantarea Conferintei pentru lansarea Planului national de actiune pentru tineret pentru România

 

564. - Hotãrâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a V-a Reuniuni a Comitetului pentru Sprijinul Calitãtii al Organizatiei Mondiale a Turismului (Bucuresti, 16-20 iunie 2001) si a Seminarului international privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20-22 iunie 2001)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMEREI DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2000 privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din25 aprilie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 315.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2000

privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2000 privind unele mãsuri pentru diminuarea datoriei publice interne si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 433.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMEREI DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94 din 17 iunie 1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 436.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMEREI DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex- S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci

cu Banca Comercialã Românã - S.A.

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195 din 9 decembrie 1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 319.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea

procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea

prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 437.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. 1 pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndelungata activitate interpretativã, didacticã si dirijoralã, precum si pentru sprijinirea tinerelor talente din cadrul Universitãtii Nationale de Muzicã din Bucuresti prin instituirea unui premiu,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se conferã Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului profesor universitar Emil Bâclea, directorul Orchestrei “Camerata” din Bruxelles.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 19 iunie 2001.

Nr. 443.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii acestuia nr. 545/2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Preacuviosul Nafanail (Ichim Nicolae) se recunoaste în functia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Cultului Crestin de Rit Vechi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2001.

Nr. 444.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si finantarea Conferintei

pentru lansarea Planului national de actiune pentru tineret pentru România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã organizarea în România, în perioada 21-24 iunie 2001, a Conferintei pentru lansarea Planului national de actiune pentru tineret pentru România

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor privind actiunea prevãzutã la art. 1 se realizeazã din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2001, în cadrul capitolului bugetar “Culturã, religie si actiuni privind activitatea sportive si de tineret”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 408.080.240 lei, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mãrãsescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 562.

 

ANEXÃ

 

BUGETUL DE CHELTUIELI

al Conferintei pentru lansarea Planului national de actiune pentru tineret pentru România

 

1. Cheltuieli de cazare = 74.880.000 lei

- Complexul Olimpic Sydney 2000, Ciolpani

- 32 de persoane x 3 nopti x 780.000 lei în medie/persoanã

2. Cheltuieli de masã = 71.353.200 lei

- 32 de persoane x 2,65 zile x 582.000 lei/persoanã (cina, 21 iunie; pensiune completã, 22 iunie; mic dejun si prânz, 23 si 24 iunie) = 49.353.600 lei

- 28 de persoane x 1,35 zile x 582.000 lei/persoanã (prânz si cinã, 22 iunie; prânz, 23 iunie) = 21.999.600 lei

3. Masa oficialã = 23.304.000 lei

- 60 de persoane x 388.400 lei/persoanã

4. Chirii = 100.778.300 lei

- chirie pentru sãlile de sedinte în cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000 (sala mare si douã sãli mici pentru grupurile de lucru) = 6.750.000 lei

- chirie pentru instalatia de traducere simultanã, translatie = 54.228.300 lei

- chirie (salã, aparaturã de sonorizare si instalatie de traducere simultanã) si cheltuieli administrative pentru sala “Nicolae Iorga” - Palatul Parlamentului = 39.800.000 lei

5. Cheltuieli de transport local pentru participantii la conferintã si cheltuieli de parcare (un microbuz pe toatã perioada actiunii si un autocar în zilele de 22 si 23 iunie) = 17.130.000 lei

6. Cheltuieli de transport international pentru participantii din strãinãtate, membri ai echipei organizatorice = 33.000.000 lei

- 2 persoane x 16.500.000 lei/persoanã

7. Tipãrituri si confectii diverse = 43.068.480 lei

- bannere: 32 m 2 x 955.570 lei/m 2 = 30.578.240 lei

- materiale promotionale (mape si pixuri inscriptionate) = 3.198.720 lei

- tipãrituri de materiale pentru conferintã (80 de exemplare) = 9.291.520 lei

8. Materiale consumabile (hârtie xerox, dischete, tonner pentru copiator, hârtie flipchart, cartridge printer, casete video, blocnotesuri etc.) si furnituri de birou = 26.382.260 lei

9. Protocol la Aeroportul International Bucuresti- Otopeni = 1.000.000 lei.

10. Cheltuieli cu tratatii (cafea, apã mineralã, sucuri sau alte tratatii) = 7.184.000 lei

- în timpul sedintelor:

- 60 de persoane x 2 zile x 44.900 lei/persoanã = 5.388.000 lei

- în timpul conferintei de presã din 23 iunie:

- 40 de persoane x 44.900 lei/persoanã = 1.796.000 lei

11. Diverse si neprevãzute = 10.000.000 lei (în cazul modificãrii preturilor ca urmare a deprecierii leului fatã de dolarul S.U.A., al achizitiei unor bunuri si servicii neprevãzute la data aprobãrii prezentului buget de cheltuieli)

TOTAL = 408.080.240 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a V-a Reuniuni a Comitetului pentru Sprijinul Calitãtii al Organizatiei Mondiale a Turismului (Bucuresti, 16-20 iunie 2001) si a Seminarului international privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20-22 iunie 2001)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã organizarea celei de-a V-a Reuniuni a Comitetului pentru Sprijinul Calitãtii al Organizatiei Mondiale a Turismului (Bucuresti, 16-20 iunie 2001) si a Seminarului international privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20-22 iunie 2001).

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizãrii reuniunii si a seminarului prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 413.083,2 mii lei, se suportã din bugetul Ministerului Turismului, de la capitolul 51.01 “Autoritãti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului de cheltuieli prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 564.

 

ANEXÃ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

prevãzute sã se realizeze pentru cea de-a V-a Reuniune a Comitetului pentru Sprijinul Calitãtii

al Organizatiei Mondiale a Turismului (Bucuresti, 16-20 iunie 2001) si pentru Seminarul international privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20-22 iunie 2001)

 

La cea de-a V-a Reuniune a Comitetului pentru Sprijinul Calitãtii al Organizatiei Mondiale a Turismului (Bucuresti, 16-20 iunie 2001) si la Seminarul international privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20-22 iunie 2001) vor participa 50 de persoane, dintre care 35 de delegati strãini.

 

1. Reuniunea Comitetului pentru Sprijinul Calitãtii al Organizatiei Mondiale a Turismului:

Cazare la Hotelul “Marriott” - 5 invitati:

- 3 camere single x 4 nopti x 4.930.000 lei = 59.160.000 lei

- 1 camerã single x 5 nopti x 4.930.000 lei = 24.650.000 lei

- 1 camerã single x o noapte x 4.930.000 lei = 4.930.000 lei

Total cazare: 88.740.000 lei

Servicii pentru reuniune:

- sãli de conferintã (4 sãli, 2 zile) = 29.000.000 lei

- echipament pentru conferintã = 8.700.000 lei

- consumabile si materiale pentru reuniune = 4.756.000 lei

- translatie:

- 6.000.000 lei x 2 zile x 4 persoane = 48.000.000 lei

Total servicii pentru reuniune: 90.456.000 lei.Mese:

- cocktail la primire - 16 iunie, Hotelul “Marriott”:

- 50 de persoane x 86.100 lei/persoanã = 4.305.000 lei

- cheltuieli zilnice de masã:

- 35 de persoane x 582.600 lei/persoanã x 3 zile = 61.173.000 lei

- masa oficialã oferitã de domnul Matei-Agathon Dan, ministrul turismului:

- 50 de persoane x 388.400 lei/persoanã = 19.420.000 lei

Total mese: 84.898.000 lei

- Rãcoritoare si cafea în timpul discutiilor si în pauze:

- 2 zile x 50 de persoane x 44.900 lei/persoanã = 4.490.000 lei

- Excursie documentarã pe Valea Prahovei - 17 iunie:

- transport cu autocarul (Bucuresti-Sinaia-Bran si retur) = 11.562.000 lei

- bilete de intrare la muzeele “Peles” si “Bran”:

- 35 de persoane x 175.000 lei/persoanã = 6.125.000 lei

Total excursie: 22.177.000 lei

- Indemnizatie pentru ghizi:

- 2 persoane x 500.000 lei/persoanã x 2 zile = 2.000.000 lei

- Materiale de reprezentare:

- 35 de mape speciale x 300.000 lei/bucatã = 10.500.000 lei

- Aranjament floral: 1.500.000 lei

- Transport (Bucuresti-Mamaia-Bucuresti si turul litoralului) = 25.000.000 lei

- Cadouri: 1.487.000 lei/delegatie

Total: 40.487.000 lei

Total reuniune: 326.758.000 lei

2. Seminarul international privind calitatea serviciilor turistice pe litoral

a) Cazarea invitatilor strãini:

- pe litoral: 2 nopti x 870.000 lei x 5 persoane = 8.700.000 lei

- la Bucuresti (la înapoiere): 3 persoane x 1 noapte x 4.350.000 lei = 13.050.000 lei

b) Cheltuieli zilnice de masã:

- 5 persoane x 582.600 lei/persoanã x 2 zile = 5.826.000 lei

c) O masã oficialã:

- 30 de persoane x 388.400 lei/persoanã = 11.652.000 lei

- 1 cocktail (degustare vinuri):

- 30 de persoane x 86.100 lei/persoanã = 2.583.000 lei

Sala de conferinte:

- chirie:

- 2 zile x 1.500.000 lei = 3.000.000 lei

- aparaturã audio:

- 2 zile x 4.350.000 lei = 8.700.000 lei

- aparaturã video:

- 2 zile x 2.320.000 lei = 4.640.000 lei

- traducãtori:

- 2 zile x 580.000 lei x 3 persoane = 3.480.000 lei

Însotitori:

- cazare:

- 9 persoane x 2 nopti x 580.000 lei = 10.440.000 lei

- masã:

- 2 zile x 582.600 lei = 1.165.200 lei

- indemnizatie:

- 3 zile x 500.000 lei/zi = 1.500.000 lei

Sofer:

- cazare: 2 nopti x 350.000 lei = 700.000 lei

- masã: 2 zile x 97.500 lei = 195.000 lei

Materiale de reprezentare (mape, blocnotesuri etc.) = 8.000.000 lei

Rãcoritoare, cafea: 30 de persoane x 44.900 lei/persoanã x 2 zile = 2.694.000 lei

Total seminar: 86.325.200 lei

TOTAL GENERAL (1+2) = 413.083.200 LEI